English |  فارسی |  Русский  
صفحه اول
آیا توافق صلح نزدیک است؟
گامی دیگر در راستای تمدید کار حکومت وحدت ملی
ضلعی از کابینۀ افغانستان خلاف قانون توسط سرپرستان اداره می‌شود
سکوت ننگین در برابر تلفات غیرنظامیان
آیا کار حوزۀ جهاد و مقاومت تمام است؟
تیم مذاکره‌کنندۀ غنی؛ استهزای طالبان و مخالفت جریان‌های سیاسی
راهبرد غنی؛ سرکوب اقوام برای بسیج‌سازی پشتون‌ها
کمک بشردوستانۀ یک نهاد خیرۀ روسی به مردم افغانستان
کنفرانس ژینوا؛ یک هیأت، دو آجندا
پایان یک مأموریت ناکام
دست بالای پاکستان در میادین جنگ و صلح افغانستان
جمعیت اسلامی "King Maker " سال 2019 خواهد بود؟
دو دلی کابل از برگشت خلیل‌زاد به 2001
نشست ماسکو، میدان مانور طالبان
سخنگوی ایتلاف ملی بزرگ افغانستان: آماده‌گی ویژه برای مذاکرات رسمی با طالبان داریم
اوضاع بحرانی در هزاره‌جات صدها تن در برابر ارگ دست به اعتراض زدند
نا امن‌سازی هزاره‌جات، استراتژی انتخاباتی است
هیأت طالبان در مسکو: حاضر به مذاکره با احزاب و جریان‌های سیاسی هستیم
توافق‌نامه‌های سیاسی و بی‌اعتمادی در جامعۀ سیاسی افغانستان
سران امنیتی افغانستان؛ از خطر برکناری تا دریافت مدال
چرا کابل از شرکت در نشست مسکو خودداری می‌کند؟
گسترش قلمرو طالبان در گرماگرم گفت‌وگوهای صلح
آغاز مانورهای انتخابات 2019 افغانستان
"بدون نقش روسیه، چین و ایران، گفت‌وگوهای صلح افغانستان نتیجه نخواهد داد"
کابل سفیر جدیدی به مسکو معرفی کرد
نشست صلح مسکو اوایل نوامبر برگزار می‌شود
ترور جنرال رازق؛ اضطراب امریکا، ترس کابل و نگرانی اسلام‌آباد
انتخاباتی پارلمانی افغانستان در سایۀ بحران امنیتی و ناکارایی مدیریتی
ترور “مسعود ثانی”
پارلمان آیندۀ افغانستان از چند درصد مردم نماینده‌گی خواهد کرد؟
  صفحه اول/
عضو سابق جمعیت در پیوند به برکناری نور: اوضاع شمال متزلزل می‎شود
/20.12.2017
عضو سابق جمعیت در پیوند به برکناری نور:  اوضاع شمال متزلزل می‎شود

شاره: محمد اشرفف‌غنی، رییس‎جمهور افغانستان، عطا محمد نور والی بلخ را برکنار کرد. جمعیت اسلامی افغانستان در واکنش به برکناری والی بلخ، اعلام کرد که این تصمیم را نمی‌پذیرد و خلاف امنیت و ثبات افغانستان می‌داند. در پیوند به برکناری عطا محمد نور، دیدگاه‎های مختلفی مطرح شده است.

یک عضو سابق جمعیت اسلامی باور دارد که ارگ ریاست جمهوری با ابلاغ منظوری استعفای والی ولایت بلخ که ریاست شورای اجرایی جمعیت اسلامی را نیز بدوش داشت، جمعیت اسلامی را در وضعیت دشوار قرار داده است.

اکرام اندیشمند باور دارد که ناهمسویی و تفرقۀ درونی جمعیت حتی در داخل شورای رهبری که اخیراً شمار آن به 64 عضو افزایش یافت، این دشواری را مضاعف می‌کند. این در حالی است که جمعیت اسلامی نه از منظر یک حزب سیاسی، بلکه به عنوان یک تنظیم، یک فرهنگ و یک جغرافیا در بیرون از این تشکیلات رسمی و ظاهری، ناهمگونی و ناهمسویی بیشتر دارد. در حالی که ورود به میدان سیاست برای اقدام سیاسی و عمل سیاسی، نه ناهمسویی و تشتت، بلکه یکپارچگی و اتحاد دوستان را می خواهد که یکی از الزامات سیاست موثر و موفق است. حالا برای گذر از این وضعیت دشوار برخی‌ها در درون و بیرون جمعیت نسخۀ مقاومت و جنگ را تجویز می‌کنند، بدون آن‌که بر مشکل ناهمسویی و تفرقۀ که جمعیت را به این دشواری کشانده است، غلبه کرده باشند و یا غلبه کنند. افزون بر آن، در تجویز این نسخه به زمان، زمینه ها و ابزار مقاومت و جنگی که از آن سخن می گویند، توجه نمی کنند. تعدادی بسیار راحت و ساده اوضاع سیاسی و نظامی سال روان 1396 را با سال 1371 مقایسه می کنند، که یک قیاس نادرست و اشتباه است.

آقای اندیشمند معتقد است که توصیه و تصمیم رفتن به تقابل و جنگ با نظام سیاسی که جمعیت اسلامی خودش مسئول شکل‌گیری آن و شریک آن است، یک توصیه و تصمیم نادرست است. اشتباه را با اشتباه نمی‌توان جبران کرد. اشتباه باید تصحیح شود.

افغانستان.رو در پیوند به برکناری عطا محمد نور و تبعات آن مصاحبه‎یی را با آقای اکرام اندیشمند عضو سابق جمعیت اسلامی انجام داده است که در زیر می‎خوانید:

افغانستان.رو: تبعات برکناری عطا محمد نور از ولایت بلخ چه خواهد بود؟

تبعات برکناری عطامحمدنور از ولایت بلخ به تحول و انکشاف اوضاع و شرایطی‌که پس از آن شکل می‌گیرد، بر می‌گردد. اقدام عملی والی بلخ و جمعیت اسلامی افغانستان در مخالفت به این تصمیم ارگ ریاست جمهوری، اقدام عملی ارگ و حکومت افغانستان برای جابجایی والی جدید در دفتر ولایت و آغاز کارش به عنوان والی، دو نکتۀ بسیار مهم در شکل‌گیری تبعات برکناری والی ولایت بلخ است. تقابل بر سر برکناری والی بلخ به بی‌ثباتی بیشتر به خصوص در شمال افغانستان می‌انجامد. در خلای این بی‌ثباتی، طالب و داعش به عنوان گروه‌‌های تروریستی در حال جنگ با دولت و حامیان خارجی دولت قوت و حضور بیشتر می‌یابد. تعامل در این مورد میان جمعیت اسلامی و حکومت اشرف غنی به جای تقابل می‌تواند از تبعات بی‌ثبات کنندۀ برکناری والی بلخ جلوگیری کند و یا بکاهد.

افغانستان.رو: بسیاری‌ها می‌پندارند که حکومت با برکناری نور در پی جا بازکردن به گروه‌های تندرو و خشونت‌ورز در شمال افغانستان است. باور شما چه است؟

من به این باور نیستم که حکومت برای جابجایی داعش و طالب در شمال افغانستان، والی بلخ را برکنار می‌کند و یا جنرال دوستم را کنار می‌زند. اشرف غنی برای گسترش حاکمیت خود به عنوان رییس جمهور و شکل‌دهی یک حکومت مقتدر و اقتدارگرا، در صدد تضعیف و راندن چهره‌ها و عناصر مزاحم و مخالف این اقتدارگرایی است. عطامحمد نور و جنرال دوستم در شمار رقیبان مزاحم در جهت گسترش و استحکام این اقتدارگرایی بودند. حامد کرزی نیز در دوران حکومتش این روش را دنبال می‌کرد و تا حدی متدرجاً اقدامات قابل توجه در این جهت انجام داد. اما رییس‌جمهور غنی در واقع می‌خواهد آن کار ناتمام کرزی را به اتمام برساند که تا حالا با مهارت و موفقیت عمل کرده است.

افغانستان.رو: با رفتن نور، آیندۀ شمال افغانستان را چگونه می‌بینید؟

طالب و اخیراً داعش در سال‌های اخیر که عطامحمد نور والی بلخ بود، در شمال افغانستان گسترش یافت. تقابل والی بلخ و جمعیت با حکومت غنی حضور طالب و داعش را بیشتر می‌سازد و شمال افغانستان ممکن است به پایگاه فعالیت آن‌ها تبدیل شود. در ولایت بلخ نیز کنار رفتن والی بلخ به استحکام نظم و ثبات بهتر این ولایت کمک نمی‌کند و بر خلاف ممکن است پس از آن آرامش و ثبات در این ولایت بیشتر متزلزل شود. آن‌گونه که در هرات پس از برکناری اسماعیل خان، ثبات و آرامش این ولایت مختل گردید.

افغانستان.رو: برکناری نور را ادامۀ حذف مجاهدین و مقاومت‌گران از نظام می‌دانند. آیا غنی در پی حذف چهره‌های وابسته به مجاهدین و جریان مقاومت است؟

حذف مجاهدین و مقاومت‌گران از حاکمیت به عنوان افراد و نیروهای با نفوذ اجتماعی و سیاسی در جهت یک دست‌سازی حاکمیت بخشی از برنامه و اهداف اشرف غنی و تیم همراهش در داخل حاکمیت است. از نظر ارگ این چهره‌ها مانع استحکام حکومت و نظم و قانون حکومتی هستند.

افغانستان.رو: چه چیزی جمعیت را در برابر حکومت تا این پیمانه ناتوان و وضعیف ساخته است؟

ضعف و ناتوانی جمعیت اسلامی ریشه در خود جمعیت دارد. جمعیت قبل از آن‌که یک حزب سیاسی مدرن باشد، یک تنظیم، یک فرهنگ و یک جغرافیا است.

جمعیت اسلامی افغانستان و یا دقیق‌تر افراد و گروه‌هایی از این آدرس و از این فرهنگ و جغرافیا در دورۀ پسا طالبان و در طول این هفده سال نه با یکپارچگی و اتحاد خود و دوستان خود و نه با برنامه و استراتیژیِ و دید استراتژیک، بلکه با پراگندگی و اختلاف و با روزمرگی و واکنش، سیاست کرده و وارد میدان سیاست بوده‌اند. بخش مهمی از ناتوانی و ضعف امروز جمعیت و عوامل این ضعف نتیجۀ این گونه بازی در سیاست است.
فارسی.رو
ارسال اين صفحه به دوستتان
برای چاپ
صفحه اول
اخبار
روسيه و افغانستان
افغانها مقيم روسيه
معرفی چهره ها
آسيای مرکزی
از منابع روسي
مصاحبه
عکس ها
Google

RSS

matlab@farsi.ru
© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.
--2.1--