English |  فارسی |  Русский  
صفحه اول
واکنش‎ها به برکناری عطا محمد نور: شمال دچار بحران فراگیر می‎شود
وزیر دفاع امریکا: به همکاری روسیه در افغانستان امیدواریم
نماینده روسیه در سازمان شانگهای: "گروه تماس درباره افغانستان" به یک ابزار کمکی تبدیل می شود
کرملین و احیای اجماع منطقه‌ای در مبارزه با هراس‌افگنی
برخی چهره‎های سیاسی: حکومت هرگز انتخابات را برگزار نخواهد کرد
پوتین: ما برای همکاری با آمریکا برای حل مشکلات افغانستان آماده ایم
حکومت وحدت ملی: به احزاب مجال توسعه نداده‌ایم
یورش به «افغان- ترک» خوش‌خدمتی غنی به ترکیه است
مسکو: اتهامات پشتیبانی روسیه از طالبان کاملا بی اساس است
تردید وزیر خارجه روسیه در موفقیت استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان
مجلس از بحران اجتماعی در شمال افغانستان هشدار داد
قراردادهای لین انتقال برق کاسا ۱۰۰۰ و سب استیشن ۵۰۰ کیلوولت ارغندی به امضا رسید
حملۀ تند عبدالله به حکمتیار: تفرقه‌افگنی زهر است
حضور داعشی‌های فرانسوی و الجزایری در شمال افغانستان
اعضای شورای ملی افغانستان: کابل در روابط‌اش با واشنگتن تجدیدنظر کند
چشم‌دوختن بنیان‌گذار بلک‌واتر به معادن افغاستان
پایان «۱۰۰سال جدایی» کابل- تاشکند
رییس‌‎جمهور غنی: آمادۀ افتتاح پروژۀ تاپی هستیم
سنگ تهداب نخستین مرکز تشخیص و تداوی امراض سرطانی در کابل گذاشته شد
تعیین پول صرفیۀ با حدس و گمان
وزیر خارجۀ روسیه: پریشان راهبرد تازۀ امریکا هستیم
راه طولانی عضویت افغانستان در شانگهای
رئیس دومای روسیه: ناتو باید تلاش بیشتری برای مقابله با قاچاق مواد مخدر افغانستان کند
تاجیکستان خواستار بررسی فوری افغانستان درباره تیراندازی در نقاط مرزی شد
لاوروف: مبارزه با مواد مخدر افغانستان نیاز به یک همکاری جدید در سطح بین الملل دارد
سفر «تاریخی» غنی به ازبکستان
دیمتری مدودوف به عبدالله عبدالله:در تعهد ما به افغانستان شک نداشته باشید
کارشناس روس: حتی مادر بمب ها در افغانستان هم نتوانست نقش آمریکا در آسیای میانه را برجسته کند
حامد کرزی: روسیه یک عنصر بسیار مهم برای ثبات، امنیت و ترقی افغانستان است
رییس اجرایی افغانستان: داعش یگانه خطر برای کشورهای منطقه نیست
  روسيه و افغانستان/
روسیه و افغانستان اساسات مبارزه با جنایات را همگون میسازند
/12.12.2008
روسیه و افغانستان اساسات مبارزه با جنایات را همگون میسازند
غوث جانباز
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سایت "فارسی.رو" باشد.

معلومات مختصر در مورد نویسنده: غوث جانباز – وکیل مدافع در مسکو.

بتاریخ 23 ماه مارچ سال 2005 بین افغانستان و فدراسیون روسیه در مسکو قرارداد " راجع به تسلیمدهی اشخاص محکوم شده ، جهت سپری نمودن مجازات " امضاء گردید. قرارداد بعد از تصویب دومای دولتی فدراسیون روسیه بتاریخ 30 اکتوبر سال 2008 و توشیح از طرف رئیس جمهور دیمیتری مدویدیف ، برای هردو طرف به مرحله اجراء گذاشته شد. قبلآ ، در تابستان سال 2008 قرارداد از طرف ارگان عالی مقننه جمهوری اسلامی افغانستان تصویب شده بود.

در تاریخ نوین مناسبات روسیه – افغانستان این قرارداد میتواند نقش کاملآ مثبت را در امر برقراری مناسبات متقابل مملو از اعتماد و سازنده بین دو کشور بازی نماید. خاصتآ جنبه بشری قرارداد جالب توجه میباشد.

مطابق ماده 2 قرارداد طرفین تعهد نموده به یک دیگر اشخاص محکوم شده به حبس ، که اتباع جوانب شامل قرارداد می باشند ، و همچنان به یک دیگر اشخاص را تسلیم نمایند ، که در خاک یکی از کشور ها محل اقامت دایمی داشته باشند. این بدان معنی است ، که طرفین اصلآ حق درخواست راجع به تسلیمدهی نه تنها اتباع خود ، بلکه اشخاص بدون تابعیت و ( یا ) خارجیان را جهت سپری نمودن مجازات ، به شرط دارا می باشد ، که اشخاص اخیرالذکر در خاک کشور اجراء کننده حکم محل اقامت دایمی داشته باشند.

ماده 3 قرارداد تسجیل میکند ، که تسلیمدهی محکوم برای سپری نمودن مجازات به اساس درخواست رسمی ارگان ذیصلاح دولت اجراء کننده حکم صورت میگیرد. در همان ماده به مثابه ارگان های ذیصلاح ، طرفین قراردادکننده ، وزارت های عدلیه دوکشور شناخته شده اند. به این وزارت ها صلاحیت در باره مسایل اجرای قرارداد و برقراری روابط متقابل مستقیم ، بدون پروسیجر های اضافی دیپلوماتیک داده شده است.

به اساس محتوای بند 2 ماده 3 قرارداد ، محکوم ، به نوبه خود ، حق دارد نظر به لزوم دید خود ، هم به ارگان باصلاحیت کشور صادرکننده حکم ، و همچنان به کشور اجراء کننده ان مراجعه نماید و قصد خود را در باره سپری نمودن مدت باقیمانده حبس در کشور تابعیت و ( یا ) محل اقامت دایمی اعلام نماید. در عین حال تسلیمدهی محکوم میتواند فقط زمان صورت گیرد ، وقتیکه در باره ان موافقه ارگان های با صلاحیت ، هم کشور صادرکننده حکم ، و هم کشور اجرا کننده ان ( بند4 ماده 3 قرارداد ) وجود داشته باشد.

از طرف دیگر ، قرار داد بصورت کاملآ دقیق موارد امتناع از تسلیمدهی محکوم جهت سپری نمودن مجازات را در کشور دیگر ترسیم میکند :
  • در صورتیکه ، اگر عمل محکوم در خاک کشور اجراء کننده حکم جنایت محسوب نمیشود ، یا مجازات را به شکل حبس در قبال نداشته باشد;
  • موافقه تحریری خود محکوم دریافت نشده باشد;
  • هنگام مواصلت درخواست ، محکوم حد اقل شش ماه مجازات به شکل حبس را سپری نکرده باشد;
  • دولت اجراء کننده حکم ، یا خود محکوم تضمین اجرای حکم را در بخش عریضه شخص یا تعهد پولی ، ناشی از حکم (ماده 4 قرارداد ) نداده باشد.
در ماده 6 قرارداد شکل درخواست ، که از طرف ارگان باصلاحیت دولت ، به ادرس ارگان باصلاحیت کشور دیگر ترتیب میشود ، بیان شده است. خلاصه بودن و مشخص بودن ان جالب توجه می باشد: تخلص ، نام ، نام پدر ( اگر ان را محکوم داشته باشد ) ، تاریخ تولد ، محل تولد محکوم. به درخواست مذکور همچنان اسناد ضمیمه میشوند ، که تابعیت محکوم و ( یا ) محل بود باش دایمی در کشور اجراء کننده حکم را ثابت سازند.

از طرف دیگر ، در بند 3 ماده 6 قرارداد حق طرفین در صورت لزوم درباره خواست نمودن اسناد و معلومات اضافی در باره شخص ، که تسلیم داده میشود ، تسجیل گردیده است. به نظر من موجودیت این بند در صورت ، که اگر کس خواسته باشد به علت طویل شدن پروسیجر استرداد سریع محکوم ، تا سرحد امتناع از تسلیم دادن ان ، در صورتیکه در معلومات اضافی کدام چیزی مورد پسند جانب دیگر قرار نگیرد ، مبدل شده میتواند.

ماده 7 قرارداد ، که دران گفته شده ، که محل ، زمان ، ترتیب تسلیمدهی ، و همچنان فیصله در باره توافق یا در باره امتناع از تسلیمدهی محکوم ، از طرف ارگان های ذیصلاح در موعد ممکن کوتاه اتخاذ میشود ، ثبوت تبارز اصل بشردوستی نسبت به محکوم و حسن نیت طرفین می باشد.

در قرار داد ، به محکمه دولت اجراکننده حکم امکان تعین موعد اعظمی حبس ، که در قوانین انکشور پیشبینی شده ، در صورتیکه اگر مطابق قانون این دولت موعد نهایی مجازات به خاطر انجام جرم کمتر از موعد تعین شده از طرف محکمه کشور صادرکننده حکم ( ماده 8 قرارداد ) باشد ، داده شده است. انچه که به مجازات اضافی ، که به اساس حکم تعین شده ( بطور مثال : جریمه ، محروم ساختن از القاب و رتب ، برکناری از وظیفه ، محدودیت و ( یا ) ممنوعیت بر اشتغال در رشته معین ) ، مربوط میگردد ، پس انها میتوانند در صورت عملی شوند ، که در قوانین کشور اجراء کننده حکم پیشبینی شده باشد.

مطابق ، ماده 9 قرارداد ، نسبت به شخص ، که به کشور اجراکننده حکم جهت سپری نمودن مجازات تسلیم داده شده ، عین عواقب حقوقی به مرحله اجراء گذاشته میشوند ، که نسبت به محکومین دیگر ، که مجازات شان را در خاک این دولت سپری میکنند.

کشور اجراکننده حکم کاملآ از حق تجدید نظر قسمی ، و همچنان کامل برحکم صادر شده محروم می باشد. این حق را فقط محکمه کشور صادرکننده حکم دارا می باشد ( ماده 10 ). از طرف دیگر ، در همان ماده 10 اشاره شده ، که معافیت قسمی یا کامل از مجازات بعد از اتخاذ فیصله در باره اجرای حکم ، مطابق قوانین دولت اجراکننده حکم صورت میگیرد.

جالب توجه است ، که قرارداد به هردو طرف حق بخشیدن یا عفونمودن محکوم را داده است.

به عقیده من ، مسایل مربوط به مخارج احتمالی ، که به ارتباط تسلیمدهی و انتقال محکوم بوجود می ایند ، در قرارداد به شکل کاملآ دموکراتیک و عادلانه حل شده اند : مخارج ، مربوط به تسلیمدهی محکوم ، که قبل از تسلیمدهی او صورت گرفته ، جانب بر دوش میگرد ، که این کار را تحقق می بخشد. مخارج دیگر ، مربوط به تحویلدهی محکوم ، بشمول انتقال ترانزیت برعهده دولت اجراکننده حکم می باشند.

امضاء و تصویب قرارداد " راجع به تسلیمدهی اشخاص ، که به حبس محکوم شده ، جهت سپری نمودن حبس " از طرف روسیه و افغانستان ، منجمله یکی از وسایل مبارزه مشترک با تروریزم بین المللی محسوب میشود ، که مردم روسیه و افغانستان قربانی انها شده اند. قرارداد مصوب مورخ 23 ماه مارچ سال 2005 ، بدون تردید ، به یکی از میکانیزم های اساسی مبدل خواهد گشت ، که همگونی حقوقی و همکاری دورنمایی حقوقی روسیه و افغانستان را تامین میکند.
Afghanistan.ru
(0)نطرشما در اين مورد
ارسال اين صفحه به دوستتان
برای چاپ
صفحه اول
اخبار
روسيه و افغانستان
افغانها مقيم روسيه
معرفی چهره ها
آسيای مرکزی
از منابع روسي
مصاحبه
عکس ها
Google

RSS

matlab@farsi.ru
© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.
--2.1--