English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ تاريخ
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[1] [2] [3] [4] [»»] 
2007-06-25 00:53:56
من که این جملات را راجع به افغانستان می خوانم بسیار خسته و خسته تر می شوم.لاکن هیچ چیزی هم از دستم پره نیست. ولی شاعذی(میرزاده عشقی)می گوید:
دردا و حسرتا که جهان شد بکام خر
زد چرخ سفله سکه ئی دولت بنم خر
خد ها رئیسدولت و اذگان دولت ا ند
بنگر به چی پایه رسیدهمقم خر
جوابمحبوب22511
2007-06-19 20:06:28
حق گوئ:

سلام خدمت شما،
در مطلبی که در مورد الکساندر نوشته بودید متوجه واژۀ « خروسان » شدم که بار ها تکرار شده. آیا تأیید میکنید که این اشتباه نوشتاری است که اصل آن همان « خراسان » ما هست؟ اگر چنین نیست لطفأ درین مورد بیشتر توضیح بدهید ممنون شما خواهم بود. تشکر.
جواببلقیس جان ملکۀ سبا22413
2007-06-18 13:43:43
افغانستان چه وقت خواهد جور شد؟ آصف محصل فارمسی
جوابمحمد آصف نصیری22379
2007-06-12 01:02:28
درويش:
صد آفرين به شما و جرآت شما که حقايق را بی پرده مينويسيد.
س.ح
جوابس.ح22294
2007-06-11 11:26:51
بردارن و خواهران عزيز وگرامی !
امید همه تان لباس عافیت برتن داشته باشید من اظهار سپاس و قدردانی از همه شما میکنم که نظریات خود را ازطریق این سایت منعکس میکنید ولی تقاضا من از شما طوری است زمانیکه به نقد گیری از نظریات جانب مقابل میپردازید باید توهین امیز نباشد بلکه قسمی شما نظر وی را نقد کنید که وی با شما همکار شود و همیشه موضوعات علمی خویش را با شما شریک بسازد چون یک معقوله حقوقی وجود دارد که ( من به نظر شما احترام میگذارم و شما هم ) بناً مایان باید به نظر همه احترام بگذاریم اگر مورد تائید ما نباشد نظر خود را به جانب مقابل ارایه نمایم

به امید موفقیت های هر چه بشتر شما
ایمل همکار
جوابایمل همکار22285
2007-06-10 21:46:10
دوست گرامی هندوکش
با عرض سلام خدمت شما باید تاکید کنم که شما متاسفانه از پیام بنده برداشت سو داشته اید. با اینکه ادعا دارید که زبان فارسی دری، زبان مادری شما است، از خواندن نوشته کوتاهی همان برداشتی را کرده اید که آغایان معروفی و سیستانی میکنند. بنابرین به نظر بنده دراین راستا به آموزش بیشتری نیاز دارید.
دوم: اگر دانش من در زبان پشتو به اندازه شما نباشد، یقیننا با توجه به پیام شما به آدرس من کمتر از شما نیز نخواهد بود. چون بنده را باور بر این است که فراگیری هرزبانی ممکن است اما نخست از آن باید زبان مادری خود را بهتر دانست.
سوم: در مورد سرود ملی نخست از شما دو پرسش دارم:

الف: شما پرسیده اید که اگر سرود ملی به زبان دری میبود، چه دردی را دوا میکرد؟ حالا من از شما میپرسم که تا بحال که این سرود ملی به پشتو بوده است چه دردی را دوا کرده است؟

ب: چرا همیشه به پشتو بودن سرود ملی تاکید شده است؟( با اینکه همه میدانند که اگر این سرود به زبان فارسی دری باشد،بهتر است چون همه اقوام کشور آنرا میدانند) آیا گاهی شما در این مورد اندیشیده اید؟
دوست گرامی با تاسف بنده وقت کم دارم شما نخست به این پرسشها پاسخ بدهید پس از آن با هم به گفتگو خواهیم پرداخت.
جوابفردین22281
2007-06-07 21:05:40
درويش:
أقاي درويش کمي سرتان را بگريبانتان پايان کنييد !
أيا ريختاندن أب به أسياب دشمنان کفايت نمي کند . امروز وطن بوحدت ملي زرورت دارد!!!
جوابهندوکش22240
2007-06-05 19:40:42
بافردين:
فردين جان !
اميد اميد وارم در مورد دوگانگي نظريات خود توجه نماهيد.أيا شما يک أدم مليت گرا استيد يا ني ؟ ازيک جهت از وحت ملي ويگانگي افغانها وبرادر بودن حرف ميزنيد از جانب ديگر ازرده خاطريت که چرا سرود ملي بزبان پشتو سروده شده . ۱-چه ضرر دارد و تکليف شما چيست؟
۲- اگر به زبان دري ميبود مفاد أن چه ميبود وبجز مشکل مليت گراي شما کدام مفاد براي حل پرابلم اساسي وطن ميداشت؟ ۳-أيا فکر نميکنيد با طرح اين چنين موضوعات تخم تفرقه را در بين مليتهاي ميهن ميکاريد و شما يکي از کشت کننده گان أن خواهد بود؟ ۴- چطور ميتوانيد برادر تان را ثابت بسازيد که او برادرتان است؟ جواب اين سوال را خودم برايت ميدهم تا متوجه شويد اگر واقعآ وطن را دوست داريد جاي اين حرف از همه اولتر کوشش کنيد زبان زيباي پشتو را بياموزيد (من هم دري زبان استم ) . براري ثابت ساختن اولتر از همه به تذکره خود مراجعه مينماهيد تا يگانگي پدر واجدادخودرا با برادرتان نشان بدهيد. بعدآ يگنگي مادر را نشان ميدهيد.
اگر لهجه شما با برادرتان فرق داشته باشد پس شما روي اين ملحوظ برادر تان برادر نميدانيد و يا
اگر فرزند تان به لهجه برادر تان صحبت کند پس پسر خود را بيگانه ميخوانيد که امکان ندارد پس توجه کنيد هر کس از افغانستان است افغان است پدر و اجداد شان افغان بوده که از شما هم
بوده پس با هم برادر استيم اينکه بکدام ويا لهجه صحبت ميکنيم مطره نبايد باشد بايد روي ماهيت
سرود ملي خود فکر کنيم که چقدر ميتواند مهيت اصلي افغانيت ما را افاده کند بهر يکي از لسانهاي ما باشد بايد احترام شود و به أن افتخار شود اين اصل برادري ووطن پرستي. اشت اميد هدف اصلي ام را متوجه شده باشيد امروز وطن به يگانگي ملي؛ زباني؛ قومي وهمه زير يک بيرق واحد
شعار واحد افغانستان افغانستان و افغانستان أزاد؛ سربلند و مستقل
جوابهندوکش22205
2007-05-26 23:19:49
لينين:
من به توت تلخان خور افتخار ميکنم شما لطف کنيد اول املا خودرا درست بنو يسيد دوم اينکه بنظر من شما مريضيد باید به دا کتر مرا جعه کنيدچون نميتوانم بی فر هنگ بگويم چون يک افغان هيچ وقت بی فرهنگ نميباشد ...موفق با شيد به اميد روزی که اصلا ح شويد
جوابعطا والله حکيمی از پنجشير22046
2007-05-23 13:54:39
چند كلمه در مورد اوضا ع سيا سي افغانستان
ما مردم افغانستان . از روزيكه دست پاي خودرا شنا خته ايم درگير جنگ بوده ايم از قومي گرفته تا قبيلوي خارجي دا خلي امروز حدودآ سي سال است در كشور ما دچا ر در گيري هاي شديد خونين هستيم ميشود گفت با جنگ رشد كرده ايم . خوب سوال اينجاست ما چرا اين قدر جا حليم .چرا به خود ما رحم نميكنيم چرا حالت دست ديگران قرار گرفته ايم چرا ويا چرا به حاجي هاي ما در كشوري مثل پا كستان توهين شود ويا چرا در كشوري مثل ايران جوانان ما وزنان ميان سال ها و پيرمرد هاي اطفال ما مثل يك برده رفتار شود و شما تا ريخ را مطا لعه نماييد كشور ما هميشه زبان زد عا م وخا ص بوده حالا چرا در مانده و بيچا ره شده ايم عزيزان سوال اينجاست آ يا ما ميتوانيم تمام اين بد بختي هاي را كه خود ما براي خود رقم زده ايم بگويم فلان كشور فلان آ دم فلان فلان ....

نه هرگز نميشود از خواب بلند شويد فعلآ سر وكار ما با تنظيم ها وقبيله ها نيست بلكه دو ابر قدرت جهان است آنها ما را مثل عروسك به شكل واضح ميشود گفت ربا ط كه اصلا تهرك ندارد واگر هم دارد كنتر ولش به دست ديگران است استفا ده ميكنند در مورد پا كستان پا كستان كشوري است كه تمام فسا د ميشود گفت ازان كشور سر چشمه ميگيرد ميشود گفت يك كشور به تمام عيارانگليسي الاصل مرتجع كه به خا طر منفعت خود دست به هر كاري حاضر است بزند مثا لش همان طا لبان است كه شما شا هد بوديد فعلا هم خود تان شاهد هستيد مستقيم دارد تروريست تربيه وبه افغانستان صا در ميكند آ يا اين طا لبان كه صا در ميشوند كي هستند اين كسا ني نيستند جز افرادي روستاي كه كه آ نها را تر بيه توسطا برجسته ترين منا فقين كه علماي دين خودرا قلم داد ميكنند البته توسط انگليس ها اين علماي وهابي منا فق تربيه ميشوند وعا زم كشور هاي اسلامي ميكنند شروع به تفرقه ميكنند آ يا شما ميدانيد اين يك نوع جنگي است ميشود گفت از سلا ح هسته هم تخريبش بيشتر است وجنگ جنگ منا فقين عليه مسلمان هاست اينكه بخواهيم پيروز شويم خيلي سخت است خيلي با اين سياست مدار هاي خيالي فعلآ حدود تقزيبآ شش سال است اين آ قا ي كرزي البته با دوستان امريكاي خود دولت ما را در دست گرفته حتي نتو انسته برق را براي مردم تا مين كند ديگه چه انتظار ي ميشود ازين سيا ست مدار هاي كه اصلآ سيا ست را بلد نيستند . داشت عزيزان من امريكا ي ها فعلا در گير نبرد به اسطلا ح خود شان با تروريسم هستند! كدام تروريست خود شان طا لبان را تجهيز وتربيت ميكنند به خا طر تو جيه خود شان در منتقه . اگر طا لبي نبود پس امريكا هم در منطقه نبود بنا برين طالب باشد كه امريكا باشد . اين ها همه س اخته وپر داخته بيشتر نيستند خوب بهر صورت در مورد ما محا جرين كه چند روز قبل بعد از اخبار هسته سوژه خبري صدا وسيماي ايران شده بود بعض از هم وطنان ما دچار ضربه هو لنا كي شدندكه فعلا گاه ونا آ گاه خبر به تمام شما هم ميرسد در دشت هاي نيمروز چه حال وروزي دارند شما درين مورد چه قضا وت ميكنيد. آ يا دولت ايران تقصير دارد . نه بهيچو جه بلكه اين آ قاي كرزي است كه با يد جوابگو باشداگر دولت ايران دست به اين اقدام نا خوشا يند زد دوما ه كا مل قبلا گفتم سوژه خبري صدا وسيما بود اين دولت مردان ما خواب بودند ويا خود را بخواب زده بودند كه فعلا عكس العمل احمقانه از خود نشان ميدهند.اين ها البته ايرا نيها خوب ميدانند چكار بايد بكنند خوب هم سياست هاي غرب را بلدند چطوري خونسآ كنند هم وطن اگر من وتو بوديم چكار ميكرديم مطمينآ ازين كرده هم برخورد خشن وخشنتر انجام ميداديم بنا برين نميتوانيم ديگران را مقصر بدانيم تنها كشوري را كه ميشود بدون وابستگي غرب دارد حكومت ميكند همين ايران است ميشود گفت بزرگترين كشور اسلاميمطمين باش اگر به همين منوال ادامه پيداكند ايران خودرا منجي مسلمان ها ميداند وفعلآ همهمين طوري است است نبا يد از وا قعيت دور شد شايد سوال برايت پيدا شود كه منجي مسلمان دست به چنين كاري نميز ند فرموده شما هم درست است من مطمينم دولت مردان ايران هم ازين كار شان راضي نيستند و شرايط همين طوري ايجاب ميكند قبلآ گفتم ما در كشور خود براي خود رحم نميكنيم چه برسد به ديگران. ازللحا ظ سياسي امنيتي ايران نا چا ر است دست به چنين كاري بزندما بايد اين دولت مردان سيا ست نفهم خود ما را سرزنش وتو بيخ كنيم اين احمقا نه نيست كه فكر كنيم كه ايران نبايد اين كا را بكتد در حاليكه مليا رد ها دلار كمك خارجي در افغا نستان به مصرف مير سد اما تا هنوز حتي بر ق نداريم آب آ شا ميدني نداريم. معلوم است كه همه دارند در كشور خيا نت ميكنند . ميكنند چوب اين همه ندانم كا ري را بايد ايران بخورد نه عزيزان من ... ايران حا لا اين را ميداندبقول شا عر..........

دشمن دا نا بلندت ميكند
در زمينت ميزند نا دان دوست
جوابعطا والله21989
2007-05-23 01:13:42
مريم از وانکاور کانادا:
با عرض سلام بر شما من از مطالعاتی در رابطه به الکسندر مقدونی کردم چنين فکر می کنم . فليسوف قبل از ميلاد ارستو بعد از مطالعه ها در ميابد که با پيدايش مذهب زردشت در اسيا مرکزی وخروسان علم وفرهنک نيز رواج يافته انسانها به اموزش وافريداه ها پرداختند . ارستو يونانی خواست افريده ها خوب اسيا وخروسان را مطالعه کند نقشه می سازد که بايد الکسندر انرا طی وتسخير کند الکسندر شخص دلير زمان بود وشرايط هم با او ياری نمود وهر طزف که گام نهاد وپيشرفت هيج کسی مانع ان نشد تا اينکه سر حد ان به خروسان کشيد ودر خروسان به مقاومت شديد مواجه شد و الکسندر از روشنی رهنمايی استاد خود ارستو خارج شد ودست به ويرانی تخريب وکشتار وخرابی زد کتابخانه های فارسی را که در انوقت غنی ترين کتابخانه های عصر بود در ايران وقندار وبلخ حريق کرد.والکسندر به سخنان مادر خود گوش ميدا د او از مادر خود هدايت گرفت به خاطر که در مباره بعدی به مقابله خونين مواجه نشود بايد در افغانستان امروز خويشی نمايد همان بود الکسندر با بشانه عروشی ميکند وعلان دوستی وخويشی ميدارد ولی در قندهار در محفل که به خاطر پيروزی های الکسندر بر گذار ميشود الکسندر نهايت به بچه بازی توجوع ميکند ودو باره به خشن مردم مواجه ميشود در انروز برادر بخشانه بدست الکسندر کشته ميشود وقتيکه مادر الکسندر از جريان خبر ميشود وقاصد می فرستد که الکسندر بر گردد الکسندر بر می گردد ودر مسير را جنگ سخت رخ ميدهد والکسند زخمی می شود ولی اين پيروزی را نزد مادر خود ميبردوبعد از مدتی الکسند ر ميميرد وجنگ الکسندر خاتمه می ابد
جوابحق گوئ21981
2007-05-22 18:31:09
جوانان عزيز!
سلام بر همه ای شما
جوانان هر کشور يک نيرو و يک کشتیی نجات است برای اينکه از بحر بی پايان به طرفر زمين برود و يک زريح آهنی است برای محافظت از داخل و خارج از کشور شان برای ملت و آينده کشور شان. ميدانيد هرآن کشور که پيشرفت نموده است فکر ميکنين همين طوری پيشرفت نموده و يا....... نه کشور های که آرام هستند پيشرفت نمودند مردم شان زندگی خوبی دارند به اينقدر آسانی هم به اينجا نرسيدند. بلاخره آنها هم زحماتی را کشيدند جوانان شان عرق ريزی کردند حتا توين شدن و حتا کشته شدند اين کشور های جاپان جرمنی امريکا و... مفتی مفت که به اينجا نرسيدند.
خوب حالا هم سر وقت است ما هم ميتوانيم اين کار ها را انجام بدهيم و کشور خود را از کشور های ديگر هم بهتر بسازيم. خوب چرا ما اينکار ها را نکنيم و آينده کشور خود را آباد نسازيم؟
بايد اين کار را کنيم مگر ما افغان نيستيم؟
من اين حرف ها را به خاطر گفتم که جوانان ما هيچ توجه به کشور خود ندارند ما بايد افغانستان را آباد سازيم اين يک حق ايمانی و وجدانی ما است.
جوابآرش21973
2007-05-18 06:10:59
سردار:
باعرض سلام . برادر چرا ايقدر به جنگ افغان افثخار ميکنيد . سروده های انتخابی شما مملو از جنگ وهشت ومنطقه گرايی بوده همه اين افتخارات را در جامعه امروزی وطن ما ميبينيد. در سروده انتخابی شما دو مراطب کلمه افغان ذکر شده که اولی ان به مليت افغان نسبت داده شده که چگونه جنگ اور وغازی وفاتغ است وکلمه دوم افغان را فغان نال وفرياد تصور کرده است.
جوابحق گوئ21900
2007-05-16 18:08:28
عطا والله حکيمی:
طلقان وتوت بخور واز زمرد ولاجورد دفا کن
جوابلينين21870
2007-05-16 18:05:31
برادر های افغانی اگر امکان باشد برايم معلومات بدهيد که چرا الکسندر مقدونی از اروپا تا مزار شريف امد ومردم ما را کشت واز انجا برگشت؟
جوابمريم از وانکاور کانادا21869
2007-03-31 20:30:38
هموطن عزيز!
لطفآ به اين آهنگ زيبا که در وصف کابل جان سروده شده گوش بفرما:
http://www.youtube.com/watch?v=SuBuawtzgMc&mode=related&search=
جواببی وطن21135
2007-03-14 19:23:36
سلام برشما هموطنان گلم من از ولايت پنجشير هستم به خدا همه افغان ها را دوست دارم از هر قوم ونجات باشند عزيزان من من يک عرض کوچک داشتم وآن هم اين است ديگر سروکار ما با
تنظيم ها ويا مغل ها نيست با سياست عظيم ووسيع مغرب زمين سروکار داريم ماوشما درمجموع يک مشت بيسوادم از حال دنيا بيخبر تا به هوش ميا يم تمام وطن اشغال ويا تا راج شده است.
جوابعطا والله حکيمی20891
2007-02-23 09:43:27
براستی که همه شما ازفرط بیکاری و بلا تکلیفی در عذاب هستید و هیچ نمی دانید که چه کارکنید وچگونه وقت تان را سپری کنید ! یه همین خاطربه جان هم می افتید وعمرتان را با انترنت و جدال های بی حاصل سپری می کنید . وقتی اینهمه سرگردان وبلاتکلیف هستید ، چرا برنمی گردید وطن تان تا ازاین فلاکت ووقت کشی نجات پیدا کنید .
جوابمسيح ارزگانی20677
2007-02-21 05:14:34
برادران عزیز افغان، افغانستانی لطفا اجازه دهید پارچه شعری را از کتاب (تاریخ احمد شاهی) نوشته محمود الحسینی المنشی، تاریخ نویس احمد شاهی برایتان نقل کنم. طوریکه دیده میشود
ما افغانها در این روزها کاری بجز دریدن یکدیگر نداریم، قوت مردمان دیگر دنیا به اختراعات و اکتشافات بمنظور پیشرفت بشر و بهبود زندگی انسان مصرف میشود اما ما مصروف تخریب یکدیگر هستیم. وای بر ما که اَب در اَسیاب دشمن میریزیم.

محمود الحسینی در توصیف جنگ بین قوتهای احمدشاه درانی و معین الملک چنین میگوید:
گروهی ز درانیان از هرات همه رزمجوی و شجاعت صفات
گروهی زافغان با فر و جاه همه نامداران زرین کلاه
همه بوده از ملک احمدشهی که سازند میدان زدشمن تهی
زمهمندووردک بسی نامدار که بودند هریک چواسفندیار
گروهی قزلباش وازبک بهم زده از شجاعت چو شمشیر دم
گروهر زبلخ و سمرقند و دشت که پیکان شان از هجر میگذشت
بسی سیستانی و هم زابلی زافغان غلجایی و کابلی
گروهی ز تاجیک و تاتارو روم گروهی دلاور ز هر مرز و بوم

ببینید ما که در قرن بیست ویکم زندگی نموده و خودرا باسواد و روشنفکر میدانیم چقدر عقب مانده هستیم و کاری بجز تخریب یکدیگر نداریم .

گر تو گویی که منم و من گویم که منم
نه تویی نه منم
گر من گویم که تویی و تو گویی که تویی
هم تویی هم منم .
جوابسردار20655
2007-01-28 06:22:42
مرثیه

خزان خزیده بباغ وشگوفه غمگین است
دریغ ودردکه:فردا وفات نسرین است
بساط باغ تهی از قناری وقمری
رسید فصل کوچ غچی،اوخرین ومسکین است
دراین هجوم شداید ونکهت وافر
چنان شفق دل من پرشراروخونین است
روند زندگی براین شگرد اگر گردد
درون سینه ماخونفشان ورنگین است
دلا! به صبرکوش مشو زیرباررنج والم
که منتها ی زمستان بهار وفردین است
بسا ز باغم وا یا م سرد ی وگرمی
که راه این فراز موانع بسوی پائین است
زچرخ شکوه مکن هرچه میکند برتو
نفاق ونفرت اوباگذازپیشین است
خوشم که می گذرد این خزان وفصل بهار
فدای همت محتاج کوهی تمکین است
جوابسیروس20286
2007-01-28 06:22:00
مرثیه

خزان خزیده بباغ وشگوفه غمگین است
دریغ ودردکه:فردا وفات نسرین است
بساط باغ تهی از قناری وقمری
رسید فصل کوچ غچی،اوخرین ومسکین است
دراین هجوم شداید ونکهت وافر
چنان شفق دل من پرشراروخونین است
روند زندگی براین شگرد اگر گردد
درون سینه ماخونفشان ورنگین است
دلا! به صبرکوش مشو زیرباررنج والم
که منتها ی زمستان بهار وفردین است
بسا ز باغم وا یا م سرد ی وگرمی
که راه این فراز موانع بسوی پائین است
زچرخ شکوه مکن هرچه میکند برتو
نفاق ونفرت اوباگذازپیشین است
خوشم که می گذرد این خزان وفصل بهار
فدای همت محتاج کوهی تمکین است
جوابسیروس20285
2007-01-15 23:32:19
ملا ؛ ولی و سر خوش!
خوي تان بخوريد جنگ و چنگوی دل تان ميشه چمن تايمنی روز های جمعه انتظار تانرا دارد.
(ورود رايگان و از آوردن خدمه و اطفال قبلآ معذ رت می خواهيم).
جوابکافی داد خدای چاريکاری کابل20159
2007-01-15 22:39:23
آرش ‌ احمد شاه:
شمايان يک مراتب نظر به تعسب منتقه گيرايی تان توسط امير تيمر چزا ديده از کله هايتان مناره ساخته شد وامروز تاريخ را ورق بزنيد واز گرفتن نام ثمر قند وبخاراه احتياط شويد واگر ارواح های امير اتيمور نا راحت شوند هعمه شمايان خواب ناراحت خواهی ديدوبعدا پشيمانی سود ندارد ثمرقند امريکا نيست که بر ان شعار دهيد .
جوابحق گوئ20156
2007-01-12 10:48:22
ولی از هالند:
ولی جان خوب ديگه از قهرت بيشين شما نظر خود را نوشتيد و من هم نظر خود را !!!
جوابsarkhosh20102
2007-01-08 11:33:26
سلام به دوستانیکه از نام وطن خود به خوبی یاد میکنند و درورود به کسانیکه جانهای شرین خودرا در راه دفاع از مادر ما چون افغانستان عزیز داده اند.
دوستان : من یک خواهش از تمامی شما دارم الحمدالله تمام شما دوستان مسلمان کامل هستید و بارو دارم که شما نزد خدواند بزرگ بنده خوب استید لذا از تمام شما خواهشمندم تا در هر وقت نماز که میخوانید برای آبادی وطن ما دعا خیر نماید که خدایا :
تو بزرگی تو قادر به همه کاری وطن ما را از بردادر کشی - بربادی - خشکسالی - فقر خلاص کند هر کسیکه به وطن خیانت میکند تو او از دربار خود تباه کند .
زنده باد افغانستان
مرگ به دشمنان افغانستان
جوابمحمد اصف از افغانستان20053
2007-01-08 11:22:37
لاله کو:
دوست عزیزم شما واقعآ پیروی سپه سلار که جان عزیز اش در راه دفاع از وطن خود نمود وبه این کشورو مردم غیرور و باعزیت افتخار بخشید استید من به مثل شما وطن دوستان افتخار دارم.

زنده باد وطن عزیز ما افغانستان
مرگ به دشمنان مردم افغانستان و افغانستان
جوابمحمد اصف از افغانستان20052
2006-12-27 09:46:51
SARKHOSH:
اولا معذرت ميخواهم از دوستان!
ثانيآ بايد بگويم که نهايت ... بی فرهنگ وغلام صفت استی.
بيا به کشور مردان تا جواب خود را در يافت کنی. ولی برای اشخاص چون تو همان سگ شوی ميزيبد وبس.
جوابملا مسجد19897
2006-12-26 17:09:59
SARKHOSH:
من نمیدانم که تو کی هستی اما میدانم تو افغان نیستی اگر هستی دست پرورده پاکستان و یا از ایران هستی. به نوشته تو تردید ندارم بخا طر اینکه تو هویت خود را و از نیکان خود را بهمه وطنداران معرفی کردی. من تصمیم داشتم که دیگر از نوشتن به این سایت وداع کنم اما تو منرا مجبور ساختی . اما این قدر تو فضول بودی پاکستانبها وایرانی نیستن . این قدر که خالف حرمت و شرافت هیچ کسی خود را تو هین نمیکنند . هر کس که هستی از خواب غفلت بیدار شو بس است تفر قه اندازی و وطن فروشی.
جوابولی از هالند19885
2006-12-21 21:55:02
با سلام خدمت همه افغان ها در سراسر جهان بياييد دست به هم بدهيم تا افغانستان را از فقر و بد بختی نجات بدهيم هيچ ميدونيد در افغانستان چند در صد مردم بی سواد است
محمود جعفری از انگليس
جوابمحمود جعفری19834
2006-12-18 03:18:13
(جالب و خواندنی)
سال 2020 زندگی بر روی ماه ممکن خواهد شد:
سازمان فضای آمریکا ناسا (NASA) با اعلام طرحهای جاه طلبانه خود در رابطه با ایجاد پایگاهی با ساکنان دائمی بر روی سطح کره ماه، پنجره تازه ای برای نسل آینده اکتشافات فضایی گشودهاست. به گفته آنها عملیات ساختمانی در این ایستگاه قمری کمی پس از آغاز سال 2020 آغاز خواهد شد و پس از چهار سال فضانوردان میتوانند در آنجا زندگی کنند.
این پروژه در نتیجه اصرار دانشمندان و کارشناسان محیط زیست برجسته در این باب که بشر برای حفظ گونه های مختلف زنده، باید به مکانهایی خارج از کره زمین فکر کند، شکل گرفته است.
سرانجام پس از بررسی های بسیار کره ماه به عنوان بهترین انتخاب برای برقرار کردن پایگاهی که افراد بتوانند در آن به کار تحقیق در منظومه شمسی پرداخته و امکانات فرود بر کره مریخ را بررسی نمایند، برگزیده شد.
جان لاگزدون (John Logsdon) رئیس موسسه سیاستهای فضایی در دانشگاه جورج واشنگتن (George Washington) با اشاره به سفرهای کوتاه آمریکا به ماه در سالهای 1960 و 70 چنین میگوید :
" این [پروژه] مانند آپولوی پدران ما نیست، این اقامت دیگر در حد گذاشتن یک پرچم و ردپا نخواهد بود. این ایده آغاز یک حرکت به سمت خارج [از زمین] است که شامل اقامتهای طولانی در ماه خواهد بود".
این سازمان در حال حاضر از طراحی فضاپیمای اوریون (Orion) که قرار است در سال 2010 جایگزین ناوگان شاتل فضایی شود و همچنین راکتهای حمل و نقل هوایی سنگین به نام آرس (Ares) که کار حمل افراد و بار و بنه مسافران را بر عهده دارند، پرده برداری کرده است.
در سال 2008 یک کاوشگر روباتیک برای اکتشاف مواضع و مکانهای بالقوه برای ساخت و ساز به ماه فرستاده خواهد شد، اما احتمال اینکه ناحیه ای در قطب جنوب ماه برای استقرار مورد استفاده قرار بگیرد هم زیاد است، زیرا بنا به گفته مقامات رسمی ناسا، این محل بیشتر اوقات (75 درصد از زمان) در معرض نور خورشید است و امکان حداکثر بهره برداری از انرژی خورشیدی را فراهم میکند.

دانشمندان همچنین عقیده دارند که دهانه های آتشفشانی ماه در این ناحیه دارای منابعی غنی از گازهای طبیعی از قبیل هلیم - 3 بسیار کمیاب، هستند که میتواند در آینده به عنوان منبع سوخت نسل نیروی هسته ای مورد استفاده قرار گیرد. به علاوه تیمهای فضانوردانی که هر بار به مدت 6 ماه در این پایگاه اقامت خواهند کرد، به کار استخراج هیدروژن و اکسیژن خواهند پرداخت تا آب تهیه کرده و در صورت امکان سوخت موشک بسازند.

شانا دیل (Shana Dale) یکی از معاونین ناسا میگوید : "شرایط موجود در قطب جنوبی متعادلتر و ایمن تر به نظر میرسد. استفاده از سوختی که بتواند موشکی را از کشش جاذبه زمین خارج کند بی اندازه گران تمام میشود، اما اگر در ماه آب یافت شود، میتوان هیدروژن لازم برای تولید پیلهای سوختی هیدروژنی از آن استخراج خواهد شد."
ایجاد این پایگاه نیازمند طرحی برای یک خودرو با فشار کنترل شده نیز هست تا به فضانوردان امکان دهد بدون نیاز به پوشیدن لباس فضایی، بر سطح ماه حرکت کنند.
دکتر مایکل گریفین (Michael Griffin) رئیس سازمان ناسا، گفته است که موفقیت این پروژه تنها در صورت شراکت با کشورها و آژانسهای فضایی دیگر، به خصوص کانادا، روسیه و اروپا امکان پذیر خواهد بود. او این پروژه را به زمانی که در قرن گذشته ملتهای مختلف با به هم پیوستن منابع و امکانات خود با یکدیگر به اکتشاف قطب پرداختند، تشبیه میکند.
ناسا هنوز میزان هزینه این پایگاه فضایی را اعلام نکرده است اما گفته است که این مبلغ، هم از طریق بودجه موجود و هم بخشی از کشورهای شریک در برنامه و سرمایه گذاریهای تجاری تامین خواهد شد. لازم به ذکر است که این سازمان سالانه 13.98 میلیارد دلار از دولت آمریکا دریافت میکند.
استفن هاوکینگ (Stephen Hawking) فیزیکدان و استاد دانشگاه کمبریج، چنین اعلام کرده بود که اگر زندگی انسان تنها به یک سیاره محدود شود "بقای دراز مدت نسل انسان در معرض خطر است".
او چنین گفته است : "دیر یا زود، فجایعی نظیر تصادم با سیارکها یا یک جنگ هسته ای، همه ما را از میان برخواهد داشت. اما اگر ما در فضا پراکنده شده باشیم و کولونیهایی مستقل تشکیل داده باشیم، آینده ما محفوظ خواهند ماند".
جوابالياث از هامبورگ19788
2006-12-18 03:07:05
مردی که با گوش سگرت میکشد :
بدون شک تا کنون بسیار شنیده اید که افرادی میتوانند تصاویر زیبائی توسط دود سیگار خلق کنند، اما آیا هرگز شنیده اید که فردی قادر باشد با استفاده از گوشهایش سیگار بکشد ؟
در هندوستان مردی به نام دارمندرا سینگ به آسانی میتواند با گوشهایش سیگار بکشد و آرزو دارد که نامش در کتاب رکوردهای جهان ثبت شود.
این مرد هندی که بیست و پنجسال سن دارد این روش بی مانند سیگار کشیدن را از دوستان سیگاریش آموخت در ابتدا این امر برای او جنبه تفریحی داشت و بتدریج به یک عادت تبدیل گردید.
این جوان در حال حاضر قادر است با افزایش سطح گوشهایش قریب به 20 تا 25 سیگار دود کند، وی مشتاق است که نام او در کتاب گینس که مخصوص ثبت رکوردهای جهان است ثبت شود.
وی اظهار میدارد که یک فرد سیگاری نیست و این کار یک هنر است که با تشویق دوستان قادر به انجام آن شده است.
داستان این مرد از این قرار است که زمانیکه وی مشغول حمام کردن بود دریافت که حبابهای صابون از گوشهایش بیرون میایند و این مطلب را با یکی از دوستانشدر میان گذاشته و او به وی پیشنهاد کرده که با تمرین شاید بتواند به همین طریق سیگار بکشد و وی اینکار را کرده و بعد از مدتی توانسته براحتی دود سیگار را از راه گوش به داخل ریه های خود فرستاده و با استفاده از گوش خود نیز دود را از بدنش خارج کند.
او میگوید به تدریج در اثر تشویق دوستان دریافته است که سیگار کشیدن از طریق گوش یک هنر است و باور دارد که از این راه میتواند ثروتمند و مشهور شود.
او می افزاید که هرگز به گذشته فکر نمیکند و آن دورانی که باور داشته که سیگار کشیدن برای سلامتی مضر است.
پدر این جوان هم عقیده دارد که سیگار کشیدن برای انسان ضرر دارد اما شهرتی که از این طریق نصیب پسرش گردیده کم نظیر است و برای آینده وی و موفقیتهایش بسیار موثر است.
جوابيوسف از امريکا19786
2006-12-13 07:34:46
صا لح جان اسم شما بسيار معنی خوبی دارد استفاده کردن از خارجی ها بدون از اينکه زير تاثير شان باشيم برادر عزيز وردکی کذشته را صلوات اينده را احتياط برای من شما همه هموطن استيت زيرا که فعلا من بيوطن استم. بيايد در مورد اينده وطن خود يکجا فکرکنيم .
جوابحیات19724
2006-12-08 18:18:29
من یک ایرانی هستم و مایل به ارتباط با روشن اندیشان پارسی گوی در ایران افغانستان و تاجیکستان. اما سالهاست که می بینم در سراسر سرزمین پهناور آریایی از سیر دریا گرفته تا میان رودان و از دریاچه آرال گرفته تا سواحل جنوبی خلیج فارس واز دریاچه وان در غرب تا بلندیهای هندو کش در شرق دستان استعمار چه بذرهایی که توسط باصطلاح شرق شناسان خود که نکاشته اند و امروز چه که درو نمی کنند .آنقدر که هم تباران وهمزبانان در شهر هایی مثل هرات و بلخ وکابل که ابعاد عظیمی از هویت و تاریخ همه ما را میسازد در مقابل هم زبانان و هم تباران خود در ایران موضع میگیرند و یا در ایران امروز تاریخ مینویسند که اشغال ایران به دست افغانها در عصر صفوی و یا به خود اجازه میدهند بخاطر اینکه چند روزی از مواهب نفت برخوردار شده اند مردمان هم تبار و همزبان و با تاریخ مشترک در شهرهایی مثل کابل و هرات و بلخ و قندهار را به دلیل اینکه فقیر ترند و به هر دلیل تا حدودی نسبت به ما از دستاورد های تمدن امروز عقب افتاده اند به دیده تحقیر بنگرند ولی در همان زمان وقیحانه به مولوی وناصر خسرو افتخار کنند یا دوست بیسواد افغان درمقابل کلمه دانشگاه موضع گیری کند ویا قدمت نام ایران را برای این قسمت اندک از سرزمین ایران بزرگ که در شاهنامه وتمام متون قبل از اسلام هم آمده است کتمان کند این چه حماقتی است که ما وارثان ایران بزرگ ما وارثان کوروش وداریوش و ابومسلم . سامانیان وصفاریان داریم مرتکب میشویم عجم زنده کردم بدین پارسی فردوسی را کتمان میکنیم چو ایران نباشد فردوسی را کتمان میکنیم وسکه های نادر شاه که بر آنها نقش بسته ممالک محروسه ایران را انکار میکنیم وبعد می چسبیم به نامه رضا شاه به به دول اروپایی که از این به بعد بجای کلمه پرشن از نام ایران استفاده کنید که البته دلیلی هم نداشت مگر اروپاییان به مصر نمی گویند اجپت یا به یونان نمیگویند گریگ یا خود ما به جرمانی نمیگوییم آلمان به جای این سخنان که بیشتر از احساس حقارت و بیسوادی ماست بیایید نگذاریم هویت بخارا وسمرقند را از ما بگیرند بیایید نگذاریم آذر بایجان و کردستان ها را از ما بگیرند بیاید در هر کجای این سرزمین پهناور آریای که هستیم دست به دست هم بدهیم ودوباره ایران بزرگ را برپا کنیم بیایید نگذارییم در شهر عزیزمان هرات که جان و هویت وزبان ما از آن ریشه گرفته نام ها و کلمات واصطلاحات بیگانه - انگلیسی و فرانسوی و...... زبان باستانی وبا ریشه ما را تحلیل ببرد و کرم خورده نمایید
جوابآرش ‌ احمد شاه19677
2006-12-07 23:21:31
سلام اقای افغان!
این قیاسهای مغالطه آمیز را شما از کجا دریافت کرده اید وایا با زبان فارسی دری اصلا اشنایی دارید ویا بی خریطه مانند دیگرقبیله گرایان فیر میکنید.اگر بااین زبان اشنایی وباور ندارید بهتر است مطالتانرا با زبان که درکش بهتر است بر شما ، بنویسد. شما مکان را با فعل فرق نمیکنید، چگونه نشسته اید وقضاوت نا بخردانه در یک زبانیکه از قدامت بسا پر افتخار وشیرینی کلام بر خوردار است، مینماید؟

آسایش یعنی ارامی وجایکه این اسایش قرار دارد، در زبان فارسی دری ما آنرا واجداد خردمندمان ودانشمندمان نیز آسایشگاه گفته اند وکاملا درست هم است. زایش یعنی بوجود آمدن ونه زایدن وجایکه این زایش صورت میگیرد، زایشگاه است. دانش یعنی به کمال رسیدن وشما واژه از خود پیدا کرده دانشیدن که مسخره شده اید رابه دانش ودانش آموزی به غلط گرفته ایدودر فرهنگ ما دانش داریم ودانشکده یعنی فراگیری دانش معنا میدهد وجایگاه این دانش را دراین زبان طبیعی است که دانشگاه ویا دانشسرا بایست گفت. دانشگاه از مجموعه دانشکده ها تشکیل میشود. وما دراین زبان دانشمند ودانشیار ودانشور وغیره داریم. بنابرین زمانیکه دانش ودانشگاه دراین ربان وجود داشت ، زبان پشتو اصلآ بدون خط وکتابت بود.شما کمی تاریخ را بخوانید واز قدامت زبانها خود را باخبر سازید وچند کتابیکه بیان کننده حد اکثر سه صد سال قدامت در زبان پشتو باشد به خواننده گان معرفی بدارید؟

درمورد واژه افغان وافغانستان مطالب زیاد نوشته شده است واین سرزمین حدود هزارو پنجصد سال نامش خراسان بود واین نام را مردم خراسان به افغان وافغانستان مبدل نکرده اند واین کار دشمنی انگریزها با این فرهنگ بود که به خاطر بمیان آوردن تفریقه وجایگزینی کردن فرهنگ انگریز در هند وبعد در خراسان واژه افغان واین واژه حقارت بار بی ریشه واساس را به جای خراسان به کمک شاهان فروخته شده قبیله سالار وقت، با نیرنگ وغفلت مردم خراسان اهسته آهسته بالای مردم تحمیل کردند وپشتونها را با این نام پیوند دادند که شما افغانید وجایتان باید که افغانستان باشد. دراصل این نام نه هویت دارد که شما افتخار کنید ونه کدام دست آورد ونه کدام افتخار فرهنگی وتاریخی. خراسان متعلق به همه است ودر برگیرنده باشنده گان خراسان است ومربوط کدام قوم بخصوص نیست واگر افتخاری است به همه تعلق دارد. ما باید که با یک نظر خواهی نام تاریخی کشورمانرا دوباره بر گردانیم واز این فلاکت جهالت پروری وقبیله بازیها نجات خواهیم یافت. این نه تعصب است ونه بد اندیشی واین واقعیت است که مارا از اصلمان دور ساخته بودند وتمام افتخارات گذشته را مردمان ایران صاحب شده اند. مولانا جلالدین در بلخ تولد یافته وایران آنرا از خود میداند وپورسینا وسنایی وهزاران شاعر ودانشمند خراسان زمین را ایران مربوط خود میداند واگر ما خراسانشویم، در حقیقت میراث بردار این افتخارات خواهیم گردید. هرگاه کسانیکه تاریخ را میشگافند وحقایق پنهارا برملا میسازند، بیانگر تعصب ویا دشمنی با کدام قوم بخصوص نمیباشد ووحدت را هم خدشه دار نمیکند. بیان حقایق مارا بیشتر متحد وبا هویت میگرداند.شما اگر افغان هستید وهویت شماراین واژه میسازد ما مخالفت نداریم، اما دیگران هم دارای هویت یا خراسانی ویا تاجیک ویا هزاره ویا ازبیک هستند که از تاریح خیلیها درازمدت هم برخوردارندواینها هم حق دارند که به هویت خویش ببالند وافتخار نمایند وشما این حق در شرایط کنونی دیگر نمیتوانید صلب نماید. بهتر اینست که به هویت یکدیگر وگذشته یکدیگر احترام ودر صدد رشد هویتها وفرهنگهای یکدیگر تلاش نمایم ودر هرکار مصلحت خردمندانه را از یاد نبریم. زور وزر وتحمیل بی دوران شده است وجایش را فراست وخرد وبرهان انسانی گرفته است. با جهالت ورزی به جای نمیرسیم. کوشش کنید مغالطه پرداز نباشید وبه چیزیکه مطمین نیستید،آنرا نوشته وبه روی صفحه نیاورید که هم خود را وهم همتبارن خود را به مسخره خواهید گرفت.شما یکبار کتاب شهنامه ویا تاریخ طبری ویا بیهقی را بخوانید ، مطلب را خوبتر خواهید دانست که این زبان از چه قدامت بر خوردار است. وتمام این کتابها به زبان شیوا وگیرای فارسی دری نوشته شده اند.یا سفر نامه پیر وحکیم خردمند ناصر خسرو را بخوانید خواهید یافت که دانش ودانشکده ودانشگاه یعنی چه؟ در زبان پشتو پوه همان دانش است وپوهنتون به قول شما جای دانش وپوهنزی چه معنا دارد؟ روغتون را چه پسوند وپیشوند میدهید؟ سارندوی وسارنوال را کمی تشریح بدارید واز دگرمن وساتلمن وهزاران واژه بی ریشه ومسخره شده چه نظر دارید که این فرهنگ سپهبدها وسپهسالارها وسپاه وسپاهدارها را چگونه ذلیل ساختند وواژه های واریداتی بی معنا را جاگزین آنها کردند واین جفاهارا هرگاه یک همشهری دردمند وبا فرهنگ بیان میکند، مهر تفریقه ووحدت شکنی به پیشانیش زده میشود واین واژه هارا تا هوز کافه مردم این سرزمین به ریشه ومعنایشان نفهمیده اند. وشما کورکورانه بالای مردم هنوزهم پافشاری دارید که اینها بهترند. بی حیا را شرم چنار دوسره بود. عجب اصلیتی؟ در گذشته های دورتر یعنی زمان بابای ذلت این اصلیت با بیسوادی، عقبمانی، بیعدالتی، پسمانی، جهالت پروری، نادانی ، بی فرهنگی وبیچاره گی گره خورده بود وحالا این اصلیت با کمال تاسف با آدم کشی، فرهنگ ستیزی ، زن ستیزی، تروریستی، انتحاری، قرون وسطی گری وهزاران هزار درماندگی دیگریکه به زبان آوردنش شرم اور است گره خورده است وشما بازهم از هویت گپ زده اید. این هویت بر شما مبارک باشد. ما افتخار داریم که خراسانی ایم واین کهن دیار فرهنگ پرور را دوباره میسازیم وبرش میگردانیم، اگرچه با خشت جان خویش. فرزندان خراسانزمین بر ما وبر شماست که منبعد در نوشته وگفتارتان خودرا خراسانی وکشورتانرا خراسان بنامید ! زنده باد آزادی وجاوید باد خراسان گهربار وگهردار !
جواب درويش19663
2006-11-13 01:41:45
بلندترین زن جهان:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یائو که یک روستا زاده و از خانواده فقیری در شرق چین است، در حدود 2.36 سانتمیتر قد دارد. دکترهای چینی میگویند که وی از سندی آلن (Sandy Allen) که در ایالات متحده در لیست بلندترین مردان جهان قرار دارد 5 سانتمیتر بلندتر است.

یائو از توموری که در غده هیپوفیز او قرار دارد رنج میبرد، این تومور سبب تحریک غده هیپوفیز و تولید بیش از حد هورمون رشد شده و موجب ضعیف شدن استخوانهای وی گشته است.

یائو در بیمارستان گفته است که امیدوارم استخوانهایم بهبود یابند اما نگران هستم که دکترها قادر به انجام این کار نباشند وی میگوید من هرگز نمیتوانم زندگی طبیعی داشته باشم اما امیدوارم که بتوانم کارهای ساده ای از قبیل خرید و پخت و پز را انجام دهم .

برادر وی میگوید در حال حاضر دکترها در صدد کنترل هورمون رشد یائو هستند و در نیمه سال آینده وی تحت عمل جراحی قرار خواهد گرفت. پزشک معالج وی میگوید که بدن او به داروها پاسخ مثبت داده و انتظار میرود پس از عمل جراحی اندازه این تومور حدود 30 % کاهش یابد.

او بیشترین رشد خود را در دوران کودکی داشته و از مشکلاتی مثل بزرگ شدن قلب، پوکی استخوان، شکنندگی و ضعف استخوانها رنج میبرد.

یائو برای حمایت از مادرش در یک سیرک کار میکرد و زمانیکه مشکلات وی در سطح جهانی مطرح شد توانست برای معالجه رایگان در بیمارستان بستری شود.
جوابادريس از نيو يارک19110
2006-10-25 22:19:01
امپریالیسم.

ماخوذ از ریشه لاتینی امپریوم به معنای قدرت مطلغه حق فرمانرویی و امپراتوری است.

اصطلاح امپریالسم به معنای اعمال سیاست های توسعه طلبانه اقتصادی و برتری طلبی
سیاسی دولت های نیرومند بر ملت یا ملل دیگر می باشد.
جوابکاوه از هراث افغانستان18863
2006-10-22 08:26:53
برادر عزيز فردين جان!

شما هميشه خوب می نويسيد ومن باید به آن برداران که تبعیض دارند با دری زبان ها یاد آور شوم که در مذهب امام اعظم صاحب(رخ) هستند که خود امام اعظم صاحب هم دری زبان بود وخواهش من از آنعده برادران که دری زبان ها را دوست ندارند وکوشش میکنند که خودرا بهتر جلوه بدهند لطف نمایند برای خود یک مذهب دیگر را جستجو کنند که بشتون باشد.
جوابمتين18811
2006-10-06 13:13:46
افغان:
دوست گرامي سلام
از خواندن مطلب خوبتان لذت بردم هر چند با تمامي نظريات و انديشه‌هاي شما موافق نيستم و گمان نمي‌كنم تاجيكي و فارسي صفت باشند و دري اسم. بلكه مي‌پندارم هر سه اسم يك زبان زيبا و پيشرفته دنيا است. به هر حال خوشحالم از اين كه برادران افغاني تبار من آن گونه كه بايد به زبان مشتركمان مي‌پردازند. و افتخار مي‌كنم كه برخي از بزرگان ادب و هنر افغانستان در كشور من ايران زندگي مي‌كنند اين افتخار كوچكي نيست كه نجيب مايل هروي، مير محمد غبار و عبدالحي حبيبي اين انديشمندان حوزه زبان و فرهنگ و تاريخ مشترك دري يا فارسي به زباني مي‌نويسند كه زرين كوب و تقي زاده و كسروي مي‌نوشتند. براي شما و تمام دوستان انديشمند افغاني كه به زبان دري، پشتو يا هر زبان ديگري مطلب مي‌نويسند آرزوي موفقيت مي‌كنم.
با تشكر
داريوش شيذر اراني
جوابداريوش شيذر اراني18533
2006-10-05 08:39:32
Alisina:

احمدشاه بابا از خاندان سدوزی، از قوم درانی و از سلسله یی ابدالی می باشد.
۱- درانی و غلجایی (غلزایی، غره زی)، دو مادر قوم پشتون اند.
۲- ابدالی = هپتالی = هپتلی = هفتلی = یفتلی = یفتلیان یا سلیمانخیل = شاخه یی آریایی که باشندگان دامنه یی سلیمان کوه بوده اند.
جواببيدل کابلی18490
2006-09-23 15:58:43
حق گوی:

افغان - به معنای لغوی درست است که ناله ٬ فرياد و فغان است. اما بيايد حرف٬حرف کلمه افغان را
تجريه گوا تحليل کنيم
ا لف - اسلام * ف - فدای *غین - غيرت مند * الف - استوار * نون - نيرو مند است.
جوابولی از هالند18139
[1] [2] [3] [4] [»»] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.