English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ تاريخ
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[1] [2] [3] [4] [»»] 
2006-09-21 19:16:46
جيحون:
سیاست به معنا لغوی عبارت است از: اداره کردن امور مملکت٬ مراقبت امور داخلی وخارجی کشور٬ اصلاح امور خلق٬ رعیت اداری و مردم داری را گویند.

سیاست : عبارت از بیان فشرده علم اقتصاد را سیاست گو یند.

سیاست : رام کردن اسپ وحشی را نیز گو یند
جوابولی از هالند18086
2006-09-18 14:49:48
جيحون:
هنر فریب دادن مردم را با وعده های غلط و غیر قابل انجام سیاست گویتد!
جوابسیاستمدار17897
2006-09-17 08:42:08
با عرض حرمت به تمام بينندگان گرامی
سياست چيست به من معلومات بفرماييد؟

جيحون از نهرين
جوابجيحون17853
2006-09-10 01:53:28
افغان:
افغان معنای فغان ناله فرياد و کلفت. افغانستان جای ناله فغان کلفت را معنيی ميدهد. انسان بايد با سواد باشد تا از کلمات موازی به سوادش استفاده کند.
جوابحق گوی17588
2006-09-05 21:10:25
فردين:
در دنيا بار اول ۱۱۰۰ سال قبل اساس حکومت داری وتقسيم وزارت ها را با وظيفه ان به دست اساعل سامانی به ربان درئ فارسی نبشته است بعد قران شريف اولين کتاب اسلامی حديث مبارک به دست امام بخاری جمع اوری وتدوين شده که فارس زبان است صد ها سال قبل از تولد کرستوف کولمب که امريکا را کشف نمود اعلمه ابو ريحان بيرونی نبشت بود بايد به امريکاه امروزی رفته تشکيل اجتماع نمايم به زبان درئ است اولين کسيکه به دنيای علم اسمان زينه گذاشت ميرزا الغ بيک است به زبان دری است شما تشويش نکنيد بابا ئ طبابت دنيا عالم فليسوف وقت ابن سينا به ربان دری افريده است اينها همه افتخارات فرهنگيان دنياست
جوابحق گوئ17494
2006-09-05 18:59:39
ارچمند
دوست گرامی سپاسگزارم از شما که به چواب اقای افغان پرداخته اید. اخرین پیام ایشان به ادرس من بود اما من از واکنش به ان خودداری کردم چون در نوشته ایشان تناقص گویی و تعصب نهفته بود. بنده از احساس شما قدردانی میکنم. با درود.
جوابفردین17490
2006-09-04 13:07:08
افغان

به گمانم دوست محترم ما افغان منشأ افعال را در زبان فارسی و یا دری از یاد برده و به استدلال غلط میپردازند.
منشأ یا ریشه زاییدن زا و زایش که با پسوند گاه زادگاه و زایشگاه را میسازد.
به همین ترتیب دانش که داانشگاه و آسایش آسایشگاه را داده و کلمه« ایست» در زبان دری موجود بوده و توقف را افاده مینماید و ایستگاه از کلمهء ایست آمده و نه از فعل ایستادن.
آرامگاه نیز از کلمه آرام آمده نه از آرمیدن.
میخواهم آقای افغان معنی درست کلمات ذیل را ارآیه نمایند.
پوهیالی پوهنیار پوهنمل پوهندوی پوهنوال و پوهاند و طریق ترکیب این کلمات را به ما بیاموزند.
ضمنأ شاید گفته بتوانند که پساوند تون در کلمات بیلتون و پشتون به چه معنی است.
جوابارجمند17450
2006-09-02 16:43:33
آنانيکه در لجن زار تعصبات قومی فرو رفته اند،بايد بدانند که مانند پرازیت هایی اندکه از اثر شیوع آن، نه تنها محیط و ماحول خود را دچار مرض ساری و کشنده میکنند، بلکه این مکروب جهالت و قوم محوری در دماغ و اعصاب اولاده های آنها القأ شده و تا قرون دیگر به نشو و نما خواهد پرداخت و موچب آزار و اذیت نا بودکنندهء خودآنها و نسل های بعدشان خواهد گردید. هیچ قوم و ملیتی در کشور ما با اعمال زور و فشار و تکیه به دیگران نمیتواند آمال غیر انسانی و فاقد ارزش های اسلامی، افغانی وانسانی اش را بر دیگران تحمیل نماید. شاید مانند گروه های متعصب و ضد آزادی و مدنیت قبلی بتوانند برای مدتی اهداف شوم وپلید خود را بالای شماری از مردم تحت سیطرهء خویش بزور تفنگ تحمیل کنند ولی این عمل شان اصطکاک و انعکاس منفی بیشتر پیدا خواهد نمود و موجب تحکیم بیشتر پیوند ها میان آسیب دیدگان خواهد کردید. پس بیائید برادروار زندگی کنیم و ارزش های یکدیگررا بپزیریم. تشکر
جوابواقعبین17376
2006-08-31 10:44:24
فردين:

برادر گرامی فردین جان!
واژه دانشگاه بازهم یک واژه یی مشت و مال شده ایرانی است که هیچگاه معنی پوهنتون را افاده نمیکند؛ قسمیکه پسوند (گاه) در زبان دری، یگان گشت به معنی وقت و یگان گشت به معنی (جاه) میباشد.
مانند:

گاه= وقت
بیگاه= دیگر روز
پگاه= صبح وقت
فعل ایستادن + گاه= ایستگاه
فعل آرامیدن + گاه= آرمگاه
فعل آسودن + گاه =آسایشگاه
فعل زاییدن + گاه= زایشگاه، و غیره...

بیایید فرض کنیم:
فعل دانشیدن + گاه = دانشگاه؟؟؟؟!!!، غلط گفته اییم و اشتباه کرده اییم.
چون ایرانی ها اکثرا بیسواد استند، خیال میکنند که (دانشیدن) فعل است که با پسوند گاه میشود University .
به نظر من، واژه پوهنتون معنی نزدیکتری به مقصد داشته و استفاده از آن، با سوادتر مینماید.
کسانیکه که دوستدار مترادف دری آن استند، میتوانند به جای دانشگاه، از واژه (دانشکده) استفاده نمایند.
دانشکده بی معنی جایی است که در آن دانش داد و گرفت میشود.
جوابافغان17283
2006-08-30 14:21:59
دوست گرامی حق گوی!
من با شما همنوا هستم که در این راستا هیچ مشکلی وجود ندارد برای من هم فرق نمیکند که پوهنتون بگویم و یا دانشگاه. چون بنده میدانم که هردوی این واژه ها يک مفهوم دارند. اما من با کسانيکه انرا بالای مردم تحميل ميکنند مخالفت دارم. یعنی کسانیکه میگویند حتما باید پوهنتون گفته شود نه دانشگاه. و یا گفتن این و یا ان واژه جرم است و غیره. شما بهتر از من ميدانيد که در اين روز ها اين افراد بيشتر از پيش با زبان و فرهنگ ما دشمنی ميورزند و اين دين هر هموطن ما است که صدای خود را در مقابل اين به اصطلاح نويسنده گان بلند کنند. جون هدف اينها تنها و تنها تضعيف و بلاخره طرد زبان فارسی دری از کشور ما است و بس.
جوابفردين17259
2006-08-30 11:45:00
سلام به برادران!
کسانیکه زبان دری را با فارسی و تا جیکی یکسان میدانند، باید بدانند که دری اسم است نه صفت. دری گفتن به شیوه مردم فارس را فارسی گویند و دری گفتن به شیوه مردم تاجیک را تاجیکی نامیده اند.
از نگاهی ساختار، فارسی و تاجیکی هردو صفت اند نه اسم. پس چنین ثبوت میشود که دری نام اصلی این زبان است که به لهجه های فارسی، تاجیکی، خراسانی، تخاری، آذری، هزارگی، بدخشی، و ... صحبت میشود.
ناگفته نباید گذاشت که لسان امروزه ایران همان زبان دری است که اندکی بعد از ورود اسلام در ایران رایج شد و اینهم به نقل قول از استادان فرهنگ ایران مانند: داکتر پرویز ناتل خانلری، داکتر شفیع کدکمنی، داکتر خلیل خطیب.
دو تفاوت بزرگ میان زبان دری و لهجه فارسی وجود دارد: اول اصلی فارسی بیشتر از ۹۰ درسد عربی دارد و دوهم در اصل فارسی اسم مصدر وجود ندارد، آنچه را امروز اسم مصدر میدانند، خاصیت و ویژگی زبان دری است.
اینکه امروز ایرانیان دست به سرقت فرهنگ تمام مردم دنیا میزنند و آنچه در دنیا وجود دارد از آن ایران میدانند، بلاخره ثبوت میکنند که تا چه سرحدی دستخوش بنیادگری شده اند.
آیا باور کرده میتوانید که رضا شاه پهلویدر سال ۱۹۳۵، داستان رویایی شهنامه را تهداب قرار داده و نا آگاهانه واژه ایران را میان آن انتخاب کرده و جاگزین فارس باستان کرد؟ (چه ضربه یی به ملت و فرهنگ فارس!)
درباری بودن زبان دری در حضور پادشاه هخامنش و پیامد ها و حکایت های بعدی آن مطلقاً از حقیقت مبرا و ریشه های تاریخی ندارد. آنچه مسلم است از دریچه تاریخ، استقبال صفاریان، سامانیان، سلجوقیان،غوریان، مغولیان، غزنویان و ابدالیان از زبان دری به عنوان زبان رسمی در دربارشاهی بیانگر این حقیقت می باشد.

دری برچهار دلیل پایان استواراست:
۱- آثار بزرگ و مهم فرهنگی از قبیل قاموس نامه ها، شاهنامه ها و تاریخ ها، همه به زبان دری نوشته شده است(مانند: قاموس فیروزابادی، شاهنامه منصوری، شاهنامه فردوسی، حدودالعالم، آثار طبری و امثال آنها).
۲- واژه دری به قول تاریخ، ریشه های قدیمیتر نسبت به واژه فارسی دارد.
۳- سخنوران و چکامه سرایان خراسان باستان این زبان را دری خوانده اند و از این زبان پیام وحدت گرفته اند.
۴-بالاتر از همه، دری مرز های سیاسی ندارد.


شکرلله که تورا یافتم ای بحر سخا
ازتو صلت، زمن اشعار به الفاظ دری
(سنایی)

دُر دری که خاطر خاقانی آورد
قیمت به بزم خسرو والا برافگند
(خاقانی)

بفرمود تا پارسی دری
بگفتند و کوتا شد داوری
(فردوسی)

من نه آنم که در پای خوکان ریزم
مرین قیمتی در لفظ دری
(ناصر خسرو)

خرد نامه ها را زلفظ دری
به یونان زبان کرد کـــوتگری
(نظامی)

زشعری دلکش حافظ کسی بود آگاه
که لطف طبع و سخن گفتن دری داند
(حافظ)

گر چه هندی در عذوبت شکر است
طرز گفتار دری شیرینتر ایت
(لاهوری)

هزار بلبل دستانسرای عاشق را
بباید از تو سخن گفتن دری آموخت
(سعدی)

من آنم که درپای خوکان نريزم
مراين قيمتی در لفظ دری را
(رودکی)

جوابافغان17254
2006-08-29 21:38:28
فردين:
برادزم مدت ها در افغانستان دو زبان دولتی محصوب ميشود دری و پشتو اگر دانشگاه را پوهنتون مکتب را مکتب نيز ميگويند مدرسه را مدرسه ميگويند دراين جا کدام مشکلی نيست.
جوابحق گوئ17234
2006-08-24 11:08:39
برادران عزيز!
سلام بر همه شما:
تفرقه انداختن در بين همه ما و شما افغان ها به نام های ازبک پشتون تاجک هزاره و غيره در اصل آب انداختن در آسياب دشمنان ماست . پس همه با هم شويد و يک مشت بسته و محکم افغانی بسازيد تا دژ مستحکمی در برابر دشمنان افغانستان عزیز ما باشد.

از گفته های سپه سالار و قهرمان ملی افغانستان ( مسعود شهيد)
جوابلاله کو17021
2006-08-23 14:37:37
برادران عزيز متين جان و فردين جان شما راست ميگوييد. هر کسی که بنام مليت زبان و .......... خود را بر تر از ديگران ميداند او نادان و ابله است و واقعيت اينست که همه ما افغان و فرزندان دلير افغانستان هستيم و هر کسی که خود را به خاطر لسان قوم مليت و مذهب از ديگران تفکيک ميکند او نا کس است و به اين حرف ها هيچوقت يک برادر از ديگر برادر جدا شدنی نيست و نخواهد بود.و با تفرقه انداختن هیچ کاری از دست کسی بر نخواهد آمد.
چون يک ضربالمثل داريم که گويند.

با زبان زدن سگ آب دريا کثيف نميشه.
جوابلا له کو16994
2006-08-20 20:38:11
دوست گرانقدر متين جان!
درود بر شما دوست عزيز. من با شما همنوا استم به ويژه اين جمله شما که مينويسيد:
( ای کاش اين حزب با اينقدر قدرت و صلاحيت که در دولت امروزی دارد بجای فعاليت های نژادی و ايجاد تبعيض برای بازسازی و بهتر سازی کشور کارميکرد ). ای کاش وای دريغ.
بايد خدمت شما عرض برسانم که در پهلوی اين حزب متاسفانه افرادی ديگری نيز در بيرون مرز و در داخل کشور وجود دارند که با زبان و فرهنگ فارسی دری دشمنی ميورزند و حتی امروز مجال انرا يافته اند که مستقيما به زبان ما تجاوز ميکنند و برای ما ديکته ميکنند که چگونه سخن بگوييم مثلا ميگويند که به جای واژه دانشگاه بايد پوهنتون بگوييم و يا استعمال واژه افغانستانی جرم است و صدهای ديگر که حرف ما را به درازا ميکشاند.
دوست عزيز چنين اشخاص و افراد که با تاسف کم هم نيستند در پيشروی نام خود القاب علمی اکادميسين و دیپلوم انجنير را نيز مينويسند و بيشرمانه تا سطح قومی و قبيلوی سقوط ميکنند. حتی يکی ار اين فارسی ستيزان که خود نيز فارسی زبان و از کابل است بخاطر تملق و چاپلوسی از ديگران سبقت جسته و حتی حاضر است که ما واژه های عربی و انگليسی و يهودي وغيره را استعمال کنيم؛ اما به هيچ قيمتی نمیپذيرد که دانشگاه بگوييم. تو خود حديث مکمل بخوان.......
به اميد تندرستی شما دوست کرامی
جوابفردين16926
2006-08-15 22:37:25
سلام دولت افغانستان به فکر هچی نیست هر کی به فکر خودش است که چه طوری از یکی رشوه بگیرند فرقی نمی کنه چی وزیر چه مامور همه دست به دست دادن مردم بدبخت را بد بختت تر کنند هر کی می خواهدبه جیب خودش بزنه پارلمان باید به فکرمردم باشه تا کی این وضیت.
جوابفريدون16800
2006-08-09 08:05:45
فردين جان سلام!
دوست عزيز فردين جان شما راست میگوید چون فعاليت های اين حزب فعاليت نبوده اما ميتوان جنک سرد ناميد عليه نژاد های ديگر با ايجاد تبعيض دربين اقوام مختلف افغان و برتری خودرا نشان دادن وبرای نيرومند ساختن بشتون ها فعالیت میکند.
ای کاش اين حزب با اينقدر قدرت وصلاحیت که دردولت امروزی دارد بجای فعاليت های نژادی وايجاد تبعيض برای بازسازی وبهترسازی کشور کارميکرد.
بیائید برای چنین مردم دعا نمائیم تا خداوند درراه نیک ایشانرا رهنمائی نمائید تا بدانند که ما همه از یک کشور واز همه بهتر مسلمان هستیم (برادرهستیم).
ومارا هم قدرت خدمت به وطن را بدهد.
جوابمتين16555
2006-08-08 15:29:24
سلام يك سوال داشتم عيد قربان سال ۱۳۵۸ مصادف با چه ماه و چه روزي بود؟
جوابناهيد16537
2006-08-07 11:10:14
با سلام
آروزی خوشبختی وکاميابی برای همه انسانهاوبخصوص شما غزيزان
زبان و مليت ونژاد هرگز مايه افتخار انسان نمی شود بلکه اين عمل ماست که مورد نقد ديگران
قرار می گردد. پس بياييد به مردم خود محبت کنيد ونيروی خود را درجهت صحيح بکار گيريد.
امروز بيش ازهرچيز به همدلی واتحاد نيازداريد.همه ما در شرق باید یادبگیریم که یکدیگر را تحمل نماییم وبه هم احترام بگذاریم.

درپناه پروردگار باشید
جوابرضا از ايران16505
2006-08-06 20:46:15
دوست گرامی متين جان!
با درود دوباره به شما بايد عرض کنم که بعد از سقوط طالبان زمينه برای تامين عدالت اجتماعی و دموکراسی و مردمسالاری مساعد شد و ميبايست از ان استفاده اعظمی صورت بگيرد تا کشور ويران شده ما بازسازی شود اما متاسفانه سنگ اندازی های اين حزب مانع از ان شد که چنين پروسه يی تحقق يابد. بارزترين مثال ان سرود ملی است که اول قرار بود به دو زبان فارسی دری و پشتو باشد که متاسفانه چنين نشد و مردم کشور را بيشتر از پیش نا اميد ساخت. بنا ميتوان به اين نتيجه رسيد که مرام و هدف اين حزب يکپارچگی مردم کشور نبوده و نيست.

برادر عزيز چون وقت کم دارم برای فعلا به اين بسنده ميکنم بعدا در مورد گفتگو خواهيم کرد.
به اميد موفقيت شما.
جوابفردين16490
2006-08-06 07:56:18
برادرعزيز فردين جان!
تشکر از معلومات که ارائه داشتيد درمورد حزب افغان ملت ودرهمين مورد يک سوال ديگر آيا حزب افغان ملت را درآينده چگونه ارزيابی ميکنيد.
جوابعبدالمتين16476
2006-08-01 15:37:45
برادر گرامی عبدالمتين جان!
تا جاييکه من ميدانم یکی از موسسین حزب افغان ملت شخص مشکوکی بنام غلام محمد فرهاد است که در يکی از مجلس های قانون اساسی در دوران محمد ظاهر شاه خواهان حذف زبان فازسی دری از همه امور کشور شده بود. بنا اين حزب به منظور تحکيم حکومت قبيله سالار و بدون فرهنگ والا درست ان چيزی که در(دوهمه سقاوی) ذکر شده است به وجود امده است و برای تحقق اهداف شهونيستی و پشتونيزه کردن افغانستان تلاش ميکند.
دوست عزيز شما ميتوانيد به کتاب های تاريخی مانند افغانستان در مسير تاريخ و افغانستان در پنج قرن اخير و غيره مراجعه کنيد تا در باره اهداف اين حزب بيشتر اگاه شويد.

با درود فراوان به شما.
جوابُفردين16383
2006-07-31 14:11:45
برادران وخواهران عزيز سوال داشتم درمورد حزب افغان ملت.
لطف نموده معلومات دهيد که مقصد اين حزب چی ميباشد بخاطريکه دراين روزها فعاليت شان سريع ودراکثردوايردولتی درراس ادارات دولتی قراردارند نميدانم ريس جمهور ما (جناب کرزی) به خاطرچی به این حزب علاقمندی دارد.
شاید ريس جمهور ماهم از همين حزب است.
جوابعبدالمتين16360
2006-07-31 13:34:19
سوال
لطفآ معلومات دهيد که قوم بوبل زی درافغانستان بطورمشخص مربوط کدام ولايت وچی کارنامه های انجام داده اند؟
جوابعبدالمتين16359
2006-07-30 15:33:40
معلومات در باره تاريخچه عکاسی در جهان.
برای اولين بار توسط کی کشف شد.
اگر معلومات بدهيد خوش ميشوم و قبلاْ از زحمت کشی شما تشکری ميکنم.
جواباحمد ذکی16345
2006-07-20 17:58:45
سید محمد نعیم خالد: برادر عزیز شما سوال در مورد سرحدات افغانستان نموده اید من در مورد خط دیورند در همین صفحه کمی نو شتیم شما میتوانید از کتاب افغانستان در مسیر تاریخ نویسنده غبار و از کتاب افغانستان در پنج قرن اخیر نویسنده میر محمد صدیق فرهنگ از صفحه ۳۹۷ الی۴۱۱ استفاده کنید.

جوابولی از هالند16182
2006-07-20 13:01:41
سید محمد نعیم خالد:

برادر عزيز افغانستان با شش کشور دارای سرحد مشترک ميباشد طول مرزهای افغانستان حدود ۵۸۰۰ کیلومتر است، که شامل ۲۳۸۴ کیلومتر در شمال با جمهوری‌های تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان؛ ۲۲۴۰ کیلومتر از شرق و جنوب با جمهوری اسلامی پاکستان، ۷۳ تا ۹۳ کیلومتر مربع از سمت شمال شرقی از طریق تنگه واخان با استان مسلمان نشین سین‌کیانگ (سنجان) جمهوری خلق چین و ۸۵۵ تا ۹۳۰ کیلومتر در غرب با ایران (که ۶۱۹ کیلومتر آن با استان خراسان است).

سرحد افغانستان با باکستان بنام خط سرحدی ديورند با ايران بنام های خط سرحدی فخری و خط سرحدی مکمهان (البته طی دو مرحله يکی به حظور داشت مکمهان انگليسی و ديگر به حظور داشت فخرالدين ترکی تعيين گرديده) با کشور های آسيای ميانه بنام های خط سرحدی امير شيرعلی خان و خط سرحدی ريجوی و سرحد با کشور چين بنام خط سرحدی با مير( البته در بامیر ب با سه نقطه یعنی حرف سوم الفبای دری چون امکان نوشتن آن نبود) ياد ميگردد.

جواباقليما محصل دانشگاه طب کابل16172
2006-07-17 15:20:01
سلام
نعیم خالد از دانشگاه کابل سوال در مورد سرحدات افغانستان دارم؟ ضرورت اشد دارم اگر عاجل تر پاسخ داده شود لظف تان خواهد بود.
تشکرو
جوابسید محمد نعیم خالد16104
2006-06-28 23:21:26
چپ افغانستان و برون رفت از بن بست کنونی
( آيا راه ديگری جز تشکيلات جبهه يی وجود دارد؟ )

بجای مقدمه: اخيرا مقالهء محترم بشيربغلانی درمطبوعات برونمرزی کشور بطور استثنایی مورد توجه قلم بدستان موافق و مخالف ولی هموطن قرار گرفت.
برخیها، بخصوص آنانيکه تحت شعار کذايی "وحدت ملی" ميخواهند سيطرهء قوم يا "مليت خودی" را بر همه اقوام کشور تيوريزه کنند و بالآخص آنانيکه به نژاد و قوم برتر معتقد اند و به "تماميت خواهی" عادت کرده اند؛ بسيار بغلانی و نوشته اش را مورد غضب قرار دادند و به نشر مقالات در سايتها بسنده نکرده، بلکه حتی از نام برخی احزاب و سازمانهای معلوم الحال به نشر اوراق تبليغاتی،اعلاميه ها و نوشته های شبنامه گونه در لندن، هالند، سکندناوی و آلمان نیز دست زدند. درين کارزار تبليغاتی از انترناسيوناليستان چپ و راست ديزدوری گرفـته (بدون درنظرداشت مواضع ايدئولوژيک وسياسی قبلی شان) تا شوونيستها وعظمت طلبان قومی و بنياد گرايان دينی،همه همصدا شدند.
در جانب مقابل نيز برخی از روشنفکران و قلم بدستان کشور به دفاع جانانه از مقالهء بغلانی و به بهانهء ان به دفاع محکم از عدالتخواهی ملی و اجتماعی و افشای استبداد و استبداد گران علنی و مخفی، پرداختند. اين هم شايد يکی از خصوصيات سرزمين استبداد زده، متلون و منقطب ما باشد که هر برداشت سياسی و فکری مخالفين و موافقين سرسخت و آشتی ناپذير خود را دارد.
من درين نوشتهء مختصر ارادهء نقد مقالهء آقای بغلانی و نقد، نقد نويسان و مخالفين ايشان را نيز ندارم، ولی خود را ملزم ميدانم تا به يک مسئله اشاره کنم که مقالات مخالف آقای بغلانی بخصوص مقالهء طويل، لاطائلات گونه و حشری آقای سادات، مقالهء آقای خواتی و اعلاميه حزب نامنهاد "ملی دريز"،همه نه نظر و موضع گيری افراد بلکه موضع گيری سياسی يی سازمانها و فرکسيونهای معينی اند. در همهء اين موضع گيريها، دفاع از نظام قبيلوی و تک قومی در يک کشور کثيرالقوم، تماميت خواهی قبيلوی و حاکميت بلامنازع قوم و قبيلهء معين و مخالفت رندانه با عدالت ملی و اجتماعی، داد ميزند. همهء اين نويسندگان محترم بخصوص محترم سادات صاحب کوشيده اند نيت اصلی خود را زير مقولات زيبايی چون "وحدت ملی"، "ملت واحد"، "استبداد مليت و قوم ندارد"، " افغانستان وطن مشترک همه افغانهاست "، "با تغيير نام، مردم صاحب نان وخانه ولباس نميشوند" و... بپوشانند.

باوجود آنکه من با نظريات اين دوستان در مورد وحدت ملی، استبداد قومی، حل دموکراتيک مسئلهء ملی، تشکيل ملت واحد، تغيير يا عدم تغيير نام رسمی کشور و يا تعبير ايشان از عدالت ملی و عدالت اجتماعی موافق نيستم، ولی بحث درين موارد را فعلا لازم نميدانم و آنرا به آينده موکول ميکنم.
جواببشير احمد سروري يك تن اذ محصلين پوهنتون15627
2006-06-28 15:33:12
دری زبان اما هرګز فارسی زبان نی:

سلام عزيزان : نکته نظرات شما را خواندم ُ زبان فارسی و دری در اصل يکی است . اما اينکه چرا در ايران بنام فارسی و در افغانستان بنام دری و همچنان در تاجکستان بنام تاجکی ياد ميشود بجث است طولانی و عميق اما برای افهام مسله برای تان چند تکته را ياد اوری ميکنم اميد قناعت شما را فراهم اورده باشد . زبان فارسی ُ دری و تاجکی همه اش يک زبان واحد است که در دوران های مختلف بيشتر به فارسی و دری شهرت داشته است که عيان و اشراف بارگاه يا دربار وفت صحبت ميکردند انان را زبان خطاب ميکردند به همین سبب زبان فارسی گاهی دری یا درباری گفته اند که میشود دری را صفت زبان فارسی دانست یعنی بگویم که زبان فارسی دری . اما اينکه چه وقت اسم زبان ما به دری مسمی شد اين را تاريخ برای ما ثابت ميسازد ( زبان کشورما تا قبل از جلوس ظاهر شاه هم فارسی ياد ميشد . پس سوال اينجاست که چرا بعد از روی کار امدن ظاهرشاه اسم زبان ما که تمامی ادارات دولتی و ملکی با ان مکاتبه و مکالمه ميکردند واژگون شد و يکباره بنام دری مسمی شد . در حدود سال ۱۳۴۳ ظاهرشاه و حواریونش بنابر خواست های شوم و مغزضانه شان زبان کشور ما را نام گذاری کردند که گويا با جدايی فارسی از دری که در اصل يک زبان مشترک ميان ايران ؛افغانستان و تاجکستان است خدمتی به پتان ها (پشتو زبانان) کرده باشدو نفوس آنان را زیاده از فارسی زبانان جلوه داده باشد دست به عمل غير انسانی و خاينانه ای زد . گويا با جدايی زبان فارسی دری از هم کسانيکه با اين زبان صحبت ميکنند از هم جدا خواهند شد و افغانستان قطعا از پتان ها است و بس که اين عمل متعصبانه و خاينانه ای ظاهرشاه و برنامه سازانش تمامی مکاتب؛ ادارات دولتی و ملکی ؛ دانشگاه ها به پوهنتون ها تبدیل شد ؛ دوا خانه به درملتون ؛ شفاخانه به مرستون؛ و حتی رتبه ای اساتید دانشگاه ها هم به پوهنوال و پوهانوال و پوهیالی و... بدل شد که در آن دوران دستگاه های حکومتی و همگان با زبان فارسی دری مکاتبه و مکالمه میکردند ( در در مکاتب مضمون ها بخاطر فهم بیشتر شاگردان با زبان فارسی دری تدریس میشد که این عمل باعث فلج سازی دستگاه حکومت شده بود زيرا همه داد و ستد و مکاتبات دولتی و غیر دولتی با زبان فارسی دری صورت ميگرفت .) اين است افسانه زبان فارسی دری در کشور ما ؛ اما همين سرنوشت با لای تاجکستان هم صدق ميکند . حالا يک سوال دارم که آيا فرقی بين زبان احمد شاملو ؛ مير غلام محمد غبار و صدرالدين عينی وجود دارد ؟! البته بگويد نه ! صرف فرقی که بين زبان ما و ايران وجود دارد فرق لهجه ای است نه فرق اينکه فلان زبان جدا از ديگر است . اگر فرق اين باشد پس زبان اهالی هرات و کابل از هم جدااست ويا اينکه زبان مردم هزاره جات از زبان تخارستان جدا هستند نه هرگز اينطور نيست ؛ زبان احمد شاملو ؛ ميرغلام محمد غبار و صدرالدين عينی يکی است اين ها همه بهانه ايست بخاطر لطمه زدن از برای قدامت و دارايی های فرهنگی اين زبان و ...

دوستان عزیزم فيلسوفی ميگويد: *حقيقت چونان نور ؛ از فروتنی بدور است .* بنآ انچه گفته آمديم يک حقيقت است نه سخنانکه از روی تعصب و از لحاظ قومی و گروهی و . . . باشد با يک شعار ميگويم که ( همه افغانان مقیم دگر کشور ها متحد شويد ) بيايد با دستگيری همديگر در راه آبادانی افغانستان عزيز کوشا باشيم .
جوابمتین پژمان15617
2006-06-19 16:22:37
نجوا سلام!
اشعارارسالی : http://www.farsi.ru/forum/?section=290
جوابفارسی.رو15444
2006-06-17 13:58:06
رفيع جان
من در شهر کابل دیده به جهان گشوده ام در شهریکه همه از یک پدر به دنیا میایند و اين واژه (سه پدره) شايد رواج فاميلی شما باشد جون گاهی افغان استی گاهی پاکستانی و گاهی هم به اصطلاح قبايل ازاد. اين هم نمايندگی از تربيه فاميلی؟ ات ميکند که چنين جفنگيات را مينويسی چون منطق نداری. اگر به مردمسالاری و دگرانديشی باور نداری پس برو چرس و چلمت را بکش ولی اگر غير از اين است پس اين شهامت را داشته باش تا حقيقت را بپذيری. و حقيقت هم چيزی است که برايت نوشتم اما نو ناجوانمردانه دشنام داده ای. بنا من بعيد ميدانم که بتوانم با شما گفتگو کنم چون روشی را که خودت برگزيده يی روش کودکانه است ويا بهتر است بگويم جاهلانه.

جوابفردين15393
2006-06-14 11:50:30
شاهين:
تو حتمآ در خارج زنده گی میکنی ( درون اش مارا کشت بیرون اش دیگران را ) ای برادر شنیده کی بود مانند دیده. صرف برایم در مورد ولو یک کار درست مسعو د چیزی بگو تا من ترا و اورا تاءید کنم
جوابشعيب کابلی15306
2006-06-14 11:41:24
فردين:
راستش من متعصبين را ديده بودم ولی به اندازه شما؟ نی ! ISI بنيان گزار جميعت در سال ۴۸ بود ووقتی لعنتی ها (‌گلبدين -ربانی و مسعود ) در دوران شهيد داود خان به اغوشISI پناه بردند آیا میدانی پاکستان چقدر خوش شد؟؟ ان وقت ذوالفقار بوتو گفت : بدمبال چیزی که از بدو تاسیس پاکستان میگشتیم یافتیم حالا ببنید با افغانستان چه میکنیم/ ایا فراموش کردی؟
يک مطلب ديگر اميد ازرده نشوی من شکر خدا (ج) افغان هستم و لی تو اصليت داری ؟ ویا هويت مشترک داری ( مخلوط) نيم ايرانی نيم خراسانی نيم تاجکستاني ( چند پدره)
جوابرفيع افغان15305
2006-05-28 18:18:45
با سلام : اولتر از همه صحت و سلامتی تان را از خدواند می خواهم
سوال من این است خاک افغانستان هیچ وفت کسی که به این قسر زمین خیانت کرده باشد ملت به جای خود این خاک هم جا نمی دهد و تاریخ گواهی می دهد.

مشعل
جوابMASHAL14888
2006-05-15 21:04:16
محمد افضل عمری:

افغانستان وطن عزيز مان ۶۴۷۵۰۰ کيلومتر مربع مساحت دارد که از جمله ۵۵۲۹ کليومتر مربع سرحدات دارد.قرار ذيل:-

۷۶ کيلومتر با چين٬ ۹۳۶ کيلومتر با کشور اسلامی ايران ٬ ۲۴۳۰ کيلومتر با کستان ٬ ۱۲۰۶ کيلومتر با تاجکستان ٬ ۷۴۴ کيلومتر با کشور تر کمنستان ٬ ۱۳۷ کيلو متر با اوزبکستان ٬ سر حد دارد. بلند ترين سصح ارتفاع نوشاخ نام دارد که ۷۴۸۵ کيلو متر و پاهين ترين نقطه دريا امو است ۲۵۸ متر است. در وطن عزيز ما پشتون٬ تا جک٬ اوزبک٬ ترکمن٬ ايماق٬ هزاره٬ بلوچ و ديگر اقليت های زنده گی دارند. ۹۹٪ مردم مسلمان است. ۸۴٪ سنی و۱۵٪ شعيه و ۱٪ ديگر مذاهب مختلف وجود دارد. امید که مورد قناعت شما قرار گیرد.
جوابولی از هالند14434
2006-05-13 13:25:06
نخست سلا م تقديم ميدارم بعد از عرض سلام نقشه افغانستا ن را با تمام چهارحدود اربعه طول و عرض ان برايم معلومات ارايه کنيد . والسلام
جوابمحمد افضل عمری14375
2006-05-11 16:11:17
Alisina:
هموطن عزيز:-
احمدخان ابدالی که با لقب احمد شاه درانی منصوب است پسرمحمد زمان خان و برادر کهتر ذوالفقار خان سدوزايی است مادر اش زرغونه الکوزی خواهر عبدالغنی خان بود . که از جانب نادر افشار پس از فتح قندهار به حکومت انجا منصوب گردید. بااينصورت وی از هر دو طرف وارث خانی واميری بود و بدو قبيله نيرومند پوپلزايی و الکوزايی انتساب داشت.بنا احمد شاه بابا از پدر پوپلزايی و از مادر الکوزايی ميباشد.(صفحه ۱۱۴ افغانستان در پنج قرن اخير)
جوابولی از هالند14332
2006-05-11 11:38:50
م. يونس:
سلام!
برادر عزيز شايد خيلی ناوقت پيام شما را مطالعه کردم . شما ميتوانيد يک اندازه معلومات از سايت www.tolafghan.com /durandlline/ بدست آری.

محمد هلال از شهر کابل
جوابمحمد هلال از شهر کابل14326
2006-05-11 09:02:40
سلام به همه!
من مبخواستم بدانم که احمد شاه بابا از کدام قوم بود، پاپلزی یا بارکزی؟

تشکر.
جوابAlisina14318
[1] [2] [3] [4] [»»] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.