English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ ...و
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[««] [3] [4] [5] [6] [»»] 
2010-08-24 18:02:01
حامد کرزی مشاور يونوکال بود.
آنچه درافغانستان کنونی میگذرد ، امتداد همان سیاستی است که حلقات استراتیژیک امریکا در دوره طالبان برای کشور و منطقه ما وضع نموده بودند. مهره های مهم واساسی نهاد های سیاسی واقتصادی کشور، کسانی اندکه درتأسیس وتقویت طالبان نقش کلیدی داشتند.
ادامه در:
http://jjaf.blogfa.com/post-67.aspx
جوابجنبش ملی اسلامی افغانستان30860
2010-08-15 02:52:44
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/programmas/terzake/2.11983/1.843340
جوابع . عظام 30779
2010-08-13 19:01:48


http://www.afghanistan.fi/kanun/index.php?option=com_content&view=article&id=397%3A-q-q-&catid=47%3Arights&Itemid=81
جواب م . مظلوم30769
2010-08-11 00:43:14
ن ن:
اگر به صفحۀ وزارت عدلیه مراجعه شود میتوان به تمام نظامنامه ها دسترسی یافت
http://www.moj.gov.af/NezOsl/NezamNama_D.htm
جوابخسرو30759
2010-08-10 12:42:31
سلا م دوستان عزيز . اشتباه هر کی ميکند .اگر شما تاريخ قبل از اسلا م را مطالعه ميبند که ديگر
اقوام هم کار های را انجام دادند .که هيچ شما فکر ش هم کرده نميتوانيد من از جناب شما دوستان
دانشمند خواهش ميکنم که برای اصلاح مردم خود کشا باشيد من از شما خواهش ميکنم بعضی
نقطه ها ی زعف که داريم خود ما را متوجه بسازيد نه جهان را متوجه ما
جوابنصرالله فایض30749
2010-08-10 12:19:07
سلا م دوستان عزیز .بخاطر اینکه کشور غزیز مان را از بد بختی نجات بدهیم باید به شخصیت ها مردمی احترام بگذاریم .در فکر ایجاد یک افغانستان نوین توسط
جوانان باید باشیم وسلام
جوابنصرالله فایض30748
2010-08-08 11:21:50
http://afghanistandl.nyu.edu/books/adl0044/adl0044_000002.html

جوابن ن30737
2010-08-02 13:17:52
عبدالله- عظام:
همه کار میکنند ولی یتیم بچه روز بای میته!!!
جوابخسرو30716
2010-07-31 21:07:31
خسرو:
تاريخ سياسی افغانستان بازخوانی شده است متون جالبی دارد .
مهربانی نموده برويد و بشنويد ....http://www.youtube.com/watch?v=ZkcUewWw37U&feature=related
جوابعبدالله- عظام30709
2010-07-25 01:06:02
صابر جان :

خوب بود که لینک های انتقاد شدید مخالفان سیاسی دولت افغانستان از مارشال فهیم را می نوشتید.
جوابصبور30671
2010-07-24 23:28:44
انتقاد شدید مارشال فهیم از مخالفان سیاسی دولت افغانستان:
http://www.kabulpress.com/modules.php?name=Artikel&op=view&sid=11951
جوابصابر30670
2010-07-21 19:56:16
عظیم:
دزدی مفکوره گناه نيست.
جوابخاطره30659
2010-07-21 19:27:47
برگرفته شده از خبررسانی نووستی:

کانگرس بین المللی مهاجرین که در پایتخت فدراسیون روسیه سپری گردید میتواند به مثال برای سیاستمداران افغانستان مبدل گردد.

جوامع افغانان در جهان امادگی شان را در باره پیشبرد دیالوگ به یک صدا ابراز داشتند. این نتیجه عمده کانگرس بین المللی مهاجرین افغان می باشد که کار خود را در مسکو خاتمه بخشید. در ان در حدود 300 نماینده جوامع افغانان مقیم روسیه، کشورهای جامعه مشترک المنافع، اروپا، اسیا و امریکا شرکت ورزیده بودند.

اختر محمد صافی رئیس اتحادیه مساعدت به مهاجرین افغان مقیم روسیه که در کانگرس به صفت رئیس سازمان نو - " کانگرس بین المللی جوامع افغانان" انتخاب گردید، اظهار داشت که این سازمان کار بس بزرگ در پیشرو دارد.

صافی گفت: " در همه کشورها قوانین در باره حقوق مهاجرین رعایت نمیشوند. از همینرو مهاجرین افغان در مورد ایجاد مرکز که بتواند از حقوق اعضای جوامع افغان به سطح

بین المللی دفاع نماید، فیصله نمودند".

به قول اختر محمد صافی، " در پاکستان و ایران وضع مهاجرین افغان از وضعیت افغانان که در روسیه، کشورهای دیگر جامعه مشترک المنافع و کشورهای اروپایی زندگی میکنند، بصورت بنیادی فرق دارد. از همینرو ضرورت ایجاد چنین مرکز بین المللی مهاجرین افغان که مسایل و پرابلم های را تعقیب نماید که مهاجرین افغان در سراسر جهان با انها مواجه میگردند، احساس میشد".

کانگرس مسکو نه تنها مورد دلچسپی اشکار جوامع افغانان ساکن روسیه و کشورهای دیگر خارجی قرار گرفت. هیات نماینده شخصیت های سیاسی و اجتماعی افغانستان، بشمول نمایندگان پارلمان افغانستان نیز در کار کانگرس شرکت ورزیدند. جمیل کرزی نماینده ولسی جرگه اهمیت گردهمایی را چنین ارزیابی نمود: " کانگرس به ما امکان اشنایی با افغانان که در دوری از وطن زندگی میکنند و اگاهی عمیق در باره پرابلم های انها را میسر ساخت. برای من صحبت به نمایندگی از تمام نمایندگان افغانستان دشوار است، ولی انهایی را که من می شناسم، از ایجاد جنبش بین المللی مهاجرین افغان حمایت میکنند و اماده اند هر انچه در توان دارند انجام دهند، تا چنین جنبش تقویت گردد. از جانب من و از طرف بسیاری نمایندگان از این سازمان نو بین المللی هر نوع حمایت بعمل خواهد امد".

جمیل کرزی اظهار داشت که جانب روسیه نیز از ابتکار این سازمان فعالانه حمایت میکند.

او افزود: " جای خوشی است که مقامات روسیه نسبت به پرابلم های جمیعت افغانان

بی تفاوت باقی نمانده اند. ما در مسکو با الکسی برادافکین معاون وزارت خارجه روسیه ملاقات نمودیم. او به ما وعده داد که جانب روسیه نیز از اتحادیه بین المللی مهاجرین افغان پشتیبانی میکند. این کار برای دفاع از حقوق شان در کشورهای مختلف بسیار مهم می باشد".

عمر نثار مدیر مرکز مطالعات افغانستان معاصر میگوید که قضاوت در باره اینکه موقف این سازمان در سیستم مناسبات بین المللی چگونه خواهد بود، هنوز قبل از وقت

می باشد. این کار در قدم اول به فعالیت و یکپارچگی جوامع افغانان در خارج مربوط میگردد. ولی در هر صورت چنین ساختار بسیار ضروری بود.

عمر نثار گفت: " من از این بسیار خوشحالم، مفکوره که در زمانش از طرف مرکز ما پیشنهاد شده بود، انکشاف یافت و با لبیک جوامع افغانان در کشورهای مختلف مواجه گردید. به خاطریکه ابتکار ایجاد جامعه بین المللی مهاجرین افغان همین مرکز مطالعات افغانستان معاصر در مسکو پیشنهاد شده بود. مرکز ما در سال گذشته کنگره بین المللی تحت عنوان " صلح و ثبات در افغانستان" برگزار نمود. و شرکت کنندگان کنگره سعی نمودند نه تنها مسایل سیاسی داخلی افغانستان مورد بحث قرار دهند، بلکه توجه شان را بر مسایل مهاجرین افغان نیز متمرکز ساختند. به خاطریکه این همه مسایل با هم رابطه متقابل دارند".

عمر نثار ضمن ارزیابی کار کانگرس که در مسکو برگزار گردید، اظهار داشت: " در کانگرس فعلی مهاجرین از کشورهای مختلف سعی نمودند با هم متحد شوند، انهم نه بر پلتفورم محدود سیاسی، بلکه بر اساس پلتفورم سراسری ملی. ساختار تاسیس شده - بسیار جوان است و در مراحل اولی نمی تواند بر حل مسایل سیاسی، اقتصادی و دیگر مسایل مربوط به اوضاع اطراف افغانستان تائثیر بگذارد. اینکه در اینده چه خواهد شد - خواهیم دید".

عده عقیده دارند که کانگرس مسکو جوامع افغانان به مودل مبدل گشت که در اینده سیاستمداران افغان ساکن وطن نیز میتوانند ان را مدنظر گیرند. زیرا در مسکو در یک سالون مهاجرین " موج های" مختلف مهاجرت که زمان به جریانات مختلف و اکثراً با هم رقیب تعلق داشتند، در باره مسایل به جروبحث پرداختند و تصامیم اتخاذ نمودند. جروبحث ها در کنگره بعضاً بسیار حاد بودند. ولی مواظبت های مشترک شرکت کنندگان کانگرس را به یافتن زبان مشترک و معاشرت با همدیگر، طوریکه شایسته هموطنان و برادران می باشند، وادار ساخت.
جوابعظیم30657
2010-07-15 15:48:16
سلا م...
بازار جیرکیزوفسکی چی وقت باز میشود؟؟؟؟
توضیع بدهید......
خدا حافظ
رشاد
جوابreshad30609
2010-07-12 11:09:53
ن. روشن می نویسد:

بيچاره « جسور »!

او که سر انجام، سر تسليم در آستان امپرياليسم گذاشت؟!

چرا تنها جسور؟؟؟ اکثر کادر های دیگری رهبری ح.د.خ.ا، هم در دامن به گفتۀ شما همین امپریالیستان پناه برده اند و مجالس پالتاک را گرم نگهمیدارند!

روشن صاحب عصبانیت تان بالای آقای جسور بسیار شباهت با قهر و غضب حلقات اسلام افراطی دارد. آنها هم وقتیکه به گوش کسی آذان داده شد تمام آزادی های فکری را از انها صلب مینمایند.

چرا و به کدام دلیل به کسی چانس آنرا نمی دهید که آزاد بیندیشد و در اندیشۀ که روزی داشت تجدید نظر نماید؟

با تقدیم حرمت

جوابخسرو30590
2010-07-10 18:48:28
نجیب روشن:
سایت خودیت کم بود که حالی ده همینجه هم مزاحمت میکنی . عقده های دلت را ده یکجای دیگه خالی کو . کسی حوصله شنیدن این چرندیات را ندارد.
جوابکرنکار30583
2010-07-01 14:04:28
سلام!

http://www.kabulpress.org/my/spip.php?article17034
جوابملا مسجد ۲30541
2010-06-28 15:37:36
سلام!
می خایوم یک گپ نو بگویم
کرزی چند بیکاره ی دیگه ره هم ده خانه ملت روان کد، می فامین کرزی ایقه نفرای پرفکت داره که یک وخت دارالانشای انتخاباته کارمی کد حالی می تانه وزیرترانسپورت شوه، به خدا ایقه ریشخندی که ده ای کابینه می بینم اگه ده کابینه خود سر طالبا باشه. کل وزیرای اولی وفعلی باید صابون ساخته شون، نی نی نی نی نشون، چرا که اول خو صابون ساخته نمیشن واگه شون هم قف نمی کنن واگه قف کنن دستا وکالاره می شارنن.
کل اینا صدقه ی همو کفن کش سابق شون
جوابخوش باور30522
2010-06-27 09:35:44
بسم الله محمدی بحیث وزیرداخله پیشنهاد شد. ای خدایم چی وقت ما را از این پنجشیری ها خلاص میکنی؟
جوابوطندوست30511
2010-06-26 03:27:21
بيچاره « جسور »!

او که سر انجام، سر تسليم در آستان امپرياليسم گذاشت؟!

به اين «چشم سفيدی» حيرانم، که چگونه آقای «عيسی جسور» رئيس حزب ليبرال دموکرات افغانستان، جرأت کرد به «سخنگاه» بيايد و در باب حزب ليبرال دموکرات خود که اعضايش از شمار انگشتان يکدست کمتر است، در برابر اعضای سابق ح.د.خ.ا باب صحبت را باز کند؟! اينگونه برآمد ها که زخمهای پيشين را تازه می سازد و ناشی از عملکرد همين قماش افراد نظير آقای جسور و موازی با آن فعاليت های تخريبکارانه ای تعدادی از رهبران مُفسد گذشتهء ح.د.خ.ا، نيز می باشد، مانع اصلی در راه از سر گيری فعاليت دوبارهء چپ افغانستان محسوب می گردد!

نمونه های افرادی چون « مستر جسور » در بين اعضای سابق ح.د.خ.ا کم نيستند، اما تفاوت و جسارت کم نظير او نظر به ديگران در آنست که، او از موضعگيری کنونی اش بی پرده سخن می راند و با زبان حال می گويد: « من يک ليبرال دموکرات و خواهان استقرار نظام سرمايداری در افغانستان هستم »، درست چيزی که ديگران (رهبران نهضت فراگير و متحد ملی)، از بيان آشکار و صريحانهء آن، تا هنوز در هراس اند!

اما آقای جسور، در پهلوی جسارت های خود، بُزدلی های خود را نيز دارد و آنقدر جسور و بی باک هم نيست. زمانيکه از ايشان در «سخنگاه» سوال کردم که در مورد گذشتهء سياسی تان کمی معلومات بدهيد، با همان چالاکی های سابق که ديگر کار ساز نيستند، آدرس های دادند که مراجعه به آنها، هويت اصلی او را آشکار نمی سازد.

(مراجعه شود به مقالهء «بنيادگذار اولين حزب ليبرال افغانستان، يک کمونيست سابق است» در سايت «آزادی»)

اما من که «پوستش را در چرمگری می شناسم!»، باز هم به سايت او مراجعه کردم و يکبار ديگر مشاهده کردم که آقای جسور، چقدر آدم چند رو و برعکس بُزدلی است، که حتی در اين اروپای آزاد نيز نمی تواند آنچه در گذشته بوده است، بر زبان آورد: در بيوگرافی مختصر او، اصلاً يک کلمه در مورد سوابق سياسی او نوشته نشده و از عضويت در ح.د.خ.ا سخن نزده و به نوعی تلاش صورت گرفته که گويا رئيس حزب ليبرال دموکرات افغانستان، اصلاً و از پدر و مادر، يک «ليبرال» اصلی الاصل بوده است؟!

جالب اينکه، در وبلاک آقای رئيس «حزب ليبرال دموکرات افغانستان»، اصلاً امکانی برای تماس با اين حزب وجود ندارد و خواننده نمی تواند با اين حزب تماس بگيرد. آنانيکه خواهان عضويت در اين حزب باشند، چگونه با مقامات اين حزب تماس خويش را بر قرار کنند؟! پس معلوم است که اين دکان (حزب) خريدارانی ندارد و صرف يک تظاهری است که فقط اسباب دلخوشی جناب رئيس را سبب می شود!

راستش وقتی به عکس شان در سايت وزين «پيک وحدت»، تحت نام «عيسی اسحق زی» قبل از حضورش به «سخنگاه» نگاه کردم، با اينکه او را از گذشته های دور می شناسم، اما در اولين نگاه و از تخلص جديدش نشناختم: موی های رنگ کرده و بروت های تراشيده (بروت های خاص پرچمی ها) و نام عوضی. خلاصه به يک شخص تازه متولدی شباهت داشت، که گويی از چندين نسل بدينسو در اروپای آزاد زيسته است!

در فرهنگ عوام کشور ما، زمانيکه شخصی مرتکب عمل ننگين و شرم آوری شود، برای اينکه شناخته نشود، نامش را تغيير ميدهد تا ديگران او را نشناسند. حال اگر از آقای عيسی جسور بپرسيم که: در گذشته چه کردی «لالا»، که حالا نامت را به حراج گذاشته ای، چه جواب می دهد؟!

اين جسور ترسو، فکر می کند با اين شعبده بازی های سياسی، گويا غرب را فريب داده و اعتمادش را کسب خواهد کرد؟! اما اين کادر نالايق و ناسپاس ديروز ح.د.خ.ا، تا هنور در نيافته است که امپرياليسم، هوشيار تر از اوست و اينکه به هياهوی او در قبال اوضاع کنونی افغانستان خاموشانه می نگرد و يا اينکه او گذشتهء سياسی اش را با سنگ ملامت می کوبد تا اعتبار و اعتماد غرب را کمايی کند، به معنی تائيد او نيست! اگر غرب گفته های او را قبول کرده و بالای او اعتماد دارد، چرا مقام و سمتی برای او در کابينهء پوشالی کرزی که به فقدان «آدم» مبتلاست و همين اکنون به «11» وزير و صدها کادر دولتی نياز مبرم دارد، در نظر نمی گيرد و چرا رهبر حزب ليبرال دموکرات افغانستان را به مقامی نمی رسانند؟! فکر می کنم حرفها کاملاً روشن اند و به توضيح اضافی نياز ندارد!

آيا آقای جسور ديروز و اسحق زی امروز، نمی داند که چه زمانی او قدم بر آستان امپرياليسم گذاشت؟ آيا اين مراجعهء آقای جسور به ليبراليسم، در زمان اوج پيروزی های شوروی و دولت طرفدار او در افغانستان بود، و يا بعد از شکست و فروپاشی؟ معلومدار که نه! آقای جسور تا آخرين رمق ها تلاش کرد به نوعی در يکی از مقامات دولت نجيب الله قرار گيرد، اما زمانيکه نتوانست و همه راه های آينده برويش مسدود شد، به اروپا متواری گرديد.

و در اينجا در اروپا، بياد داريم که او به گونهء افغانستان عمل کرد، تا اگر بتواند در چهارچوب تفکرات قبلی، بار ديگر بدرخشد و ورد زبانها شود. صادقانه بايد اذعان کرد که چنين هم شد و او به يکی از چهره های اصلی و واقعاً «جسور» مبدل شد، اما از آنجائيکه در توشه چيزی نداشت و درجهء اعتقاداتش نسبت به جهان بينی علمی و خدمت به زحمتکشان افغانستان، متکی به چند اصطلاح کتابی بود، با همان سرعتی که به اوج خود رسيده بود، سريعتر از آن به دوران نزول شخصيت اش رسيد و بعد از کوتاه مدت، ديگر خبری از او در رسانه های «چپ» وجود نداشت، تا اينکه بحيث اولين رهبر حزب ليبرال دموکرات افغانستان در «سخنگاه» حضور کمرنگ يافت و خويشتن را بيشتر از گذشته افشاء کرد. به باور اين قلم، آن صحبت آقای جسور، آخرين تلاش سياسی او برای کسب مقامی بود، که رسيدن به آن برايش ناممکن است./

جوابن. روشن30506
2010-06-25 16:18:55

حقایق و واقعیتهای تلخ تاریخی

http://kabulpress.org/my/spip.php?article16020
جوابعثمان 30504
2010-06-25 12:18:07
کسانی که از نظام اخوندی دفاع ميکنند ببينيد وعبرت بگيريد بسيار جای تاسف است ...خدا روزی را در ايران بياورد... وانوقت ببينند مهمانوازی افغانها را . به اميدی چنين روزی
(الله قاهر)
http://www.youtube.com/watch?v=IRNRfuI9XJU
جوابسنگر خان30502
2010-06-23 19:14:35
اناالله و انا اليه الرجعون

هموطنان خسته دل امروز هنرمند محبوب القلوب کشور عزيز ما افغانستان رحيم مهر يار در ديار غربت غريب چشم از جهان بست خداوند روح اين هنر مند و غزل سرايی اشفته دلان شاد باشد.و برای هموطنان و دوستداران اوازش و تمام فرهنگيان ابراز تسليت می نمايم خداوند روحش را شاد داشته باشد.
جوابولی از هالند30496
2010-06-23 15:04:36
به نظر من تمام اين ديدگاه کاملا پراگنده بوده از هر چمن سمنی بهترین راه برای بیرون ازین سرگردانی بهتر است که گرداننده پروگرام یمک موضوع حاد و داغ که گشور یا جهان است عنوان دهد و مردم نظر خویش را پیرامون ان اضهار نماید در غیر ان ارین سرگردانی خلاصی نداریم اگر در وطن باشد یا روی صفحه فارسی رو .
جوابشوکت علی 30495
2010-06-21 01:01:07
خسرو:
تا اين کشوربجائی رسد که برايش فخر کنيم بايد سده ها در انتظار ماند آنهم اگر دولت مناسب سازمان يافته توسط اهل کار و فهم ساخته بشود در غير ان با اين قوم که خود شان بستر جنجال زا
فرهنگ عقب مانده ( زان مرگی برید )ميراث دار دولتداری جا ه زده اند اين کشور پسرفت های چشمگیروغير قابل تصور خواهد داشت .
کرکيت بازی و شادی بازی افتخار ندارد بازی کرکیت درواقع مال هندو و پاکستانی ها است ... بازی ملی افغانستانی ها نیست ... البته اگر کسی ننگ داشته باشد ...!
جوابآسمان30482
2010-06-20 22:09:34
http://tolafghan.com/posts/18376
جوابتسنمش30481
2010-06-19 14:15:10
هنوز هم طالب را نمیشناسید؟؟

با چشم خود همراهی ریشداران اردوزبان را در پیشاپیش طالبان در کابل مشاهده نمودیم؛خلقیهای دوران امین
را دیدیم که در جمع قومندانان طالب؛از طریق ای اس ای توظیف شده بودند(مثلا: ملا شفیق برادر عارف عالمیار وزیر در کابینه امین)؛اعترافات متکرر دستگاه های چند سر و چند زبان غربی و حتی اعتراف شخص کرزی و سردمداران پاکستانی.مگر میخواهید ملاعمر؛ملا کرزی و ملا جورج بوش باهم یکجا رسما اعلام دارند که ای مردم نادان وغول ! این همه درامه ها بخاطرتامین اهداف ستراتیژیک ما انتظام یافت است ؟ امروز هر انسان باسواد اگر از حقایق چشمپوشی نکند به وضاحت مشاهد میکند که رهبری طالب از طریق ای اس ای در تباتی با CIA وحکومت دستنشانده در کابل- مسول و عهده دار ادامه جنگ در کشور بخت برگشته بنام افغانستان است.


جوابکمحرف30474
2010-06-16 21:36:41
اکبر:

توهم والله عجب خیله و ریشخند آدم هستی . یاد آوری از جنایت و ظلم و استبداد را ولو از هر قوم و قبیله ای که باشد ، به نفاق چی ؟
مگر تا بکی گوش هارا کر ، چشم هارا پت ، زبان و قلم را بند بسازیم تا اینکه جنایتکاران ، ظالمین و مستبدین خفه نشوند و گویا اتحاد و همبستگی دروغین صدمه نبیند .
بهتر خواهد بود که اتحاد و اتفاق و همبستگی واقعی ملی خودرا حفظ کنیم . دل ها و مغز های خودرا از کینه و خصومت قومی ، ملیتی ، زبانی و مذهبی کاملاً پاک نگهداریم . و در نهایت بخاطر جلوگیری از سوء تفاهمات چهره های کثیف را ولو وابسته به هر قوم و قبیله ، ملیت و نژاد باشند به زودترین فرصت به هر وسیله ای ممکن افشا و رسوا بسازیم .
البته کسانیکه در رسوایی و افشای این خائینین موافق نیستند حتماً در ظاهر دوست و طرفدار اتحاد و اتفاق مگر در باطن اهداف شومی دارند که نه تنها هرگز موفق نمیشوند بلکه بالاخره روی سیاه و خجالت خواهند شد.
نفرین و لعنت به کسانیکه به بهانه حفظ وحدت ملی از حقایق و واقعیت ها چشم پوشی میکنند !
جوابعبدالله30455
2010-06-16 15:38:44
مکثی در رابطه به چرخش صدو هشتاد درجه ای برهان الدین ربانی داشته باشیم :

اول : محمد یونس قانونی یکی از نزدیکان برهان الدین ربانی ، نامزد پست ریاست جمهوری درنخستین انتخابات بود، محترم ربانی برخلاف توقعات حزبش وهوا دارانش از حامد کرزی حمایت نمود .

دوم : موضع گیری وچرخش صدو هشتاد درجه ای بابه ربانی ، هنگام انتخاب رئیس پارلمان افغانستان ، وقتی حامدکرزی پس تکیه زدن به اریکه قدرت به وعده هایش چندان عمل نمیکند، ربانی فوراً تغییر جهت نموده از محترم محمد یونس قانونی حمایت میکند.

سوم : در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برخلاف اعضای کلیدی جبهه ملی (مارشال فهیم ، جنرال عبدالرشید دوستم ، اسماعیل خان و استاد کریم خلیلی..... ) از داکتر عبدالله عبدالله حمایت نمود، باعث پروپاشی جبهه ملی میشود.

چهارم : بعد از شکست ، محترم داکتر عبدالله عبدالله تیمی را بنام ائتلاف ملی تغییر وامید سازماندهی نمود ، آقای ربانی هم یکی از برجسته ترین اعضای این تیم بود، اما هنگام برگزاری جرگه صلح که ازطرف حامد کرزی طرح ریزی شده بود ، تیم ائتلاف ملی تغییر وامید این جرگه را یک جرگه حکومتی ونمایشی خواندند واشتراک نکردند، برخلاف توقعات تیم ائتلاف ملی تغییر وامید ، برهان الدین ربانی ازین جرگه حمایت نمود وحتی ریاست سه روزه ای این جرگه راهم پذیرفت .

حد اقل توقعی که از یک سازمان یا از یک شخصیت در فضای سیاسی برده می شود باور به ارزش های معین، تصمیم گیری و ثبات بر اساس این ارزش یا باورهااست، رفتن و نرفتن ربانی دیگر به معنای پایان کار یا آغاز دور جدیدی نیست، بلکه به معنای بی آبرویی و رسوایی هرچه بیشتر مجموعه ای فرصت طلب، معامله گری که قالب سازمانی به نام جمعیت اسلامی افغانستان و شخصی به نام ربانی است، ربانی وقتی جرگه را میپذیرد که یکی ازنزیکان فامیل وی بحیث سفیرافغانستان دریک کشورمقررمیشه ، چون بابه ربانی سخت به امتیازکرزی دل بسته بودند.

در واقع برهان الدین ربانی دایم در جستجوه فرصت بوده است، فرصتی که فقط خاص منافع خودش بوده است، حتی در فکر منافع حزبش (جمعیت اسلامیافغانستان) نبوده و نیست چه رسد که در فکر منافع ملت باشد.

نباید فراموش کرد این بابه ربانی بودکه طالبان را هم کبوتران صلح لقب داده بود، این ربانی بودکه تادروازه کابل با طالبان همکاری میکرد.
جوابايمل سروش30453
2010-06-15 17:37:55
حامد کرزی مشاور يونوکال بود.
آنچه درافغانستان کنونی میگذرد ، امتداد همان سیاستی است که حلقات استراتیژیک امریکا در دوره طالبان برای کشور و منطقه ما وضع نموده بودند. مهره های مهم واساسی نهاد های سیاسی واقتصادی کشور، کسانی اندکه درتأسیس وتقویت طالبان نقش کلیدی داشتند.
ادامه در:
http://jjaf.blogfa.com/post-67.aspx
جوابپياده ارگ 30447
2010-06-14 16:39:47
آقای نمبر یک !
اکبر نمبر یک !

شکی نیست کسیکه تربیه سالم داشته باشد و با ادب باشد معلومدار مودبانه صحبت میکند در غیر آن نوشته اش هم مثل اخلاق ! و احساسش ! خواهد بود .

جز اینکه بازهم یکبار دیگر شما را به مطالعه متن جوابیه قبلی که بسیار مودبانه و واقعبینانه تحریر شده بود ، دعوت کنم دیگر چیزی نمی نویسم و در برابر شما سکوت و خاموشی اختیار میکنم . چراکه گفته اند جواب ...

جوابمحمد اکبر ( ف )30441
2010-06-12 18:14:41
دوستان سلام
يکبار ديگر سندي از نامردي کشور هاي همسايه ما در مقابل ملت بيچاره افغان
لطفا اين کليپ را مشاهده کنيد

http://www.youtube.com/watch?v=IRNRfuI9XJU
جوابيما از هالند30432
2010-06-12 11:05:38
يک سلام گرم خدمت همه دوستان که خون وطن دوستی در رگهايشان جاری است و برای اين مأمول مظلومانه گلو پاره می کنند.
راه حل اين جغرافيا(جغرافيای سوگ) در بينش خرد مندان اين سرزمين قابل در يافت است اما شما ها قلم بدستان اين سرزمين هستيد اين همه تشتت و روان پريشی در ديدگاههايتان داريد از ديگران چه انتظاری می توان داشت.
راستی دوستان من تصور دارم با اتهام بستن به اين گروه و آن گروه نه تنها آينده تضمين نميشود بلکه سرنوشت تاريکتری برايمان رقم خواهد خورد.
راستی بیاید در یک مشی درست ملی حتا در سطح یک گفتمان، روایت بدون هیچ الزامیت عملی توافق نظر داشته باشیم ما و شما منافع ملی تعریف شده نداریم پس آقای اوغان ملت به دنبال هزینه کردن منابع موجود به نفع خود وآقای پنجشیری، بدخشانی و باالآخره همگان به همینگونه دنبال همین سودایند بیایید توافق کنیم که دو فریقه یا دو جغرافیای کوچک از تمام این سرزمین باج برادر بزرگی یا حق بیشتر می گیرند و تمسک به این قرائت از عدالت مرگ سایسته سالاری است
درود بر هرکسی که در نوشته هایش حق را در زیر پردۀ عصبیت هایش نهفته نگهنمیدارد
جوابسيامک روزبه30428
2010-06-04 20:41:26
سلا م...
بازار جیرکیزوفسکی چی وقت باز میشود؟؟؟؟
توضیع بدهید......
خدا حافظ
رشاد
جوابreshad30407
2010-06-04 15:55:17
سلام عزیزان٠کمتر هم باشد در بارهً آبروریزی عناصر شروفساد و تدویر جلسهً مسخره آمیز شان هم نویسد٠که به این بهانه صد ها میلیون دالررا از باداران شان گدایی کرده به جیب های شان زده و خرچ زن های موقت و ٠٠٠٠را فراهم نمودند٠
جواب بابه لاله کابلی30404
2010-05-28 11:23:02
آقای نمبر2 !
در این سایت تعداد زیادی از هموطنان ما بطور متداوم پیام نوشته میکنند، که هرکس یک نام مستعاری بخود انتخاب نموده، و دیگر دوستان بخاطر جلوگیری از سوء تفاهم نزاکت را مراعت کرده، نام های مختلفی بخود انتخاب میکنند.

تا به حال این مردارخوري و بی نزاکتی در این سایت وجود نداشت، که چند نفر به یک نام پیام نوشته کنند. متأسفانه بعد از تشریف آوروی(!)شما این کار هم صورت گرفت. فکر میکنم که ضرورت به توضح آن نیست که روي کدام هدف چنین عمل صورت میگرد.
معلوم میشود که دل تان از کینه، عقده و تعصب خوب پر است، که حتی در طول سي سال جنگهای خانمانسوز داخلی که سبب از بین رفتن صدها هزار هموطن ما شد، هنوزه هم یخ نکرده، و انتظار دارید که چی وقت آتش جنگ در بین اقوام مختلف در میگرد، که شما گیلنه تیل تان در آنجا خالی کنید.

آیا در وطن کم بدبختی وغم جریان دارد، که شما و امسال شما(شاید هم به دستور دشمنان افغانستان) این موضوعات باریک و خطرناک را دامن میزنید؟
در هر جایکه یک افغان هم کشته میشود، در حقیقت این خود بدبختی به تمام افغانستان است. افسوس بحال کسانیکه در پای خود تبر میزنند و میخواهند دربین هموطنان خود به بهانهای مختلف نفاق بیندازند.
جواباکبر30371
2010-05-28 01:02:31
آسمان :
بلی هموطن این هم واقعیت کشور ماست ! شماری بالای کسانی میبالند که از طریق بازی کریکت افتخاراتی به کشور کمایی میکنند و هستند کسانی مثل شما که بالای بچه باز های کشور تا آسمان افتخار میکنند.
جوابخسرو30367
2010-05-26 19:51:32
آقای اکبر!

اول اینکه شاید بدانید و اگر نمیدانید باید بدانید که در دنیا یک اکبر و یک شما نیستید بلکه هزاران و ملیونها اکبر است . به هر دلیلی که جناب شما تخلص مبارک تانرا ننوشته اید من هم ننوشته ام.

در ثانی ارسال لینک مطلب از سایت کابل پرس برای آگاهی هموطنان با احساس ما صورت گرفته که از ظلم وستم یکعده ... بالای مردم مظلوم و ستمدیده آگاه و باخبر شوند.

من با سایت کابل پرس که خوب است یا نه ، موفق است یا نه کاری نداشته ام و در آینده نیز کاری نخواهم داشت . نزد من مطلب و مضمون ارزش داشت و دارد که از حقایق و واقعیت های دردناک حکایه میکند. آسمان بر زمین نخورده که این مطلب را یک اکبر دیگر فرستاده و شما که نیز اکبر نام دارید تحمل و طاقت کرده نتوانستید. جای بسا تاسف است که حکایت از حادثه دلخراش را جناب شما چرندیات و یاوه سرایی پنداشته اید. شاید شما هم از جمله همان های بیرحم باشید که افشای این جنایات را تحمل کرده نتوانستید و به مزاج شریف تان ! جور نیامده است.
جواباکبر - 230355
2010-05-16 15:26:06
از آن برادر ما که لینک سایت کابل پرس را بنام بنده بنشر سپرده، خواهش میکنم در آینده چنین عمل را تکرار نکنند. سایتی که در بین افغانها آتش نفاق را میاندازد، هرگز مورد تائید من نبوده، چی رسد به اینکه من دوستان را به مطالعه چنین چرندیات ویاوه سرائی دعوت نمایم.
جواباکبر30282
2010-05-16 12:54:00

حکم برخورد با رهبران حین بر خورد با منافقین می باشد !!!
ننگ باد به رهبران و دوکاندارانی دین فروش !
نهاية المعتدين في بلاد الأفغان
1-ای مردم امریکا دزد است او به دزدی و تاراج آمده
6 attak هجوم ومعركة نورستان التي قتل فيها 95 امريكي
جوابhomayon30280
[««] [3] [4] [5] [6] [»»] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.