English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ ...و
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[««] [87] [88] [89] [90] [»»] 
2006-06-02 15:52:29
کاکه گل بدخوی:
چشم پدرء ات را صدقه کتي همین نوشته جانانه ات.
دلم را یخ کردی سر این اشرار وطن فروش.
جوابجمعه گل خوشخوی15017
2006-06-02 14:57:23
سلام دوستان گرامی!
قربانی جنگسالاران http://www.420megs.com/users/batirkz/
جوابج.غ15016
2006-06-02 11:25:31
بياييد واقعه كابل را از منظر ديگري ببينيم

شبکه اطلاع رسانی افغانستان

اين وقايع در پي آن صورت گرفت كه تعدادي از همطوطنان ما بوسيله نيرهاي نظامي آمريكايي در تصادف عمدي يا سهوي كشته و زخمي شده و مردم تلاش داشتند تا اجساد هموطنان خود را از داخل موتر هاي تصادفي بيرون بكشند.
مردم به محض نزديك شدن به صحنه تصادف از جانب نيروهاي نظامي مورد حمله قرار گرفته تعدادي نيز در مرحله زخمي شدند.

واقعه روز دوشنبه كابل باعث كشته و زخمي شدن بيش از يكصد تن از هموطنان ما بيگناه ما گرديد.
برخي از صاحبنظران و مسولان دولتي و در راس همه رييس جمهور ، عاملين شروع اين واقعه را آشوبگر و فرصت طلب خواندند.

در حالي كه اين وقايع در پي آن صورت گرفت كه تعدادي از همطوطنان ما بوسيله نيرهاي نظامي آمريكايي در تصادف عمدي يا سهوي كشته و زخمي شده و مردم تلاش داشتند تا اجساد هموطنان خود را از داخل موتر هاي تصادفي بيرون بكشند.
مردم به محض نزديك شدن به صحنه تصادف از جانب نيروهاي نظامي مورد حمله قرار گرفته تعدادي نيز در مرحله زخمي شدند.
مردم از اين واقعات كه به صورت ظاهرا عمدي و يا شايد اشتباهات رفتاري به غضب آمده بودند براي خالي كردن عقده هاي توليد شده دست به تخريب برخي اماكن زدند. هرچند در اين ميان تعدادي سوجو نيز سوء استفاده كرده موقعيت را مناسب دانسته به غارت و چپاول اموال عمومي پرداختند اما اين تخريب بالاتز از وقايعي نبود كه صبح روز دوشنبه توسط نيروهاي نظامي خارجي و داخلي اتفاق افتاده بود.
اگر چه نيروهايي كه با فيرهاي هوايي و بي هدف باعث مجروح شدن مردم شده بودند مي توانستند جلوي آشوب را بگيرند اما ترجيح دادند كه بجاي جلوگيري از آشوبگري هركدام به گوشه اي پنهان شده بگذارند تا ااتفاقات بعدي مانع پيگيري واقعات صبح گردد!
ملت ما از شخص رييس جمهور و ديگر مسولين انتظار داشتند كه قبل از همه چيز به دلداري تصلاي خاطر آنان بپردازند اما آنها فقط و فقط به آشوبهاي بعد از واقعه صبح پرداخته عده اي از مردم بيگناه و غضب آلود را آشوبگر و فرصت طلب خطاب كردند.
رييس جمهور بدون توظيف هياتي مركب از ادارات مختلف ، به نيروهاي نظامي پوليس و اردوي ملي وظيفه داد كه موضوعات روز حادثه را بررسي كرده تعدادي را دستگير و تحت بازجويي قرار دهند.
يعني همانهايي كه از روي ندانم كاري باعث اوج گرفتن خشم مردم شده آنان را به گلوله بستند.
آقاي رييس جمهور نميداند كه پوليس و اردوي ملي هنوز استطاعت و ظرفيت يك پيگيري غير مغرضانه و انساني را ندارد و جناب ايشان در اين مدت فقط به گزارشات مسولين توجه كرده است نه به برخورد هاي غير انساني كه پوليس و اردوي ملي در گوشه و كنار اين مملكت با مردم بيگناه انجام داده است.
در روز حادثه نه اين مردم دنبال شورش و آشوبگري بودند و نه قصد حمله به جايي را داشتند. بلكه مي خواستند كه اجساد هموطنان شان را از زير موترهاي مچاله شده و تاير موترهاي نظاميان خارجي بيرون بكشند.
اين انصاف نيست كه به اين مردم داغديده آشوبگر اطلاق شود.
جوابرفیق تره كی15012
2006-06-02 09:43:43
سلام
باید ثبوت نمایم که اشرار بیعقل اند

میگویند اشرار فراری
چاربای داری دم نداری

کمونستان خو یک کافر (شوروی) را آورده بودند. حالی ببین که مجاهدین سر بکف ما سی و شش کافر را آورده اند.
ای کسانی که از مجاهدین بی فرهنگ بشتیبانی میکنید. بفرمایید از زیر شاورهای آب گرم برامده دوباره جهاد را شروغ کنید و بهانه که از جنگ خسته شده ایم نکنید.

جوابکاکه گل بدخوی15011
2006-06-02 01:24:20
سید طیب جواد، سفیر افغانستان در ایالات متحده در تشخیص دلایل آشوب در کابل نبوغ به خرچ دادند. به گزارش بی بی سی:
“سفير افغانستان در آمريکا نا آرامی های کابل که بر اثر آن 12 نفر کشته و بيش از 140 تن مجروح شدند را در اثر سوء استفاده عده ای “آشوبگر و فتنه جو” می داند که شايد با يک نقشه از قبل آماده شده به داخل شهر آمده بودند و “نه تنها به دارايی عامه صدمه زدند بلکه باعث کشته شدن مردم و تخريب منازل، دکانها و از بين رفتن مال مردم افغانستان شدند.”
سید طیب جواد به این هم اکتفا نکرده اضافه کردند:
“اين کار متأسفانه خاطره يک دوره آنارشی و يک دوره ای که گروه ها و اشخاص برای به دست آوردن قدرت سياسی از هيچ چيزی باک نداشتند را دوباره زنده می کند.”
اظهارات اخیر، یک بار دیگر نبوغ جناب سید طیب جواد را متبارز گردانید. به راستی هم دپلومات هم باشد، همچنین! جناب جواد درین تحلیل چنان داد دانش و نبوغ داده اند که ایشان را یک راست شامل تیم مشاورین و دستیاران نزدیک و آنچنانی جناب کرزی میسازد. به راستی هم که چوکی سفارت کبرای افغانستان در واشنگتن را بدون همچو نبوغ و تبحر در علوم دپلوماسی کس دیگری نمیتوانست بدست بیاورد.
تمام رسانه ها، حتی امریکایی ها خود برین نکته اعتراف و اذغان داشته اند که اعتراضات در کابل زمانی به میان آمد که کاروان وسایط سپاهیان امریکایی 24 موتر مردم ملکی را زیر گرفته و سبب قتل پنج نفراز افراد ملکی گردیدند. اعتراضات اولیهء مردم با مرمی جواب گفته شد و حان های دیگری از دست رفت....
اما جناب سید طیب جواد با مهارت و دانش گسترده یی که در فن دپلوماسی دارند، توانسته اند در یک اظهار نظر صائب نظرانه در بی بی سی عامل مرگ و زخمی شدن بیش از صد نفر از هموطنانش را به دوش خود شان انداخته و میگوید که عده یی “آشوبگر و فتنه جو"، در برون شهر منتظر فرصت بودند تا امریکایی ها مردم را قتل کنند و آنها وارد شده و شهر را به آشوب بکشند....
خوب شد معنی دیگری از “سفارت” را از جناب جواد آموختیم. ازین پس همه باید بدانند که وظیفهء سفیر حفظ منافع کشور میزبان در کشور خودی است. به همین جهت است که جناب جواد هیچ یادی از آنچه سربازان امریکایی کرده و خون هایی که در روز دوشنبه ریخته اند، نکرده و تنها “آشوبگران فتنه جو” را عامل “نا آرامی ها” خوانده است. چنین است دفاع از منافع کشور میزبان. به راستی هم که جناب جواد وظیفه اش را به بهترین صورتی انجام میدهند.
چشم بد دور!
جوابيما15002
2006-06-02 00:29:37
افغانستان نيازجدی به يک بازنگري دارد

دویچه وله صدای آلمان

بنابرتحلیل پیترفلیپ تحلیلگرمسایل شرق راديو صدای آلمان، چهارونيم سال پس از سقوط طالبان، افغانستان بيشتر ازگذشته هاازصلح و وجود يک نظام و دولت سالم فاصله دارد. به باروی ،قسمت زيادي از کمک هاي هنگفت بين المللي پيش از آن که اصلاً به محل نياز و نيازمندان برسد، گم شده اند.

طالبان تا اين حد قوت گرفته اند که دوباره سرخود را بلند کرده و روزگار حکومت و قواي بين المللي را تلخ نموده اند. نظر به ارقام تازه، طالبان در حدود 12 هزار مرد مسلح را در صفحات جنوبي افغانستان توانسته بسيج سازند. درجايي که قرار است ، به عوض سه هزار سربازامريکايي، 6 هزار سربازناتو مستقر شود.

وضع در صفحات جنوبي نشان مي دهدکه مساعي آرام ساختن افغانستان تا چه اندازه ناکام بوده است. حکومت مرکزي در اين مناطق از چندان نفوذ برخوردار نيست. امريکاييان در اين مناطق همسان ديگر جاها به فکر نظم امور نه بلکه تمام قوايشان به جستجو شبه اسامه بن لادن و اعمال القاعده پرداخته اند. در ديگر نقاط نيز وضع چندان بهتر نيست: عناصر کهنه گراي و سردمداران وافراد ذي نفوذ محلي از بي کفايتي جامعه بين المللي و حکومت کرزي براي تحکيم خود و منافع خود استفاده مي کنند.

در افغانستان همان شيوه کهنه ملوک الطوائفي رايج شده است. يک وضع که حکومت مرکزي را روز بروز ضعيف تر و بحران را بيشتر دامن مي زند. شايد اگر جامعه بين المللي با يک برنامه منظم و سالم وارد ميدان ميشد، وضع امروزه اندکي بهتر و مبالغ چندين هزار ميليون کمک هاي بين المللي به کيسه افراد خاص و سازمان هاي غير دولتي و ديگر اختلاس گران، به تاراج نمي رفت. حالا که اردوي آلمان در صفحات شمال افغانستان زمام اموررا بدست گرفته است، شايد براي مدتي تسکيني باشد. ولي اگر در طرح بازسازي افغانستان تجديد نظر اساسي نشود. در آنجا هم آرامش نسبي که است؛ عمر کوتاهي خواهد داشت.

بااين حال بايد گفت که افغانستان نياز به يک بازنگري جدي دارد واين بازنگري بايد هرچه سريعتر صورت بگيرد.
جوابعادل14999
2006-06-01 12:08:26
تشکر از معلومات شما دوستان عزيز!
جوابآريزاد14984
2006-06-01 10:19:37
رييس بنياد ملي امنيت روسيه، جنايات اخير امريكا در كابل را محكوم كرد
رييس بنياد ملي و بين‌المللي امنيت روسيه،جنايات اخير نيروهاي امريكايي عليه مردم غيرنظامي در كابل را محكوم كرد.
لئونيد شرشنيوف روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار ايرنا، ناآراميهاي كابل را انفجار خشم مردم ستمديده اين شهر در مقابل روشهاي سركوبگرانه و اشغالگرانه امريكا خواند.
وي نقش امريكا در افغانستان را به زندانباني تشبيه كرد كه بجاي برقراري مردمسالاري و رفاه عمومي در اين كشور به روش‌هاي جنايتكارانه بر عليه ناراضيان متوسل مي‌شود.
جنرال شرشنيوف كه در سالهاي تهاجم شوروي به افغانستان، مدتي در افغانستان بوده تصريح كرد افغانها توهين و حقارت را نمي‌پذيرند.
اين كارشناس نظامي روس با اشاره به اين كه دولت حامد كرزي بر اوضاع كشوركنترل ندارد خاطرنشان كرد به زور اسلحه نمي‌توان رضايت مردم را جلب كرد.
وي معتقد است بزودي دامنه اعتراضات عليه حضور امريكا در افغانستان گسترش خواهد يافت.
ناظران سياسي در روسيه بر اين عقيده‌اند كه امريكا در چند سال اشغال افغانستان هيچ كار مثبتي براي بازسازی كشور انجام نداده و افغانستان به بزرگترين مركز توليد مواد مخدر تبديل شده است.
جوابالهام14981
2006-06-01 03:49:35
خسرو:
باتشکر از انکه دررابطه بامن همنظر هستيد من بيشتر از ۲۵ سال ميشود که خبر نگار هستم در هر دوره در افغانستان رفتم باور کنيد انقدر در مقاپل چنگ نفرت حاصل کردم دهشت های ثمره چنگ برهمه معلوم است از خدا استدعا می کنم که چنگ افروزان را په غضب خود بگيرد
جوابامان معاشر14975
2006-05-31 23:16:02
دیروز تلویزیون روسیه ناارامی های کابل را گزارش داد. اندکی بعد از شنیدن خبر به فکر افتادم که چرا باید چنین اتفاقی بیافتد؟

امریکایی ها ترسناک از جان خویش از جاده ها عبور می کنند. مردم ترسیده از امریکایی ها به انها نزدیک نمی شوند تا مبادا به اشتباه به انها فیر نشود. در کابل نیز بدین گونه وضعیت جنگ میان مردم ( تعدادی از مردم که شناسایی شان مشکل است شاید دو نفر از میان مردم و شاید هم انطوری که در تظاهرات اشکار شد صدها نفر از میان مردم ) و نظامیان امریکایی وجود دارد. در سویه ای خرد ( با پیش) دوستی و صلح و امنیت به یک خطای چشم بستگی دارد. خطای که یا به تصادف موتر ها می انجامد و یا به فیر بر یک "افغان" (انسان؟) که به گمان "امریکایی های ترسو" به قصد حمله به انها نزدیک می شود.

به نظر من حادثه کابل می تواند جنبه های از " زندگی اجتماعی" دولت کرزی و نظامیان امریکایی را در افغانستان اشکار کند: مردم در برابر بیگانه ها حساس اند ( هرچند در برابر خود حساسترند). نظامیان امریکایی دوستانی اند که به ظاهر دولت افغانستان را کمک می کنند اما در برابر هر فردی این کشور که قصد حمله به انها را داشته باشد و یا امریکاییان او را مظنون به حمله بر خود بدانند، دشمنان بی رحم اند. دولت افغانستان نیز دولت به ظاهر مشروعی است که از مردم افغانستان نمایندگی می کند اما در واقع گپ شنو واشنگتن است. مردم اگر این مساله را اشکارا یاد نکنند اما بدون شک به ان معتقد اند. شهروندان این کشور کشته می شوند ( یا بدست خود یا بدست امریکاییان ) و اقای کرزی به عنوان رییس جمهوری منتخب شهروندان تظاهرات انها را محکوم می کند. امریکایی ها خون کشته شده گان را می خرند و با اظهار تاسف برابر مطبوعات از کنار خون ادم ها می گذرند.

این حادثه ها روز های زندگی در افغانستان را می سازند. مهم تر از همه " زندگی اجتماعی" دولت افغانستان و حامی خارجی ان در میان این حادثات نمو می کند. بی تردید با گذر زمان گفتگوی مردم با دولت افغانستان و امریکایی ها عوض خواهد: دولت حامی امریکایی هاست و امریکا حامی دولت. مردم دراین میان هیچ کاره اند. رابطه ای با دولت ندارند. مردم دوباره خود را میان سنگ اسیاب خواهند یافت. ( این اظهارات نشانه ای بدبینی شخصی من نیست. می خواهم ادامه چنین وضعیتی را در درازای زمان تصویر کنم).

نتیجتا مردم به دولت بی اعتماد می شود و به خارجی بد بین ( تظاهرات نشان داد که مردم افغانستان انطوری که اقای بوش می گوید خواستار دموکراسی او نیست!). تظاهرات نشان داد که بد بینی همین حالا وجود دارد. دولت افغانستان نتوانسته است حتا یک موضع گیری جدی از خود نشان دهد که دران "صاحب خود بودن" اش را به نمایش بگذارد.

دولت افغانستان بیش از همه متوجه تغییر ایماژ خود در صحنه ای بین المللی بوده است و کمتر به فکر گسترش پایه های اجتماعی اش. موضع گیری دولت افغانستان در قبال مرگ شهروندانش با موضع گیری دولت امریکا یکسان است : چند نفر ماجرا جو و "محرک خشونت" وضعیت را بر هم زدند. به نظر من با برخی از محرکان خشونت باید از نزدیک گفتگو کرد. انها را به توپ اتهام به تروریسم و پاکستانی بودن نباید بست. "دشمنان صلح و امنیت " مشکل داخلی ماست. اسلحه ای افغانی در تقابل به مشکلات داخلی اش تعمیم این اتهام بوده است. این اسلحه بی کفایت است.
جوابالهام غرجی14971
2006-05-31 15:25:18
امان معاشر:

برادر راست میگی جنگه سگ میکنه ! انسانها مشکلات خوده در تفاهم حل میکنند. کسانیکه مردم را به خشونت دعوت میکنند انسانهای خوب نیستد.
جوابخسرو14965
2006-05-31 14:20:20
هموطنان عزيز

وقتی روسها در افغانستان به مشکلات جدی مواجه شدند؛انگليسها تعنه اميز انها را گوشزد کرده ومیگفتند که قبل ار هجوم به خاک افغانها روسها بايد از انگليسها در مورد مشوره ميگرفتند.

مگر امروز کسی پيدا نميشود که عين سوال را از انگليسها بپرسد.
حوادث اخير کابل يکبار دیگر ثابت ساخث که افعانها با وصف انکه ار جنگ نهايت خسته شده و جهت تامين صلح حتی حاضر گرديده اند که با موجودیت نيوهای خارجی حافظ حلح موافقه نمایند ولی این بدان معنی نیست که اشغالگران نیز خود را جز نیروهای حافظ صلح بدانند.

مردم ما به وضاحت درک کرده و میکنند که اشغالگران از سلوک نيک مردم و بيکفايتی حکومت و پارلمان دستنشانده؛ سو استفاده کرده و به کشتار مردم بیگناه و مظلوم افغان ادامه میدهند.
هموطنان: با يکصدا و وحدت کامل افغانی جهانيان را از مشکلات و رنجهای مردم خويش باخبر نموده و بصورت صلح اميز جهت ازادی ميهن صدای تانرا بلند کنيد.
جوابدولتشاهی14964
2006-05-31 13:12:29

صبغت الله مجددی رئیس سنای افغانستان همراه با جمیل جنبش رئیس خلقی پلیس شهر کابل، تظاهرات روز دوشنبه را “سازماندهی” شده خوانده اند.
سفارت امریکا گناه حادثه را پذیرفته است. آنها حتی حاضر اند غرامت بپردازند، اما کرزی که گاوش زائیده است، حاضر نیست این فرصت را برای سرکوب مردم ازدست بدهد.
از گفتار مجددی و رئیس خلقی پلیس کابل بر می آید که امریکایی ها نیز باید درسازماندهی این “شورش” سهم داشته و آنرا رهبری کرده باشند. زیرا شورش با کشته شدن مردم بیگناه توسط کاروان موتر های سپاهیان امریکایی آغاز یافته است.
جوابيما14963
2006-05-31 01:41:38
سلیمی - مزارشریف:
يگانه وسيلی خوب مبارزه فرهنگی تا اموزد وبیاموزاندتا وهمجو مسلمان خوب هموطنان خود از را از تپاهی وچهالت وادمکشئ نچات بدهد نه اينتکه به چنگ دعوت کنند
جوابامان معاشر14957
2006-05-31 01:27:32
عادل:
پرادر نميدانم از کچا نشسته درود می فرستی اين را پدانيد که خداوند اتش افروزان چنگ رابه دوزخ ميسوزاند بس کنيد همانکه به اساس تپلغات مپارزه وچهاد ميليون ها هموطن چانهای خود را از دست دادند وبازمانده گان خود را په سوگ گذاشتند تا اينکه گلبين وسياف وربانی صاحپ شهرت شوند
جوابامان معاشر14956
2006-05-30 23:51:47
محترم «رفیق تره كی» سلام.
به آدرسی که شما مرحمت فرموده بودید٫مراجعه کردم. به گفته هموطنان پشتون ما هک پک ماندم.زیرا دیده درایی هم حدو اندازه دارد.با تاسف که وفت مجال جواب آنرا نمیدهد.ولی وعده میدهم که به زودی به پاسخ آفای فرهنگ دوست خواهم پرداحت.

جوابيما14955
2006-05-30 21:49:12
علی:
علی جان سلام!
در قسمت نبشته تان: * جهان بدون مسعود ارزش زندگی را ندارد *
با شما کاملآ موافق هستم.
ا ز روزیکه آمرصاحب این دنیا فانی را ترک کردند، بالای من هم این دنیا دوزخ گشته است، و من منتظر همین روز بودم که مانند خودت یک همنظر و همفکر پیدا کنم. شکرخدا که بلاآخره خودت پیدا شدي.
برادرعزیز وگرامی:واقعأ که زندگی بدون مسعودهیچ زندگی نیست، بنأ به روز جمعه ازساعت ۲ الی ۳ بجه روز در سر قبر آمر صاحب جمع میشویم و یک خودکشی عمومی میکنیم.
ناگفته نماند که من تنها نیستم، به همرای چند نفر از دوستان از قبیل: دل آغا-قندآغا-لالاآغا و شرین آغا هم هستند.و خودت هم کوشش کن که یک جند نفر بیکار دیگر را هم پیدا کنی، چراکه چقدر نفر در خودکشی زیاد باشد به همان اندازه خوب است.

نوت: فکر ات باشد که یک دو گلن تیل پطرول به همرایت بیاری...اگرنی ، کتی چی خوده میکشي؟ ؟؟؟؟؟؟
جواباکبر14952
2006-05-30 21:47:04
با نظرداشت انکشافاتی که در وضعیت دیده می شود آیا بهتر نیست به فکر پایگاه مطمین تری برای مقاومت باشیم؟ فکر کنیم اگر روزی وضعیت واقعا بدتر شود ما چه کار خواهیم کرد؟ آیا باز هم چشم به همین معامله گران آستان بوس خواهیم دوخت؟
دوست دارم شما در کنار نظریات تان از وضعیت جاری برای راه حل نیز فکری کنید. در مزارشریف فعلا این بحث داغ است که چه می شود کرد تا حلقات فاشیست و انحصارطلب بهتر بفهمند که دیگران هم کاره ای هستند و زیاد چشم و گوش خود را بسته نگه نکنند. می خواهم اگر امکان داشته باشید و به خصوص اگر مصلحت ببینید شما هم در این بحث شریک شوید.

جوابسلیمی - مزارشریف14951
2006-05-30 21:44:06
اگرهنوزهم سیاست هایی کرزی باهمین شیوه حاکمیت یک قومی به بیش برود موضوع جدی تر ازاین خواهد شد و سیاست هایی جاری کرزی که باعث بروز خشمی مردم که متوجه بازی موش وگربه وی شده اند امروز اگر عکس اش را به آتش کشیدند مطمیا فردا نوبت شخص خودش خواهد بود هر چند که فداکاری اش برای همتباران وی ثبت تاریخ خواهدشدولی تاریخ خیانت این سیاست بام وهوایش را دردل زرین اش بعنوان بزرگترین قربانی عصری طلایی دردامن فاشیسم ثبت خواهد نمود
جوابشهير14950
2006-05-30 19:39:20
مردم با غیرت کابل ما با شما هستیم درود برشما!

نوکرسفتان و نوکران امریکا شرمنده شما باد.

امریکایهای متکبر با توهین به فرهنگ مردم و نادیدی گرفتن قوانین باعث خشم آنها شدند.
امریکای ها که از نوکران شان مثل کرزی چیزی جز بلی صاحب نشنیده اند مردم عادی را هم مثل نوکران خود پنداشتند با تانکها و زرهپوشهای خود به روی موترهای و دیگر وسائل نقلیه مردم و دولت میروند. فکر میکنند مردم هم مثل نوکرشان کرزی چیزی تمیتوانند بگویند.

تاحالا ده ها بار روستاهای قندهار هلمند جلال آباد پکتیا را امریکای بگفته خود شان اشتباهی بمباران کرده و صدها نفر هموطنان مظلوم و بیگناه ما را شهید کردند اما کرزی بی غیرت یک بار از آنها بازخواست نکرد. اگر کرزی قبلا از آنها بازخواست کرده بود آنها امروز با تانکها و زره پوشهای خود روی موترهای مردم دولتی نمی رفتند.
اما آفرین بر باشنده گان قهرمان کابل که هزار بار از کرزی با غیرت تر بودند که توهین امریکای ها را با دست خالی پاسخ دادند. همان طوری که پاسخ کمونیستها را با دست خالی داده بودند.

البته همین حالا نوکر سفتان آنها را اتهام باران کردند از با عناوین چپاولگران و ....
هفت نفر از هموطنان قهرمان کابلی ما توسط باداران کرزی شهید شدند.

روح شهدای تازه کابل شاد باد
جوابعادل14946
2006-05-30 18:54:52
رفیق تره كی:
پاعرض حرمت پرشما درراپطه په خانم ثريا افتخا رهر انسانی است مرد سالاري درافغانستان په اوچ خود می پاشد پرای زنان افغانستان زنان جون خانم ثريا ضرور است بشقراول قافله خود پاشد ۹۹فيصد رنان افغانستان نمی تواند تکلف مريضي خودرا پاشوهررش پگوید اگر پاور نداريد درراپطه پامحترممه والده تان راز دل کنید مددگار اين بيکر رنچديده شده
مانع رزم انان نشويد
جوابامان معاشر14945
2006-05-30 16:48:13
ملاه صاحب!
آفرين به غيرتت که يک کلمه در مقابل آمريکايی ها که خون هموطنان ما را ريختاندن نگفته ای. من تا امروز خيلی احترامترا داشتم ولی امروز فهميدم که عادل ، عارف و ... حق بجانب بودند. تو حتی در اين حالت شعارهای قومی ميدهی.
جوابمجيد14944
2006-05-30 16:21:55
سلام بشما دوستان محترم سایت فارسی رو !

درسایت پیام مجاهید ، تحت عنوان * جهان بدون مسعود ارزش زندگی را ندارد * خبر یا اطلاعیه بچشمم خورد و انرا به علاقمندی مطالعه نمودم بعد ازان برای مدت بفکر افتادم که، مردم جهان بخاطر قهرمان ما دست به خود کشی میزانند و ما که برادران ، دوستها ، همرزمان ..... نزدیک ان قهر مان هستیم تا هنوز زنده ماندیم . دوستان گرامی ! بنظر شما که خارجیها بخاطر قهرمان بزرگ ما دست به خودکشی میزانند و ما به سرخمی زندگی را ادمه میدهیم جالب نیست ؟.
جوابعلی14943
2006-05-30 14:45:28
ملا مسجد:
هم وطنان ما كه دیروز از ظلم و بی اعتنائی امریكائی ها به فغان امده بودند و به سركها ریختند وانزجار عمیق خود را بخاطر كشته شده گان بیگناه توسط این مدافعین دموكراسی به تمام جهان نشان دادند و خودت ایشان را چپاولگر میدانی.اگر از خودت پدر،برادر،ماما،كاكا ویا كسی دیگر از اعضای فامیل ات به این حالت فجیع و غیر انسانی كشته شود .واكنش خودت چه خواهد بود اقای ملا????
جواب تازه گل14939
2006-05-30 13:18:59
اتحاديۀ ژورناليستان دموکرات افغانستان به رهبري داکترسليم مجاز ايجاد ګرديد٠

تفصيل خبر

http//www.afghanistannews.org

خبرنګار ميهن
جوابخبرنګار14938
2006-05-30 12:12:04
امان معاشر:
برادر! من به اميد ان هستم که روزی همه برادران ام از هر قوم که باشند روزگار مناسب؛ زمینه تحصيل و زندگی آرام پيدا کنند تا از زير تازيانه استعمارگران چپ و راست جنوت شرق و غرب نجات يافته و در مقابل چند روپيه و يا تومان برادر خود را نکشند و وطن خود را تخريب نه نمايند و اب به اسياب دشمن نريزند.
افغانستان در پهلوی این که دشمنان شرقی و غربی دارد دشمنان اشتی ناپذیر چون ایران که میخواهد قصد سوختاندن اصفهان را بگیرد و پاکستان که میخواهد قصد کشته شدن همه لشکرانگلیس را در افغانستان را بگیرد دارد وما باید وشاید در مقابل این دشمنان قسم خورده هوشیار باشیم
جوابملا مسجد14936
2006-05-30 11:04:47
خانم جویا چرا بازیچه دست چپی ها و قومسالاران شدید؟

http://www.ariananet.com/modules.php?name=Artikel&op=view&sid=5359

جوابرفیق تره كی14934
2006-05-30 08:48:02
آريزاد:
وضع فعلا درکابل الحمدالله قرار راپور اخذ شده بساعت ۳۰-۸ صبح مورخ ۳۰/۰۵/۰۶ نورمال است . تمام شهر تحت کنترول قوای امنيتی درامده . اشوبگران که از احساس پاک مردم که در اثر حادثه ترافيکی غداران امريکايی دغديده شده بوداستفاده نموده کار خودرا کرد .مقصدمن چور چپاول دوکانهاُ هوتل ها و شرکت های شخصی مردم .ضمنا به اتش کشاندن وسايط ترانسپورتی پليس و مردم عادي شهر کابل نيز شامل اين فتنه گر ودزدان حرفوی قرن ۲۱ شامل بوده که به دستور باداران خويش انجام داده است. طبعا که زير پرده دستهای سيا ه وجود دارد که وضع ذا نارام و حاکميت ايروزی را ضعيف نشان دهد . وشرايط پروپاگند برای حکمتيار ُ ملاعمر ُپدرام و غيره وغيره مساعد منايد . مگر تمام جامعه بين المللی و بلخصوص امريکايی ها اين را به دقت درک نمود. ما به قربانيان حادثه ديروز کابل جنت پردوس از بارگاه الهی وبرای اعضای فاميلش صبر جميل تمناداريم . از اغای کرزی واحمدضياه مسعود تمناداريم که هرچه عاجل مجرمين هرکسی که باشدبه محاکمه صحرايی بکشد . برای عساکر متکبر امپرياليزم جهان خوار بداند که در اين خاک مقدس اردوهای مقتدرجهان زانوزده به بفرارو گریز مجبورشده .افغان ترس از غولپیگر های ۵۲ نداشته وباید بداند که کرامت هر انسان قابل قدر است . افغان فقیر است ولی شهامت بلند دارد .
جواب سلطانی14931
2006-05-30 08:25:15
دیگر اینکه معلم هرگز از زبان ها نیفتاده و نخواهد افتید اما نمیدانم خودت علم نداری یا مرا امتحان میکنیی؟؟ عزیزم معلم لغت عربی است از تعلیم گرفته شده و آموزگار کلمه اصیل فارسی دری است چرا قبول نمیکنید؟؟؟ اگر در باره ایران خواستید زیاد معلومات حاصل کنید ما مردم اصیل ایران زمین هستم نه ایران که امروز در قلمرو فعلیش وجود دارد ایران که پر از افتخار است ایران شهنامه !!!!!! که همه اش در باره کابل زمین غور هرات هری بامیان بلخ پنچ هیر و حرفهایش از گشتاسپ و لهراسپ است .... میدانی که ایران امروزی چند سال قبل به وجود آمده ؟؟؟ این خایین و رهبران خاین گذشته مان بودند که در ۱۲۰۳ هجری خورشیدی نام زیبای ایران را که از چمله افتخارات مان به حساب میامد به مملکت که بنام فارس وجود داشت تحفه وار دادند .. چو ایران نباشد تن من مباد فردوسی.. باز میگویم نه ایران امروزی .... قابل یاد آوری میدانم ۱۲۰۳ هچری خورشیدی شهنشاه فارس نظر به اشتیاق که به فرهنگ آریاییان داشت و نظر به اینکه خودرا آریایی میدانست مصصم شد تا از همه دول که دارای مشترکات فرهنگی استند بخواهد تا نام مملکت خودرا تغیر یعنی فارس را تغیر داده و نامش را ایران بگذارد خاینین که در اریکه قدرت تکیه زده بودند و گناه شان هم نبود چون قدر فرهنگ را نمیدانستند و خود شان نیز دارای پیشینه خوبی نبودند از جان و دل قبول کردند و نام تاریخی که تاریخش به همه دنیا معلوم بود قسم تحفه برایشان داد.. افسوس و صد افسوس !!!!! و امروز ما افغان شدیم و اگر بگویم که ما اصیل ترین مردم ایرانی هستیم ما اصیل ترین مردم آریایی نژاد هستم باز میگویند که کافرشدی ... به هر حال اگر باز خواستید با هم درین موارد بحث های خوب خواهیم داشت بحث نه جنگ و جدال نه غالمغال نه توهین و تحقیر ارزو میکنم حرفهایم را خوب دانسته باشید .خدا نگهدار
جوابتبسم14927
2006-05-30 08:08:17
وقتست تا از سیستم قبیلوی بدر آیید .خیلی وقت خواهد بود که در باره شهر نشینی و شهر زیستن باشما چیزی بگویم چون تا هنوز شما درک نکردید که شهر وند یا شهر نشین چی مفهوم دارد .چی کسانی را ما شهر نشینو یا شهر وند گفته میتوانیم .و اما در باره فرودگاه و میدان هوایی باید خدمت عرض کنم که یک مفهوم را افاده میکنند فرق بین شان وجود ندارد اگر فرودگاه بگویی به وزن دانشگاه پرورشگاه باشگاه آزمونگاه غیره اینها را نباید تنها مال ایرانی ها بدانیم مال همه فارسی زبانان و یا دری زبابان دنیا است چون همان پسوند گاه را ما در افغانستان نیز داریم و دانش یا پروش یا فرود آمدند که مقصدم فرودگاه است نیز در افغانستان استعمال دارد .. اگر به مزاق شما برابر نیست نمیدانم دیگر !‌و در جواب آغای رحمانی باید بگویم که عزیزم نی مشکل شکر ندارم و تعصب نیز ! چیزهای را نوشتم مقصدم خاص دانا ساختن شما عزیزان بود و بس خواستم به شما بفهمانم که هردو یک زبان دارای یک گرامر واحد سیستم نوشتاری واحد و غیره ...میباشند .
نوت : ملای مسجد رحمانی و دیگر دوستان !!!! آرزو میکنم هر چی میگوید و هر نوع مباحثه را دوست دارید بکنید اما از حرفهای رکیک لطفآ‌ اجتناب بورزید... بیاید یکدیگررا قانع بسازیم روی حرفها و استدلالت قوی نه حرفها بیجا و بی مورد.. سبز باشید
جوابتبسم14926
2006-05-30 07:36:38
ملا مسجد:
لحاظ خدا ملا جان چی نوشته ميکنی / بد است بعويض اينکه همدردی نشان بدهی در رابطه به حادثه خونين ديروز / برعکس از ريختن خون هموطنان بيگناه تان انتقام ميگرید / اين ديگه از نهايت نادانی تان است / همين است معياربشردوستی تان ..... افسوس که.... باز خيلی گستاخانه ديگران را انتقاد ميکنی / در شمال کابل ۱۰ ها هموطن وبرادران ما در سرزمين خودشان بدون آنکه جرمی را مرتکب شده باشند / وحشيانه هدف رگبار از سوی قوای متجاوز قرار گرفته اند / ومعصومانه به خاک وخون غلتيدند / ملا ه ننگ بر تو نژاد پرست / قربانيان ديروز اگر هويت قومی شان مناسب حال شما نيست و تا اين مرز تعصب داريد / بوضاحت برايت بگويم يک قاتل ودرنده خو هستی .
جوابعارف14925
2006-05-30 07:31:18
آريزاد:
برادر بعد از يک حادثه بزرگ ترافيکی مردم مظاهره کردند ولی باندهای دزدان (...................) به چور وچپاول وغارتگری پرداختند پارکها را ویران کردند موتر های را به اتش کشیدند دفاتر و دوکانها را چور کردند خلاصه ضربه محکم به افغانستان زدند. حتی این دزدان حرفوی تحت یک پلان منظم به گروپها تقسیم شده بودند و توشط موتر ها از یک گوشه شهر به گوشه دیگر میرفتند و به آتش هیزم میرختند. اینها به جیب خود اندشیدند چون این عادت سابقه انها است اینها با این اعمال کثیف خود اطمینان نسبی که سرمایه داران و کمپنی های جهانی برای سرمایه گذاری در افغانستان پیدا کرده بودند از بین برد و ما مجبور خواهیم بود برای چند سال دیگر با بی کاری دست و پنجه نرم کنیم تا با ز اطمينان تجار خارجی را حاصل کنيم.
خلاصه يک خيانت بزرگ در برابر افغانستان انجام شد.
جوابملا مسجد14924
2006-05-30 01:28:33
ملا مسجد:
پاعرض سلام په فکر استعداد خوپی سازماندهی کارهای سياسی واچتماعی راداريد پهتر خواهد پود راچع په انکه درشهر بشاور باکستان که قوم پردران بشتون ما را پا استفاده از نام اسلام چهاد درمدرسه های بنيادگران تربيه ميکنند انها در زندهگی خود غير از مسچيد وشهيد شدن را نمداتندوامروز هم ار انچا تربيه ياففته گروه گروه به قندههاوهلمند ديگرچاهای داغ به نام دفاع ازاسلام چان های عزبز خود را قربان می کنند
جوابامان معاشر14921
2006-05-30 01:03:11

سلطانی:
خپر شما درراپطه پافيم معنی گرگ همراه پاجوبان سازش کردن را می ماند وای په حالی گوسفند ها
جوابامان مغاشر14920
2006-05-30 00:51:04
امان ـ معاشر:
پرادر محترم پاتشکر از انکه تقديرخواهر مپارز را تحصين نيک مپارزه زنان در امر پهروزی حيات
انها نموده ايد
جوابفريده از کانادا14919
2006-05-29 18:16:10
تبسم:
از یکسو به همه مشوره میدهی که به همرای ملاصاحب مسجد مفاهمه نکنید،و ازسوی دیگر خودت چیلک بیجا انداخته یاوه گوي را شروع کردی.عجب کاری میکنی.
شاید تکلیف روانی هم داشته باشی که زبان دری را با فارسی یکی ساختی.
نوشته هایت خود گواهی از متعصب بودن ات میدهند.
جوابرحمان14914
2006-05-29 16:36:23
دوستان سلام
چپاولگران امروز يک بار ديگر کار کردهای سال ۷۲ خود را در کابل تازه ساختند و به چور وچپاول سوختاندن به مردم فهماندند که ما هنوز اينجا هسيتيم.
جوابملا مسجد14912
2006-05-29 16:32:30
تبسم:
همان آهسته برو سابقه ات را باز تکرار کردی ولی بدان که ما هرگز از جيب همسايه نان نخواهيم خورد هر جی از خود داريم به آن اکتفا خواهيم کرد. و لسان دری را به لغاتهای کثيف آگنده نخواهيم ساخت مانند فرودگاه که بايد در پهلويش نوشته شود پرواز گاه ( ميدان هوای)آ اين عاقلانه خواهد بود که درميدان هوای کابل نوشته کنيم (( به پروازگاه و فرودگاه کابل خوش امديد))؟؟؟
در مورد شهر ونو که از شهر کرفته شده هرگز برای باشنده گان یک مملکت استعمال نميشود و اگر شود غلط است؛ ودر مورد استعمال شهروند به باشنده گان يک شهر هرگز مخالفت ندارم.
بايد به مردم کم سواد و بيسواد اندشيد که انها چند فيصد از اخبار که از طلوع نشر ميشود و اکثرآ لغات فارسی را به کار میگیرند خواهند فهميد؟؟
و مثال ديگر نام مقدس معلم و استاد را به کثافت دانی انداخته به عوض اموزگاران را به کار ميگيرند. ومن ايمان دارم که اينها از جانب ايران اشتخدام شده اند وروزی خور ايران هستند و در قسمت استعمار و اشغال فرهنگی از جانب دیگران آب به اسیاب استعمارگران میاندازند.
مفال ها زياد است ولی.....کم
جوابملا مسجد14911
2006-05-29 14:59:05
قرار اخبار امروز وضعيت شهر کابل بکلی خراب است و تظاهرات خشونت امیز و بی نظمی در شهر جريان دارد آيا کسی از کابل ميتواند وضع دقيق را برايمان بنويسد ؟
جوابآريزاد14910
2006-05-29 11:09:47
امان ـ معاشر:
بامعذرت نفهميدم مطلب شمارا بااحترام
جوابکابل جان14908
[««] [87] [88] [89] [90] [»»] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.