English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ ...و
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[««] [89] [90] [91] [92] [»»] 
2006-05-24 21:21:15
دوستان گرامی سلام!

وضع سیاسی ،نظامی افغانستان روز بروز بحالت میرود که قابل تشویش است .
چه باید کرد ؟ لطفا نظریات خودرا تحریر نماید .
جواب سلطانی14761
2006-05-24 21:09:03
به دفتر مرکزی ملل وحقوق بشر درخواستی علیه جنایات بشیر بعلانی رسیده وی زمانیکه فعایت محاربوی در کنذز وتخار جریان داشت از طرف حکومت مرکزی بحیث قومندان جبه ایفای وظیه می نمود که هزاران مجاهد را تیر باران نموده ۸ نفر شاهد موحود است تا علیه مذکور شاهدی بدهد . در این مورد فعلا تنها عبدالله فقیرزاده ریس امنیت کندز که ار حال فرار از هالند بود دستگیر و در باره بغالنی نیز معلومات مکمل ارایه داشتاه است . عظیمی امادگی داشته باشد .
جواب بازمحمد چا ابی14760
2006-05-24 17:52:30
احمد:
هیچ کسی بالای کسی دیگر برتری ندارد.همه ما و شما افغان هستیم و کاملأ با حقوق مساوي.
در قسمت نفوس شماری:
هیچ کس ازنفوس شماری حراس ندارد....به پیش بسوی نفوس شماری.....دا گز او دا میدان....
در قسمت دفاع از داکترصاحب احدی و داکترصاحب اشرف غنی،بخاطر پشتون بودن شان نیست،بلکه بخاطر دانسته بودن و مسلکی بودن شان است.همچنان افتخار میکنم که مانند داکترصاحب دادفر سپنتا یک انسان دانسته و مسلکی امروز وزیر خارجه ما است.
در مورد اینکه چرا نامهای لایق،منگل،پکتین،رزمجو را نه میگرم؟بخاطریکه شما هر روز نامهایشانرا میگیرید،فکر میکنم که همین بس شان است.
این شما هستید وقتیکه نام احمدشاه مسعود را درلست سایرء جنایتکاران میبینید،آنقدر لرزه در جان تان میاید گویا که برق گرفته باشد شما را. مسعود نیز مانند دیگر رهبران و لیدر ها غرق جنایات است،افسوس که به همرای دوزخ ارتباطات انترنیتی موجود نیست که از حال و احوال آمرصاحب خبر میشدید(حتمآ به همرای تره کی،امین و کارمل در یک اطاق است).

جواباکبر14759
2006-05-24 17:40:41
احمد:
احمد من کدام تبصره ندارم !
ولی سخت تحت تاثير فتنه اندازان (سياست بازان ) امده ايد خدا(ج) خير کند. و انها بز قربانی من پالند!!
هوشیار باش توسط دلت فکر نکن بلکه همراه(توسط) مغزت فکر کن.
جوابملا مسجد14758
2006-05-24 17:23:19
جناب محترم سرگردان سلام !
شما میفرمائید:
" نه محترم اينطور نيست محترم دولتشاهی تحليل درست و بجا مينمايد"
آقای محترم دولتشاهی تحلیل نه بلکه ادعای نادرست نموده اند. آنها مینویسند:
"کشور ما نه پارلمان نه ريس جمهور و نه کدام نام و نشانی دارد" که درست نیست. شاید پارلمان و رئیس جمهور طبع دلشان نباشد ولی از موجودیت آن انکار شده نمیتواند. من با شما همنظرم که مشکلات بسیار زیاد نه تنها در بخش قضا بلکه در سایر ساحات موجود است که در رفع آن باید مشترکاً مبارزه نمائیم. تقاضای پارلمان دیگر و رئیس جمهور دیگر در حالیکه هر دو از طرف مردم ( با همه کاستی های که بوده) تازه انتخاب شده اند، نه جنبۀ عملی دارد و نه به حل مشکلات ما موثر است. نه هموطن راه دیگر وجود ندارد ما ناگزیر این راه نتخاب شدۀ پر مشقت را پشت سر بگزاریم.
با تقدیم حرمت
جوابخسرو14757
2006-05-24 17:17:17
رفیق تره كی:
ترا به خدا قسم که پيام مجاهد کدام وقت راست هم گفته؟؟
جوابملا مسجد14756
2006-05-24 16:45:31
نذیر:
معلوم مشود در چور افغانستان لقمه چرب از برکت کودتاچيان برايت رسيده.
چطور شناختم ات؟؟
جوابشعيب14752
2006-05-24 16:05:40
کابل جان:
سلام برادر عزیز!
ازاحساس وطنپرستی تان تشکر.
موفق و سرفراز باشید.
جواباکبر14750
2006-05-24 14:31:51
ايده ء برگردانيدن کوچی ها به هزاره جات:

http://faslirehaie.persianblog.com/
جوابهزاره14747
2006-05-24 11:28:18
کرزي مبارز امريکائي را مايوس کرده است

پیام مجاهد

سارا چيس که براي بهبود زندگي مردم عادي در قندهار فعاليت مي کند مي گويد از نحوه کار حامدکرزي مايوس گرديده است.
خانم چيس، که در قندهار زندگي نموده و به زبان پشتو به صورت روان صحبت مي کند، به دکلن والش خرنگار باستان گلوب گفت که او از نحوه کار رئيس جمهور بسيار مايوس شده است.

سارا چيس گفت: "زماني من به کرزي و فاميلش بسيار ارادتمند بودم. اکنون اين طور نيست."
سارا چيس که به حيث خبرنگار "نشنل پبلک ريديو" کار مي کرد، بعد از ختم قراردادش تصميم گرفت در قندهار مانده و به مردم آن عملاً خدمت نمايد. او يک موسسه خيريه را بنا نهاده که براي مردم خانه مي سازد و بـه آنها در تشکيل يک کوپــراتيف لبنيات کمــک مي کند. ا و اخيراً براي کشت گلاب به جاي ترياک به فعاليت آغاز نموده است. او مي گويد به همان طالباني که مسؤول خرابي افغانستان بودند حالا فرصت داده شده تا بر اريکه قدرت تکيه بزنند. او مي گويد رژيمي که ازجانب ايالات متحده امريکا حمايت مي شود به سرعت در حال از دست دادن مشروعيت خود است.
سارا به محمد اکرم خاکريزوال که سال قبل در اثر انفجاري در قندها کشته شد بسيار احترام داشت.

حادثٍه اين قتل يکي از فصل هاي کتاب وي است که "مجازات فضيلت" نام داشته و قرار است در تابستان امسال به نشر برسد.

سارا يکي از منتقدين نحوه اداره گل آغا شيرزائي والي سابق قندهار بود.

سارا مي گويد بعد از تبديلي شيرزائي وضعيت چندان تغيير نه نمود و در سياست اين شهر چهره هاي بدنامي فعال اند که برخي از آنها از وابستگان کرزي مي باشند. !!!!!!!
ــــــــــــــــــــــــــــــ
تكرار
و در سياست اين شهر چهره هاي بدنامي فعال اند که برخي از آنها از وابستگان کرزي مي باشند. !!!!!
جوابرفیق تره كی14742
2006-05-24 10:42:43
وطنداران گرامی سلام!
آيا کسی ميداند که وزارت ماليه کی به پرداخت پول های تجار که بيش از ۷ ماه منتظر پول خود استند ، شروع ميکند؟
جوابکمال14740
2006-05-24 09:10:07
چلی مسجد:
چلی جان! به هر نامیکه نوشته کنی فهمیده میشود که عا.. جان هستی.پوست ات در چرم فروشی میشناسیم.
جوابرحمان14738
2006-05-24 09:03:56
بسیار وقت میشود که از محترم عظیم(بابک)هیچ خبری نیست.آیا کسی معلومات ندارد که ایشان کجا هستند ؟
جوابسیل بین14737
2006-05-24 08:32:46
شعيب:
معلومات خوبی نوشته ايد تشکر !
ولی يکی دو سوال کوچک !!! طوری که ياد اوری از سلاح و مهمات نموديد.
۱-کدام کشور در عقب اين کودتا استاده بود و اين کودتا را رهبری ميکرد؟؟
۲- سلاح و مهمات را کدام کشور برای کودتا چيان فرستاده بود و يا تهيه ميکرد؟؟
۳- چی ضرورت به کودتا بود؟؟ در حالی که اکثريت از قلم بدستان دوره حکومت شهيد داود خان را عصر طلای پيشرفت افغانستان ميدادنند.

به اميد اين که از جواب دادن شانه خالی نکنيد و به معلومات بنده ناچيز بيفزاييد.
با تقديم حرمت!
جوابملا مسجد14735
2006-05-24 04:57:34
اکبر:
نخیر عزیزم اصل موضوع همین است ،یعنی پشتون وغیر پشتون اینكه چر ا اینطور است برایت بیان می كنم.
چون در طول تار یخ زمامدارن پشتون ظلم وناروا كردن،باطل را بر حق تحمیل كردن،وهمیشه منافع قومی برای انها بالا تر از منافع ملی بوده است.اولا شما وقتیكه بحث در مورد مرحوم نجیب صورت می گیرد تنها از نام های چون وكیل،مزدك،كاویانی،عظیمی نام می برید ولی در مقابل از بیان نام های لایق ،رفیع،منوكی منگل،پكتین،ظهور رز مجو خود داری می كنیدچرا?
همین گویا روشنفكران شما عقل های عالم احدی واشرف غنی تا به اخر دررادیوی ب ب سی از ملا عمر وطالبان پیشتیبانی میكردند.صرف به خاطر اینكه پشتون بودند.همین حالا در همین سایت ماوشما به دودسته تقسیم شده ایم. اقای پدرام كاملا درست می فر ماید،به خاطر رسیدن به حق باید مبارزه كرد.عزیزم دیگر مردم هوشیار شده اند.
شما ازنفوس شماری هراس دارید،چون اینرا خوب می دانید كه یكی از اقلیت های كشور ما هستید.تقلب در سرود ملی،تقلب در بانك نوت ها،تقلب در هویت ما كه گویا همه ما افغان هسیم.ولی معلوم نیست كه شما چه برتری از دیگران دارید.
جواباحمد14733
2006-05-24 00:54:00
خسرو:
نه محترم اينطور نيست محترم دولتشاهی تحليل درست و بجا مينمايد وضع بينهايت در وطن از دست اين بنياد گرا ها و قانون شکنی به سرحد اخراش رسيده بطور مثال شخصی بنام گلاب الدين شيرزای ملکيت يک ادم بيچاره وغريب را غضب نموده از مدت ۵ سال است که موصوف در ادارات اجرای ودولتی سرگردان است و کس داد اورا نميشنود همه در رشوه و چور چپاول مردم بيدفاع مصروف اند. من بطور نمونه عرض ميدارم که ان شخص بلاخره مجبورا نزد برادر کرزی صاحب رفته از وی طالب کمک شده تا اين قاضی ها را متوجه ساخته ملکيت و جايداداش را بوی باز گرداند ولی ميدانی که چه شد برادر بزرگ کرزی صاحب گفت که از دست ما اين کار پوره نيست تا شما را کمک کنم. بيبينيد که بطور نمونه برای تان يک قضيه را نگاشتم پس چه بايد کرد؟؟؟؟
جوابسرگردان14732
2006-05-24 00:43:10
خسرو:
يکي از عوامل سيه روزي 32 ساله مردم افغانستان رد پذيرش خط ديورند است. تا وقتي قضية "دهليز مرگ" را پارلمان موجودة کشور حل و فصل نکند، پاکستان همچنان ناخن زخمي مردم افغانستان را خواهد فشرد. ما در موقعيتي قرار نداريم که به خيالات واهي مان به (تجزيه پاکستان) برسيم، زيرا سرحدات بين المللي امروز، تغيير ناپذير است، به خاطر پس گرفتن يک وجب زمين بمهاي اتمي استعمال خواهد شد.

قضيه ديورند از سال 1949 بدينسو به يک تجارت سياسي بدل شده بيش از پنجاه سال يکطرفه از جيب مردم مظلوم افغانستان خرج پشتونستان خيالي شده پولهاي بي حساب از وزارت سرحدات به جيب معامله گران داخلي و ماوراي ديورند ريختانده ميشود.

جوابغلام محمد14731
2006-05-24 00:41:19
اکبر:
شما درست فرموده ايد بلی افغانستان وطن عزيز همه ميباشد و ما به ان افتخار ميکنيم.
جوابکابل جان14730
2006-05-23 23:47:41
واحد:
اسناد و شواهد تازه؟؟؟؟از محترم فقیرمحمد ودان را خواندم .چیزی تازه در آن وجود نداشت- تکرارهمان اتهامات قبلی.
با خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان کشور های ایران وپاکستان به کار وسیع استخدام کارمندان حزبی و دولتی در ولایات همسرحد خود پرداختند و با استفاده از طرق مختلف واقعا یکعده را استخدام و باخود کشانیدند که از بارزترین این چهره ها فقیرمحمد ودان است که بواسطه آی اس آی استخدام شد .نامبرده بعد از سقوط حکومت مرحوم نجیب الله خود را به پاکستان رساند و در آنجا با خاطر آسوده زندگی میکرد . با وجودیکه یکتعداد چهره های شناخته شده
مانند مرحوم محمد اسلم وطنجار در برآمدن خود از پاکستان بسیار جنجال دیده و حتی مجبور گردید با نام مستعار پاکستان را ترک کند ولی فقیر محمد ودان با خاطر آسوده با پرواز پی آی ای خود را به شوروی سابق رساند. بمجرد رسیدن با محافل و حلقات و جناهای مختلف داخل تماس شده و به جمع آوری اسناد پرداخت و گویا مواد خام کتاب (دشنه های سرخ) را آماده نمود .خواننده تیز هوش کتاب"دشنه های سرخ" میداندکه هدف از نوشتن کتاب مذکور فقط و فقط کوششی است برای تبرئه اعمال زشت استخبارات پاکستان در امور افغانستان . حتی ودان در همین اسناد و شواهد تازه خود نیز مینگارد که "دوکتور نجیب الله در محوطه دفتر ملل متحد زندانی ماند تا اینکه در تداوم توطئه ها، با نادیده گرفتن مصؤنیت دپلوماتیک مقر ملل متحد، ظاهراً بوسیله «طالبان» به شهادت رسید."
در حالیکه وکیل احمد متوکل وزیرامور خارجه طالبان در کتاب خویش با سراحت گفته است که " ما نجیب را به سزای اعمالش رساندیم." ولی ودان میگوید که طالبان این کار را نکرده اند . مگر میشود بیشتر از این از پاکستان و طالبان دفاع کرد؟

در مورد کتاب «سرنوشت غم انگیز در افغانستان» نوشته (فیلیپ کاروین)کارمند عالی رتبه آمریکایی الاصل که بوسیله محترم جنرال حکیم سروری به زبان فارسی ترجمه شده است قضاوت را به خواننده گان محترم این اثر میگذاریم تا خود قضاوت کنند که آیا درک ودان از آن درست است؟
جوابنذیر14729
2006-05-23 21:20:55
جناب دولتشاهی سلام !

صبور جان باز چه گپ شد که اعصاب تان را خراب کرده؟ چه میفرمائید محترم ؟ ما الحمد لله بعد از مدت طولانی صاحب قانون اساسی شدیم ، هم رئیس جمهور و هم پارلمان فعال انتخابی داریم . اینکه همه چیز قرار شاید و باید به پیش نمی رود هم درست است. ما باید شرایط جامعۀ خود را در نظر داشته باشیم، و سرعت پیشرفت کشور های پیشرفته را معیار قرار ندهیم. ولی اگر ما و شما به جای فعالیت های تخریبی ، کاستی های موجود را کشف و در راه اصلاح آن پیشنهاد اصلاحی سازنده بنمائیم همه چیز درست خواهد شد و روزی فرا خواهد رسید که به موجودیت بیگانگان دیگر احتیاجی نخواهد بود. همینطور نیست هموطن گرانقدر ؟
با تقدیم حرمت بی پایان
جوابخسرو14725
2006-05-23 20:08:20
دوستان سلام! مقاله جالب در مورد پيشنهاد آمريکایی ها مبنی بر خريداری اسلحه روسی برای ارتش ملی افغانستان:
http://www.afghanistan.ru/doc/5858.html

جوابکامل14724
2006-05-23 18:53:32
نذير:
ت.ن :
احمد:
شمایان آنقدر خود را تلقین کرده اید که گویا بالای شما ظلم و ستم شده و میشود،که هر موضوع را به یک طرف میبرید(پشتون-تاجک).در حالیکه این استدلال و برداشت شما کا ملأ غلط است.
افغانستان خانه مشترک همه افغانها است.اصلأ بحث در این مورد برای ما و شما شرم آور است.
شمایان تحت تاثیر گپهای شعبدۀ بازانی همچو لطیف پدرام رفتید،که از احساسات شما استفاده میکند و شما را تحریک مینماید.
خاین از هر ملتی که باشد خاین است.و باید محکمه شود.

جواباکبر14720
2006-05-23 15:58:44
ملا صاحب خوب كردی كه به قانونی ومارشال فهیم تاخت وتاز كردی چون از قوم ما نیست فرق نمی كند.
ملا صاحب بسیار تكره شدیی نام خدا این ارقام از كجابدست اورده ای? حتما از مولوی صاحب گر فته ای .ولی افسوس كه هیچ كس با شما داخل بحث وگفتگو نمی شودبه جز ازمن.
جوابچلی مسجد14715
2006-05-23 15:32:56
اتش ملا مولوی چری و ساير دوستان سلام
کشور ما در حال اشغال بيگانگان, نه پارلمان نه ريس جمهور و نه کدام نام و نشانی دارد.اين همه حوادث را که ميبينيد و میشنويد همه اش نيرنگ و تلاش جهت بازی دادت مردم بيچاره ما است و بس.اين رد شدنها و تايد شدن ها و جنگ های زرگری در پارلمان همه و همه نمايشي و فرمايشی است.لطفا بهوش امده و ديگر بازی دشمن را نحوريد.
جوابدولتشاهی14710
2006-05-23 14:44:25
ت. ن:
در کجا ؟؟؟ در غارهای خواجه بهاوالدين؟ ويا در کابل ؛بغلان کندز ومزار؟
جوابک ن14708
2006-05-23 14:29:13
ملا مسجد:
شما درست استدلال ميکنيد ، اما درين چا اشتباه يا به عباره ديگر غلط فهمی شما درين است که آن قیام در پنجشیر جمع یک کودتای بود که ، بايد در کنر ، پکتیا ، لغمان ، بدخشان شروع، و در کابل خاتمه می پذیرفت.
ظاهراً مبتكر كودتا حكمتيار بود، اما واضح است چنين اقدامي بدون موافقت وپشتيباني پاكستان ممكن نبود. در حكومت پاكستان از همان آغاز سازمان استخبارات نظامي آن کشور عهده دارسياست افغاني پاكستان بوده است و سياستمداران نقش ظاهري و تبليغاتي داشته اند.
كودتا چنين طرح ريزي شده بود كه حملاتي از پكتيا، كنر، لغمان بدخشان و پنجشير آغاز شده چند ولايت اشغال گردد، متعاقب آن قيام اصلي در داخل كابل صورت گيرد. اين يك كودتاي نظامي بود، كه به كمك عبدالكريم مستغني لوي درستيز (رئيس ستادكل) قواي مسلح انجام مي گرفت. مستغني بايد در روز جشن تانكهاي خود را ظاهراً براي مراسم رژه به شهر بيرون مي كرد و ناگهان براي سرنگوني حكومت به كار مي انداخت.
دراين طرح به مسعود مسئووليت اشغال ادارات حكومتي در زادگاهش پنجشير سپرده شد. جان محمد رهبري عمليات دركنر، مولوي حبيب الرحمن در لغمان، داکتر عمر در بدخشان و عبدالخالق در پكتيا را به دوش داشتند. مسعود ابتدا عده يي را فرستاد تا دره هاي فرعي را مطالعه نمايند. جايي كه او انجنير اسحق و برادرش كفايت الله را فرستاده بود، دره هايي اند كه در شمال و شمال غرب رخه مركز اداري حكومت قرار دارند. قدم بعدي فرستادن اسلحه، مهمات و افراد بود. براي فرستادن حدود صد نفر مبارز بهانه يي به كار بود و محل اقامت. انتقال مهمات و اسلحه و جابجا كردن آنها هم كارآساني نبود. مسعود افراد را كه از مناطق مختلف افغانستان بودند، به بهانه گذشتاندن تعطيلات تابستاني نزد دوستان پنجشيري آنها مي فرستد و اين موجه هم بود، زيرا اكثريت محصلين دانشگاه بودند. اسلحه و مهمات هم در ميان بكس هاي لباس كه در سفر معمول اند، فرستاده مي شوند. تمام افراد تا قبل ازعمليات در دو جناح ولسوالي (بخشداري) رُخه جابجا مي گردند. هنگام نزديك شدن عمليات مسعود همه را به چهار دسته تقسيم مي كند. سه دسته براي اشغال سه مركز اداري دولت و دسته چهارمي براي قطع تنگي در مدخل دره وظیفه میگیرند.
روز موعــود فرا رسيد و مسعود استعداد نظامي خود را به آزمايش گذاشت. او در اين وقت (1975) بيست و يك ساله است. عمليات در اولين روشني صبح آغاز شد و بسيار غافلگيرانه بود. ظرف يك ساعت مراكز اداري حكومت در دست مسعود بود. بي تلفات و خونريزي. پنجشير آزاد و مسعود پيروز. اما پيروزي مسعود دير نپاييد. تقدير مي خواست طعم شيرين پيروزي و مزه تلخ شكست را در همان يك روز به او بچشاند.
اينك او منتظر خبر پيروزي از كابل بود، اما از كابل به جاي پيك پيروزي قواي دولت به نام قواي ضربه به سركوبي آن ها رسيد. مقابله با اين قوا به مصلحت نبود، لهذا مسعود فرمان عقب نشيني داد. شايعه گرديد كه اينان پاكستاني ها اند. آنگاه مردم، كه تا آندم ناظر بودند، با نيت سركوبي پاكستاني ها وارد معركه گرديدند. در نتيجه تعدادي از بهترين دوستان مسعود توسط مردم، نه دولت، به طرز فجيعي كشته شدند. مسعود، انجنيراسحق، كفايت الله، صفر محمد شيون و نصرالله به چِمالوَرده، دره يي كه قبلاً انجنير اسحق و كفايت الله برادرش آن را مطالعه كرده بودند، عقب نشيني كردند.
جوابشعيب14706
2006-05-23 10:24:33
تشکر از همه بيبنيد عزيزان ما که اصلآ کمی به ادب و ادبيات و نويسندگی نزديکی داريم بايد عفت کلام را مراعات کنيم هميش از خونسردی استفاده کنيم قهر بيجا کار بس ديوانه گيست!‌يگانه راه که وچود دارد اينست که گيرم کسی احمدشاه مسعودرا دوست دارد بگذاريد دوست داشته باشد نبايد بخاطريکه کسی را دوست منفور ماباشد هرچی ميدانيم که مشکل داشت و يا کسی طالب را دوست دارد داشته ديگر اينکه مربوط ما نميشود!‌ما بايد استدلال کنيم که هموطن خودرا افغانستانی خودرا از راه که به ترکستان ميرود منع کنيم اما حق نداريم که توهينش کنيم و يا رد و بد بگويم آرزو ميکنم شما دوستان و ياران فرهيخته با استدلالات قوی تان معلومات مانرا اضافه کنيد و آرزو ميکنم که جوانان مه از تعصب بدور باشند .. عزيزا ما و شما خو بايد از تعصب دور باشيم چون همه ميدانم که حالا يک امرکايی و يک افريقايی و غيره با ما راز دل کرده ميتواند البته در يک لحظه ميتوانيم با جهان تماس برقرار کنيم ايا جای شرم نيست که در جهان که مانند يک دهکده کوجک است ما تعصب داشته باشيم ؟؟ هموطن مانرا خو بگذار... همه تان سبز باشيد
جوابتهمينه14701
2006-05-23 09:23:56
آتش:
برادر بی سوادی جهل است و اين که تعداد زياد جاهلان به شورا راه پيدا کردند جای شک نيست اين دسته انسانها در شورا در وقت رای دادن به اصل مطلب نگاه نمی کنند بل به سوی تنظيمی ها و يا حزبی ها نگاه ميکنند اگر انها کارت سرخ را بالا کردند اين ها نيز کارت سرخ را بالا ميکنند و در قسمت کارت سبز همچنان. برای معلومات شما اعضای ولسی جرگه قرارذیل تقسیم بندی شده اند:
۱- جمیعت ۴۵ نفر
۲-جنبش ۱۶
۳- افغان ملت ۸
۴- اتحاد ۴
۵- وحدت ۱۳
۶-حرکت ۵
۷- خلق ۷
۸- پرچم ۷
۹- حرکت اسلامی ۲
۱۰- ازاد ۶۵
۱۱- نجات ملی ۶
۱۲- حزت اسلامی ۱۸
۱۳-محاذ ۶
۱۴- بقيه اعضا مربوط به طالب شعله اقتدار ملی پيوند ملی و غيره.....ميباشند.
اينها اکثريت در کشتن و دزدیدن مهارت دارند نه در اقتصاد !
یک مثال!
قرار اظهارات آقای اتمر ۲۱/۰۵/۲۰۰۶ پرسونل وزارت معارف به ۱۷۵۰۰۰ نفر میرسد اگر به هر کارمند ۱۰۰ دالر معاش داده شود= ۱۷۵۰۰۰۰۰ ميليون دالر در یکماه و در سال =۲۱۰۰۰۰۰۰۰ دوصد و ده ميليون دالر اگر پرسونل وزارت داخله را ۱۰۰۰۰۰ نفر فرض کنيم که متيقن هستم که بيش از ين است و معاش ماهانه شان ۱۰۰ دالر باشد در سال ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ يکصدوبيست م د ميشود و وزارت دفاع را نيز به همين منوال فرض کنيم (مردم ميگويند که در افغانستان موتر تونس و جنرال های برفی بسيار زياد شده) در حال که در حدود ۱۵ الی ۲۵ هزار جنرال داريم و حقوق انها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نميدانم ! خوب از موضوع خارج نمیشوم معاشات وزارت دفاع نیز ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ محاسبه ميکنيم مجموع معاشات اين ۳ وزارت بدون مصارف لوژستيکي (خريداری سلاح تيل اعاشه اباطه و .....)= ۴۵۰۰۰۰۰۰۰ م دالر و بوديجه عادی سالانه افغلنستان =۸۵۰۰۰۰۰۰۰ م د . حال شما بگوييد که وزير ماليه (بيچاره) با ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ م د
چگونه معاشات و مصارف ۲۲ وزارت خانه ديگر را بپردازد؟؟؟؟

محاسب باشيد
جوابملا مسجد14697
2006-05-23 05:14:48
ملا مسجد:
ملا صاحب شما حرف های در ست می زنید،ولی افسوس كه غیراز من كسی دیگری انرا تایید نمی كند.حتی تهمینه جان سیاه سر هم برما انتقاد كرد وگفت كه ما وشما سخنان زشت وپر از عقده می زنیم.
جوابچلی مسجد14696
2006-05-23 03:58:45
چلی مسجد:
پپايه های تانرا محکم بگيريد حال مه هم کتی تان استوم غم نخورين
جوابقاری مسجد14695
2006-05-23 03:46:44
چلی مسجد:
البته که درست است آنها قبل از اينکه در مورد اداره دين و خدا دهن باز کنند بايد حد اقل خود را از دين با خبر کنند و دين را بدنام کردن اينها از پاکستان و غيره جاه ها تشريف اوردن از اينکه متوجه دين و مساجد تخريب شده ما که توسط انها در مدت چندين انرا ويران کردن و هنوز هم ويران ميکنند فورا به حکومت داری مصرف خود ساختن اولين دست اورد نا جايز انها برعليه زنان واطفال بود انها را در بند وقيد بردن. وبعد از ان مصروف چور چپاول مردم مسلمان وطن شده اند شما بيبينيد اينها که خود را در جايگاه پيغمبر اسلام معرفی نموده وبجر خود را بالای مردم تحميل نموده اند بنام اسلام ومسلمان تا توانستن در محاکم چور و چپال کردن وميکنند دارای های مردم مسلمان را بنفع قاچاقبران و دزدان فيصله مينمايند بيشرمانه عرايض مردم را در جيبهای شان با خود هر طرف ميبرند. تا وقتيکه رشوه اخذ کنند بعدئ از ان فيصله انرا بدون حدود قانون مينويسد فغان مردم از دست اينها به اسمانها بلند شده است.
جوابمولوی14693
2006-05-23 03:28:01
ادامه۶ مصاحبه با غلام دستگير (پنجشيری ) .

خبرنگار !
جناب پنجشيری دستگير غلام !
درست زمانی که عضو بيروی سياسی ح د خ ا بوديد، معاش يا تنخواه ماهانه۶ تان چند بود ؟

دستگير !

۱۸ هزار افغانی .
خبرنگار !
پولی خوبی بود .

پنجشیری !

نی رفیق ، ۱۲ هزار آن را حق العضویت میپرداختم .

خبرنگار !

۱۲ هزار افغانی به ح د خ ا ؟

پنجشیری !

رفیق ، پیشتر عرض کردم من عضویت چندین سازمان را داشته ام .

خبرنگار !

شنیده ام که در یکی از پلینوم های کمیته مرکزی ح د خ ا ، زنده یاد ببرک ( کارمل ) خطاب با اشتراک کننده گان پلینوم فرمودند !-
هستند رفقاییکه در سطوح با لایی حزب قرار دارند ولی در چندین سازمان دیگر نیز تنظیم اند و منظمآ حق العضویت میپردازند ، در این آثنا شما میخواستید به تکان دادن سر صحبت شادروان ببرک ( کارمل ) را تایید نمایید ، ولی رفیق دیگری که در پهلوی شما نشسته بود آهسته در گوش تان گفت ! آحمق کودن ترا میگویند ، آیا واقعآ مخاطب رفیق ( کارمل ) شما بودید؟

پنجشیری !

بلی درست است ، ( کارمل ) از من شناخت دقیق داشت ، او بیچاره را چه ملامت بود مادر آولادها چندین بار برایش زنگ زده بود که دستگیرمعاش خویشرا خانه نمیاورند ، و من بدبخت برایش گفته بودم که ۱۰ هزار از معاش ام را به فامیل های شهدا کمک مینمایم ۲ هزار آنرا به حزب حق العضویت میپردازم ، در حالیکه مرا به فامیل های شهدا چه ، من عملآ عضو چندین سازمان و گروه بودم بایست یتمام آنها حق العضویت میپرداختم .

خبرنگار !

در چتيات نامه۶ آخيرتان از چنرال دوستم و جنبش او به قدردانی ياد نموديد ، به اجازه شما کمی به عقب بر ميگرديم ، درست زمانيکه جنگ بين شورای هما هنگی متشکل از حزب اسلامی حکمتيار، جنبش جنرال دوستم ، حزب وحدت مزاری ، جبهه ۶ نجات مجددی از يکطرف وطرف مقابل نيرو های دلگی مشر پنجشيری ، در جريان بود ، و من که در مکروريان اول منزل داشتم و ناگذير بودم تا تمام آنروز های دردآور را در ساحه۶ تحت نفوذ نيرو های جنبش سپری نمايم ، شاهد دستگيری دو فرزند شما در بلاک ۵۵ منزل مسکونی تان بودم که بجرم جاسوسی به شورای نظار مسعود پنجشيری بالفعل يه يک دستگاه مخابره از طرف نفرات دوستم زندانی گرديدند ، و شما طی نامه۶ عنوانی رفقای که به جنبش همکاری داشتند خواستار کمک و همدردی شديد ، و من بخاطری تامين ارتباطات رفقا در آنطرف خط اول باری بشکل مخفيانه به خيرخانه رفتم ، همچنان حامل نامه۶ از رفقا نيزبودم که در مسجد حضرت ( علی ) کرم الله آنرا بشما تقديم نمودم ، از جزيات آن ميگذاريم ، ولی صحبت که بمن داشتيد خوب بياد دارم که جنرال دوستم را يک کله خام جاسوس استخبارات ازبکستان و خاين ملی معرفی نموديد ، اين هم مربوط ميشوند با همان مرض ۴۵ ساله۶ تان يا چطور ؟

پنجشيری !

ناگذيريم بايد در مقابله با پشتونها آقليت های کوچک را بخود داشته باشيم ، در گذشته ديدی در تپه۶ بی بی مهرو ، ميدان هوای و در اخير مکروريان اول چه بلای نبود که پلنگی پوشان ما سر ازبک ها نياوردند و قصد بچه ام را از ايشان گرفتند.
بالای هزاره ها خو ديدی که خود آمرصاحب در تپه۶ تلويزيون صدا ميزد هزاره ها را نيست و نابود کنيد ، برادر آفشار يادت رفته است .

خرنگار !

نی آقای دستگير !

همه يادم است ، چور وچپاول ، کشتار بی رحمانه چنداول و آفشار ، آسارت زنان و دختران جوان هزاره ما توسط پلنگی پوشان پنجشيری و اتحاد وهابيون سيافی .
مزاری بحق گفته بود که !- آقشار کربلای دوم است . ختم


جواببليا مين ( لکنخيل ) Dk14691
2006-05-22 22:47:39
مولوی:
رد لايحه بودجه امسال دولت حامد كرزي رييس جمهوري افغانستان در مجلس شوراي ملي - يك گام مدبرانه و يك موضع‌گيري سالم در مجلس بود.

مجلس نمايندگان افغانستان با اين اقدام نشان داد كه در مواقع ضروري مي‌تواند تصميم لازم را اتخاذ كند.

طرح مالي وزارت ماليه با نارسايي‌ها و افراط و تفريطهايي همراه بود كه توضيحات وزير نتوانست نظر اكثريت نمايندگان را تامين كند.

حيرت آور است كه وزير با وجود تقاضاي اكثريت نمايندگان مبني بر افزايش حقوق كارمندان ، بازماندگان ، شهدا و معلولان هيچ اعتنايي به اين مطالبات نشان نداده بود.

در مجلس نمايندگان براي نخستين بار اميدي در دل مردم به وجود آمد كه مراجع قدرت نمي‌توانند همه فرمايشات خود را از معبر تاييد شوراي نمايندگان بگذرانند.

جوابآتش14682
2006-05-22 21:27:19
توجه:
يک کاری خوب يونس قانونی در زندگی جهادی خود تا فعلا کرده است! در مورد کارمندان اداره ستره محکمه برياست شنواری پافشاری دارد که بايد شنواری جوابگو باشد. باتاسف که ارگان ستره محکمه يک دستگاه فاسد در کشور ميباشد که بجز از رشوه ستای غريب ازاری ملکيت های مردم غريب و بيچاره را غضب کردن بنفع اشخاص زورگو و غصب ملکیت های مردم بنفع غاصبین فيصله صادر کردن مال مردم را خوردن مردم افغانستان از دست اين رهبران دين واسلام که اسلام را بدنام کرده اند فغان شان به اسمان بلند شده همه اينها دزد اند
جوابمولوی14680
2006-05-22 20:58:40
مولوی صاحب سلام و احترام تقدیم است !
چشم شستگی هم از خود سرحد دارد ولی آقای سخره همۀ معیار راشکسته عقل خود را از دست داده خود و امثال خود را با مندیلا شخصیت مشهور افریقای جنوبی و برندۀ جایزۀ نوبل مقایسه مینماید. وی نبی عظیمی " قرآن خور" را شخصیت محترمی توصیف مینماید. آقای سخره مگر همین آقای نبی عظیمی نبود که دست خود را بالای قرآن گزاشته به ظاهرشاه، محمد داود سوگند وفا داری یاد نموده و باز علیه شان در کودتاه ها اشتراک نمود ؟ آیا همین نبی عظیمی نبود که به گفتۀ شما چند شخصیت های مثل بریالی، مزدک، کاویانی و چند جنرال دیگر پلان ملل متحد را خنثی و حکومت را به غیاث الغات شما اشرار تسلیم نمود که قتل رئیس جمهور نجیب الله هم ثمرۀ همان پیمان شکنی بود. ازینکه آقای سخره با " فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا" مشکلات دارد یکطرف قضیه است ولی ازینکه به بهانۀ عملکرد فدراسیون میخواهد خود ، آقای نبی عظیمی و امثالهم را مبارز علیه تروریزم معرفی نماید بسیار خنده آور است. آقای سخره به حیث یکی از روسای خاد بد نام و شرکایشان به نام مردم کودتا کردند و سپس همین مردم مظلوم را سرکوب کردند همانطوریکه جهادی های نامنهاد بنام اسلام و وطن گویا جهاد کردند و سپس مردم را قتل عام، کشور را پارچه پارچه و اسلام را بد نام کردند! نه خیر ایشان زمانیکه شرایط در کشور مناسب شود باید جوابگوی عملکرد خود باشند. بی تفاوت است که این کار در افغانستان، هالند و یاکدام جای دیگر جهان عملی گردد.
با تقدیم حرمت
با تقدیم حرمت
جوابخسرو14679
2006-05-22 20:29:12
اکبر:
عارف:
به همرای همیشره محترم ما، تهمینه جان کاملأ همنظرهستم.
امید که به سخنان یک دختر افغان گوش داده و بعد ازاین توهین به دیگران را بس کنید.
از خداوند متعال آرزومندم که شما را به راه نیک هدایت کند.

جواب اکبر / بازگو نمودن بعضی اطلاعات ونظریات / بين هموطنان نبايد توهين تلقی شود / اصلا توهين چيزی ديگری است / ما و شما تبادل افکارمکنیم در يک فضای دوستانه و و طنی .
خدای من هم شما را به دیار منطق رهنمائی کند / تا از خطا در افکار تان مصئون باشید .
جوابعارف14678
2006-05-22 17:41:03
اكبر جان. بياكمي انصاف داشته باش . مسعود كجا وگلبدين كجا .
مسعود ونيرو هايش يگانه قوتي بود كه جلو لشكر جهل وبربريت قبيلوي و اعراب بيابانگردرا گرفت. ولي گلبدين حتي همين ح ال در خدمت پاكستان است. شايد ذهنيت قبيلوي تان براي تان مجال قضاوت منصفانه را نميدهد. ولي بياهيد به وجدان تان مراجعه كنيد
جوابت. ن14672
2006-05-22 17:18:19
مولوی:
مولوی صاحب خوب شد كه پیدا شدید وگرنه ماوملا صاحب مسجد تنها بودیم. نمیدانم قاری صاحب كجا است
مولوی صاحب می گویند تا وقتیكه در یك جامعه ملا،مولوی،چلی حاكم باشند ان جامعه روی خوشبختی را نمی بیند.ایا این واقعیت دارد?
جوابچلی مسجد14670
2006-05-22 17:04:24
اکبر:
پلان ملل متحد را نجيب و دارو دسته اش با تصميم فرار نا مردانه اش خراب کردند. نجيب هم به ميخ ميزد و هم به نال. با بينين سيوان توافق کرد ولی در خفا جنرال رفيع را همراه با لايق نزد حکمتيار فرستاد و به وی وعده حکومت را داد و به همان اساس پلان فرار خودرا تنظیم نمود.
شما اکبر خان پیوسته متعرز هستین و متاسفانه از همه نوشته های شما بوی نفاق و قبیله گرایی میاید و باز هم با رندی از بردن اسمای هم قبیله ای های خود که در نوشته قبلی ام ذکر نموده بودم طفره رفته اید . باز هم از شما میپرسم - مگر میشود نجيب - سليمان لايق - اسلم وطنجار- راز محمد پکتین - جنرال رفیع - ظهور رزمجو - مانوکی منگل ودیگران را در خنثی سازی پلان ملل متحد بی قصور دانست ؟
جوابنذير14669
2006-05-22 16:47:20
عارف:
اول واعليکم السلام و رحمته الله وبرکاته!
گل برادر- آيا خودت نمی دانی که چنين مضامين را کی ها نوشته ميکنند؟؟ درست... همان سياست بازان که به نام قوم و مذهب بز برای قربانی می پالند؛ و بد بختانه شماری از انسانهای کم سواد و بی سواد شعوری ويا غير شعوری خود را بز(مقصد ام از م....... نیست) ساخته و در خدمت همين خاينين می ايستند! مانند حمله کننده گان انتحاری امروز افغانستان.
برای انها فتوای سيد قطب و محمد قطب و غيره با ارزش تر است تا آوامر خداوند(ج) زيرا خداوند(ج) خودکشی را نهی کرده وهیچ جای دليل نيست.
اينها خود را ميکشند- بک گناه! و مردم بی گناه را شهيد ساخته من حيث قاتل از جهان چشم ميبند گناه دوم .
حال بگوييد ماهم بايد راه انسانهای بالا را تعقيب کنيم و يا بيدار و عاقل باشيم؟؟؟
من از شما و همه دوستان سايت يک سوال دارم .
چرا رهبران که امروز هم مردم به عقب ايشان ايساده هستند مانند سياف ؛ ربانی؛ گلبدين؛ دوستم؛ محقق؛ ملا عمر وغيره و کسان که کشته شدن و يا مردند مانند مزاری؛ مسعود؛ محمدي وووووووووو برای ادای فريضه حج بيت الله نه ميروند؟؟و نه رفتند؟؟
زيرا انها ميدانند که در انجا روی‌(رو) ندارند شرم شان ميآيد؛ پس اگر عقل داريم بايد از پشتبانی شان دست بکشيم. نه اينکه رول بز قربانی را ادنمایم؟ و از سخنان که هر گز بدرد مردم نخواند خورد خود داری نمايم.
حکايت از بهلول به يادم آمد:
روزی بزگوار به بازار رفت دید آهنگران اسباب جنگ میسازند ُ پرسیدند برای چه اینها را میسازید گفتند تا انسانها یک دیگر را دفع نمایند!! گفت ضرورت به ساختن نیست چند روز صبر کنند هردو دفع خواهند شد.
مطلب اینکه زندگی کوتاه است و ضرورت به جنگیدن نیست با گذشت چند روز زندگی انجام میابد.
اما افسوس!!!
شاد باشید
جوابملا مسجد14668
[««] [89] [90] [91] [92] [»»] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.