English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ نسخه های صلح و ثبات در افغانستان. نقش سازمان همکاری شانگهای در جستجوی طرق حل مساله افغانستان
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[1] 
2009-02-27 20:38:15
احسان نايب خيل:
اينطور جمله دور و دراز را من در زندگی ام نديده بودم.
جوابکريم27544
2009-02-27 00:10:12
سلام به همه دوستان !
بنده منحيث يک محصل بيچاره از اين مقاله و نظريات دوستان که به نقد و تائيد ان پرداخته اند چيز مساعد را در را حل کشور خود دريافت نکردم و اين حرفها را باید منوط به شخص خود شما دانست باقی ميماند مسله ملت و دولت در افغنستان ، حالا مردم افغانستان بايد بار مشکل را که در پشت خود بار کرده است انرا به ساحل بکشاند، اين کار آنها است نه کار آنان که در کوشه از پیتو آفتاب نشسته و از دور کیانه گوئی نماید ، افغانستان در حال حاضر دارای یک رئیس جمهور ویک پارلمان منتخب می باشد ، برای ما چه ضرور است تا این همه درد سری برای خود بخریم ، مردم افغانستان هیچ وقت تصمیم بدی در قسمت راه حلی جامعه خود نداشته و انرا خود به خوبی درک می نماید ، کسی در بین این نظر دهنده گان زبانی خود را در مورد بی سواد بودن مردم باز ساخته است ، جناب مانند خودت با سواد ها در افغانستان بسیار است ، ولی چیز کرده نمیتواند ، ولی نیاید قدرت او بسواد را نایده گرفت که همه مردم به آن احترام دارد ، مردم افغانستان مانند آن پوهنتون را خودت خوانده اید ده ها انرا را پاس کرده است اگر خودت علمی انرا مطالعه کرده ئی ولی بیسواد عملی انرا انجام داده است ، و توانی انرا دارد کارصد ها با سواد را انجام بدهد خودت را در جمع آن بیسوادان قرار بدهید ما فقط از شکم حرف میزند در میدان عمل چیز در سر ندارد ، نباید مردم خود را توهین کرد ،اگر خودت باسواد می بودی چنین حرفی به زبان نمیداشتی ، ده سالی دیگر برای خودت ضروری است در کورس ها سواد اموزی شرکت نمائی و بعدآ در مورد افغانستان صحبت کن .
جواباحسان نايب خيل27538
2009-01-05 23:25:20
افغانی:
راست ميگي، واقعاْ که در افغانستان کم سواد و بی سواد خيلی زياد است . پيام خودت اين مسله را ثابت می سازید .
جوابکريم27291
2008-12-28 22:10:48
سلام و احترام به آغای شاه محمودُ!
مقاله خوبی بود ولی کمی بوی کميونيستی داشت. بهر صورت مساله پشتونستان در صورتی مایه اجرائی بخود خواهد گرفت که پشتونستان با بحر راه داشته باشد و بس.
بیشک با تشکل پشتونستان ممالک جدید التشکیل آسیای مرکزی نیز بهائی باید بپردازند. در غیر آن امریکا به سرنوشت شوروی مواجه است مگر آنکه همین حالا بحال بیاید پیش از آنکه مهره اصلی خویشرا که کرزی است از دست بدهد بدون آنکه جا نیشینی به وی گزیده باشد یعنی احتمالات کودتا چپی ها با تبانی راستی ها قبل از موعود انتخابات نمایشی موجود بوده که تباهی امریکا و شاید جنگ سوم جهانی را بدنبال داشته باشد.

چرا ائتلاف شمال کاندید خویشرا به انتخابات ریاست جمهوری معرفی نمینماید؟
چرا امریکا روند انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را تعقیب نمینماید و به ان علاقه مند نیست؟
چرا کرزی وارخطا و دستپاچه است؟
چرا فرهنگ تمدن ستیزی در غرب به سرعت غنا ور میشود؟
چرا شعار تغیراوباما با عث تمسخر قرار میگیرد؟
چرا سیاست بانک جهانی در افغانستان رو به شکست است؟
و چرا مردم افغانستان کشتن و فرار دادن رهبران و خبره گان خویشرا تحلیل نمینمایند؟
و بالاخره چرا مردم شریف و نجیب افغانستان واداشته شده اند که از باور های اسلامی و سنتی خویش که مایه صلح و انکشاف اقتصادی است دور شوند و ....
جوابشناسا27271
2008-12-28 17:20:43
سه چهارم مردم افغانستان طرفدار طالبان و حکمتیار ،هستند!!!؟ جالب است!!!

این آقا( شاه محمود)دریکی از کشورهای پیشرفته زندگی می کند و استاد یکی از پوهنتون های روسیه هم است ولی متاسفانه هنوز دنیا و حقایق آن را از منظر قبیله می بیند.

وقتی یک استاد پوهنتون از پدیده طالب با آن افکار و روشهایی بدوی و دور از تمدن امروزی دفاع کند دیگر نباید از افراد کم سواد و بی سواد که اکثریت جامعه را تشکیل می دهند انتظاری داشت.
من همیش گفته ام که مشکل افغانستان فقط این است که بر این کشور روح قبیله حاکم است که با پدیدهایی مانند ملت، دولت-ملت، تحول و پیشرفت و دانش و فرهنگ نه تنها بیگانه بلکه سر ستیز دارد می باشد.
جوابافغانی27269
2008-12-28 10:42:39
مساله وضع فعلی و دورنمای عملیات ضد تروریستی امریکا در افغانستان ، طوریکه معلوم است،باعث نگرانی قابل ملاحظه شرکت کننده گان مستقیم ان و همچنان جوانب ذیعلاقه حل مساله افغانستان میگردد.
جوابFarsi.Ru27267
[1] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.