English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ رئيس جمهورتاجکستان عازم کابل شد
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[1] 
2005-05-13 00:56:22
همایون:
http://www.af/index.html
جوابصبور7979
2005-05-11 22:35:32
صبور:
متاسفانه ما اکثراْ قسمی تربيه شده ايم که انتقاد ویا ابراز نظررا که مورد پسند ما نباشد تحمل کرده نميتوانيم، بنده در نظرخود در ارتباط کتابخانه تنها نيستم، تقريباْ ۲۵ نفر دانشجویان مقیم روسیه با من همنظراند. دلیل آن که نزد من سوالهای در ارتباط کار دولت پيداميشوند شايد ناخبری و يا کم خبری من از وضع باشد. بيبينيد شما در پاسخ به سوال که چرا سرک های کابل بازسازی نشده اند از ساختمان سرک های اساسی کشور گفته ايد، بعضی ها ادعا دارند که سرکهای اساسی برای حمل و نقل تجهيزات نظامی آمريکايی ها بازسازی شده اند، درغیر آن چطورمیتوان عدم توجودولت را به سرکهای کابل توضیح کرد. مثال ديگر: طی سال ۲۰۰۲ قسمت زيادی از کمک های بين المللی برای بازسازی سرک های اساسی اختصاص داده شده، دراین جاپرسیده میشود که آیا بیمارستان ها، مکاتب، کشاورزی و ... مهم نبودند که دولت همه امکانات را متوجه سرکهای اساسی ساخت. در ارتباط تلفون باید گفت که ما باید مدیون سرمایهء خصوصی باشیم بخاطریکه دولت یا جامعه بین المللی در این قسمت نقش مهمی نداشته اند، از دولت میتوان در قسمت بازسازی تلفون های شهری پرسید که متاسفانه وضع آن ۳۰ سال قبل بهترتر بود، امروز حتی در کابل با امبولانس و بیمارستان صرف توسط موبایل امکان ارتباط وجود دارد که یک پدیده غیر نورمال میباشد.
جوابهمايون7961
2005-05-10 23:14:44
همایون جان:
طوریکه دیده میشود شما مشکلات اساسی با دولت کنونی دارید و موضوع کتابخانۀ سفارت افغانستان در مسکو یک بهانه است. در غیر آن کدام دلیل دیگرچشم پوشی از واقعیت های موجود در کشور را نمی بینم. ویا اینکه اطلاعات کافی در مورد کار های انجام شده ندارید. ازینکه امروز نزیک تمام اطفال واجد شرایط اعم از پسران و دختران شامل مکتب هستند، سرک های مهم مواصلاتی در کشور قسماً ساخته شده و قسماً کار آن دوام دارد، خدمات صحی در کشور روز بروز بهبود میابد، سیستم مخابراتی جهانی و ارتباطات شهر های مهم کشور تامین شده، تلفون های روزمرۀ که با فامیل های خود میکنیم تصادفی نیست. متاسفانه 2/3 حصۀ کومک شش ملیارد دالری که شما ازان یاد آوری نموده اید از طریق دولت افغانستان به مصرف نمی رسد. شما حتماً متوجه تقاضا های مکرر رئیس جمهور افغانستان شده باشید که در جلسۀ اخیر کشور های کومک کننده در کابل نمود تا افغانستان را در تصمیم گیری های مالی سهیم سازند، قسمت اعظم این پول ها از طریق ENGO به مصرف میرسد و دولت افغانستان در شرایط کنونی امکان مداخله را ندارد. نباید فراموش نمود که قسمت زیاد کومک ها به هموطنان ما که تازه از کشور های همسایه به وطن عودت نموده اند به مصرف مبرسد و صد ها پروژه های دیگر. اگر بخواهید من به شما پیشنهاد مینمایم که به صفحۀ UNDP ملل متحد و یا صفحۀ رسمی حکومت افغانستان بروید در آنجا مبتوانید فعالیت های وزارتخانه های مختلف را دنبال نمائید. و اگر به هر دلیل که نزد شما موجود باشد و مخالف روند پروسۀ کنونی باشید باز هم مربط به شماست
جوابصبور7936
2005-05-10 11:27:05
صبور:
طی دوسال گذشته به دولت مبلغ ۶ ميليارد دالر از طرف جامعه بين المللی کمک شده، در کابل کدام مکاتب بازسازی شده؟ از سرک ها گفته ايد، کدام سرک های کابل بازسای شده؟
جوابهمايون7927
2005-05-10 00:12:44
همایون شِق نکو:
بسیار کار های مهم دیگر در ساحۀ تعلیم وتربیه، صحت عامه اعمار راه ها و پل ها و غیره در افغانستان ویران شده است که باید اجرا شود تا نوبت به کتابخانۀ سفارت افغانستان در مسکو برسد.
جوابصبور7919
2005-05-08 22:37:32
صبور:
روزی درسفارت تقربیاْ همین پاسخ را شنيدم، گفتن: برو بيادر از کتابخانه سفارت ايران استفاده کن.
جوابهمايون7896
2005-05-08 19:33:37
همایون:
شما ضرورت داشتن یک کتابخانه را استدلال کنید، نه به خاطر اینکه ایرانی هم دارند. ایرانی ها بسیار چیز ها دارند. درست شد جان بیادر ؟
جوابصبور7892
2005-05-07 22:59:56
صبور:
يعنی دفتر کلتوری به همين سبب لغوشد؟
جوابهمايون7881
2005-05-07 13:53:37
همایون جان:
اگر شما در پهلوی کتابخانۀ ایرانی ها کتابخانۀ افغانی بسازید و بالای آن بنوسید: "کتابخانۀ مولانا جلال الدین بلخی" اکثریت ایرانی ها این کتابخانه را آتش خواهند زد، زیرا ایرانی ها کلمۀ "بلخی" را همراه با نام مولانا نمی پزیرند.
جوابصبور7874
2005-05-07 10:08:31
راستی ميگين همايون جان !‌گر شما با خبر باشين دراين روز ها حضرت مولانا شاعر گرامی مان که زادگاهش بلخ هست امريکا را تسخير ميکنه اما بدبختانه تا فعلا کدام مرکز به نام مولا شناسی نداريم . و يا تا فعلا کسی نیست که مولانا شناس باشه . آنهم اگر هست بسیار اندک یا بسیار مصروف البته در داخل در خارج خبر ندارم که مولانا شناس واقعی باشه يا بتواند اشعارش را قسميکه شايد و بايد تشريح کنه . به هر حال آرزو مينکم که روزی شود تا فرهنگ دوستی و فرهنگ شناسی در هر جای وطن مان رايج گردد . بعد در خارج و يا در سفارت خانه های افغانستان.
جوابتبسم7871
2005-05-06 20:12:50
خيلی سخن های شيرين. همیشه خوش و عاشق باشید. ماشاله.
جوابخوشحال7860
2005-05-05 16:50:48
مولانا:
ايران در چار چوکات سفارت خود در مسکو کتابخانهء دارد که دارای ۱۵ هزار جلد کتاب می باشد، دولت ما شش ماه قبل دفتر کلتوری سفارت افغانستان را در مسکو لغو کرد.
جوابهمايون7846
2005-05-05 15:36:59
تبسم:

زبان دری در حقیقت از عسل کرده شیرینتر است، باید زبان بین المللی شود تامردم جهان از چشیدن این عسل هم لذت ببرد !!!
جوابمولانا7844
2005-05-05 08:12:44
بلی فاروق جان کدام مشکلی نيست و افتخار بدين است که ريس جمهورهر دو کشور به زبان اصیل افغانستان (دری) صحبت کردند . خوب هست و نمیدانم که جالبیتش در کجا هست آیا به کدام زبان دیگری صحبت میکردند ؟ یا ........... به هر حال باید واقف باشین که زبان شیرین دری نه تنها در افغانستان ایران بلکه در بعضی مناطق هندوستان و آسیا میانه نیز و تاجکستان نیز تکلم میکنند.
جوابتبسم7837
2005-05-04 11:13:32
شهاب:
تکليف من کنجکاوی است، از خودت؟
جوابفاروق7832
2005-05-04 01:18:34
فاروق
تکليف خودت معلوم نشد که اگر بازگردان يا ترجمان وجود ميداشت يا نمی داشت مشکل شما چی بود ؟ اگر در این باره روشنی بیاندازید خوش میشویم.
جوابشهاب7829
2005-04-29 15:37:08
جالب است: در مذاکرات برگردانگر حضور داشت يا روسای جمهور به زبان فارسی صحبت ميکردند؟
جوابفاروق7741
2005-04-28 11:47:33
طبق گزارش سايت خبری «افغانستان.رو»، رئيس جمهورتاجکستان که برای اولین بار طی یک سفررسمی درافغانستان قراردارد، امروز عازم پنجشير خواهد شد. همچنان امام علی رحمانف از مزارشریف بازدید خواهد بعمل آورد.
جوابپروين7721
2005-04-27 13:42:52
طبق گزارش سايت خبری «افغانستان.رو»، رئيس جمهورتاجکستان امام علی رحمن وف امروز برای یک سفررسمی سه روزه عازم پايبخت افغانستان شد.
جوابFarsi.Ru7701
[1] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.