English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ واپسین روزهای دکتورنجیب الله
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[1] [2] [»»] 
2011-06-08 22:35:12
داکتر نجیب بهترین مرد روی کره زمین بود
جوابنسیم32781
2010-02-07 11:27:34
سلام به همه ي دوستان
براي چي بعضي از دوستان طرفداري مجاهدين ... را ميكنند خودتان فكر كنيد بعد از به قدرت رسيدن اين ها افغانستان به چه روزي رسيد كشور ما آنقدر خراب شد كه حتي تا صد سال ديگر امكان بازسازي ان نيست ملت افغان در همه جا خار و آواره گشت تمام ارزشها و آثار فرهنگي ما وبنياد اجتماعي مارا چور و نابود كردند دكتور نجيب هرچه بود خائن نبود مجاهدين فقط يك مشت وطن فروش بودند كه با نام اسلام مردم ما را به خاك سياه نشاندند اگر حرفي هم عليه انها بزني ادم را به كفر مي كشند خدا غم اين ملت را بخورد و اين بي وجدانهاي تاريخ را به سزاي اعمالشان برساند
جواباميد29452
2010-01-03 21:50:23
سلام دوستان و وطن داران عزیزامیدوارم شادوموفق باشید برادران محترم دوستداران وطن بیاید کمی باچشم باز ودید وسیع برحالات وطن بنگریم بیاید برداستانهای حقیقت بنگریم بیاید کمی ازصداقتهای دکتورنجیب الله نیز سخن بگویم بیاید ازجان نثاریهای دکتورنجیب چیزی رادرمعرض دیدجهانیان قراردبدهیم تابرای دنیاثابت شودکه بلی افغانیستان همچورهبری داشت که وجودنازنینش را در راهی آزادی وطن وهموطنانش قربانی نمود بیاید ازدوران رضالت وضلالت رژیم مجاهیدین کثیف نیز کمی سخن بمیان آوریم تانقاب ازچهره این درندهای وحشی خوی برطرف شده همه ازاینها شناخت کافی پیدانمایدبیاید ازانسانهای که مورید تجاوزقرارگرفته نیز چیزی بنویسیم انسانهای که زنده به آتش سوزانده شده چیزی بگویم اینسانهای که برفرقش میخها کوبیده شده کمی بخواطربیاوریم اینسانهای که بافیر مرمی سکربیست درهواپرواز نموده که هیج آثارازش باقی نمانده کمی سخن بگویم بیاید ازربانی کثیف نیز چیزی بنویسم همچنان سیاف دوستم گلبدین مسعود لعین شفیع دیوانه ملعون همچنان خلیلی کثافت ومحقق عیاش نه تنها ازسهو دکتور نجیب الله موفق ومعیت باشید شریف رحیمی جاغوری
جوابشریف رحیمی29245
2009-12-02 09:22:51
دوستان عزیز بگذارید تا تاریخ در باره خائینین قضاوت کند .
جوابتمیم اسلام 29077
2009-11-07 22:42:21
شریف رحیمی جاغوری:

اگر در نوشته های تان از استفاده کلمات رکیک و تند امتناع ورزید، حتماً نشر میشوند.

بااحترام.
جوابفارسی.رو28878
2009-10-22 09:27:00
فارسی.رو:
دراین اواخرنگاشتن خاطره وتاریخ بین افغانها تقریباعمومیت یافته است هریگ چشم دیدوشیندگی های خودرا بصورت خاطره وبعضآبه شکل تاریخ همان برهه می نویسد این کار درنفس خودکارسودمندایست وبایدبدیده تقدیر به آن نگریسته شودالبته کاستهای نیز دراین گونه خاطره نویسی وتاریخ نگاریها دیده میشودکه ازآنجمله نقل وآوازهاوشنیدگیهای غیر مستندوبغض شخصی نویسنده درمسایل تاریخی نبودن ویاکم بودن اسناد دست اول وعدم زحمت دادن بخودجهت دریافتن اسناد درموارید لازیمه هرکدام درجای خودنقش به سزای درکم اهمیت جلوه دادن آثاراین دور ازخود بجا خواهندگزاشت وبعضی هادراین رابه حدی ازلجاجت وعقده مندی کارگرفته اندکه گویی درعصر جنگ سرد به طرفداری حامی ازحامیان موجودبنابرهدایت ودستوری مینیویسدونظرات مردم هیجگاه برایش ارزش ندارد هرچیز که دل خودش خواست همان رامینویسد.
جوابشریف رحیمی جاغوری28765
2009-09-20 11:02:52
محمدشريف رحيمی سلام!

خدمت شما عرض شود که کلمات "خاین"، "غلام حلقه بگوش" را ما توهین به شخصیت دیگران میدانیم.

بااحترام.
جوابفارسی.رو28550
2008-08-31 13:17:52
سلام به تمام وطنداران عزیز:
بی آیید دست به دست هم داده تا وطن خود را آرام آباد کنیم اگر نه این وطن سرمایه نیاکان ما از دست ما خواهد رفت چرا به نام پشنون تاجک هزاره وغیره یکدیگر خود را متهم و به بیگانه گان مفاد برسانیم وطن ما امروز به ما نیاز دارد تا آنرا از این بد بختی ها نجات دهیم در افغانستان هیچ دولت وجود ندارد هرکس کشته میشود چندی بعد قاتل بطور آزاد میگردد یکی از مثال آن در ولا یت کندز یکی از دزد ها از طرف روز به خانه یک معلم رفته بچه ۱۲ ساله مادراش را به ضرب چاقو شهید کردند و خودقاتل به سویه تلویزیون اعتراف کرد اما چندی بعد دو باره در شهر نمایان شد همین قسم دیگر اشخاص به نام از حقوق بشر استفاده میکنند آیا او کسی که کشته شد بشر نبود چرا کرزی در گوشهایش پخته مانده است اگر همین عمل بالای فامیل خودش صورت میگرف باز؟اگر فامیل خودش مورد تجاوز قرار میگرفت آیا آنها را به نام اینکه مادرش تنها است آزاد میکرد لعنت به او شخصی که فرزند خراب بار میآورد قوانین اسلام زیر پا گذاشته قانون امریکا را به نام حقوق بشر تطبیق میکند میگویند که:چوب خدا صدا ندارد اگر زد دوا ندارد ای با ر خدا یا این بد بخت هار ا مانند قوم لوط از بین ببر وبه وطن ما یک امیر صادق را نصیب کن تا وطن جنگدیده را آباد نمایید
جواب احمدی از کندز26661
2008-08-06 11:51:28
سلام دوستان و وطنداران عزیز
اگر ما و شما فکر کنیم وطن ما به نام این و آن خراب گردیده است به صراحت میتواند گفت که تمام بدبختی های امروزی در وطن ما از دست خود ما است اگر افغانها متحد میبودن هیچوقت وطن ما به این حال نمیرسید
۷ رهبر جهادی در وطن ما است کدام یکی از آنها خدمت به دین وطن کردن اآنها فقط به پول قدرت دارایی چور چپاول و آدم کشی مصروف بودن کسی را به نام معلم مامور ..... به قتل میرساندن داکتر نجیب ۶ سال ریس جمهور افغانسستان بود فعلا در کابل به نام خود کدام جایداد ندارد مجاهدین فقط چور و جنگ را پیشه خود ساخته بودند و سبب پیدایش طالب شدن ربانی مسعود (پل پران )صیاف مزاری مجددی خالص ...... دوستم تمام این ها مسول ریختاندن خون هزاران مردم مسلمان و بی گناه هستند کدام کمونست قصر ها برای خود اعمار کرده است امروز کرزی تمام افغانستان را فروخت چرا آرام نشسته اید .
جواباحمدی26573
2008-07-07 12:56:05
سلام دوستان من از اول تاخر مطا لعه کردم تمام دوستان به طرفداری يکی از جنايتکاران حرف ميزدند به هر صورت ميشود به ارتباط داکتر فقيد از مردم که در وطن است پرسان کنيم که اوکه بود از دوست ما که در امريک واورپا هستندنپرسید گشنه از دل تشنه چه خبر دارد همه شما بر حق هستيد گون وابسته به يک حزب سياسی ميباشيد.
باحترام
جوابحاجی محمد .يوسفی26427
2008-05-27 10:57:39
اجمل از کندز
سلام وطنداران
من قبول میکنم که کمونیستها خیانت کردن بلکه نه برابرمجاهدین کدام کمونیست در کابل یا در دیگر قسمت های افغانستان دارند در حالیکه تمام رهبران مجاهدین به لکها دالر و هزاران بلدینگ ها دارند پس اصل خاینین مجاهدین غیرواقعی هستند. نجیب الله شهیدی است که در راه وطن جان خود را فدا کرد .
جواباجمل26208
2008-04-29 16:16:42
سلام به تمام خواننده گان عزیز:

این جانب فقد در یک جمله میخواهم نظر خویش را بیگویم.

آن اینکه انقلاب ۸ ثور یا بزرگترین اشتبایکه مزدوران و خودفروشان پاکستان و انگلیس و یا به عبارت دیگرتجاران سیاسی که از نام مقدس جهاد استفاده کردند وخون هزاران هم وطنی بی گنا را ریختن.

تشکر
جوابمشعل26014
2007-09-30 10:56:16
تبادل افکار یکی از راه های است که انسان های نا آگاه را به شکل از اشکال آگاه ساخته و باعث میشود که همه ما مطالعه خودرا انکشاف داده تا بیشتر معلومات حاصل کنیم.

بعضی ها از داکتر صاحب نجیب حمایت کردند بعضی ها توهین بعضی ها از احمد شاه مسعود رفاع کردند بعضی ها نی ، کسانیکه دفاع از گروه میکنند که در حقیقت تاریخ افغانستان را به نابودی رقم زدند البته در کل مرتکب اشتباه میشوند. بیاید عاقلانه صحبت کنیم بیاید بی طرفانه حرف بزنیم تا حقایق را به اذهان عامه رسانیم چون رسالت ما ست که کسیکه ضعیف همه ما با یکدیگر خود بحث کنیم تا راستی برملا گردد.

ببینید دوستان. آیا داکتر صاحب نجیب ریس عمومی خاد سابق نبود و اتعداد زیاد از مردم مسکین کشور ما زنده به گور نشدند توسط خاد های سابق ( گروهای پیشین) از مجاهدین. باز هم نجیب کسی نبود که شوروی هارا ار وطن خارج کرد در حقیقت روسها توسط ریس جمهور سابق گورباچوف که قبل از يلتسین در شوروی سابق حکومت میکرد خارج گردید گورباچوف میخواست حکومت کمونیستی را برهم زده حکومت سوسیالیستی را رونق بدهد که درروند کاری خود ناکام شد و باعث شد که نیروهایش را از کشور های همجوار خارج کند. پس نه داکتر صاحب نجیب و نه گروهای مجاهدین شوروی را شکست داد بلکه خود شکست خورد. گدشته از این ما امید داشتیم که مجاهدین میایند و افغانستان به سوی صلح میرود اما با تاسف که خداوند اونها را هم شرماند بین خود جنگیدند یک بار در مکه معظمه باهم متعهد شدند که دیگر نخواهیم چنگید باز که امدند حالت گذشته را دنبال کردند افسوس . فکر میکنم که حاجت نیست که بیشتر تشریح داده شود در مورد چون همه ما آگاه هستیم میفهمیم.
جوابذبیح الله24420
2006-11-14 10:30:06
اگر داکتر نجیب الله تا حال به قدرت میبود هر گز افغانستانه به این حالت تبدیل نمیشد بلکه یکی از ممالک متمدن و پیشرفته به حساب میرفت....اما اگر حالا نظر اندازیم به اوظاع فعلی کشور مشاهده خواهیم کرد که بی قانون ها نماینده گی از قانون مینمایند در افغانستان..البته کسانی که مملکت عزیز مارا و ملت رنج کشیده مارا به خاک و تباهی یکسان نمودند..فعلا در کرسی های مهم ایفای وظیفه و نماینده گی از قانون مینمایند..

خیبر از پروان
جوابخیبر19151
2006-10-10 23:15:18
«با یورش وحشیانۀ یک خزان ناگهانی

در سینه سازندگان فردای انسانی
غنچه های بهاری... پژمردند
آنها که بفرمان جهل
از زندگی، مرگ می سازند
او را که، برغم جهل
از مرگ، زندگی میساخت...
بمرگ سپردند...
او دیگر در میان ما نیست
و این... تراژدی قرن ماست
تراژدی زندگیست...»

یک دهه پیش در چنین روزی قلب داغدار مام میهن شاهد هجوم هیولای جهل و ظلمت و تداوم تسلط تاریکی ها بر گسترۀ آن گردید، و سپاه جهل فرزانه مرد باقیمانده از سرداران سپاه روشنایی را که سر تسلیم فرو نمی آورد به شهادت نایل گردانیدند.

چه شهادت پر شکوه و ابهت انگیز! که قهرمان صلح با چشمان باز و آغوش گشوده به استقبال آن نشسته بود تا با نثار هستی بزرگ «زندگی خود» دیگران را از ژرفای دسایس بیگانه آگاه گرداند، تا باشد اگر کوردلان تاریخ چشم بصیرت یابند!

چه شهادت غرور آفرین! که شهید ملت در آخرین لحظات زندگی پنجابی سیاه دلی را از صف محاربه خارج کرد و تن به ذلت تاریخی نداد. و ثابت کرد که «برای ما موجودیت فزیکی به هر قیمتی که باشد مطرح بحث نیست. برای ما موجودیت در تاریخ، در معنی، در جلایش اندیشه ها و در انجام تعهدات» مطرح است. او سینه اش را سپر ننگ شکست های دیگران ساخت و با سربلندی و پیروزمندی در برابر تاریخ کشور چهره گشود و «یک قدم هم از موضع اصولی خویش، از دفاع مشروع، دفاع از وطن، صلح و نوامیس ملی» به عقب نرفت و با نثار خون خود صفحۀ دفاع مستقلانۀ از حیثیت، آبرو و شرف مردم، از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی کشور از صلح و آزادی مردم را در تاریخ رنگین ساخت و قربانی آرمان های والایش «افغانستان مستقل، غیر وابسته، سربلند و پر غرور» و اهداف سترگ «صلح، دیموکراسی و ترقی» گردید.

تن زنده دل خفته در زیرگل
به از عالم زنده ای مرده دل
دل زنده هرگز نگردد هلاک
تن زنده گر بمیرد چه باک !

دهمین سالگرد شهادت «ابر مرد صلح، مصالحۀ ملی و وطنپرستی» را به همه وطنپرستان کشور، دوستان و خانوادۀ شهید پر عظمت تسلیت میگوییم.
جوابافغان18609
2006-08-10 14:41:31
بارکزی جان سلام
جان وجهان ميدانند که داکتر نجيب الله يک شخصيتی بود که همه مردم غيور افغانستان ازدل وجان انرا دوست دارد مردی بود که بدون شوروی ها (که خوذش انهارا به سياستی که داشت از افغانستان کشيد)زور وغيرت افغانی را به امريکا انگليس وشاه شجاع های ان مثل پکستان پروفيسران انجينران وغيره در جنگ جلال اباد نشان داد و مثل کرزی شاه شجاع ثانی نشد و اگرکشتار هم کرده وطن فروشها ونو کران انرا کشته گرچه خودش هميشه عذر ميکرد که به وطن خود برگرديد و از غلامی خود را آزاد کنيد .
جواباسد الله16617
2006-07-31 16:39:24
خانواده نجیب در زمان ربانی در دهلی نو زندگی می کردند و با نچیب همواره در تماس بودند. قبل از خروج از کابل به نچیب گفته شد که به پنجشیر برود ولی او گفت که در ساختمان ملل متجد امن خواهد بود. حقیقت همین است باور کردن و یا رد کردنش مربوط شما !
جواب۱۲۳16364
2006-07-24 01:38:07
مسعود و ربانی در مرگ داکتر نجيب الله رئيس جمهور سابق افغانستان شريک اند چرا که اين ها مانع خروج وی شدند و محافظت هم نتوانستند. به نظر من پاکستان و اعراب هم به قتل داکتر نجيب الله دست داشتند از طالبان که نميخواهيم صحبت کنيم چون طالبان مردمان ماقبل تاريخ اند و هيچ نوع آگاهي از جهان امروزي نداشتند و از هيچ قانوني هم پيروي نميکردند.
جوابع ترکمني16229
2006-07-20 09:55:24
من برای ملت افغانستان متاسفم که هنوز بخشی از آنها از واقعيات بی خبرند. تصور کنيد که اگر دکتر نجيب بر قدرت می ماند اينک افغانستان يکی از کشورهای پيشرفته منطقه بود.
جوابفرهاد16167
2006-07-12 18:20:49
حمید:
مسعود نجيب را نکشت ولی مسووليت کشتنش را دارد بخاطریکه هیچ کاری برای نجات وی از مرگ نکرد.
جوابتميم15935
2006-07-12 15:37:04
برادران کسانیکه میگویند مسعود سبب مرگ نجیب شده میخواهند که پرده روی جنایت طالبان مزدور پاکستان بیندازند.
اگر مسعود میخواست نجیب را بکشد در زمان قدرتش بسیار ساده چند نفر را مانند طالبان در دفتر ملل متحد داخل میکرد واو را به قتل میرساند. اما مسعود قصد کشتن هیچکس را نداشت وگر نه اسدالله سروری که درجنایت و آدم کشی دست کم از نجیب نداشت چرا تا آخر زنده ماندو مسعود اورانکشت؟ و باآنهم دشمنان مسعود سروصدارا انداخته اند که چرا مسعود درین مدت سروری را بدون محکمه زندانی کرده بود. اگر همین سروری را گلبدین و یا طالبان میکشتند تا حال نام سروری هم فراموش میشد و کسی نمیپرسید که چرا اورا کشتند.
جوابحمید15929
2006-07-08 21:38:37
سلام مقیم خان شما سید مقیم استید لطقا برای من بنویس ما در سربازی خیالم با هم بودیم
جوابمحمدعلی ذاهب15834
2006-06-29 19:46:26
خواننده گان گرامي . درشهادت ريس جمهور فقيد افغانستان دوكتورنجيب وياران ايشان اغاي مسعود و اغاي رباني نقشداشتند.
جوابNazar15645
2006-06-15 23:49:14
اسد بارکزی:
برادر گل سلام
خودت یک جوان ۲۴ ساله هستی و توخی یک مرد سالخرده که در مقامات بلند پایه ای افغانستان کار کرده. وی ادعا دارد که حکومت ربانی جعل کاری میکند و مسعود هیچ کسی را نزد نجیب روان نکرده بود. خودت بدون ارایه کدام سند میگوی که این گپ درست نیست.

ما به گپ های خودت باور کنیم یا به گپ های شخصیت کم و بیش شناخته شده؟

جوابمقيم15345
2006-06-15 23:22:26
ریس جمهورقهرمان یا فراری ناکام

نوشته: اسد الله بارکزی/ ایالات متحده امریکاه

پاسخ به دروغ های غلت اسحاق توخی و تیم اش

در این روز ها بازار کمپاین نجیب الله ریس جمهور دست نشانده گرباچف توسط جیره خواران و پیاده های دفتر اش جریان دارد ،که ما و شما در طول دو سال اخیر شاهد اسناد سازی ها، نامه های جعلی ، بیانیه های فرمایشی ،جراید و کتاب های هستیم که توسط همین افراد به نشر میرسد و میخواهند از فراری دست نشانده شوروی ها قهرمان افسانه وی بسازند.
در حالیکه این پیاده های حاضر باش و جیره خواران دست نشانده ء گرباچف آنقدر بیخبر از درک جامعه هستند که نمیدانند دیگر زمان جعل کاری تاریخ به پایان رسیده است ، و این پیاده صاحب و دوستانش نمیتوانند شخص جنایت کار و دست نشانده را با (سی دی چراغ شهید) که ما نمیدانیم این شهید کی است و نامه های ساخته گی که خود شان این نامه جعلی را نوشته اند برا ئت دهند.

یکی از این پیاده ها و بلی گوی ها آقای اسحق توخی میباشد ، که این شخص همیشه در کوشش است تا در چشم مردم خاک بزند و از همان ریس جمهور دست نشانده - به گفته خودشان ریس جمهور قهرمان که میخواست نامردانه فرار کند- دفاع کند و گریز ناجوانان مرادنه اش را امر ضروری میپندارد و میخواهد که خسته نجیب قهرمان ؟ را در پای دیگران میده کند. اما تا چی وقت این نوع جعل سازی را ادامه میدهد؟مردم دیگر آن مردم بیست سال پیش نیستند که در گودال جهالت باشند که با این سناریو سازی و درامه سازی ملگری اسحق توخی و دوستانش فریب بخورند ، و این دوست ها نمیتوانند جنایت کاری مثل نجیب الله را با خواندن یک حدیث که در کتاب صنف چهارم مکتب تدریس میشود براٌت دهند که گویا نجیب الله مسلمان بود و نمیخواست که در کشور جنگ ادامه پیدا کند ، و با چند حرف های که بیاید باهم یکجا شویم، دشمنی ها ره کنار بگذاریم، کی باشه کی نباشه، ما همه برادر هستیم .اما این چند کلمه ء دروغین نمیتواند نجیب الله را در تاریخ برائت دهد.

بیا یید خواننده گان عزیز چند سوالی را اینجا مطرح بسازیم که اگر نجیب الله اینقدر به وطن،برادری،برابری،صلح،آزادی، ترقی ،رفا و خوشبختی مردم این وطن علاقه داشت پس چرا این حدیث خوانی و این حرف های وطن دوستی اش را در سال های اول حکومت خویش نکرد؟ چرا در اوایل حکومتش اپوزیسن(مجاهدین) را اشرار میگفت؟ چرا بالای مردم قندز راکت های اسکارت را شلیک کرد ؟ چرا طیاره های روسی را بالای هموطن خویش بالا کرد؟ چرا هزاران هزار مردم بیگناه وطن را توسط تانک های روسی و عساکر قشون سرخ به شهادت رساند؟ آیا آن ها هموطن های نجیب الله نبودن؟ .
دوستان عزیز جواب سوالات معلوم و روشن است ، در آن زمان گرباچف و جنرال های کا.جی.بی از این مهره دست نشانده ومزدور شان حمایت میکردند چرا که یگانه کسی که میتوانست منافع شوروی ها را در کشور تامین کند نجیب الله بود و این شخص در زمان دهه دیموکراسی وفا دارای خود را به روس ها به اثبات رسانیده بود، و روس ها هم به چنین شخصی ضرورت داشتند چرا که بر نجیب هیچ چیزی مهم تر و مطرح نسبت به کسب قدرت و خوش خدمتی روس ها نبود، به گونه مثل همین نجیب الله بود که بار ها و بارها تکرار میکرد که ببرک کارمل استاد من است ، ولی زمانی فرا رسید که این شاگرد کم اصل در مقابل استاد خود ایستاد مانند امین فاشیست در نورمحمد تر ه کی .

خوب بیا یید که از این دوستان مان بپرسیم که این ریس جمهور قهرمان را کی ها انتخاب کرده بودند؟ مردم شجاع افغانستان یا جنرال های کا.جی.بی ؟ اگر مردم این شخص را برای کرسی ریاست جمهوری انتخاب کرده بودند، که شما آنرا قهرمان میگویید.در کدام انتخابات و در کدام سال؟ لطفاٌ تاریخ آنرا به ما بگویید ! اگر نی شوروی ها این قهرمان را انتخاب کرده اند، پس قهرمانی نجیب الله در چی است؟ در خوش خدمتی شوروی ها؟ در کشتن مردم وطنش؟در سیاست های فاشیستی اش ؟ در گریز مفتضحانه اش ؟ در تعصبات قومی وزبانی اش ، در چی اش؟ لطفاٌ جواب دهید که ما هم بدانیم که این شخص فراری واقعاٌ قهرمان است. اگر این باشد پس ما در تاریخ افغانستان بسیار قهرمان داشتیم که بهتر و خوبتر نسبت به نجیب الله منافع بیگانه ها را در کشور تعمیل کرده اند.

عزیزان خواننده : ببینید که این تیم چگونه بازی را به راه انداخته اند که واقعآ جالب و خند ه اور است و این ها میخواهند خود را در جامعه مسخره سازند ، بیایید که با ادعا های غلط دیگر اینها آشنا شویم.
ابن ها میگویند : زمانیکه طالب ها کابل را گرفتند نزد نجیب الله رفتن و از او خواستن تا معاهده دیورند را امضا، کند ولی نجیب این کار نکرد، طالب ها آنرا با برادرش به شهادت رساندند.
دوستان عزیز کدام منطق این را قبول میکند که نجیب الله را طالب یا پاکستانی ها به خاطر امضاء نکردن خط دیورند از بین برد ه باشند؟ باز کسانیکه این حرف را میگویند کی ها هستند که در آن زمان در آنجا حاضر بود ه ا ند؟ و پاکستان چی ضرورت داشت که بالای نجیب این کار را انجام دهد؟ یک رییس جمهوری که 4 سال از قدرت افتاده و پناهنده ملل متحد باشد او چی صلاحیت داشت که این کار بکند؟ او که یک ریس جمهور فراری وزبونی بیش نبود. کسی که دیگر به حرفش تره را هم خرد نمی کرد.
این تیم که کشته شدن نجیب را بخاطر خط دیورند میدانند کاملاٌ دروغ می گویند . اگر پاکستان میخواست این معاهده را دوباره امضا کند ، میتوانست در زمان طالب ها آنرا به هزار سال یا برای همیشه امضا کند و شما هم میدانید که در آن زمان امارات اسلامی طالب ها را هم پاکستان و هم عربستان سعودی به رسمیت میشناخت ، اما ضرورت چنین کار را نداشت زیرا پاکستان ضرورت نداشت که این امضا را از نجیب الله بگیرد چرا که پاکستان استقلال و آزادی این سرزمین را در سال 1947 از برتانیه گرفته است و در ضمن کشور افغانستان با کشور پاکستان کدام قرار دادی را به نام خط دیورند به امضا نرسانده اند، بلکه با برتانیه سابق با امیر عبدالرحمن خان به تاریخ 12 نوامبر سال 1893 میلادی به امضا رسیده است، و باید گفت که در این معاهده تاریخی درج نشده که تا کدام زمان به هندوستان سابق و بعداٌ به افغانستان که شما میتوانید نقل اصلی این معاده را در کتاب نگاهی مختصر به تاریخ معاصر افغانستان نوشته مرحوم کاندید اکادمیسین محمد ابراهم عطایی در صفحه 191 و همچنان در جلد اول افغانستان در مسیر تاریخ نوشته شاد روان میر غلام محمد غبار در صفحه 687 زیر عنوان معاهده دیورند 1893 آمده است بخوانید، بعضی از مورخین دیگر کشور ما هم این معاهده را در اثار تاریخی خویش درج کرده اند مثل آقای فرهنگ و پوهاند حبیبی.بنابرین در این اسناد معتبر زمان مشخص نشده است ،پس ما چگونه میتوانیم دعوای خط دیورند را نماییم.

اگر ملگری توخی و تیم اش در این فکر باشند که گویا ما مردم را با این نوع درامه سازی فریب دادیم سخت اشتباه میکنند ، زیرا همه مردم شریف ،مسلمان و وطنپرست افغانستان با این چهره آشنا هستند و مردم هرگز جنایت این قهرمان را که در آنزمان ریس دستگاه آدم کشی خاد بود فراموش نمیکنند، اینکه اشخاص کمونیست مثل ملگری توخی و تیم شان نجیب را قهرمان میگویند شاید قهرمانی نجیب را در وطن فروشی و قوم پرستی اش ببینند و همین نجیب بود که بلاخره با اندیشه غلط فاشیستی اش هلاک شد .
اما متاسفانه که این تیم؛ گریز و فرار نجیب الله را کودتا ی نظامی بالای او میخوانند ، در حالیکه نامرد میخواست فرار کند ، بنازم شیر زاده وطن را که قهرمان دست نشانده شوروی ها را نگذاشت که فرار کند .
در اخیر این نوشته باید بگویم که ملگری اسحاق توخی و تیم اش عصاب خود را از دست داده اند و جفنگ میگویند .لازم است که نوشته های شان را به دیوانه خانه علی آباد بفرستند تا دیوانه ها روز خود را با دروغ های توخی و تیم اش شام سازند.
نوت: من جوان 24 ساله در یکی از دانشگاه امریکاه درس میخوانم.
جواباسد بارکزی15343
2006-06-14 19:24:24
خود توخي يك شخص مشكوك است . بدين لحآظ نوشته هايش معتبر نيست. رهاهي موصوف از زندان طالبان زياد سوال بر انگيز است. بهتراست آقاي توخي كمي درين مورد بنوسند.
جواببسمل15318
2006-06-11 19:51:07
خواننده گان گرامي . درشهادت ريس جمهور فقيد افغانستان دوكتورنجيب وياران ايشان اغاي مسعود و اغاي رباني نقش داشتند.
جوابسميع صبور15228
2006-06-11 13:32:46
سلام دوستان عزيز.

بعد از سلام در قسمت نبشته آغای تو خی بنده اختلاف نطر دارم چون شخص توخی يک انسان بی اندازه متعصب و مليت پرست است که اظهارات وی صرف تصويری از همان انديشه عقب افتاده و پوسيده وی ميباشد. البته همه ميدانيم که نجيب بود که مسعود را فارغ از هر نوع دلايل منطقی و اسناد لازمه اما نامردانه محکوم به اعدام کرد. در حالیکه عکس آن را ملت آرزو داشتند. به هر صورت اصل موضوع اینکه آیا آقای توخی گوش نا شنو یا جشم نابینا دارند که ظلم و وحشت طالبان اجیر و فروحته شده را از نظر پنهان ميکنند و مسعود که خودرا قربانی آزادی ملت و مملکت کرد متهم به قتلی ميسازد که به دست نوکران پاکستانی صورت گرفت. شرم بر تو باد توخی
جوابمنصور15224
2006-05-30 16:19:22
Helmand:
خواهر يا برادر محترم هلمند جان !
منظورت را از سياه وسفيد ندانستم . ازخلقيها وپرچميها ويامجاهدين وطالبان كدامش براي خودت سفيد وكدامش سياه است نميدانم . آنچه براي مردم مظلوم افغان مسلم وآشكار است جنايات خيانت
ها ظلم وبيداد گريهاي اين چهارگروه است كه هزاران مصيبت ازآوارگي گرفته تا فقر وبيچارگي از جنگ گرفته تا قتل واعدامها وهزاران گونه بي حرمتي ديگررا براي ايشان ببار آورده . افسوس كه هنوزهم عده يي از مخلوقات خداوند چون خودت يكي را خوب ، پاك وبيگناه ميداند وديگري را عامل تمام بدبختيها . يكيراسفيدميبيني وديگري را سياه درحاليكه همۀ اين چهار گروه ازفرط جنايت روهايشان درمقابل خداوند ، مردم وتاريخ ما سياه است . آنچه بمن ارتباط ميگيرد ، مطمئن باش طوري كه خودت نوشته يي ، من شب و روز به بارگاه خداوند متعال دست دعا واستدعابلندميكنم تا به حال مردم مظلوم ما لطف ورحم عنايت فرمايد و ازينهمه سختي و بدبختي كه خايئنين و جناتكاران برايش خلق كرده ، با صبر وحوصله ، سرخ رو وكامياب بدر آيد .
جوابعزيزروفي14942
2006-05-28 20:47:09
عزيزروفي:
عزيزروفي چان !

متاسفم که فرق سیاه و سفید را کرده نمیتوانید.
کشور عزیز ما افغانستان با موچودیت مخلوقات خداوند همچو شما ، هرگز آرام و آزاد نخواهد بود!!!

دعا کرده بنشین تا که خداوند وطن مان را آزاد و آرام کند!!!
افسوس به حال شما.

هلمند
جوابHelmand14895
2006-05-27 17:54:22
دکتور سینا:
داكتر صاحب سلام !
اگر از مردم مظلوم ما كه از ۷ ثور ۱۳۵۷ به بعد قرباني جنايات شدند بپرسيم كه در بارۀ خلقي ها ، پرچمي ها ، مجاهدين و طالبان نظر ايشان چيست ؟ به يقين بدان كه پاسخ غير از نفرين بر اين چهار گروه چيز ديگري نخواهد بود . جنايات زمان تره كي و امين را كي ميتواند فراموش كند . دريك كشور فقط جنايتكاران زنداني ميشوند .آناني كه دزدي مكنند ، قتل ميكنند و امثال آن . درزمان بيداد تره كي امين زندانهاي افغانستان از بيگناهان پر شد . حتي مردم را بخاطر شنيدن راديوي بي بي سي بزندان انداختند و كشتند . من شاهد اين مطلب هستم واگر خواسته باشيد حاضرم در هر جاي دنيا كه هستيد با شما در تماس شوم وگواهي بدهم . بعد از ۶جدي ۱۳۵۸و تجاوز شورو ي وضع بدترشد ميليون ها افغان مظلوم براي نجات جانشان وفرار از كشتار ارتش سرخ كه براي پرچمي ها قواي دوست بود مجبور به ترك وطن و آوارگي شدند . مجاهدين باگرفتن قدرت بر زخمهاي مردم نمك پاشاندند همان ظلم همان بيدادگري وهمان جنايت اما اينبار بنام اسلام و خدا و نه چون زمان كمونيستها بنام ساختن جامعۀ فارغ از استثمار فردازفردوشگوفان.كارنامه طالبان چنان سياه از ظلم و جنايت است كه درتاريخ كمتر مثال دارد .همۀ اين ظلمها و جنايات بر مردم ما توسط خلقيها پرچمي ها مجاهدين وطالبان صورت گرفت . گاهي بنام جامعه شگوفان وگاهي بنام اسلام . خداوند آنانيراكه برمردم مظلوم ما بيداد كرده به جزاي اعمالشان حتما ميرساند . اگر خلقي است اگر پرچمي است اگرمجاهد است ويا طالب .
به آميد روزيكه مردم شريف ومظلوم ما فارغ از ستم بيدادگران آزاد وسربلند در ميهن عزيزما زندگي كنند و تمام آنانيكه بما ظلم وخيانتكرده اند دردادگاه الهي به سزاي اعمالشان برسند .
جوابعزيزروفي14855
2006-05-27 01:01:08
محترم سینا !
شما که خود در پهلوی نام تان داکتر را علاوه کرديد فکر ميکنيد که با قند گفتن دهان شيرين ميشود و با گل گفتن دنيا گلستان مشک آن است که خود بوئید نه آنکه اعطار گوید .شما وقتی به حرف های من پی ميبريد که لقب اکادميسين در پهلوی نام تان اضافه کنيد از اين که مرا کوتاه فکر خطاب کرديد تشکر از لطف تان . باز هم به خاطر اینکه کله داکتری شما باز شود مقصد من این بود که نجیب خود قربانی بی اعتمادی گردید نه آنکه توسط مجاهدین و یا مسعود از قدرت کنار گذاشته شده باشد و اینکه اوضاع به نفع مسعود چرخید این هم از اعتماد به نفس او بود در باره صدافت و ایمانداری هردو رهبر یعنی مسعود و نجیب قضاوت را میگذاریم به تاریخ . شاد و موفق باشید .
جوابشاپور14824
2006-05-26 15:26:12
مقيم خان! عدم پیروزی مجاهدین در جنگ جلال آباد دلیل قوت رژیم مزدور نبود. بلکه عواملی دیگری داشت یکی ازین عوامل نارضایتی پاکستان در خفا بود که نمیخواست این جنگ پیروز شود، و دوم پراگندگی و اختلاف مجاهدین بود، مثلا قوماندان احمدشاه نمیخواست این جنگ پیروز شود و ازهمین خاطر راه مواصلاتی و اکمالاتی رژیم را در شمال باز نگهداشته بود و قوماندان های وابسته به کشورهای اروپایی و غرب عواملی را باعث شدند. و بعضی تاکتیکهایی که رژیم استفاده کرد و ازآنجمله بوسیله گروپهایی از مجاهدین که پروتوکول بسته بود افراد تسلیمی رژیم را سربردیدند که سبب مقاومت در صفوف عسکری رژیم شد و غیره عوامل که مفصل اش را میتوانی در کتب و نوشته ها بیابی.
جوابمسافر14816
2006-05-26 00:25:55
اگر حکومت داکتر نجيب آنقدرضعيف ميبود که بعضی ها فکر ميکنند، چرا اشرار حمله ننگرهار را باخت؟
جوابمقيم14801
2006-05-25 20:40:14
بعد ازینکه روسها درمیدان کارزار نظامی بعد از سالها تجاوز با بجا ماندن تلفات سنگین و ضربه اقتصادی به اشتباه تجاوز و ناتوانی در استمرار کارزار پی برد خواستند این شکست را با تلاش های دیپلماتیک و از درگه معاملات سیاسی و مذاکرات جینوا به شکل مسالمت آمیز توجیه نموده و زمینه خروج شانرا ترتیب بدهند. هنوز هم بعضی اعتقاد دارند که روسها شکست نخوردند بلکه به خواست و اراده خود برگشتند. ولی سوال اینجاست که روسها به کدام هدف خود رسیدند که دوباره برگشتند. آیا مخالفین خود را محو کردند یا دولت مقتدر و مستحکم برپا کردند؟!!! در حالیکه مخالفین شان مقتدرتر و دولت دست نشانده ضعیفتر از روز های اول تجاوز شده بود. به تبع این تحولات در اصل بدنه تجاوز، ایجاب میکرد در فرع که دولت دستنشانده باشد هم تحولاتی رونما گردد. کی جی بی مهره نجیب را بجای مهره از کار رفته و فرسوده کارمل عوض کردند و نجیب هم به مقتضیات زمان میبایست از راه های سیاسی برای بقای خودشان در نظام سیاسی آینده مملکت کاری کند اولا با اعلام مشی مصالحه ملی و ایجاد ملیشه سازی تلاشهای بی ثمری انجام داد ولی سیلاب از هرطرف موجودیت شانرا تهدید میکرد و از طرف دیگر نظام در درون هم متلاشی میشد. کادر سیاسی و نظامی رژیم با انجام کودتاه (ها) و زدوبند با جناحهای مختلف نظام را از درون ضعیف کرده بودند. و بلآخره نجیب با زیرکی و حیله گری که خاصه اش بود میخواست از اوضاع و شرایط و ظروف زمان و متقضیات آن که عبارت بود از پراگندگی در صفوف مخالفین که تا حدی صبغه قومی و زبانی داشت و تاحدی خودش در ایجاد این تضاد ها دست داشت، و خواسته های کشور های غرب که راضی به ایجاد یک رژیم اسلامی نبودند، کمال استفاده را ببرد و برای تحکیم و تضمین خودشان کاری کند و بهمین خاطر با طرح بنین سیوان موافقت نشان داد ولی کار از کار گذشته و تنبان اش بیرون شده بود.

با این مقدمه میخواهم این سوال خیلی ساده را طرح کنم که:نجیب و کارمل وغیرهم چرا این مصالحه و اعطاء امتیازات با مخالفین را در اول بقدرت رسیدن انجام ندادند؟ جوانان فریب خورده را در خط مقدم جبههء جنگ فرستادند و تپه نادرخان را پر از اجساد کشته های حزبی ها کردند و چقدر جوانان دیگر را بعنوان سرباز از کوچه و بازار و مکتب و فاکولته به عسکری فرستادند و کشتند اما آنوقت از مصالحه خبری نبود ولی بعد ازینکه موجودیت خودشان در خطر افتاد حتی با دشمنان شان که آمریکایی ها و غربی ها بود معامله کردند و طرح آشتی داد تا نجیب بماند و در قدرت سهم داشته باشد.
جوابمستغنی14797
2006-05-25 14:07:31
محمد امان:
اگر قرارميبود که داکتر نجيب محکمه ميشد بايد کسی ديگری که به امرش ۱۵۰۰ سرباز قوای مسلحه افغانستان در پنجشير تيرباران شدند هم محکمه ميشد.
جوابمقيم14784
2006-05-25 03:40:48
کسی که در ریاست خاد فرمان شکنجه داد .
ای کاش در محکه مردم محاکمه میشد تا حف به حفدار میرسید.
محمد امان
جوابمحمد امان14772
2006-05-25 00:21:39
میگویند: گاهی کثافتی باعث زدایش کثافتی میگردد، طالبان که کثیف بودند باعث زدایش نجیب کثیف شد. یادم است که این جناوران و درنده صفتان یک وقت حاکمیت میکردند و سگان و اجیران خاد و قوای مسلح آنها در هرسرک و خیابان باعث اذیت جوانان شده آنان را از تحصیل محروم میکردند و روانه جنگی میکردند بدفاع از رژیمی که آنها قطعا در انتخاب آن رژیم سهمی نداشتند. برای جنگی که در نتیجه اش نجیب کثیف و کمونیستان حاکم بودند و بیطرفان و محرومان محکوم
جوابویس14767
2006-05-24 07:13:46
چی عجب! کسی از جنايت نجيب نميگويد که زمانی ريس خاد بود که هزاران انسان خوبرا به طوری بی رحمانه لگدمال کرد از بين برد. اگر کسی ازين واقيعت چشم پوشی ميکند خداوند چشم های روشنش را از بيگرد.
جوابداود کزدانی14734
2006-05-23 17:56:24
شهيد داکترنجيب با اوختنش ثابت ساخت که او يک قهرمان ملی است و ميباشد.
جوابصبوري ساوه14717
[1] [2] [»»] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.