English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ قرغزستان میتواند به افغانستان دوم مبدل گردد
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[1] 
2006-08-08 19:53:33
خصوصیت تاریخ چنین است ، که بعضآ ، در کشورهای دیگر و در شرایط دیگر تکرار میگردد. این کار زمانی صورت میگیرد ، که عین نیرو با تحمل شکست در یک منطقه ، سعی مینماید بر اهداف خود در مناطق دیگر نایل آید.
جوابFarsi.Ru16548
[1] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.