English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ کميسيون تفاهم احزاب سياسي افغاني در روسيه تشکيل شد
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[1] 
2006-09-27 15:35:37
داکتر نجیب الله یگانه فرزند دلسوز این سر زمین ستم دیده بود . حق داکتر صاحب است که به عنوان قهرمان ملی شناخته شود.چرا که او شخص بود که افغانستان را از دست شووری آزاد ساخت . کسانکه در برابر او جنگیدند، مسوول تمام خرابی های مردم افغانستان هستند .نه قهرمان
جوابذبیح18283
2006-09-21 15:55:52
سلام ! دوستان ورفقای دیروز !
اولا : من امروز ۲۱ سپتمربرای اولین باراز این سایت دیدن نمودم که باعث خوشی خاطرم شد ( البته دراولین لحظه ) ولی وقتی دراین سایت هم مشاجره وجنګ لفظی تاسرحد فحش ودشنام را مطالعه کردم باعث رنج وآزرده ګی من شد . خبر ایجادکمیسیون تفاهم سیاسی احزاب افغانی در روسیه باعث امیدواری است ولی درپهلوی آن سبب تشویش . زیرادرترکیب آن ازوجود کودتاچیانیکه علیه حزب خودشان دست به کودتازدند هم نقل شده است . آیا این حزب فراګیر ، همان حزب میهنی که میهنی نشد نیست ؟ که هست . آیا دراین حزب همان پوچیستها یا کودتاګرانیکه برای تبریه ای اعمال ضدملی خویش حزب وطن ودرراس آن رهبر والامقام حزب ، شهید اکبر داکترنجیب الله راازعقب خنجرزدند وباعث آفرینش فاجعه سالهای ۷۲ الی امروزدرکشور شدند ، درراس قرارندارند؟ برای من جای تعجب فراوان است که چطورممکن است کسانیکه خودراپیروان راه شهید داکترنجیب الله میدانند با قاتلین آن شهید بلند مقام آماده همکاری میشوند وبازهم عصای خویش راګم میکنند وآزموده هارابازهم می آزمایند . برای تمام اعضای حزب وطن وتمامی نیروهای ملی ووطن پرست که مردانه واربرای خدمت به وطن کمرهمت بسته اند آرزوی موفقیت میکنم وبرای خاینین ، نامردان، یاران نیمه راه ونامرد ، وکجروان سیه دل آرزوی سرافګنده ګی بیشتر!
جوابعبدالله افغانی18077
2006-09-10 23:44:51
دوست محترم دیپلوم انجنیر عبدالقدیر (صوفی راده –درخیل پنجشیری)
عضوی دفترسیاسی وسخنگوی حزب آرمان مردم !

در وهله نخست سلام و احترام بخدمت شما تقديم میدارم. اگر منظور شما از ؛ منتقد محترم بدون نام وآدرس تاریخی ۰۶/۰۹/۲۰۰۶ ؛ من باشم اخترامانه به عرض مي رسانم که نامم آزاد بوده و در هيچيک از تشکيلات سياسي و اجتماعي کشور تنظيم نبوده و يکي از خوانندگان دايمي سايت هذا مي باشم.

بايد خاطر نشان بسازم که من نخواستم که شما دموکراسي را تعريف نمائيد! بلکه من سوال نمودم که : شما از چپ دموکراتيک، چگونه تعريف بدست مي دهيد؟ من تعريف شما ار از دموکراسي مطالعه نمودم و اگر اجازه بدهيد من هم متناسب به درک و برداشت خويش، دموکراسي را نعريف نمايم
دمكراسی ( Democratie )

دمكراسي از واژه يوناني دموس ( يعني خلق ، مردم) و كراتوس ( يعني حاكميت، قدرت) مشتق است. دمكراسي يكي از انواع حاكميت بوده و وجه مشخص آن اعلام رسمي اصل تبعيت اقليت از اكثريت و به رسميت شناختن آزادي و حقوق مساوي افراد و اتباع است.
بنظر من، تجلي اراده آزاد مردم در تصاميم سياسي کشور جوهر اساسي دموکراسي را تشکيل مي دهد . اعمال زور و فشار، تحميل مدل هاي سياسي- اجتماعي بيگانه، در کشور با روح و روان دموکراسي در تضاد است. دموکراسي ما بايد با نورم ها و ارزش هاي جامعه پيوند داشته باشد.
دوست محترم!
بازهم سوال ام لا جواب باقي مانده است ! شما از چپ دموکراتيک، چگونه تعريف بدست مي دهيد؟

بدين وسيله از شما تشکر مي نمايم که به سوالات ام عطف توجه نموده و آمادگي خود را براي انجام ديالوگ سازنده با شما ابراز ميدارم
موفق باشيد
آزاد
----
نامه ی به آدرس ايميل تان ارسال شد.
فارسی.رو
----
جوابآزاد17624
2006-09-10 10:32:06
به چواب منتقد محترم بدون نام وآدرس تاریخی ۰۶/۰۹/۲۰۰۶
دیمکراسي ؟
آژنظر من دیمکراسي يعني تامين حقوق اجتماعي مساوي براي همه افراد جامعه یا شهروندان یک کشور که در آن بدون تبعیض و تمایز زندگی نمایند میباشدو قانون اساسي دمکراتيک يعني سند تضمين اين حقوق مساوي. اين حقوق شامل حقوق طبيعي و فردي انسان ها مي شود و همه حقوق اجتماعي و سياسي مربوط به روابط بين افراد جامعه و شرکت افراد در اداره امور جامعه منتج از همين تضمين حقوق مساوي است. به اين ترتيب، همه افراد جامعه، صرف نظر از خواسته ها و تمايلات و ميزان تحصيلات و آگاهي سياسي در امر اداره سياسي جامعه به ميزان مساوي فرصت مشارکت مي يابند.
دمکراسي يک سمت گيري سياسي نيست. بلکه دیمکراسي چارچوبي است براي فعاليت سياسي همه افراد جامعه. طبيعي است که همه افراد جامعه به يکسان نمي انديشند و نتيجه دمکراسي اين است که برآيند نظرات همه مردم، و نه نظرگاه و ديدگاه يک گروه، بر اداره جامعه حاکم است. در دموکراسی اکثريت اعمال نفوذ بيشتري پيدا مي کند، اما اقليت حذف نمي شود و به سهم خود در نظام های دیموکراسی تاثيرگذار است. دیمکراسي زمينه فعاليت سياسي همه افراد جامعه را – از راست افراطي تا ميانه و از میانه تا چپ افراطي – تامين مي کند و آزادي فعاليت آنها را به شکل مسالمت آميز تضمين مي کند ،مشروطه به این که جنایت کار مشهور در این سه دهه اخیر نباشد یا خلاصه رهبران جنایت کار خلقی ،پرچمی ،اخوانی ،افغان ملتی یا طالب بن لادنی دراین تشکیلات سمت رهبری نداشته باشد این است تعریف من از دیموکراسی .
ببینید اگر يک گروه از روشنفکران – حتي با شريف ترين آرمان هاي سياسي سعي کنند که سمت گيري سياسي جامعه را تعيين کنند، نفي دمکراسي است و از نظر همه هواداران دمکراسي محکوم است من موافق به نظر شما نیستم که فکر کنم که همه ای خلقی ها ،پرچمی ها ،مجاهدین و مقاومت گران خاین بدانم و، خدا ناخواسته همه را با یک کلام خاین و چنایت کارحساب کنم این است تفکر من و دوم آنچه در دمکراسي غيرقابل تغيير است حفظ و تامين حقوق و آزاديهاي فردي مثل حق زندگي، آزادي وجدان، آزادي بيان، و امثال آن است. بعلاوه، حقوق و آزادي هاي اجتماعي که از برآيند آزاديهاي افراد حاصل مي شود مثل آزادي اجتماعات، آزادي مطبوعات و امثال آن نيز تضمين شده و غير قابل تغيير است. آنچه قابل دستکاري است، قوانين مربوط به روابط اجتماعي افراد و شيوه اداره امور جامعه در حيطه اقتصادي و سياسي و غيره مي باشد"يکی از بحثهائی که ماهيت اتحاد را روشن ميکند، برداشت و تعريفی است که از دمکراسی داريم. دمکراسی ليبرال با دمکراسی مشارکتی متفاوت است. دمکراسی ليبرال بر توزيع درآمد اصراری ندارد. دمکراسی ليبرال ساختار موجود مالکيت و بنابر اين ساختار موجود قدرت را در واقع دست نخورده ميخواهد. دمکراسی ليبرال سطحی است، به عمق مسائل اقتصادی مثل ساختار قدرت و تملک و در اختيار داشتن منابع اقتصاد ملی توجهی نمي کند. در حاليکه دمکراسی مشارکتی به نهادهای مدنی وابسته است و بخشی از اين نهادهای مدنی متعلق به زحمتکشان است و با توزيع در آمد کار دارد. مسئله اصليش اين است تا زمانی که اين توزيع درآمدها عادلانه نشود بخش زيادی از جامعه به حداقل اجتماعی دست پيدا نمي کنند و آدمی که به حداقل های اقتصادی دست پيدا نکند، انسان آزاد نيست و انسانی که آزاد نيست، نميتواند دمکراسی بنا کند بنأ این است دیموکراسی که حزب آرمان مردم افغانستان به آن باور دارد."

واين گفته انواع دمکراسي را تعريف ميکند. اما دمکراسي به معناي مشارکت همه مردم در اداره جامعه يک تعريف بيشتر ندارد و يک واقعيت بيشتر ندارد. شايد جزئيات مربوط به نحوه شرکت مردم در جوامع دمکراتيک گوناگون تفاوت داشته باشد، اما ماهيت تضمين امکان مشارکت همه مردم در سياست اداره کشور و در همه جوانب امور يکي است. و تنها سمت گيري حرکت جامعه است که عملا توسط نيروهاي سياسي تعريف مي شود. استقرار دمکراسي به همه نيروهاي سياسي و روشنفکران فرصت آن را خواهد داد که با وسواس نيروهاي متحد سياسي خود را براي توجه به عمق مسائل اقتصادي انتخاب کنند. اما براي حضور دمکراسي نمي توان نيرويي- را ستی اخوانی ها و چپی کمونستی را- ازصحنه مشارکت سياسي حذف کرد. البته من با ايشان موافق هستم که ثروت هاي ملي و منابع کشور متعلق به همه مردم هستند و بايد ملي باقي بمانند و منافات اين امر با مشارکت مساوي همه مردم و استقرار دمکراسي ليبرالي روشن نيست. توزيع عادلانه درآمدها مسئله اي است که حاصل فعاليت سياسي در شرايط دمکراتيک است و حاصل مستقيم استقرار دمکراسي نيست ومیخواهم بدانم که شما منتقد من چه نوع دیموکراسی را به این مردم بیچاره در آینده کشور پیشنهاد منماید و اگر نظری بهتر ازاین داشته باشید حزب آرمان مردم افغانستان که یک حزب راجستر شده در کشور است به آن پاسخ خواهد داد.
بااحترام

دیپلوم انجنیر عبدالقدیر (صوفی راده –درخیل پنجشیری)
عضوی دفترسیاسی وسخنگوی حزب آرمان مردم
جوابانجنیر عبدالقدیرصوفی زاده-درخیل پنجشیری17604
2006-09-07 13:36:44
چرا منفي بافي ميكنين , اگر بي اتفاقي باشد , هزار طعنه و كنايه ميزنيم, اگر اتفاق شود باز هم , خود ما نه مرد دنيا ميشيم نه زن آخرت , ديگران را هم دلسرد ميسازيم , من اميدوار هستم , همه بايد همين حركت را فال نيك بگيريم , حتا دشمنان ديروز چپي ها ميداند كه بدون اينها نميشود , نميدانم اين يكتعداد چرا واقعيت را درك نميكند .
جوابصوفي غلام از ركاخانه17542
2006-09-06 00:03:15
محترم دیپلوم انجنیر عبدالقدیر صوفی زاده درخیل عضوی شورای سیاسی و سخنگوی حزب آرمان مردم افغانستان ، سلام!

شما از چپ دموکراتيک، چگونه تعريف بدست مي دهيد؟
آيا شما واقف نيستند که سازماندهندکان جلسه مسکو، ناقضين حقوق بشر بوده اند؟
آيا نهضت فراگير ميهني ( وفاداران مرحوم کارمل ) که همان پرچمي هاي ديروز هستند ، در خدمت نیروهای شوروی قرار نداشتند؟
آيا رهبر د سولي غورزنگ ، محترم تني عمليات محاربوي را سوق و اداره نميکرد؟
آيا در دوران حاکميت صد روزه امين ، همه ما شاهد وحشت و دهشت نبوديم؟
ايا نيروهاي چپ از گريبان راستي هاي عقبگرا سر نکشيدند؟
آيا شما به تفاهم اين نيروها باور کرده مي توانيد؟ ثمرهء اين تفاهم چي خواهد بود؟

محترم دیپلوم انجنیر عبدالقدیر صوفی زاده !! درين مورد صد ها سوال است! اميد به سوالات مطروحه پاسخ ارائه فرمائيد

در خاتمه حسن خاتمه

جوابازاد17500
2006-09-05 10:34:27
این جانب دیپلوم انجنیر عبدالقدیر صوفی زاده درخیل عضوی شورای سیاسی و سخنگوی حزب آرمان مردم افغانستان بمشابه یک حزب دیموکرات ،جلسه نماينده های احزاب چپ دموکراتيک افغاني در شهر مسکو را یک موفقیت در امر نزیک شدن نیرو های دیموکرات چپ میدانم و امید وارهستم کسانی در این جلسه راه داده نشوند که دست شان به خون مردم رنگین ایست ویا یکی از اعضای رهبری در کودتا ها است .
بااحترام:
کابل-افقانستان
جوابانجنیر عبدالقدیر صوفی زاده-درخیل17477
2006-09-05 00:02:02
با حلوا، حلوا دهن شرين نمي شود!!! وحدت بين کارملي ها و امنيني ها اصلا ممکن نيست!!!!

گروپ امين يعني ملي يوالي که با صلح غورزنگ و حزب ملي افغانستان که از يک مادر و پدر تولد شده اند، وحدت ننمود ، آيا با کارملي ها وحدت مي کند؟

گروپ امين با حزب ملي وحدت نکرد، زيرا طبق استدلال گروپ متذکره تعدادي از اعضاي موجود حزب ملي افغانستان در جدي ۱۳۵۸ با گروپ کارمل همکاري داشته اند.

نهضت فراگير ملي ، آنقدر در کشور فراگير نيست که در شهر هاي اروپا فرا گير است. اين بچه هاي شير و پراته همانطوريکه ديروز بدرد مردم نخوردند، امروز هم بدرد مردم نمي خورند( ممکن برد خارجي ها بخورند)

برادر ! از زمستان هرچه بگوئيد، بوي خنکي مي آيد!!
جوابآزاد17464
2006-09-04 13:53:35
او گل بيدر خود! ازی باد ازی کميسيون ها دوکان های گلپي فروشی واری اقدر جور شوه که حسابشام گرفته نتانی مگم چی کنيم که فايده نداره زودتر کی ره جور مياره او جان بيدر حالی ده يک خانه بچه همرای پدر ده تضاد اس زن همرای شوی خوار همرای بيدر و بالاخره گپش ده اختلاف احزاب میرسه که والله گه خو کميسيون مميسيون هيچ چيزام کده بتانه مه ازور روز ميترسم که يکروز گپ به ایجاد کميسيون تفاهم سياسی کميسيون های افغانستان نرسه که باز ای کميسيون ها ره کی جور بياره برين پشت همی گپا نگردين. ها خوب اس که يگان روز ده کار خسته شدين برين دمي کميسيون ها يگان گيلاس چای سبز بنوشين خسته گيتان رفع ميشه خوش خوی طرف خانه ها برين دگه کدام معجزه ای کميسيون ها نخايين.
خدا يار تان
جوابمفلس خوشحال17451
2006-09-01 01:17:44
اتفاقات گذشته و خاطره آن خیانت ها، جفا کاری ها زدوبندها و عدول از اهداف و رسالات ، عامل قویی مانع برای ایجاد و بقاء چنین تفاهم ها و همکاری ها و ایتلاف ها و قول و قرار ها خواهد بود آخر آنچه از دست دادیم مفت و رایگان بدست نیامده بود، ثمر خون گلگون کفنان تپه شهداء و و جوانان فقیر ما بود، یکعده که حرص و آز رهبری و نکتایی و دریشی پوشیدن و بالا نشستن مرض شان شده از مردم و احساسات شان سوء استفاده میکنند. باز بوی کمک این و آن بمشام شان زده دیروز کمونیست امروز امپریالیست. اما بخاطر داشته باشید که دیروز انقلاب را شما نتوانستید رهبری کنید و ناکام ماندید و امتحان خود را داده اید. و باز هم بیاد داشته باشید که رفیق کارمل در آخرین مراحل زندگی آبرومند و شرافتمندانه خود در باره قدرت ها چه گفت؟ اگر با پشتیبانی پول کاری میشد دیروز ما میتوانستیم کاری کنیم. معامله قدرت را در آخر دیدیم. اگر وفا میبود دیروز میدیدیم و امروز هم میبینیم که امپریالیست ها چه معامله با مزدوران شان میکنند؟ بهتر است از شورای چرب بگذریم. میگویند گوسفند را برای قربانی چاق میسازند. هوش تان باشد که هرکه در فکر قوت و انسجام ما باشد در آخر قربانی ما میکند چنانچه شدیم و دیگران میشوند و باز میخواهیم قربانی شویم؟ بهتر است بخود فکر کنیم
جوابقسيم17313
2006-09-01 00:30:25
غلام محمد با فردا و فردا با اشکریز و امثال انها جور نمی اید. مفکوره ُعقیده ُ استقامت ها
همه شان متغیر همدیکر اند . امکان وحدت ساختگی هم از واقعت دور است .
خدا کند که من اشتبا کرده با شم واین هموطنان بخاطر وطن متحد ومتفیق شوند .
جواب سلطانی17310
2006-08-31 23:02:15
اگر اين کميسيون ۱ سال دوام و بقا کرد بدانبد که افغانسنان گل و گلزار خواهد شد الغيب و عنداالله.
جوابسرخوش17305
2006-08-31 18:00:03
روز شنبه هفته قبل،به دوام جلسه يک ماه قبل نماينده های احزاب چپ دموکراتيک افغاني در شهر مسکو،با تدوير جلسه دوم نماينده گان با صلاحيت اين احزاب به اتفاق آراء ،کميسيون تفاهم سياسي احزاب افغاني در فدراتيف روسيه تشکيل شد.
جوابFarsi.Ru17298
[1] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.