English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ سپنتا: ما خواستار توسعه روابط با روسيه مي باشيم
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[1] 
2006-10-09 22:53:54
دوستان گرامي سلام !
بازديد وزير خارجۀ افغان از روسيه در تلاش استقرار تعادل در سياست خارجي افغانستان صورت ميگيرد . افغانستان بعد از طالبان متحد نزديك امريكا وناتو شده است و اين امر نگرانيهاي برحق روسيه را برانگيخته . دعوت از وزير خارجۀ افغانستان توسط روسها به اين هدف صورت گرفته تا نبض سياست خارجي ونظرافغانستان در مورد روسيه وروابط ميان دوكشور را دريابند . روسها ميدانند كه ازنابوديي شوروي وسقوط طالبان در افغانستان تا امروز اوضاع بسيار تغير كرده . هردو طرف تلاش دارند تا روا بط شانرا بهبود بخشند . بخشش قروض افغانستان ازجانب روسيه و اطمينان دادنهاي جانب افغان بر بيطرفي در سياست خارجي وتلاش در بهبود روابط باروسيه همه با همين هدف صورت ميگيرد . افغانستان به كمكهاي روسيه سخت نيازمند است ، اردوي ما بصورت عنعنوي به همكاريي روسها مانند همكاريي تركيه كاركرده وامروز اين ضرورت احساس ميشود . دربازارهاي بين المللي تسليحات ، روسيه ارزانترين سلاح با كيفيت عالي را عرضه ميكند . اردوي افغان ميتواند اينبار با خاطر آرام از آن استفاده كند . ديگر خطر نفوذ جاسوسان ك گ ب وتربيۀ ايديولوژيك كدرهاي اردوي افغان با ايديولوژي كمونيستي وجودندارد .

مقامات افغان ميدانند كه بايست باروسيه وديگر همسايگان در دوستي بسربرند وازكمكهاي آنها استفاده كنند . اگرچه امروز روسيه باما مرزمشترك ندارد امااهميت هردوبراي يكديگر باقوت باقي است .
براي مشاهدۀ نتايج سفر وزيرخارجۀ افغان بايد كمي انتظار كشيد اما آنچه مسلم است روابط ما بسوي بهبودي پيش ميرود .
جوابع ر18590
2006-10-08 10:56:26
سلطانی:
مهمانان انطرف بحر........!!؟؟؟؟!!!
جوابفضل18572
2006-10-07 19:51:18
سفر داکتر سپنتا یک نکته ای مهم را برای روسیه و جهان ثابت ساخت و آن اینکه از این به بعد سیاست خارجی افغانستان در کابل طرح ریزی میشود.
جوابدگروال18561
2006-10-07 12:25:35
سفر آقای سپنتا به روسیه امیدوار کننده است. زیرا روسیه از جملۀ کشور های مهم جهان است و در سیاست نزدیک به30 سال گزشتۀ افغانستان نقش کلیدی را بازی کرده است.استقرار روابط حسنه با همسایگان باید در صدر سیاست خارجی افغانستان قرار داشته باشد.
جوابخسرو18556
2006-10-07 11:44:24
يک سفر نهايت مهم وبا ارزش چه از نظر سياسی وچه از نقطه نظر ديپلوماتيکی هم برای افغانستان وهم برای روسيه است . بشرطيکه دقيق از نظر متخصصين تحليل و ارزيابی شود .
و صحبت های هردو جانب جامعه عمل بپوشاند .اميد ان سوال های تاريک پیرامون ملتیزم که در نزد روسيه خلق بود . رفع شده باشد . واغای سپنتا توانسته باشد همتای روسی خودرا قناعت دهد .
از طرف دیگر روسیه باید در ساختار و با سازی افغانستان سهم فعال داشته باشد . ما با کشور بزرگ روسیه دوستی و مناسبات دیرینه تاریخی داریم . روزی خواهد رسید که مهمانان انطرف بحر بخیر پس به وطن شان عودت نماید . ما باز هم باهمسا یه منطقوی خواهم ماند .
ما هر قدم افغانستان به استقامت روسیه فدراتیف و عکس ان ُ انرا لبیک میگویم و به فال نیک میگیریم . ما امید واریم که در روزهای نزیک مناسبات بین دوکشور دیگر هم دوستانه شود .
جواب سلطانی18555
2006-10-07 09:27:58
دو مقام بلندپايه افغانستان- وزير خارجه رنگين دادفر سپنتا و وزير تحصيلات عالي افغانستان محمد اعظم دادفر طي بازديد وارد روسيه گرديدند
جوابFarsi.Ru18551
[1] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.