English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ ک های آمریکا برای افغانستان کجا به مصرف میرسند؟
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[1] 
2006-12-14 21:48:46
( « عرب های افغان »، چیچینی ها و ازبیک ها )
منظور نوسنده از ازبیک ها چی بوده میتواند؟ آیا ازبیک هارا هم از جمله تروریست ها میبیند؟
به امید انتظار جواب
جوابعبدالاحد بیک19741
2006-10-22 20:54:23
اطلاعاتِ نگران کننده ی از افغانستان همچنان بدست میرسد: در جنوب کشور جنگ های شدیدی با شورشیان ادامه دارد که در اثرِ انفجارهای انتحاری تروریست ها نه تنها نظامیان ایتلاف بین المللی و نیروهای پولیس افغان کشته میشوند
جوابFarsi.Ru18823
[1] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.