English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ اسماعيل خان وارد ازبکستان گرديد
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[1] 
2006-11-14 00:41:29
ع ر:
ملت مظلوم افغانستان نباید ممنون احسان اسمعیل خان و دیگر جهادی های نام نهاد باشند. زیرا حال همه میدانند که آنها این جنگ های ویران گر را نه به خاطر مردم افغانستان بلکه به خاطر رسیدن به قدرت نموده اند.
جوابداؤد19145
2006-11-13 23:49:38
ع ر:
از دست اسماعل خان زياد نالش نکن اگر جهاد او نميبود امروز نام شما الکسندر ويا اندری می بودزور کاکا بود که انگور در تاکهاست اسمايل خان هموتو شخص است که دول همه کاررا دارد.
جوابغ ز19142
2006-11-13 23:39:39
فواد:
امظا چنين قرارداد هاکاپی شده زياد صورت گرفته است اسماعل خان هم به نوبه خود امظا ويا مهر کرد . اسمعل خان در جواب سوال خبرنگار که چگونه ميتواند مواد قرار داد را تطبيق می کند گفت > اسماغل خان در سال ۱۹۹۳ در شهر عشق اباد که به صفت امير هرات امده بود به خبر نگار گفته بود> >
جوابحق گوئ19140
2006-11-13 20:36:26
امضاء قرار داد صدور سه صد میگاوات برق میان افغانستان و ازبکستان


محمد اسماعیل وزیر انرژی و آ ب بعد از ظهر امروز دوشنبه دریک نشست خبری از انعقادد قرار داد انتقال برق از ازبکستان به افغانستان خبرداد.


وزیر انرژی و آب گفت: این قرار داد بمدت بیست سال بین هر دوکشور دوام میکند ونیز جانب ازبکستان متعهد گردید تا در تمام فصل های سال مقدار سه صد میگا وات برق را به افغانستان صادر نمایند .

وی افزود جانب ازبکستان تمدید لین انتقال برق را از مرز حیرتان شروع نموده قرار است 70 میگا وات برق را از طریق همین لین بخاطر تنویر شهر پلخمری طی پنج ماه اینده انتقال گردد .

به گفته وزیر انرژی و آب کار تمدید لین انتقال برق در داخل افغانستان طی یک ونیم سال آینده اکمال وسه صد میگا وات برق از ازبکستان به افغانستان انتقال می گردد که از ان ولایات شمال – مرکز – جنوب و جنوب شرق کشور مستفید خواهند شد .

همچنان وزیر انرژی وآب از پلان عملی و دراز مدت این وزارت خانه برای خرید برق از کشور های آسیای میانه اظهارداشت:درحال حاضر قرار داد سه صد میگا وات برق با جمهور ی تاجکستان امضا ء گردیده که کار تمدید لین ان ادامه دارد وهم قرار داد سه صد میگا برق با جمهوری ازبکستان عقد شده ودر اینده نزدیک در مرحله دوم قرار داد سه صد میگا وات برق از ترکمنستان به افغانستان و از انطریق به شهر کابل وسایر ولایات کشور امضا میشود


----
من بياد ندارم که دموکراتها و مترقی خواهان تان چنين دست آورد ها داشته باشند. يک اشتباه بزرگ را شما در پیام تان مرتکب شده اید که گویا اسماعيل خان پست وزير را عصب کرد. همه بیاد دارند که از وی چندینبار خواهش بعمل آمد تا رهبری وزارت را بدوش بگيرند.
جوابفواد19132
2006-11-13 16:26:34
Farsi.Ru:
تقرر اسماعيل خان درپست وزارت آب وبرق مثال واضحيت ازنسپردن كاربه اهل كار . درين تقرر به وضاحت مصلحت سياسي راميبينيم . آمدن اوبكابل براي مردم مظلوم هرات كه ازبيداد باند اسماعيل بجان آمده بود ارمغان آزادي را باخود آورد ، چراكه امير صاحب حوزۀ جنوب غرب مردم هرات را وادار ميساخت تا خودرا مديون اسماعيل خان كه جهاد كرده است بدانند وبه او تمام اختيارات را بدهندو بگذارند تااو چون عهد ملك الطوايفي امور هرات را دور از كنترول حكومت مركزي در اختيارداشته باشد . تمام علايم يك يك جاه طلب ، خودخواه وديكتاتور در وجود اسماعيل خان ديده ميشود . غصب پست وزارت آب وبرق باوجودنداشتن كوچكترين تخصص درين عرصه ثبوت اين ادعاست . درحاليكه جاي اووامثال او اگرترسي ازخدا وروزبازپرس داشته باشند گوشۀ مسجد است وسيلاب اشك ندامت وطلب بخشش وعفو خداوندي بخاطر خون ريختانده شدۀ هزاران بيگناه كه بنام اسلام انجام داده اند .
جوابع ر19128
2006-11-13 04:40:14
خدا کند که در ترکيب هيات افغانی کدام باسواد نيز شامل باشد!
جوابکمحرف19117
2006-11-12 23:37:09
امدن اسماعل خان به تاشکند تاسير های خوب به خواهد گداشت به شرط انکه پلان های عملی وقابل تدبيق با منفعت های دو چانبه داشته باشد کار مندان سفارت روابطه غير دپلاماتانه با هم کسبان اوزبکستانی های حود دارند. انها حتی پرابلم عادی را با عقده وخشن می خواهند حل کنند . درازبکستان که مواد های ضرورت اوليه مردم افغانستان وافر دارد نظر های شخصيت های ملی افغانستان مه در تاشکند هستند پدر معنوی افغانها درتاشکند.مهاچر هستند که شراکت انها در چنين مذاکرات تاثرات خوب ومثبت را دارند.
جوابامانـ معاشر کانادا19106
2006-11-10 16:44:20
هیات دولتی افغانی تحت ریاست اسماعیل خان وزیر اب و برق افغانستان طی بازدید کاری از پایتخت ازبکستان دیدن مینماید.
جوابFarsi.Ru19072
[1] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.