English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ چه چیزی مانع ثبات در روابط افغانستان و پاکستان میشود؟
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[1] 
2008-02-05 09:20:56
این مناطق یک مرتبه فروخته و قرارداد ان امضا شده است.از ان به بعد تمام حکومت ها از این موضوع فقط جهت اغفال مردم و انحصار قدرت استفاده سو نموده اند.

بلاخره چه وقت این مسله بصورت جدی بیان و حل و فصل میشود. تمام دنیا و به خصوص بازیگر اصلی قضیه (انگلیس) در افغانستان حضور دارند.
دولت های افغانستان ازچه هراس دارند که این مسله را با دنیا در میان نمیگذارد؟
بعضی ساده اندیشان به این فکر هستند که باید صبر کرد تا وقتیکه افغانستان به ان سطح از رشد و قوت نظامی برسد که این مناطق را دو باره بتواند از پاکستان بگیرد.ایا خنده اور نیست؟ ایا پاکستان شما را میگذارد تا به ان سطح از رشد برسید که خود انرا تجزیه نمائید؟

راه بیرون رفت.
گرفتن امتیاز از پاکستان (یک راه ترانزیتی ) به بحر . برسمیت شناختن خط دیورند .
تمام اقوام افغانستان نصف و یا قسمتی از انان در خارج از مرز های شناخته شده امروزی وطن ما زندگی میکنند .
به نظر من قوم پشتون نیز مانند اقوام دیگر افغانستان که از برادران شان جدا مانده اند میتواند(با شناخت سرحد رسمی بین دو مملکت) درهمجواری همتباران خود زندگی نمایند. در غیر ان میتواند سوالی در مورد قرار داد (پنجده) که همزمان با دیورند امضا گردیده طرح شود.

مردمان انطرف دیورند چه برتری دارند که مردمان پنجده ندارند ؟
جوابف.ا.بیدار25432
2006-12-09 20:55:52
حبیب خان کوچی ع ،ا:
۷۰ سال شد که ملت افغان از ناحيه خط ديورند رنج ميبرد، من نمیخواهم که فرزندانم مثل هزاران فرد دیگر قرابانی این خط شوند. آيا اين مشکل از راهی مذاکره حل نميشود؟
جوابخاطره19691
2006-12-09 04:23:12
اقوام پشتون دو طرف مرز افغانستان وپاکستان چون مواد سوخت جهت نگاه داشتن وبه مقصد پياده نمودن مرا م استخبارات پاگستان می سوزند فرزندان انها تولد ميشوند طالب مدرسه ميشوند ودر نهايت مچاهد وشهيد ميشوند وثمره ان بی ثباتی در افغانستان تشنج در درمنطقه وحهان.
جوابمعاشر19682
2006-12-08 21:14:11
اگر پاکستانی مرا به جنت رهنمایئ نمایئد . من دوزخ را انتخاب خواهم کرد .
پاکستانی ها امتحان خودرا داده است . واین باز هم یک چال ،یک فریب ،یک نیرنگ است .تا زمانیکه همت افغانها دوباره زنده نشود .مرگ ،قتل ،خون در افغانستان جاری خواهد بود.
این امتحان در دوره های مختلف داود خان ،ترکی ،کارمل ، شهید داکتر نجیب الله، بخوبی هویدا است .
بخاطر تخریب افغانستان شعبه مخصوص در چوکات ا ، س ،ا ایجاد شده است . باقی شما تحلیل نمایئد .
جواب حبیب خان کوچی ع ،ا19678
2006-12-08 09:45:45
به تاریخ ۲۲ نوامبر سال روان نماینده های اقوام پشتون، که در هردو طرفِ مرز پاکستان و افغانستان به سر میبرند، در جرگه یی در شهرِ پشاور گردِهم آمدند. مبتکرِ این فراخوان، رهبری «حزبِ عوامی ملی پاکستان» به رهبری اسفندیار ولی بود.
جوابFarsi.Ru19672
[1] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.