English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ علم وفرهنگ
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[1] [2] [3] [4] [»»] 
2008-03-25 12:31:13
سلام
من يک جوان ايرانی هستم و بسيار دوست دارم به سرزمين افغانستان و تاجيکستان سفر کنم و دوستان مورد اطمينانی از اين کشور ها داشته باشم.
اين دو کشو با ايران عضو يک خانواده ی فرهنگی هستند.
چيزی که تاکنون موجب شده از سفر به آنجا خد داری کنم عدم آشنايی با محيط اين دوکشور از لحاظ موقعيت اجتماعی و خصوصا امنيتی و حضور بيگانگان است . لطفادوستان راهنمايی کنند.
دوستتان دارم
داريوش
جوابداريوش25772
2008-03-18 03:02:50
مجروح:
http://www.herat.co.uk/dak/tu_ay_zan.html
جوابصدیقه سفا25716
2008-03-17 21:56:03
مجروح:
سلام های صمیانه ما خدمت شمایان با د
من نهایت قابل ارج خدامات برادران که به حقوق زنان حترام دارند دارم مثلا برادری هنر مند که بنام افای( عبدالسلام) با تصویری همدری خود را با زنان در رابطه به ستم که توسط مردان جاهل به استفاده از نام اسلام مینمایند قابل ستایش می دانم
برادری محترم شما بفرمایید اگر دور از وطن هستید با دوستان وخوانواده تان در افغانستان ارتباط شوید که چرا همه روزه حادثه های خود سوزی زنان ودختران جوان رخ میدهند به فکر شمایان انها از روی سعادت این کار را میکنند؟ نه این حادثه ها جز ار تنفر زنده گی همرا با مردان نا روا ومرد سالار است وهزار ها حادثه مشابه دیگر ....
جوابصدیقه سفا25715
2008-03-17 12:48:33
خواهر عزيز صديقه صفا :
به نظر من امروز مردان از هر وقت ديگر به حقوق زنان بيشتر احترام قايل اند .اشتراک در چنين مراسم و همنوا يی با زنان خود گواه اين مدعاست .
اما به نظر شما اين عادلانه و درست خواهد بود که مردان امروز کفارهْ گناهان کسانی را بپردازند که سالها بالای زنان ظلم و ستم روا داشتند ؟
جوابمجروح25711
2008-03-16 04:54:00
اامان معاشر:
ا عرض سلام برادر خوبم اقای امان معاشر من گاه گاهی مطالبات شما را در سایت دوست داشتنی ام فارسی رو ودیگر سایت ها خواندم ولی با تاسف درین اخبار از تجلیل روزی جهانی زن در شهر وانکور کانادا گارزشی داشته اید که غم ها وماتم ها را در احتوای ان دارد نمی دانم چرا انسانها که اموخته به وهشت اند نمی توانند واقعت های جامعه را ببذیرند وبرادر محترم مصاحب شما اقای عبدالسمع رحیمی فرموده اند (من افتخار می کنم از اسلام دفاع کنم )باید بر ان برادر کفته میشد این شعار دفاع از اسلام را گلبدین وطالبان هم داشت .بگذارید مانع رشد مبارزه زنان نشوید اندک هم باشد بگذارید تا خواهران ومادران رنجدیده بتواند با اظهار تنفکر در مقابل اسلام گرایان اهرمن که سالها در قید وهشت خود زنان را داشته است برزمند .وبا ابراز همدردی از اقای عبدالستار که خواسته است تبلور گر وحشیانه صفتها شده است وخواهان بیشرفت ان در هنر حیاتی میشویم واز خداوند توانا بریش حوصله مند استدعا می کنیم وهمچنان مراحعه بخاطر مدد وهمکاری به اداره های حقوق بشر مراجعه فرمایند.
جوابصدیقه سفا25701
2008-03-12 22:56:41
روز هشت مارچ به مثابه همبستگی زنان جهان در شهر وانکوور کانادا برگزار شد.

درین محفل( راتب رحیمی) ریس وخانم( نسرین نطاق جمال زاده )یکتن از فعالین کمیته اتحادیه عام المنفه افغانها براتیش کولمبیا هشت مارچ روزهمبستگی زنان را به حاضرین تبریک گفته در رابطه به حقوق ووضع زنان افغانستان سخرانی های نموده وحالت زنان را در افغانستان مورد بحث قرار دادند.
متعاقبا خانم (برستو اهنگ )و(سلما فرخاری) سرده های انتخابی شانرابه مناسبت روززن دکلمه نمودند که با کف زدن های ممتد بررقه گردیدند
هکذا درین محفل شاعران افغانی اقایان (ثنا)و) (فرخاری)با قراعت سروده های شان در رابطه به روز جهانی زن این روز را به زنان تبریک گفتند.
نزاع وجنجال.
درین محفل بوستر بزرگ که توسط یک هنر مند افغانی نقاشی و به مناسبت روز همبستگی زنان جهان به نمایش قرار دارده شده بود با اعترض توسط عده دیگری ار مهمان محفل برداشته وبه زمین گذاشته شد در رابطه یک تن از اعتراض کننده اقای (عبداسمع رحیمیار) به جواب سوال ما گفت (من افتخار می کنم که از اسلام دفاع کنم درین بوستر که چهره زن مسلیم است توهین به اسلام شده است حجاب برای زنان مسلمان ضروراست )ومولف اثر اقای عبداستار گفت (درین اثر هنری خود من خواستم سیمای زن مسلیم را در اجتماع امروزی تبازر دهم اما افسوس که درین اجتماع که تصاوی حقوق اعاده است ا ما نمی گذارند که ما هنر خود را با استفاده از ازادی بیان در خدمت اجتماع بگذاریم)درین اثر نقاشی شده توسط اقای عبداستار جهره یک زن مسلم که توسط چادرش با دستی قوی در حال خفه شدن بوده ولی با نگاه های مظلومانه تسلیم به تقدیر وسرنوشت است میباشد ودر زیر اثر نوشته شده است(بیغام زن مسلیم)
قسمت دوم این محفل را هنر مندان با اجرای اهنگ های مست ودلنشین خود گرما خاص بخشیدند که طفلکان با رقص وبزگسالان با کف زدن هاحضور هنر مندان را با همنوایی شادی بخشید.
محفل با با اهدای تهایف برای یکعده از مادران ضمن یاد اوری وقدر دانی از خدامات شان ختم شد
جواباامان معاشر25684
2008-02-19 20:16:21
به اينجا اشاره کنيد و فلم کاغذ پران باز را ببينيد.

http://aastana.blogsky.com/?PostID=30
جوابش. شهاب25555
2007-12-03 09:46:54
احمد ذکريا:
ندانستم مقصد شما از کدام اسلام است اسلام جهادی ويا طالبی نشانی های خوب اسلام در افغانستان نيست.
جوابحق گوی24976
2007-11-11 09:06:55
بهشته:دوست عزیز نه باید شما این کار را انجام دهد چرا که شما یک مسلمان هستید و دین اسلام اجازه نمیدهد که در پرده تلویزیون با لباس های قسمآ برهنه ظاهر شوید.
جواباحمد ذکريا24840
2007-10-25 12:56:42
محبوب شاه از چک :
دوست عزيز ! من هم نمیفهمم چقدر مرکبات در بولانی علاوه ميگردد . (کهبرایتان ) بگویم .در اين حالت اگر برايتان بگويم باز ايتو يک بولانی به دست ميآيد که غير از خودتان کسی ديگه خورده هم نتواند .
جوابغوث از باغ بالا24625
2007-10-21 09:57:36
محبوب شاه از چک :
شما که (نمیدانیدمیدانید ) که بولانی از چه مرکبات (مرکبات در کیمیا به عناصر تعامل شده مانند سلفر -سودیم و غیره گفته میشه نه به اجزای بولانی ) ساخته میشود من هم ( نمیدانمیدانم ) که ۱ + ۱ = ۱ میشود و مرا خو چه میکنید که حتی علما هم نمیدانند این راز را پیش خود تان نگاه کنید .بهتر است که کسی خبر نشود .
جوابغوث از باغ بالا24574
2007-10-18 02:15:04
غوث الدين: دوست عزیز من براستی نمیدانمیدانم بولانی ازمرکبات ساخته میشود من به این فکر بودم کهبرایم نوشته میکنید چقر آرد جقدر نمک چقر روغن چقدر گندنه یا کچالو و غیره و غیره. برادرم میدانید که ۱+۱=۱ میشود؟
جوابمحبوب شاه ار چک24548
2007-10-15 21:17:25
پروف:
هر یک به راه دیگری رفت!

جدا از هم ،از دو راه دور آمدیم
بر سر دوراهی ای دگر رسیدیم
دست در دست هم
به یک راه قدم نهادیم

گاهی شاد و خندان
گاهی غمگین و گریان
به راه خود ادامه دادیم
بر سر دوراهی ای دگر رسیدیم
هر یک به راه دیگری رفت!

2007- سپتامبر -26 ــ بروکسل


جواباردوخانی. شوخی و جدی24534
2007-09-22 12:25:58
http://www.ariayemusic.com/dari4/siasi/sorayabaha6.html
جوابپروف24347
2007-09-19 10:32:20
(انتخابی)

خانه دوست کجاست؟ در فلق بود که پرسید سوار
آسمان مکثی کرد
رهگذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شنها بخشید
و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت:
"نرسیده به درخت
کوچه باغی است که از باغ خدا سبز تر است
و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است
می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ، سر به در می آرد
پس به سمت گل تنهایی می پیچی
دو قدم مانده به گل
پای فواره جاوید اساطیر زمان می مانی
و تو را ترسی شفاف فرا می گیرد
در صمیمیت سیال فضا، خش خشی می شنوی
کودکی می بینی
رفته از کاج بلندی بالا، جوجه بردارد از لانه نور
و از او می پرسی خانه دوست کجاست؟
جوابپروف24293
2007-09-14 00:24:05
بهشته: سلام خود را به مردم دور از وطنم تقدیم میدارم واز خدا وند خا هانی سلا متی هم وتنان خود را خا هانم ودر هر کجا ی سر بلان آبرو مندانه باشد من با این فعالیت های اچتماعی شما کا ملند به عینوا نی یک افغانی موافیق خستم که هموتنان ما بی توانت در اجتماع غرب.
جوابسید حمید24140
2007-08-30 14:30:43
آتش از کابل:
سلام دوست عزيز :
نام من محمد حنیف مزاری است از اینکه در یاد از تيمور لنگ افتاده ای ارزوی خوبی برایت میکنم
محمد حنيف مزاری از استراليای جنوبی
جوابحنيف23685
2007-08-28 13:09:48
به خواهر گلم بهشته .

من به عنوان يک وطندارت ميخواستم برايت بگويم که اين فرصت طلائی را از دست نده. به نظر من اين کار شما باعث افتخار ما افغانها خواهد بود(نه افغانهای با تعصبات کورکورانه و غيرت های بيجا.) همه دنیا از محرومیت زنان افغان باخبرند و محرومیت آنان درداخل کشور بدلیل غیرت بیجای ما مردان افغان حداقل درين يکی دو نسل آينده متاسفانه پابرجا خواهد بود. اما اميدوارم حداقل زنان ودختران هموطن ما که در کشور های غربی زندگی ميکنند از حداقل حقوق شان که انتخاب یک شغل دلخواهشان (البته آبرومندانه) برخوردار باشند.
خواهر گلم. برایت از ته دل موفقیت درین کار و خوشبختی در همهءزندگی آرزو میکنم.

و شما برادر هموطن که مخالف اینچنین جریانات و مخالف آزادی زنان کشورم هستید: بجای مخالفت با آزادی نسبی یک دخترهموطن در یک گوشه دیگری از دنیا و به اصطلاح تهدید او بهترست به فکر کشور بدبختت باشی که از فقیرترین رنجدیده ترین وعقب مانده ترین کشورهای جهان است چونکه ما مردان افغان همواره بجای سعی در آبادی و ترقی وطن در فکر درازتر ساختن چادری زنان افغان و تنگتر ساختن هرچه بيشتر محوطهء زندان آنهاست.
برادر عزيز هموطن:
بايد بياد داشته باشيم که ما مردان افغانیکه که حتی مخالف ديده شدن موی و روی به اصطلاح ناموس ما هستبم تقوا و پرهيز را برای خودما نميخواهيم فقط از زنها انتظار پرهيزکاری داريم. بنظرمن بسيار کم مردی از ميان ما پيدا ميشود که بلاخره به يک طريقی تقوا را زيرپا نگذاريم. به گفتهء معروف : چيزی را که به خود نمیپسندی به ديگران نيز نپسند. آيا ما حاظريم برای يک روز محروميت زن افغان را خود بکشيم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
جوابعليرضا23625
2007-08-21 09:05:44
سلام به همه دوستان
اگر اجازه باشد ازين طريق دوستم را که خيلی وقت ميشود که ازان ادرس ونشان ندارم
نام اواست نعمت الله رحيمی سال ۲۰۰۰ ميلادی از ليسه نور ازکويته پاکستان فارغ شديم بعدااو به عربستان سعودی رفت وازانجا به روسيه رفته است حالا نميدانم که کجا است اگر وی ازين ويب سايت استفاده مينمايد با من درين ايميل ادرس به تماس شود
rezakhatiriar@gmail.com
جوابمحمد رضا23468
2007-08-18 15:41:36
قاتل درهر جائيکه باشد خداوند خرابش کند
جوابعزيزقادری23406
2007-07-26 22:44:51
ولی از هالند:برادر عزیز من و شما فعلا آشنا شدیم از سابق نمی شناختیم فرق نمی منکند یک دوست من بنام ولی به هالند است او پیلوت است از همصنفی های من ولی چندین سال با او ارتباط ندارم. نام من محبوب شاه است من به ۱۳۵۶ به لیسه عسکری کابل شامل شدم بعد به پوهنتون هوائی بعد دوسال رادست بودم به مزار بعد به چکوسلواکیا اکادمی هوائی را خواندم رشته برق و فعلآ اینجا در یک فابریکه کار برق و ادارئی برق را اجرا میکنم. محبوب
جوابمحبوب شاه از چک22979
2007-07-25 14:21:48
بهشته:
سلام، به نظر من، هیچ مشکلی نیست، در صورتیکه فامیل تان موافق اند، میتوانید در اعلانات تجارتی برایشان کمک کرده چیزی نفع اقتصادی هم ببرید و هم با شیوه های تجارت امروزی نیز بهتر آشنا میشوید. به فکر من، امروز این کار بهترین منبع در آمد از راه کاملاً پاک، اصولی و منطقی میباشد برای یک دختر.
موفق باشید.
جوابصمیم22971
2007-07-24 08:32:38
بحث علمی هست اينجا جان من
تا توانی گوش کن جانان من

صاحب سايت نامه صفحه را صفحه علم و فرهنگ مانده. ما شکر کل ما ميفاميم که علم جداست فرهنگ جداست.
ولی چيزی را که مه نفاميدم پاليدن گم شده هاُ. پخته کردن بولانی. نمايش رقص ايرانی و غيره و غيره ره به عمل چی غرض و به فرهنگ چی؟
جوابمخل22953
2007-07-23 13:03:39
سلام بهشته جان :
اميد وارم که دارای صحت باشيد
به نظر من انسان بايد در زنده گی کاری را انجام بدهد که انسان در آينده از انجام ان نادم و بشيمان نشود

با احترام وليد از کابل
جوابوليد22945
2007-07-23 10:44:37
جهان سوم یعنی جاییکه هر کس در فکر آبادی مملکت اش باشد خانه اش خراب میشود و هر کس بخواهد خانه اش را آباد بسازد باید در تخریب مملکت اش سهم داشته باشد.
جوابغوث الدين22940
2007-07-17 22:38:18
محبوب شاه ازجمهوری چک:
برادر عزيز من! اسم شما به من خيلی ها اشنا است. اما من هيج وقت به مزار شريف نبوديم. من در کوته سنگی تولد شديم.مکتب ابتدائی را به تجربوی دارالمعلمين بودم. تا صنف نهم در ليسه حبيبه بودم. صنف ده .يازده و دوازهم را به ليسه عمر شهيد (۱۳۵۷) ختم کردم وبعدا مامور شدم
دوره اول عسکری را در قول اردو نمبر ۲ قندهار لوا هفت زرهدار بعدآ محصل به دوشنبه و بار ديگر سرباز دوره احتياط به لوای ۱۱ سر حدی ولايت هلمند بعدآ مامور دولت.وسال ۱۳۷۲ مهاجر به پا کستان و فعلا به ها لند.اگر تو محبوبشاه ليسه حبيبه هستی در سالها ۵۲ و۵۳ و۵۴ سلام.
اميد که خوشباشی تشکر.
جوابولی از هالند22904
2007-07-17 08:31:42
محبوب شاه از چک :
خودت به راستی هم بختن بولانی را ياد نداری يا هموتو يک فير کردی !!!
اگر به راستی ياد نداری خو مرحبا به اين استعداد و اين دانايی و خرد!!!!
جوابغوث الدين22890
2007-07-13 17:02:43
سلام
اميدوارم تمام همشهريان و وطن دار ها خوب باشند من ادرس دوستان خود ام را كه مدت 26 سال است كه از افغانستان خارج واز انها خبري ندارم به كمك شما خواستارم اسم داود عزيزي فرزند عبدالطيف مسكونه كارته بروان وخواهرش نظيفه عزيزي كه صنف دوم فاكتولته طب درسال 1360 بود كه كابل را ترك و مهاجرت كردند و بدر شان در زمان اخر محمد ظاهر شاه والي جلال اباد بود در صورت اطلاع به ايمل sp00002003 @yahoo.com اطلاع دهيد قبلا تشكر ميشود امان ومشتاق ستاري
جوابامان22847
2007-07-06 09:23:09
برادر عزيز ولی جان از هالند اگر محبوب شاه را می شناسید و به مزار بودید با من ارتباط بگیرید
mahbub@seznam.cz
جوابمحبوب شاه ازجمهوری چک22710
2007-07-04 03:19:37
هموطنان محترم!
جهت خاطر شما اينک فلم هنری رستم وسهراب در ده قسمت خدمتتان تفديم است امید تماشا نمایید:

http://www.youtube.com/watch?v=hrXsZZsecFc&mode=related&search=
جوابعبدالله22679
2007-07-02 00:37:36
سلام به همه شما: آیا کسی است که برایم بنویسد چه قسم بولانی را پوخته کنم گندنه را این جا کشت کردم .
mahbub@seznam.cz
جوابمحبوب شاه ازجمهوری چک22630
2007-06-29 02:38:40
دوستان عزیز سلام و امید خسته نباشید!
با ديدن اين رقص زيبای ايرانی لطفآ از زندگی لذت ببريد:
http://www.youtube.com/watch?v=irsAg2jA7ik&mode=related&search=
جوابليلا از مشهد22585
2007-06-18 22:10:56
با سلام به همه کارکنان و بازدید کننده گان خوب سایت فارسی.رو خواهش میکنم، داستانی که به قلم خالد حسینی نویسنده امریکایی افغانی الاصل زیر نام « کاغذ پران » در سال 2003 نوشته شده است را اگر به شکل پی دی اف، یا در وبسایتی دیده اند و یا در دسترس دارند به این آدرس بفرستند.
گر چه این رمان یا ناول به بیش از 150 زبان دنیا ترجمه شده است ولی لطفاً به یکی ازین 4 زبان « فارسی، انگلیسی، فرانسوی و ترکی » اگر در دسترس دارید، به آدرس ذیل بفرستید.
lisa_uz04@yahoo.fr
ضمناً میخواهم یاد آور شوم که داستان « کاغذ پران » به زبان انگلیسی زیر عنوان « The Kite Runner » و در زبان فرانسوی « Les Certs-volants de Kaboul یعنی کاغذ پران های کابل » ترجمه شده است.
با تشکری و امتنان پیش از پیش از دوستانی که همکاری میکنند.
جواببلقیس جان ملکۀ سبا22387
2007-06-14 13:58:45
سلام ولی جان بدخشی از هالند

امیودارم برادر عزیز مارا فراموش نکرده باشند.
لطفا با من تماس بگیرید، گفتنی های درمورد ۶۰ امین سالگرد احمد ظاهر روان شاد داریم
برای فعلا خدا حافظ

با احترام مطلوبه از تاشکند
جوابمطلوبه22333
2007-06-14 04:53:30
فابل توجه علاقمندان آشپزی!
غذا های معروف وطن ما:

بولانی
بولانی يکی از غذا های مشهور و مزه دار افغانی می باشد که خمير ذغاله شده را گندنه و يا کچالو پر نموده به شکل نيم دايره بالای تابه انداخته در روغن سرخ می کنند. بولانی را در تندور .نيز پخته می کنند که بنام بولانی تندوری ياد می شود

منتو
َيکی از خوراکه های لذيز افغانی می باشد که در بخار آب پخته می شود. خمير منتو را به شکل دايره های کوچک قطع نموده از گوشت سرخی، دنبه، پياز، سير، گشنيز و مرچ سياه پر نموده در ظرف مخصوص می چينند


قابلی پلو
قابلی پلو افغانی بسيار مشهور می باشد و تقريباً اکثر کشور های جهان و کشور های همسايه به نام آن آشنا هستند که از برنج باريک، گوشت يخنی گوسفند، زردک، کشمش، خسته و پسته تهيه می .گردد

شولهء غوربندی
در ولسوالی غوربند شولهء پخته می کنند که به نام شولهء غوربندی ياد می شود. اين شوله را از برنج، ماش و قورمهء دال نخود دار گوشت گوسفند تهيه ميکنند


کچری قروت
چيستان: از در آمد حيدری قباء سفيد لنگی زری
جواب چيستان فوق کچری قروت يکی از غذاهای مشهور و مزه دار افغانی می باشد که اکثراً در زمستان پخته می شود. روز اول زمستان مردم صندلی و يا بخاری می گذارند، کچری قروت پخته می نمايند. کچری قروت از برنج لک، قروت و کوفته تهيه می شود


سمنک
سمنک را در ميله های بهاری پخته می کنند و يکی از غذا های هوسانهء مردم افغانستان می باشد که گندم را در ظرفی انداخته در روز های بارانی در زير باران می گذارند. وقتی سمنک سبز شد آنرا کوبيده و جوش ميدهند. در ديگ آن هفت بار آب مياندازند و با تبخير شدن آن، چارمغز های زنده را با قدری خسته و پسته علاوه کرده بعد از آماده شدن بالای آن خشخاش را انداخته نوش جان می کنند

برانی بادنجان
بادنجان سياه را ورق، ورق بريده در روغن سرخ می کنند، بعداً با لعاب تهيه شده يکجا دم داده با قروت و نعنای خشک آن را تزئين می کنند. برانی بادنجان يکی از غذا های بسيار لذيذ و مزه دار افغانی می باشد که همه فاميل ها آنرا خوش دارند

شوربای کله
شوربای کله يکی از غذا های مخصوص زمستان مردم با ذوق افغانستان می باشد که کله گوسفند را پاک کرده خوب می شويند، بعداً در ديگ انداخته جوش ميدهند تا کف آن گرفته شود. پس گندم نخود، پياز، زردچوبه با قدری دنبه را به آن علاوه می کنند، وقی پخته شد در کاسه ها کشيده و در آن نان را ميده کرده تناول می کنند


شوربای ديگ سنگی
شوربای سنگی يکی از غذا های محلی افغانستان بوده که در ديگ سنگی پخته می شود. اين شوربا دارای لذت خاصی می باشد که همراه گوشت گوسفند، دنبه، دالنخود، مرچ و سير را علاوه داشته مقداری آلوبخارا را به آب آن می اندازند. سپس قدری آتش در گوشهء تندور انداخته ديگ را در پهلوی آن قرار ميدهند. بعد از آماده شدن نان را در کاسه ها ميده کرده و صرف ميدارند

دلمهء برگ تاک انگور
اين غذای مزه دار را طوری آماده می کنند که برگ های تازهء تاک انگور را ميده در بين آن کوفته قبلاً تهيه شده را گذاشته و با تار می بندند و در بين لعاب بادنجان رومی، سير و پياز می گذارند تا پخته شود

آشک
خمير را سخت آماده نموده و به شکل دايره های کوچک قطعه می کنند، سپس در بين آن گندنهء ميده شده را پر نموده جوش ميدهند. بعد از صاف نمودن، قروت، نعنا و قورمهء دالنخود را بالای آن علاوه نموده نوش جان می کنند

کباب تندوری
مردم افغانستان مردمان مهمان نواز و بسيار خراج هستند. در مناطق مرکزی افغانستان وقتی مهمان زياد تر از پنج نفر ميداشته باشند، يک راءس گوسفند کلان را ذبح کرده و خوب پاک می شويند، بعداً مقداری سير و نمک را آماده ساخته تمام گوسفند را خوب سير و نمک می زنند. بعداً آتش کافی در تنور می افروزند و يک کاسه مسی را در روی آتش گذاشته گوسفند را مکمل توسط سيخ تندور در تندور پائين می کنند، طوريکه دنبهء گوسفند آهسته، آهسته در بين همان کاسه آب شده و بعد از دو الی چهار ساعت گوسفند پخته می شود. البته پخته شدن آن مربوط به چاقی و کلانی گوسفند می باشد .
جوابنرگس از کابل22329
2007-06-05 22:05:35
هموطنان عزيز جهت رفع خستگی تان اين فلم چديد افغانی را تماشا فرماييد:
http://www.youtube.com/watch?v=Uq63NJzmGxM&mode=related&search=
جوابنادر22210
2007-05-29 16:03:17
آتش از کابل:

لالا جان از تيمور لنگ خو کدام عکس نيافتم اگه از تيمور کور کار داری که برت روان کنم .
جوابگلزمان22076
2007-05-27 20:21:06
عارف:
دوست عزیز سلام عارف چان :

من بشما ادرس الکترو نیکی خود را ارسال می کنم . اما من شما را بچا نیاوردم امید خود را کمی معرفی بدارید که بعدآ با هم تفا هم نماییم . تشکر
جوابولی از هالند22059
2007-05-23 14:27:21
از اقای ولی هالند تقاضا دارم در صورت امکان ادرس الکترونيکی خود را برايم بفرستند. ادرس من هست: h_jami@yahoo.com
جوابعارف21992
2007-05-20 14:04:30
دوستان !
یک عکس، تابلو، یا رسم هرچه که باشد از پیر طریقت من حضرت ( تیمور لنگ) را برایم بفرستید.
جوابآتش از کابل21928
[1] [2] [3] [4] [»»] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.