English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ علم وفرهنگ
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[1] [2] [3] [4] [»»] 
2006-10-17 15:55:34
در مورد حقوق زنان بیشتر بنویسید.
موفق باشید.
جوابشیدا نامداری18748
2006-10-16 01:50:27
نفری از دوستش سوال کرد زمضان خفه رفت يا خوش ؟ دوستش گفت اگر خفه ميرفت باز نميامد تشکر از توچه تان .
جوابمحی الدين آرين18723
2006-10-08 16:36:49
جهت معلومات طبی شما:
اسپيرين، داروی معجزه آور:
ــــــــــــــــــــــــ
چند رشته مطالعات تازه نشان می دهد که اسپيرين می تواند در برابر سرطان دهن، حتجره و مری و همچنين روده از بدن محافظت کند.

از يک سو محققان ايتاليايی می گويند که مصرف مرتب اسپيرين برای مدت پنج سال خطر ابتلا به سرطان دهان، حنجره و مری را به ميزان دو سوم کاهش می دهد و دو گروه ديگر در آمريکا از تاثير مثبت اسپيرين در پيشگيری از سرطان روده خبر می دهند.
اکثر مردم آسپيرين را برای تسکين درد به کار می برند، اما استفاده از آن برای حفاظت در برابر بيماری های قلبی و حتی ارتروز نيز رايج است
مطالعات قبلی نشان داده است که اين دوا ؛که بيش از يک قرن پيش ساخته شد، می تواند به پيشگيری از سرطان ريه کمک کند.

مطالعات در ايتاليا:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
يافته های تازه حاصل مطالعاتی است که اخيرا دانشمندان موسسه تحقيقات داروسازی در ميلان انجام داده اند.

آنها اطلاعات حاصله از سه تحقیقات جداگانه شامل 965 بيماری سرطانی و 1779 نفر که به خاطر ساير ناراحتی ها در بيمارستان بستری شده بودند را تجزيه و تحليل کردند.

دانشمندان دريافتند در افرادی که برای مدت پنج سال يا بيشتر به طور مرتب از آسپيرين استفاده کرده اند در مقايسه با ساير افراد، احتمال ابتلا به سرطان دهان، حنجره و مری به ميزان دو سوم کاهش يافته است.


برای ارزيابی بيشتر خواص اسپيرين و کشف عوارض جانبی احتمالی استفاده درازمدت از اسپيرين، به مطالعات مفصل تری نياز است
دانشمندان بر اين باورند که اگر مردم مصرف اسپيرين را به خصوص برای خواص ضدسرطانی آن هرچه زودتر آغاز کرده باشند، تاثير آن حتی از اين نيز بيشتر خواهد بود.

با اين حال برای ارزيابی بيشتر اين موضوع و کشف عوارض جانبی احتمالی استفاده درازمدت از اسپيرين، به مطالعات مفصل تری نياز است.

دکتر کريستينا بوستی، تحقیق گر اصلی اين مطالعه، از نتايج آن تمجيد کرد و گفت: "نتايج اين مطالعه دانش ما را درباره فوايد صحی اين داروی خارق العاده تقويت می کند و حکايت از آن دارد که شايد مصرف اين دارو در آينده به عنوان شيوه موثری برای حفاظت از بدن در برابر سرطان شناخته شود."

دکتر ريچارد سوليوان، سرپرست برنامه های صحی موسسه "تحقيقات سرطان بريتانيا" نيز گفت: "اسپيرين را بايد يکی از مهم ترين يافته های تاريخ داروشناسی دانست."

وی گفت: "به نظر می رسد آنچه زمانی به عنوان تنها يک مسکن ساده ساخته شد، دارای آثار فراگير مفيدی بر سلامتی باشد."

با اين حال او افزود: "ما هنوز در مرحله ای نيستيم که بتوانيم به همه مردم توصيه کنيم به مصرف روزانه اسپيرين روی آورند، زيرا به تحقيقات بيشتری در مورد تاثير آن و عوارض جانبی احتمالی آن در دراز مدت نياز داريم."

"با اين حال به نظر می رسد اين دارو می تواند به بخش مهمی در روند پيشگيری از سرطان بدل شود."

نتايج مطالعه اخير در نشريه بريتانيايز "کنسر" (سرطان) چاپ شده است.

پيشگيری از سرطان روده:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از سوی ديگر دو گروه از دانشمندان امريکايی دريافته اند که اسپيرين می تواند در بيماران آسيب پذير (به ويژه کسانی که قبلا به سرطان روده بزرگ مبتلا بوده اند) شديدا از خطر ابتلا به اين سرطان بکاهد.
دکتر ريچارد شيلسکی، از دانشگاه شيکاگو که يکی از اين گروه ها را هدايت کرده است گفت آثار پيشگيرانه مصرف تنها يک اسپيرين در روز چنان زياد بود که ما آزمايش هاي مان را در همان مراحل اوليه متوقف کرديم
با اين حال اين پژوهشگران نيز هشدار دادند که برای پی بردن به عوارض جانبی احتمالی استفاده درازمدت از اسپيرين به مطالعات مفصل تری نياز است.

وی گفت: "اسپيرين تاثير پيشگيرانه بسياری مهمی داشت. در مطالعه ما اين دارو آشکارا از تشکيل پليپ (Polyps) در افراد آسيب پذير کاست، که خبر بسيار خوبی است چون راه تازه ای برای کاهش خطر بازگشت بيماری به افرادی که قبلا به سرطان روده مبتلا بوده اند فراهم می کند."

تصور می شود که اسپيرين با مسدود کردن انزيمی که برای رشد غدد سرطانی ضروری است از خطر ابتلا به آن می کاهد.

نتايجه اين رشته از تحقيقات در نشريه "نيوانگلند جورنال او مديسين" چاپ شده است.
جوابادريس از نيو يارک18579
2006-10-06 17:11:16
مینا:
مينا جان علل طلاق در هالند دلايل مختلف می باشد. مثلا من چند نمونه طلاق را که اتفاق افتيده ومن نيز شاهد رويداد بودم .برایتان قصه میکنم و این یک تجربه ای است به دیگران. بطور مثال
يک جوان تقريبا مدت ۱۵ سال در هالند تنها بود. در سال ۱۹۹۳ به پاکستان امد با یک دختر نامزاد شد.وبعدمدت محدود ازدواج کردند وخلاصه به هالند امدند بعد از سپری کردن مدتی خداوند برایشان فرزند داد بعداز تولدی مناسبت دختر با پسر روی يک موضوع ناچيز بر هم خورد. بعدمدتی دوباره اشتی کردن و صاحب يک دخترک هم شدند بعدارتولدی دختر موضوع شديدتر شد. صرف به يک تصميم ازهم جدا شدند. زن با دو اولاد زنده گی ميکند و مرد تنها.
دوهمی را برايت بگويم. زن ۱۸ سال پيش در افغانستان ازدواج نموده بودن سه فرذند شان در همان جا يعنی در وطن تولد شده بودند وقتی که پای شان به هالند رسيده بود فرزندانشان دست راست وچپ خود را ميشناختن.خلاصه مادر همراه شوهر با سه فرزند شان يکجا به مسکو رفته بودند. نظر به شرايط قاچاقبر مادر همراه سه فرزند خود به هالند امد و شوهر به مسکو خلاصه فاصله ايجاد شد. زن به مسکو زنگميزد مرد را نمی يافت. ومرد به هالند زنگ ميزد زن قهر که من زنگزدم تو گم بود در پهلو کدام زن و يا دختر روسی بودی. خلاصه مرد قناعت ميداد وزن قبول نميکرد. زن در هالند بسو عشق رويايی خود رفت از اداره اولاد هم برامد و از چوکات انسانيت خود اش. خلاصه مرد بعد از مدتی چند سال بلاخره خودرا به هزار مشکل به هالند رساند
بعد از شناخت محيط ماحول و زيست افغانها به گوشش موضوع و راه را که زن اش بخود انتخاب کرده رساند اما وقت کار خود را کرده بود. مرد از همان راه که امده بود به همان راه خود رفت. وقتی که به اصطلاح عاشق زن خبر ميشه که يک مرد به خانه اش است زن ميگويد شوهرم امده و ان مرد ناروا ميگويد که تو گفته بودی شوهرم مرده. پس دروغ بود. مرد اين بهانه گرفته از زن و ارتباط با وی خلاص ميکنه. داستان غم انگير مردايکه بيش از ۱۷ سال ويا ۱۸ سال زنده گی خوب خانواده گی داشتن وکنون مرد تنها وبیکس است جریان دارد.
سومی : پسر از فامیل ازاد منش بوده در یک محفل یک دختر را انتخاب میکنه بعداز طالب گاری ها بلاخره ازدواج میکنه.زن بعد از چند وقت محدودعکس بچه را با یک دختر برهنه که در کنار ساحل گرفته بودند از لابلای کتاب ها بچه پیدا میکنه. و دختر این موضوع بسیار جدی میگرد بچه هرقدر دلیل میگوید خلاصه باد بیابان میشه جا را نمیگیرد. فامیل هایاز موضوع اگاه ميشوند. پدر بچه ميگويد اينجا خارج است بايد جوانها مطابق شرايط اين جا خود را عيار کنن.پدر بچه به خاطر قناعت دادن فاميل دختر ميگويند. شما واقف حال هستيد دامادم از جر من نيست او هم تا با دخترم اشنا و توافق حاصل کرده حتما با دختر ها بود و معاشرت کرده پس دخترم از جرمن طلاق بگيرد نخير. حالا من ميگويم پيش از اينکه با شما ما خويشی مکرديم پسر م از بی زنی نمرده بود زن هم داشت ودوست دختر هم داشت افسوس که انها مسلمان نبودند. پسرم همه شانرا پس لخت زد و حاصر شد که به يک دختر مسلمان ازدواج کند که کرد. درصورت که شما اينقدر تاريک انديش و متعصب بودين از اول حاضر نميشديد.پس تفاهم نيست دختر تانرا بخانه تان ببريد. خلاصه طلاق شدند. مينا جان از اين موارد داستانها غم انگیز تنها به هالند نيست بلکه در تمام کشور ها غرب است.
اما يک سوال هميش منرا ازار ميدهد که چرا ما خود را گم ميکنيم عننعات پسندديده خود را که دران عزت ٬ حرمت٬ غرور٬ اسلاميت٬ انسانيت و خلاصه همه خوبی ها است فراموش ميکنيم.تقليد بيجا مینماییم.توصيه من به جوانها هم است که دفعتا خود را در کام ياس و ناميدی که او را عشق دو روزه ميگويم نياندازند.جوانها بايد رفيق پدر ومادر خود باشند هر رويداد که به زندم گی شان اتفاق ميفتد با با مادر ويا پدر بسيار دوستانه طرح کنن .هيچ پدر ومادر دشمن اولاد خود نمی باشد و پدر ومادر خود را قربان ميکنن تا فرزندانشان ارام باشند. اگرفرزند در تصميم گيری تنها ميباشد با بار رنج درد و عذاب را خود اش انتقال بدهد.
در مورد سن ازدواج در هالند مختلف ميباشد و اکثريت به سن قانونی ميباشد.
خواهر گل اميد که توانسته باشم جوابگو سوالات شما باشم. موافق گامگار و پيروز باشيد.
اگر شما خواسته باشيد يک داستان غم انگيز که دامنگير فاميل ها شده برايتان قصه کنم. ارايه ان داستان واقعی يک درس و عبرت است . به ديگران. خدا حافظ
جوابولی از هالند18536
2006-10-05 14:20:34
ولی از هالند:
میتوانید به من در مورد علل طلا ق در هالند اطلاعات بدهید و همینطور در مورد سنن ازدواج در ان کشور
جوابمینا18505
2006-10-05 11:28:26
اولين راز بدست آوردن موفقيت و سعادت خدمت افغان های عزیز

فکر و اندیشه،از رازهای مهم کامیابی مردان بزرگ است.
اگر شما در راه آنان گام بر می دارید و خواهان سعادت و موفقیّت خویش هستید،باید از قدرت فکر بهره مند شوید و با استفاده ی از اندیشه های مثبت،کمبود های خود را جبران کنید تا به اهداف عالیِ خویش دست یافته و بتوانید جامعه ی خود را با افکار و اندیشه های ارزنده آشنا سازید.
هرگاه نیاز به یاری و کمک فکری داشتید،با شخصیتهای آگاه و دلسوزی که دارای شرایط مشاوره هستند ،به مشورت بنشینید و از اندیشه ها و دست آوردهای آنان سود جویید.
با استفاده از رهنمودهای ارزشمند کسانی که شایسته ی مشورت هستند،با اهداف عالی آشنا شوید و بهترین و ارزنده ترین هدف را انتخاب کنید.زیرا آینده ی شما در گرو هدفی است که برای رسیدن به آن تلاش می کنید.
آن گاه با اراده ی قوی و همّت عالی که از شرایط پیشرفت و موفقّیت است،نظم و برنامه ای را که مناسب با هدف شما است،جامه ی عمل بپوشانید.
زیرا نظم و برنامه ی صحیح،راه را برای رسیدن به هدف،نزدیک و آسان می کند و شما را زودتر به مقصد نهایی می رساند.
با بهره گیری از وقت و استفاده و استفاده از فرصتهایی که به دست می آورید،از همنشینی با نیکان بهره مند شوید؛تا بر اثر همنشینی با آنان مصاحبت کنید تا بتوانید از قدرتهای روحی و معنوی آنان نیرو بگیرید،و با استفاده از دست آوردها و تجربه هایی که آنان نیرو بگیرید،و با استفاده از دست آوردها و تجربه هایی که آنان در طول سالیان دراز به دست آورده اند،به مخالفت با نفس بپردازید.
در صورتی که نفس خود را کنترل کنید و صبر و استقامت را پیشه ی خود نمایید،انرژی های روحی شما متمرکز شده و قدرت های معنوی شما افزایش می یابد،زیرا بر اثر صبر در برابر هواهای نفسانی،باطن و سریره ی شما از زشتی ها پاک می شود و به مقام اخلاص-که سرّی از اسرار خداوند است-راه می یابید.

در این هنگام قلب شما با الهامات رحمانی روشن می شود،و چشمه های حکمت و علوم بر زبانتان جاری می شود.واز علم و دانش که وسیله ی ارتقاء به درجات عالی و راه یافتن به مراحل ارزنده ی تقرّب به خداوند است،بهره مند می شوید.
اگر به سوی باب علم و دانش پرگشایید،بر شرافت و ارزش خود می افزایید و با انوار تابناک معارف خاندان وحی،قلب خود را روشن می سازید و می توانید همچون مشعلی فروزان بر جامعه ی خود نور افشانی کنید و آنان را با مکتب حیاتبخش اهل بیت اهل بیت (ع) آشنا سازید،و دلهای زنگار گرفته را با تابش اشعه ی پر فروغ گفتار آنان ،صیقل زده و روشنایی بخشید.
برای انجام این گونه خدمات،تلاش و کوشش کنید تا توفیق الهی شامل حالتان شود؛زیرا برای به دست آوردن توفیق علاوه بر دعا،سعی و تلاش نیز ضروری است.
توجّه داشته باشید تا توفیق الهی از ما دستگیری نکند،به کاروان حقیقت نخواهیم رسید.
کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش
کی روی؟ره زکه پرسی؟چون باشی؟
اگر می خواهید به کاروان حقیقت برسید،از طعنه ی اغیار به خود بیم راه ندهید و از سرزنش خار مغیلان نهراسید.
حرکت کنید،از جای برخیزید و از پای ننشینید تا به مقام یقین که از ویژگی های مردان بزرگ و خود ساخته است،راه یابید

دوست دار شما حفيظ ا لا صمدی
جوابحفيظ ا لا صمدی از کا بل افشار18499
2006-10-05 01:03:40
هموطنان پر خور ما توجه کنند:
"پرخوری شبیه به اعتیاد است":
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
محققین امیدوارند این یافته جدید راهی تازه برای تداوی پرخوری پیش رو بگذارد
مجققین با اسکن مغز انسان دریافته اند که ساز و کار گرایش به پرخوری در مغز همچون اعتیاد به مواد مخدر است. به این ترتیب آنها تصور می کنند به راه تازه ای برای مقابله با مشکل پرخوری که در برخی جوامع بسیار شایع است دست خواهند یافت.
اسکن مغز هفت داوطلب دارای اضافه وزن آشکار کرد قسمتی در مغز که سیری را کنترل می کند همان قسمتی است که میل به مواد مخدر در معتادان را برمی انگیزد.

این گروه از پژوهشگران آمریکایی که نتایج تحقیق خود را در مجله آکادمی ملی علوم امریکا منتشر کرده اند می گویند یافته های این تحقیق می تواند به طور بالقوه برای دستیابی به روشهای درمانی تازه برای چاقی به کار رود.

برای هر هفت نفری که در اين تحقيق شرکت داشتند، يک دستگاه کاهش وزن اختصاص يافته بود.

این دستگاه امواجی الکترونیکی حاوی پیام سیری را به سیستم عصبی مغز می فرستد و در نتیجه میل به خوردن را در فرد کاهش می دهد.

برای مطالعه پيام های رد و بدل شده ميان معده و مغز، داوطلبان دو بار در فاصله دو هفته اسکن مغزی شدند: يکی هنگامی که دستگاه را برای آنها کار گذاشته بودند و يکی هم هنگامی که آن را قطع کرده بودند.

راه های تازه:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
در حالی که داوطلبان احساس سیری می کردند و تحریک مغز ادامه داشت، اسکن مغز نشانگر افزایش متابولیزم (سوخت و ساز) در هیپوکمپ بود؛ منطقه ای در مغز که هیجانات، رفتار و یادگیری و حافظه را کنترل می کند.

داکتر جین جک وانگ مدیر این گروه تحقیقاتی می گوید: "به محض اینکه نتایج این اسکن ها را دیدیم به یاد آوردم که ما وقتی روی معتادان مطالعه می کردیم همین واکنش ها را در همین ناحيه از مغز آنها در زمان ميل شديد به مواد مخدر مشاهده کرده بودیم."

او می گوید این یافته ها این نظریه را که قسمت های مشترکی در مغز برای مصرف غذا و مواد مخدر وجود دارد، تقویت می کند.

داکتر ونگ می گوید با وجود اینکه این مطالعه محدود بوده است ولی می تواند راه تازه ای برای پیشگیری و درمان پرخوری در برابر ما قرار دهد.
جوابادريس از نيو يارک18482
2006-10-04 14:15:44
بردار محتر م مسول نشر یه افغان اولتر از همه احتراما تخود را حضور تمام کارمندان این نشریه تقدیم مدارم خدا کند مضمو ان علمی واسلا می وفرهنگی در نشر یه بنو سید.


جواباسدالله مدیر مخا بر ات18472
2006-09-29 00:37:07
(موضوع علمی):
زمین با خطرات گوناکون مواجه است:
کره زمین که حیثیت مادر را بر موجودات آن دارد، در حال فرو رفتن بر حلقوم نابودی ای سیلاب های مدحش، طوفان های وحشتزا و زمین لرزه های پیهم است که هزاران زنده جان را ربوده و هزاران طفل بی گناه و مظلوم را محروم از مهر و شفقت والدین ساخته و میسازد.

ستاره ها اشک میریزند، ابر ها در گریز اند و آب ها از خشم پرواز میکنند، حیوانات میخندند و پرنده ها فریاد میزنند.

این اشک ها، فریاد ها و خنده ها نه از برای خوشیست بلکه بر حال مفخرینیست که خود را اشرف مخلوقات دانسته و مدعی ای، عقل منطق، عاطفه و احساس اند، ولی به وحشی ترین و بی عاطفه ترین پدیده کره زمین مبدل گردیده و خود را خود به دریای وحشت و نابودی غرق مینمایند.

آنهاییکه تصور میکنند ابر قدرت های کره کوچک زمین اند و با وحشت های هستوی و اتمی فخر فروشی میکنند، آیا فکر نموده اند که برتریت اوشان بیشتر است یا از مرکبی که بدون ضرر رساندن بار میبرد. (من در هراسم که روزی از من پرسان شود که به کدام حق مرکب را به وحشی ترین پدیده کره زمین مثال آوردم.)

جنگ، خشونت، تبعیض، نزاع، خودخواهی، بی عدالتی و وحشتگرایی.

تربیه نمودن اذهان کند به حیث جاسوس و بعداً نام نهادن تروریست و القاعده و غیره به آن جهت راه یابی برای اشغال سرزمین ها و استبداد و خشونت و تجاوز و به ترتیب پیاده نمودن تجارب وحشیانه بم ها و راکت های کیمیاوی بالای مردمان مظلوم و راه کاری کشت و ترافیک مواد مخدر و دوباره به بهانه از بین بردن آن استعمال و تجربه مواد کیمیاوی بالای مردم غریب و بیچاره و حتی استعمال و تجربه سلاح های هستوی و کیمیاوی در اعماق ابحار که به ارزش جان هزار ها هزار زنده جان تمام میشود.

آخر چرا؟ این همه بازی های شطرنح وحشت چقدر اهمیت دارد؟!!!

پس لازم بر همه و در خصوص مقدمتر بر نسل جوان است که این همه داد و گرفت ها را درک کنند و نگذارند تمدن عاطفه ها، همنوعی و بشردوستی از جهان رانده شود، از این همه افکار کهن (قرون وسطا يی) و وحشتنگری پرهیز باید نمود و منفی ها را رانده و به مثبت ها باید شتافت.

جوانان ما نباید تنها روی مسایل بی ارزشی مثل خوشگذرانی های چند روزه فکر نمایند و حواس مثمر شانرا صرف بی تفاوتی ها کنند. ما همه جوانان (نونهالان و آینده سازان) تا بکی در خواب غفلت فرو رفته ایم و انتظار داریم که بقایای مان را سیلاب های وحشت ببلعد. تا بکی تحت تأثیر افکار خشونت بار جامه بدل قرار گیریم و از آن پیروی کنیم.

بیایید بیدار شویم! نسل جوان که دارای ادراک، مغز و ابتکارات جوان میباشد، نه باید فریب افکار مغز های خشن خشونت پرست شرق و غرب را خورده و تحت تأثیر آن قرار گیرد. تا آخرین توان باید از فکر، منطق و نوعدوستی کار گرفت و در راه پیروزی به اهداف مثبت و بشردوستی مبارزه نمود.

هر چند خاموش نمودن آتش خودخواهی ها و غرور های بی معنی معضله ایست بس پیچیده و مغلق، باز هم جوانان باید با همت و غیرت بشردوستی دست به دامن علم، دانش طور خستگی ناپذیر برده و کوشش فراوان و جدی ای بخرچ دهند تا افکار عامه جهان را از جنگ، خشونت، تبعیض، وحشت و بدبختی نجات دهند.

بر همه انسان هاست و در خصوص بر انسان های خودخواه و فخر فروشان اتمی و هستوی، تا فکر، محاسبه، درک و مقایسه نمایند که چند روز زندگی آزاد، صمیمانه و انساندوستانه چیست؟ و این همه جنگ، خشونت و وحشت چه ارزشی دارد؟!!! در غیر این کرۀ زمین در حال حرکت بسوی نابودیست.
جوابادريس از نيو يارک18317
2006-09-27 13:05:56
بهشته:
سلام
من با اکبر موافقم.
جوابوطندار براستی18276
2006-09-24 16:07:43
جهت معلومات طبی شما:
برخی امراض از مادر به فرزند منتقل می شود:
اين نقص جنیتیکی نه از پدر، بلکه از مادر به فرزند به ارث می رسد
براساس تحقيقات تازه ميزان آسيب پذيری انسان در زمينه حمله قلبی، سکته مغزی، ديابت و چاقی مفرط ممکن است تا حدودی از مادر به فرزند به ارث برسد.
تحقیقات تازه که يافته های آن در نشريه "ساينس" چاپ شده است همچنين انواع از اختلالات مزمن مربوط به سالخوردگی، که يک چهارم جمعيت کشورهای صنعتی به آنها مبتلا هستند را ناشی از يک و فقط يک ايراد جنیتیکی می داند.

فشار خون بالا، کلسترول بالا و چاقی مفرط از جمله اختلالاتی در سيستم کیمیاوی بدن هستند که خطر از کار افتادگی گرده ها، حمله قلبی و سکته مغزی را افزايش می دهند.

به نظر می رسد اين اختلالات به صورت يک مجموعه گريبانگير فرد می شود، زيرا کسی که نسبت به يکی از اين اختلالات آسيب پذير باشد دست کم در مقابل يکی ديگر از آنها نيز آسيب پذير است.

در امريکا، که در حدود يک چهارم جمعيت از مجموعه ای از اين عوارض رنج می برند، آن را سندروم میتابولیزمی می خوانند.

هرچند اين عوارض معمولا به اضافه وزن و زندکی کم تحرک نسبت داده می شود، اما افراد لاغر و فعال نيز ممکن است به آنها مبتلا شوند بنابرين عوامل ديگری نيز بايد در آن نقش داشته باشد.

اکنون يک عامل احتمالی جنیتیکی برای اين مجموعه از عوارض شناسايی شده است.

محقیقین با مطلعه يک خانواده بزرگ که به نوع نادری سندروم میتابولیزمی مبتلاست، دريافتند که اين عارضه از مادر، نه پدر، به فرزندان منتقل می شود.

آنها اشاره می کنند که اين عارضه ناشی ازجین های معيوبی است که نه در کروموزوم بلکه در ساختمان های حجروی موسوم به "مايتوهاندريا" وجود دارد.

اگر مايتوهاندريا، که منبع انرژی حجره شناخته می شود، معيوب باشد می تواند باعث ابتلای فرد به ديابت و ساير ناراحتی مربوط به افزايش سن شود.
جوابادريس از نيو يارک18177
2006-09-24 10:55:06
بهشته:
خواهر عزیز! به عقیده من استفاده نکردن از همچو چانس طلای،اشتباه بزرگ تان خواهد بود.آرزو و امید صدهاهزار دختر در روی دنیا همین است که اگر کدام کمپنی بزرگ دنیا برایشان چنین پشنهاد کند.
تصمیم آخری طبعا بدست خود شماست.مگر یک مصلحت برایتان میدهم،اگر موافقه کردید،در وقت عقد قرارداد که در همچو موارد کار حتمی است،بسیار دقیق و هوشیارانه پیش بروید،و اگر نی بعد از امضأ کردن دست و پای تان خدا ناخواسته بسته خواهد ماند. بطور مثال از اینکه دختر مسلمان هستید و نمیتوانید بدون لباس اشتراک در اعلانات تجارتی و نمایشگا ها کنید.
موفق باشید.
جواباکبر18174
2006-09-24 09:43:07
دیار گل
یارب به غربتم دورازدیارگل
پژمرد آرزوبر آستان گل

درحیرتم چراخارش نصیب من
گفتا که چیده اند گل اختران گل

ـاز بوستان گل کوجید بلبلان
نغمه سرانماند برشاخسارگل
-------------
ازجفایت روزگارکفش پا سابیده شد
نعل صاحب مرده ای برتخت آن افزوده شد

تق تق وتق تق کنا ن کوچه ها پیموده شد
از صدای نا بهنجار گوش ها آزرده شد

گمگشته در کوچه های غربت:سید مظفراحمدی-کانادا.
جوابسید مظفراحمدی18171
2006-09-23 20:22:04
بهشته حان قند سلام !
بنظر من اشتراک شما باعث افتخار کشور ما خواهد شد.
جواباسد18149
2006-09-23 16:31:27
قابل توجه هموطنان ما که معتاط سگرت کشیدن هستند:
هشدار نسبت به خطرات شديد دود سگرت برای کسانیکه سگرت نمی کشند:

دانشمندان مدت هاست که به زيان های دود سگرت برای غيرسگرتی ها پی برده اند
مقام های صحیه دولت آمریکا می گویند 126 میلیون شهروند غیرسگرتی در این کشور در اثر دود سيگار سايرين در معرض خطر مرگ قرار دارند.
ریچارد کارمونا، سرپرست سازمان خدمات صحیه عمومی آمریکا، در گزارشی هشدار داده است که دود سگرت دست دوم خطر ابتلا به مجموعه ای از بیماری های قلبی و ریوی را در افراد غیر سگرتی افزایش می دهد.

وی گفت: "افراد غیرسگرتی که در معرض دود دست دوم سگرتی ها قرار می گیرند، همان مواد سرطان زا و سمی را استنشاق می کنند. دود سگرت دست دوم شامل بیش از 50 نوع ماده سرطان زا و حداقل 250 ماده کیمیاوی خطرناک است."

داکتر کارمونا می گوید در 20 سال گذشته در این باره زیاد بحث شده است ولی يافته های جدید این موضوع را از نظر علمی کاملا ثابت می کند و دیگر هیچ عذری برای برخورد با آن وجود ندارد.

به گفته او در حالی که جداسازی محل تردد و حضور افراد سگرتی و غیرسگرتی برای حفاظت از سلامتی افراد کافی نیست، بیشترین خطر متوجه اطفال است که با والدین سگرتی خود زندگی می کنند.

بر این اساس احتمال ابتلا به سرطان شش در افراد غیرسگرتی که با افراد سگرتی زندگی می کنند 30 درصد بیشتر از دیگران است.

ریچارد کارمونا می گوید برای حفاظت از سلامتی افراد غیرسگرتی، کشیدن سگرت را باید در همه ساختمان های عمومی و رستوران ها ممنوع شود.

"استنشاق دود سگرت دست دوم به بروز بیماری های قلبی و سرطان شش در بزرگسالان و سندرم مرگ زودرس و بیماری های تنفسی در کودکان منجر می شود. دود سکرت دست دوم، به هر اندازه که باشد، خطرناک است."

تاکنون 14 ایالت امریکا قوانین مربوط به منع مصرف دخانیات در جای های عمومی را تشدید کرده اند و داکتر کارمونا می گوید دیگر بهانه ای برای اهمال بقیه ایالت ها باقی نمی ماند.

در این حال به گفته وی به رغم نگرانی صاحبان رستورانت ها درباره تاثیر منع کامل دخانیات بر کسب و کار آنها، مطالعات صورت گرفته بیانگر استقبال مردم از چنین اقدامی در شهرهایی مانند نیویارک و بوستون است.
جوابادريس از نيويارک18142
2006-09-23 16:18:11
قابل توجه هموطنان چای خور ما:
چای سبز از خطر بيماری های مرگبار "می کاهد":

چای سبز محبوب ترين نوشيدنی در جاپان است
مطالعه ای تازه درجاپان نشان می دهد که نوشيدن چای سبز می تواند خطر مرگ در اثر ابتلا به طيفی از بيماری ها را به ميزان قابل توجهی کاهش دهد.
محققان با بررسی اطلاعات طبی بيش از 40 هزار نفر دريافتند که چای سبز خطر مرگ در اثر بيماری قلبی را بيش از 25 درصد کاهش می دهد.

اما متخصصان قلب درانگلستان می گويند که اين فوايد ممکن است ناشی از رژيم غذايی جاپانی ها در کل باشد چرا که غذاهايی که مردم اين کشور عادت به مصرف آنها دارند از غذاهای رايج در غرب سالم تر است.

نتايج اين تحقيق در نشريه انجمن طبی آمريکا چاپ شده است.

صرفنظر از آب، چای پرمصرف ترين نوشيدنی در جهان است و هرساله سه ميليارد کيلوگرم چای در جهان توليد می شود.

مطالعات انجام شده در آزمايشگاه ها و به روی حيوانات نشان داده است که به خصوص چای سبز (در مقايسه با چای سیاه) دارای فوايد زيادی برای سلامتی است.

بيشترين بهره برای زنان:

در اين مطالعه که در سال 1994 آغاز شد محققان دانشگاه توهوکو فوايد احتمالی چای سبز برای انسان را بررسی کردند.

آنها اطلاعات مربوط به 40 هزار و 530 فرد سالم 40 تا 79 ساله اهل شمال جاپان، جايی که چای سبز مصرف زيادی دارد، را بررسی و تحليل کردند.

در حدود 80 درصد مردم اين منطقه چای سبز می نوشند به طوری که بيش از نيمی از آنها روزانه سه گیلاس يا بيشتر از آن مصرف می کنند.

اطلاعات مربوط به اين افراد برای مدت 11 سال (1995 تا 2005) دنبال شد. در پايان اين دوره 4 هزار و 209 نفر از آنها به دلايل گوناگون درگذشته بودند.

مجقیقین همچنين داده های جمع آوری شده در طول 7 سال (1995 تا 2001) را بررسی کردند تا مرگ و مير در اثر علل مشخص را بررسی کنند.

در اين دوره هفت ساله، 892 نفر از بيماری قلب و 1134 نفر در اثر سرطان درگذشتند.

در طول مطالعه 11 ساله، نرخ مرگ در اثر کليه عوامل، برای کسانی که روزانه 5گیلاس يا بيشتر چای سبز نوشيده بودند در مقايسه با کسانی که يک گیلاس يا کمتر نوشيده بودند 16 درصد کمتر بود.

مطالعه 7 ساله برای کشف علل خاص مرگ و مير نيز نشان داد که خطر مرگ در اثر بيماری قلبی برای گروهی که 5 گیلاس يا بيشتر چای سبز می نوشند، 26 درصد کمتر بود.

ولی هيچ رابطه قابل توجهی ميان مصرف چای سبز و مرگ در اثر سرطان مشاهده نشد.

در سراسر اين مطالعه فوايد چای سبز ظاهرا برای زنان بيشتر بود.

زنانی که روزانه پنج گیلاس يا بيشتر چای سبز می نوشيدند - در مقايسه با کسانی که يک گیلاس يا کمتر مصرف می کردند - 31 درصد کمتر با خطر مرگ در اثر بيماری قلبی روبرو بودند.

اما اين مطالعه رابطه ای ميان مصرف چای سياه يا اولانگ و کاهش خطر مرگ در اثر بيماری قلبی نيافت.

"آمار پايين بيماری" :

دکتر شينيچی کورياما، که اين مطالعه تحت سرپرستی او انجام شد، گفت: "مهمترين يافته اين است که چای سبز ممکن است عمر افراد را از طريق کاهش خطر بيماری قلبی افزايش دهد."

اما الن ميسون، داکتر قلب در بنياد قلب انگلستان، گفت که رژيم غذايی جاپانی ها در مجموع خيلی سالم است و اين يافته ها ممکن است در مورد کسانی که به سبک غربی غذا می خورند صدق نکند.

وی گفت: "آمار بيماری قلبی در جاپان هم اکنون يکی از کمترين ها در جهان است و تصور می شود رژيم غذايی جاپانی ها نقشی عمده در پايين نگاه داشتن آن بازی می کند."

وی با اشاره به اينکه چربی اشباع شده در غذاهای رايج در انگلستان بيشتر ازجاپان است، ابراز ترديد کرد که نوشيدن همان مقدار چای سبز در انگلستان تاثيری عمده بر نرخ ابتلا به بيماری قلبی داشته باشد.
جوابادريس از نيو يارک18141
2006-09-22 01:43:19
سلام به همه افغانان عزیز، من یکدختر افغانی استم، در اروپا زنده گی میکنم و نمیدانم تاچی اندازه سوال من درین بخش وبسایت ربط دارد، و شاید هم هیج ربطی نداشته باشد ولی به هر صورت لطفا مرا رهنمایی کنید.

من شاگرد صنف یازدهم مکتب هستم، در ارتباط به هنر و فرهنگ و صنایع دستی کشور های مختلف در یک نمایشگاهی که از طریق مکتب راه اندازی شده بود اشتراک کرده بودم و با پوشیدن لباس افغانی که خودم دوخته بودم مورد استقبال بازدید کننده گان قرار گرفتم و در وقت گرفتن جایزه از من دعوت شد چند کلمه در مورد عنعنه و رسم و رواج کشورم صحبت کنم، چند روز بعد چند قطعه عکس من با پاسخ هایی که داده بودم در یک روزنامۀ کشوری که دران زنده گی میکنم زیر عنوان « آیا این دختران با چادری زاده شده اند » با چاپ رسید که حتی خودم هم نمیتوانستم باور کنم.
چند روز بعد، یک خانم با یک آقا به مکتب من آمدند و از من خواهش کردند چند دقیقه با انها صحبت کنم، آنها کارکنان بخش تبلیغاتی کمپنی « کریستین دیور، یکی از بزرگترین کمپنی های تولید کنندۀ لوازم آرایش http://fashion.dior.com/dior2.html» بودند و به من پیشنهاد کردند تا در اعلانات تجارتی با آنها قرار داد کنم و گویا در آینده تبلیغاتی که کرده ام در مجله ها، پوستر های تبلیغاتی در مترو ها و ایستگاه ها وغیره... به چاپ خواهد رسید. حال نمیدانم چه کنم؟ با در نظر داشت اینکه در یک فرهنگ کاملا اسلامی بزرگ شده ام و از عواقب اینکه با چه کسانی یا مسلمان های افراطی روبرو خواهم شد هیچ نمیدانم، درین رابطه از سایت بی بی سی نیز خواهش کردم تا مرا رهنمایی نموده نظرات افغانان را برایم بگیرند ولی جواب مجهول گرفتم. با نظر داشت اینکه دختر شایستۀ سال 2005 انگلستان یک مسلمان بود با انتفادات شدید مسلمانان رو برو گردیده و حتی تهدید به مرگ شد، من هم از آینده ام بهتر بگویم هراس دارم. لطفا نظرات خود را برایم بنویسید، خواهش میکنم.

جواببهشته18100
2006-09-21 03:56:17
جهت معلومات طبی شما:
ويتامين دی "از خطر ابتلا به سرطان لوزالمعده می کاهد:
معالجه سرطان لوزالمعده می تواند خيلی دشوار باشد
تحقيقات تازه حاکيست مصرف قرص های ويتامين دی می تواند خطر ابتلا به سرطان لوزالمعده را به طور چشمگيری کاهش دهد.
دانشمندان آمريکايی دريافتند که مصرف اين قرص ها خطر ابتلا به اين بيماری خطرناک را که تشخيص آن در نيمی از موارد بسيار دشوار است کاهش می دهد.

در بريتانيا هر ساله 3600 زن و 3500 مرد به سرطان لوزالمعده مبتلا می شود. جراحی معمولا در درمان اين سرطان موثر نيست.

تاثير ويتامين دی از اين جهت مورد مطالعه قرار گرفت که قبلا اميدهايی نسبت به اثر آن بر کاهش سرطان های پروستات، پستان و روده ايجاد شده بود.

تاکنون به جز مصرف سگرت، هيچ عامل محيطی يا تغذيه ای در ارتباط با سرطان لوزالمعده پيدا نشده بود.

اما مطالعات قبلی نشان داده است که ويتامين دی ممکن است تکثير حجرات سرطانی را مسدود کند.

به علاوه قبلا معلوم شده بود که بافت لوزالمعده - چه بافت عادی و چه سرطانی - حاوی مقدار زيادی از آنزايمی است که ويتامين دی را به شکل فعال آن تبديل می کند.

مطالعه گسترده:

در مطالعه تازه که با هدايت دانشگاه نورت وسترن در ايالت ايلينوی انجام شده، محققان داده های مربوط به بيش از 120 هزار نفر که در دو مطالعه بزرگ و درازمدت ديگر جمع آوری شده بود را بررسی و تحليل کردند.

نتايج اين مطالعه در نشريه "اپيدمولوژی سرطان: علائم و پيشگيری" چاپ شده است.

اين مطالعه دريافت که مصرف روزانه 400 آی يو (واحد بين المللی) ويتامين دی که ميزان توصيه شده توسط دولت آمريکاست، خطر ابتلا به سرطان لوزالمعده را 43 درصد کم می کند.

محققان گفتند به مطالعات بيشتری نياز است تا معلوم شود آيا مصرف ويتامين دی در غذا، يا از طريق قرار گرفتن در معرض آفتاب، از مصرف قرص مکمل موثرتر است يا نه.

ويتامين دی از طريق کمک به جذب کلسيم، نقش مهمی در تشکيل و حفظ استخوان های قوی در بدن بازی می کند.

با اين حال محققان هيچ نوع شاهدی از ارتباط ميان خطر ابتلا به سرطان لوزالمعده و مصرف کلسيم نيافتند.

داکتر هال اسکينر، سرپرست اين تحقيقات، گفت: "مجموعه فزاينده ای از اطلاعات وجود دارد که نشان می دهد دستيابی به مقادير بيشتری ويتامين دی از طريق قرص های مکمل، رژيم غذايی يا آفتاب گرفتن با رعايت تدابير ايمنی، ممکن است طيفی از فوايد بهداشتی به همراه داشته باشد و مانع ابتلا به بيماری های رايج مزمن شود."

وی گفت می توان از برخی گروه ها نام برد که بيشتر در معرض خطر ابتلا به اين بيماری هستند؛ مثلا سيگاری ها يا کسانی که سابقه خانوادگی دارند.

با اين حال وی افزود: "تا زمانی که نتوانسته ايم از طريق آزمايش و مطالعه به طور قطع مشخص کنيم که کدام گروه ها ممکن است از مصرف ويتامين دی برای جلوگيری از سرطان لوزالمعده منتفع شوند، هيچ توصيه مشخصی در ارتباط با مصرف آن نمی کنم."
جوابادريس18040
2006-09-21 03:50:14
تلويزيون بدون مرز به بازار آمد
انقلابی که در عرصه تلويزيون ديجيتال آغاز شده همچنان ادامه دارد و جديدترين محصول آن ابزاری است که به شما امکان می دهد در هر جای دنيا که هستيد برنامه تلويزيونی دلخواهتان را ببينيد.

برنامه های زنده مورد علاقه و همينطور برنامه های ضبط شده شما با اين ابزار بر روی صفحه هر کامپيوتری قابل مشاهده است.
جوابادريس18039
2006-09-19 19:44:40
مادر تريسا
خانم انگس در شهرکی بنام سکوج يوگوسلاويا درسال ۱۹۱۰ چشم بجهان کشود و اين زن قهرمان از کودکی صداقت٬ مهربانی و قناعت يکی از صفات بارز اين زن مهربان بود و در سن هژده سالگی برای خدمت در هندوستان ثبت نام نموده و درسال ۱۹۲۸ به کلکته به جمع خواهران لورتر پيوست بعد از دوسال زبان بنگالی را به روانی ياد گرفته بود٬ برای خدمت به غربا٬ اطاعت و زندگی با عصمت و عفت عهد کرد و اسم تريسا را انتخاب نمود. در سال ۱۹۷۹ ميلادی برنده جايزه صلح نوبل شد.
تريسا گفته بود
خدا از ما نميخواهد که در زندگی مو فق باشيم. بلکه او از ما ميخواهد که به او وفا دار بمانيم.
محبت دامنی دارد که پا ئينش بروی زمينهای خشک و خالی از محبت کشيده شده و با خراميدنش در کو چه و بازار خاک کدورت و نفرت را از کو چه ها و جاده ها ميزدايد.

ميوه سکوت ٬ دعا است
ميوه دعا ٬ ايمان است
ميوه ايمان ٬ محبت است
ميوه محبت ٬ خد مت است
ميوه خد مت ٬ ارامش درونی است.
========
جوابولی از هالند17957
2006-09-17 10:20:53
برای تو میگویم ای عزیز زندگیم! به زیبایت مغرو مباش گل هم زیبا است اما میدانی که چی عمری کوتاه دارد همانطور که گل پرپر میشود یکروز زیبای تو از بین میرود اما پیش از آنکه زیبای خود را از دست بدهی مرا دوست بدار زیرا من هم تر دوست دارم.این
این پیام را من برای کسی میفرستم که او را خیلی دوست دارم و او خیلی مغرو است امید وارم که شما دوستان عزیز هم برای او بگوید که مرا دوست داشته باشد زیرا من او را دوست دارم.

با احترام ) محمد ابراهیم افضلی
جواباسماعيل17857
2006-09-16 11:31:07
دانستنی ها

آیا میدانستید فیل در یک شبانه روز فقط سه و نیم ساعت میخوابد ؟

آیا میدانستید 1.7 ملیون نوع مختلف پرنده در جهان کشف شده ؟

آیا میدانستید جرم زمین شش هزار ملیارد ملیارد تن است ؟

آیا میدانستید یارد برابر 44 _91سانتی متر است ؟ یارد یک واحد اندازه گیری هست که در انگلستان مورد استفاده قرار میگیرید .

آیا میدانستید جاذبه خورشید تا هفتاد و پنج ملیارد کلیلو متر اثر دارد و هرگز صفر نمی شود ؟

آیا میدانستید قدیمیترین سلسله پادشاهی بر مسند قدرت باقی مانده پادشاهی جاپان می باشد که از هزار و پنجصد سال پیش بر مسند قدرت بودند و در حال حاضر یکصدوبیست و پنجمین پادشاه از همان خاندان بر مسند قدرت می باشد؟

آیا میدانستید : در جهان بیست و پنج ملیارد بمب اتم وجود دارد یعنی اینکه برای هر نفر در دنیا بیش از چهار تن بمب اتمی میرسد ؟

آیا میدانستید : که 8800 نژاد مختلف مورچه در جهان وجود دارد و تعداد تمام مورچه های جهان به یک ملیون ملیارد میرسد ؟

آیا میدانستید : تخم شتر مرغ یک و نیم کیلو وزن دارد ؟

آیا میدانستید : پنگوین نر میتواند ماهی را در معده خود بیش از یک هفته بدون اینکه هضم کند نگاهدارد و هر موقع لازم شد مقدار از آن را بالا بیاورد و به بچه خود بدهد ؟

آیا میدانستید : در در کف بحر هند سیماروقهای پیدا کردند که 430 هزار سال عمردارند؟

آیا میدانستید : که در بدن انسان سی هزار ژن متفاوت وجود دارد پیشتر ها دانشمندان فکر میکردند که بیش از صد هزار ژن وجود دارد ؟

آیا میدانستید :در سال 2004 م تولید هروئین در افغانستان به 4200 تن رسید ؟

آیا میدانستید : طبق نظریه دانشمندان تا پنج ملیون سال دیگر قاره اروپا به قاره افریقا می چسپد ؟

آیا میدانستید : سگ های آبی بهتریم شکارچیان استند ؟

آیا میدانستید : که رعد و برق هوای اطراف خود را تا سه هزار درجه سانتی گراد گــرم میکنـــد ؟

آیا میدانستید : زمین روزانه 126 بیلون اسپ بخار انرژی از خورسید در یافت میکند ؟

آیا میدانستید : قطر یخ در قطب شمال به سه هزار و هفتصد متر میرسد ؟

آیا میدانستید : که فنلندی ها در دنیا بیشترین قهوه را می نوشند ؟ آنها بطور متوسط سالانه بیش از هزار و ششصد پیاله قهوه می نوشند ـ

آیا میدانستید خوردن قهوه برای دندانها مفید است و از جرم گرفتگی جلو گیری میکند؟

آیا میدانستید : که در تایوان پشقابهای گندمی درست می شود و افراد بعد از صرف غذا پشقابهای شانرا هم میخورند ؟

آیا میدانستید : 55 فیصد حوادث هوائی در زمان نشستن طیاره و سی فیصد در وقت پرواز طیاره رخ میدهد ؟

آیا میدانستید : 200 هزار تن مواد بیکاره رادیو اکتیف در جهان وجود دارد که آنها را ذخیره کرده اند و نمیدانند با آنها چه کنند ؟

آیا میدانستید : که پلنگ میتواند با سرعت یکصدو ده کیلومتر در ساعت بدود البته میتواند این سرعت را تا هشتصد متر حفظ کند ؟

آیا میدانستید : که ببر میتواند بزرگتر از شیر باشد یک ببر بالغ میتواند تا سه متر طول و بیش از سه صد کیلو وزن داشته باشد در مقابل شیر تا دونیم متر طول و تا دوصدو پنجاه کیلو وزن داشته باشد ؟

آیا میدانستید : تیل را در اعماق دو تا چهار کیلو متر ی زمین یافت ؟

آیا میدانستید : که طوطی چرچیل صدر اعظم سابق انگلستان تا هنوز هم زده است ؟ این طوطی یکصدو پنج سال عمر دارد ـ

آیا میدانستید : جو خورشید سه صد برار گرمتر از سطح خورسید است ؟

آیا میدانستید : سرعت صوت در فولاد چهارده مرتبه بیشتر از سرعت صوت در هوا است ؟

آیا میدانستید : جوجه زرافه در هنگام تولد صد کیلو وزن و تقریباً دو متر قـــد دارد ؟

آیا میدانستید : بین جانوران بدون ستون فقرات گروهی استند که خون شان ابی رنگ است ؟

آیا میدانستید : که گندم بیشت از هز گیاهی در جهان کشت میشود و بیشتر از هفتصد سال است که در جهان کشت می شود ؟

آیا میدانستید : که وزن زمین 5972 تریلیون تن می باشد ؟

آیا میدانستید : که برای تولید یک کیلو زعفران بیش از هشتاد و پنج هزار گل زعفران و بطور متوسط سیصدو هفتاد ساعت کار مورد نیاز است ؟

آیا میدانستید : محققان میگویند افرادی که شبها کمتر از هشت ساعت می خوابند بیشتر از سایر افراد با خطر مرگ ناگهانی مواجه هستند ؟

آیا میدانستید : که هر هکتار جنگل قادر است بیش از پنج تن گوگرد و غبار هوا را جذب کند ؟

آیا میدانستید : که سرعت آب دهانی که هنگام عطسه از دهان خارج میشود حدود 120 کیلو متر در ساعت است ؟

آیا میدانستید : اثر لب و وزبان هرکس مانند اثر انگشت او منحصر به فرد است ؟

آیا میدانستید : که انسان سالانه بیش از ده ملیون مرتبه پلکک میزند ؟

آیا میدانستید : مرد ان زود تر از زنان لاغر می شوند علت این امر غلیظ تر بودن چربی زنان از چربی مردان است ؟

آیا میدانید کبوتر تنها پرنده ایست که با مکیدن آب می نوشد پرنده گان دیگر برای قورت کردن آب مجبور اند سر شان را بالا بگیرند ؟

آیا میدانستید : در بدن انسان صد بلیون سلول وجود دارد ؟ صد بلیون برابر است ده بتوان چهارده ـ

آیا میدانستید : در سویدن نزدیک به یک ملیون سگ خانگی وجود دارد با این وصف جمیعت نفوس سویدن فقط نه ملیون است ؟
جوابحفيظ ا لا صمدی17827
2006-09-10 22:12:51
ادريس از نيو يارک:

دوست محترم!
ویروسی را که شما از آن بنام nopir.B یاد کردید بسیار کهنه بوده (اپریل 2005) و تمام انتی ویروس ها آنرا از بین برده و خنثی ساخته میتواند.فکر می کنم که بدون موجب دوستان ما را وارخطا میسازید
جوابارجمند17622
2006-09-10 03:14:17
10 توصیه برای ویروسی نشدن کمپیو تر شما دوستان این سایت:
در صورت دریافت ایمیلی با موضوع مشکوک هرگز فایل ضمیمه آن را باز نکنید.

نامه ها ی هرزه و ایمیل هایی که از افراد ناشناس می رسند اغلب دارای موضوعات جذابی هستن، به هیچ وجه فایل ضمیمه آنها را باز نکنید.

هیچ فایلی از اینترنت دانلود نکنید مگر اینکه از منبع آن سایت مطمئن باشید.

حتما یک آنتی ویروس روی سیستم خود نصب کنید. آنتی ویروس ها کلیه فایل های ضمیمه را اسکن می کنند و در صورت مشکوک بودن به آن فایل به شما اخطار می دهند.

بطور منظم از فایل های خود Back up بگیرید. گاهی اوقات ویروس ها تمامی فایل ها را از بین می برند.

همیشه از آخرین اخبار ویروس ها با خبر باشید. بسیاری از سایت های امنیتی جدیدترین ویروس ها و تهدیدات اینترنتی را لیست می کنند. بهتر است حداقل روزی یک بار به آنها سر بزنید.

هرگز هیچ فلاپی استفاده شده ای را امتحان نکنید مگر آنکه قبل از باز کردن، آن را اسکن کرده باشید.

اگر کاربر شبکه هستید، به محض مشاهده یک ویروس در سیستمتان آنرا به مدیر شبکه اطلاع دهید.
iاگر از Microsoft Outlook برای ارسال دریافت ایمیل های خود استفاده می کنید گزینه "automatic preview" را، که در منوی "View" قرار دارد، غیر فعال کنید، چون بسیاری از ویروس ها با preview شدن هم اجرا می شوند. کسانی که از این برنامه برای ایمیل های خود استفاده می کنند لازم است که حتما و بطور مرتب وصله های امنیتی Microsoft را دانلود کنند.

هرگز به ایمیل هایی که از شما درخواست اطلاعات محرمانه می کنند جواب ندهید.


علائم ویروسی شدن کمپیوتر قرار ذیل است :
در صورتی که کمپیوتر تان ویروسی شده باشد حداقل یکی از موارد زیر در سیستم شما دیده می شود:

1-homepage مرورگر اینترنت شما عوض می شود بدون اینکه خودتان آنرا تغییر داده باشید.

2- بدون اینکه شما متوجه شوید یک Toolbar جدید برایتان نصب می شود.

3- فایروال سیستم(اگر فایروال داشته باشید) به شما هشدار می دهد که یک برنامه جدید در سیستم تلاش می کند به اینترنت متصل شود.

4- Shortcut جدیدی روی Desktop ظاهر می شود بدون اینکه شما آنرا ایجاد کرده باشید.

5- به منوی Favorite مرورگرتان یک Link جدید اضافه می شود.

6- سیستم بدون دلیل خاصی کند می شود.

7- عملکرد CPU بطور غیر طبیعی افزایش پیدا می کند. (هر بیت از یک بدافزار برنامه مخصوص به خود را دارد، بنابراین فضای زیادی از CPU اشغال می شود.)

8- Pop-up های تبلیغاتی به شکل پنجره های کوچکی باز می شوند و به هیچ وجه نمی توان آنها را بست.

9- هر زمان که Search می کنید علاوه بر صفحات مورد نظرتان صفحات نامربوط دیگر هم برایتان باز می شود.

10- دسترسی به اینترنت شما قطع می شود.

11- در قسمت Add/remove Program در Control panel برنامه های ناخواسته ای نصب می شود.

12- فعالیت فایروال یا آنتی ویروس سیستم به طور ناگهانی مختل می شود.

برای برطرف کردن این مشکلات فورا آنتی ویروس سیستم خود را بروز کنید.
جوابادريس از نيو يارک17590
2006-09-10 03:01:15
دوستداران موسیقی توجه کنند:
ویروس nopir.B متخلفان را هدف گرفته است
به گزارش شرکت سازنده آنتی ویروس sophos یک هکر ویروسی طراحی کرده که دوست داران موسیقی را هدف قرار داده و فایل های MP3 را از روی سیستم آلوده و پاک می کند.

پژوهشگران امنیت شرکت sophos اعلام کردند:

این ویروس با نام Nopir.B شناخته می شود و از طریق ارتباط networks peer-to-peer(ارتباط یک به یک) منتشر می شود و به گفته محققان به نظر می رسد که از فرانسه شروع به تکثیر خود کرده است.

این ویروس طوری طراحی شده که خود را به شکل یک برنامه کپی DVD های قفل دار معرفی می کند و از این طریق کاربران ناآگاه که به دنبال این قبیل برنامه ها هستند را فریب می دهد. بعد از نصب این ویروس بر روی سیستم فعال شده و تمامی فایل های MP3 موجود بر رئی سیستم را حذف می کند.

شرکت sophos اعلام کرد که به نظر می رسد هدف طراح این ویروس، جلوگیری از کاپی غیر قانونی فایل های موسیقی باشد. ویروس Nopir.B افرادی را هدف قرار داده که به نظر می رسد قوانین کاپی رایت را نقض می کنند ولی با این حال این ویروس نمی توانند بین فایل های غیر مجاز و کاپی شده موسیقی و فایل های قانونی تمایزی قائل شود.
جوابادريس از نيو يارک17589
2006-09-06 00:50:49
چشم خود را فدای کامپیوتر نکنید!
به نظر می رسد با فراگیرتر شدن بکارگیری کامپیوتر تعداد کسانیکه از مشکلات چشمی و بینایی رنج می برند روبه افزایش باشد.

مهمترین علائم عبارتند از: خستگی چشم، خشکی چشم، سوزش، اشک ریزش و تاری دید. همچنین ممکن است سبب درد در گردن و شانه ها نیز بشود.

انسان حروف چاپی را بهتر از حروف نمایش داده شده بر روی مانیتور می بینند. علت این امر این است که حروف چاپی کنتراست بیشتری با صفحه سفید زمینه داشته و لبه های آنها واضح تر است حال آنکه در مورد صفحه مانیتور چنین نیست و لبه ها به وضوح حروف چاپی نیستند. یکی از مهمترین دلایل خشکی و سوزش چشم هنگام کار با کامپیوتر کاهش میزان پلک زدن است . این مسأله به همراه خیره شدن به صفحه مانیتور و تمرکز بر روی موضوع کار سبب می شود تا پلک ها مدت بیشتری باز بمانند و در نتیجه اشک روی سطح چشم سریعتر تبخیر می شود.
با رعایت توصیه های زیر می توان تا حد بسیار زیادی از آسیب های چشمی جلوگیری کرد:

۱. سعی کنید بطور ارادی پلک بزنید. این کار سبب می شود سطح چشم شما با اشک آغشته شده و خشک نشود. در صورتیکه مشکل شما شدید باشد می توانید از قطره های اشک مصنوعی استفاده کنید.

۲. مرکز مانیتور باید حدود ۱۰ تا ۲۰ سانتی متر پایین تر چشمان شما باشد. این وضعیت علاوه بر اینکه باعث می شود پلک ها پایین تر قرار گیرند و سطح کمتری از چشم در معرض هوا باشد. از خستگی گردن و شانه ها نیز می کاهد. در این موارد هم باید مانیتور را در ارتفاع مناسب قرار داد و هم ارتفاع صندلی را نسبت به میزکار تنظیم کرد بطوریکه ساعد شما هنگام کار با keyboard موازی با سطح زمین باشد.

۳. مانیتور خود را طوری قرار دهید که نور پنجره یا روشنایی اتاق به آن نتابد. هنگام کار با کامپیوتر سعی کنید پرده ها را بکشید و روشنایی اتاق را نیز به نصف وضعیت معمولی کاهش دهید

۴. به چشمان خود استراحت دهید. سعی کنید هر ۵ تا ۱۰ دقیقه چشم خود را از مانیتور برداشته و به مدت ۵ تا ۱۰ ثانیه به نقطه ای دور نگاه کنید. این کار سبب استراحت عضلات چشم می شود. همچنین به شما وقت می دهد پلک بزنید و سطح چشم شما مرطوب شود.

۵. اگر مجبورید که متناوبا به یک صفحه نوشته و مانیتور نگاه کنید (خصوصا در مورد تایپیست ها) ممکن است چشم شما خسته شود زیرا باید تطابق خود را تغییر دهد. برای جلوگیری از این مسأله سعی کنید صفحه نوشته شده را در حداقل فاصله و هم سطح با مانیتور قرار دهید. برای اینکار می توانید از copyholder استفاده کنید.

۶. فاصله مانیتور با چشمان شما باید ۵۰ تا ۶۰ سانتی متر باشد.

۷. روشنایی و کنتراست مانیتور خود را تنظیم کنید. میزان روشنایی مانیتور باید با روشنایی اتاق هماهنگی داشته باشد. یک روش برای تنظیم روشنایی مانیتور این است که به یک صفحه وب با زمینه سفید (مثل این صفحه) نگاه کنید. اگر سفیدی صفحه برای شما مثل یک منبع نور است روشنایی مانیتور زیاد است و باید آن را کم کنید. در مقابل، اگر صفحه کمی خاکستری به نظر می رسد روشنایی را زیاد کنید.

۸. اگر علی رغم رعایت توصیه های گفته شده باز هم دچار علائم هستید می توانید از عینک های مخصوص استفاده کنید زیرا گاهی مشکل در دید متوسط است. ما بطور معمول کمتر از دید متوسط استفاده می کنیم زیرا بیشتر اوقات یا اشیاء دور را نگاه می کنیم و یا اشیاء نزدیک. ولی مانیتور کامپیوتر دقیقا در فاصله ای از چشم قرار می گیرد که مربوط به دید متوسط است. برای دریافت عینک مناسب کامپیوتر به چشم پزشک مراجعه کنید.

۹. هنگام کار با کامپیوتر سعی کنید گردن خود را راست نگهداشته و شانه را عقب بدهید. قوز کردن هنگام کار طولانی با کامپیوتر سبب دردهای گردن و شانه ها می شود. کاملا پشت خود را به صندلی بچسبانید. همچنین ارتفاع صندلی خود را طوری تنظیم کنید که کف پاها روی زمین قرار داشته و زانوی شما در زاویه ۹۰ درجه قرار داشته باشد. Keyboard و Mouse باید پایین تر از آرنج و نزدیک دستان شما قرار داشته باشد.
جوابادريس از نيويارک17501
2006-09-02 21:31:34
چند سايت سينمايي بزبان فارسی

http://india123.persianblog.com/
http://bollywood123.persianblog.com/
http://niloonet.persianblog.com/
http://bakhshi24.persianblog.com/
http://7665.persianblog.com/
جوابشمس الحق تايبست17384
2006-08-29 11:09:32
خدمت برادر عزيز همايون!

درخواست شما کاملا بجاست مگر در مورد اين که شما از فرهنگيان مملکت چنين تقاضا کرده ايد تعجب آور است چون تمام متخصيصن ما حتی امروز هم در ديار غربت استند و هيچ گاهی به فکر وطن و فرهنگ خود نيستند شايد آنها بخاطر آرامی خود که در اروپا و امريکا استند فکر ميکنند مگر آيا اين مملکت آنها را داتر ماستر نساخت؟ آنها در خون اين مملکت غريب و عقب مانده تحصيل کردند امروز مملکت به آنها ضرورت دارد آيا فرهنگيان ما نميخواهند که همان دين خود را در مقابل مملکت ادا کنند برادر عزيز باور کنين که تا به حالا هم ما در نه تنها در بخش فرهنگی بلکی در بخشهای مختلف اشخاص مسلکی و متخصصين برجسته نداريم فقط چند شخص است و بس آی امکان دارد که توسط چند شخص محدود فرهنگ از دست رفته خود را دو باره بدست آريم؟
من ميدانم که اشخاص زيادی در خارج از افغانستان داريم که از دست آنها بسيار کار های زياد و موثر شده ميتواند مگر هنوز هم آنها در فکر زندگی آرام استند مگر من اين را نمی فهمم ما مردمی که در افغانستان زندگی ميکنيم آيا امکانات رفتن به خارج را نداريم يا تن به تقدير کرده و در اين جا نشسته ايم خوب به هر صورت در مورت آثار تاريخی کشور تا هنوز هوم آثار تاريخی ما قاچاق شده و به ممالک خارج خوصوصا پاکستان قاچاق ميشود مگر کسی نيست که بگويد چرا بعضی اوقات در تلويزيون نشان ميدهند که قاجاقبران آثار تارخی از طريق پولیس گرفتار شد مگر نمایشی است چون آثار بسیار قیمتی نیست اگر قیمتی باشد هرگز پولیس گرفتار کرده نمیتواند.

چندی پیش رسما از طرف دولت اعلان شد که در یکی از ولسوالی های ولایت بلخ یک منطقه کشف شده که آثار تاریخی از ۱۰۰۰ سال قبل در انجا کشف گردیده وقتی که با مردم منطقه خبرنگار صحبت میکرد انها میگفتند که در این منطقه از سالهای بسیار زیاد به اینطرف قوماندان ها محلی و مردم آثار تاریخی را حفریات نموده و قجاق مینمودند واقعا که جای تاسف است.
جوابخ17205
2006-08-23 08:02:16
همایون:
لالای قند حالی در افغانستان تمام فرهنگی ها فلنگی شدن ده قصه فرهنگ مرهنگ نيستن امريکائی ها با گويا مخالفين دولت قمار ميزنند و فرهنگی ها و سياست مدار ها فلنگی جمع ميکنند حالی او دوران های گذشته تير شد جان بيدر.
جوابمفلس خوشحال کابل16989
2006-08-21 16:25:39
من از تمام دانشمندان کنونی کشور خویش آرزومندم، برای یک انقلاب فرهنگی دست یکار شوند و جامعه را از بدبختی و ذلت همتمی نجات دهند. امید نسل آینده برای حفظ و نگه داشت اثر هائی مذهبی، فرهنگی، تاریخی و هنری تلاش نمایند.
جوابهمایون16940
2006-08-20 13:03:08
ولی از هالند !
با عرض سلام ازینکه چند روز در انتظار ماندید معذرت می خواهم !
اشعار زیبا و مطالبی را که ارسال داشته بودم هیچ کدام نوشته و یا سروده خودم نبوده
بلکه همه را سالها قبل از نشرات مختلف افغانی انتخاب و یادداشت نموده بودم که متأسفانه
یک بخش کوچک آن در سایت به نشر رسید .
ضمنأ به جواب بخش دیگر سوال شما باید عرض کنم که بنده در سرک چهار سیلو زنده گی
نمی کردم . خوشبخت و صحتمند باشید .
با عرض حرمت !
جوابناصر - هامبورگ16917
2006-08-12 00:22:40
برای اولين بارسايت فارسی رورابازکردم وخوش شدم که هموطنانم فعاليت فرهنکی دارندماهم يک سايت راتازه به راه انداخته ايم www.setaresahar.org بااين فنت زيادآشنايی ندارم که مفصل بنويسم فعلا تمنيات مراقبول فرماييد بااحترام کاظمی
جوابکاظمی16650
2006-08-04 10:14:49
زيبا:
سلام زيبا جان برات از طريق ايميل نامه نوشتم اما جواب در يافت نکردم
خوهشن اگرکه فونت پشتو داری برام بفریست اما با نحوه کار با آن را ممنون میشوم

afghan1010@yahoo.com هست .

برادرت احمد ضیاء
جوابahmad zia16435
2006-07-26 15:03:27
افغانهای نهايت گرامی و دوستداشتنی !

از مطالب که در اين ويب سايت مطالعه نمودم البته همه در سيخ سرگرمی کباب ميشوند. و تعداد بوجی های خالی وقت شما را هم ازدياد ميبخشد ُ پس چه خوشا که از بعضی ويب سايت های علمی و مشخصا اسلامی و تاثير انداز بالای رشد شخصيت و وقار شما در بين فاميل ُ عقارب و مجالس نيز استفاده تماييد.
من زياد وقت تانرا نميگيرم خواهش ميکنم اين ويب سايت که جوانان افغان در داخل خود کابل تهيه ميکنند مطالعه نموده و از مطالب ان مستفيد شويد
ویب سایت : www.fajrekabul.com


کامگار باشيد

فرزام الفی از کابل
جوابفرزام الفی16271
2006-07-19 22:17:35
ناصر - هامبورگ: نخست سلام خدمت ات سلام تقدیم میکنم. فقط سوال دارم شعر ها مقبول را که در این سا یت خواندم ایا شعر هااز خود تان هست و یا از کسی دیگر؟
چون من در سرک چهار سیلو یک دوست داشتم بنام ناصر و او هم استعداد شعری داشت حتی تنصیف اش را هنرمند رادیو تلویزیون ذبیح الله امانیار هم خوانده بود اگر خودت هستی من همان ولی دوست دوران جوانی تان هستم.قضای روزگار هر کسی را به گوشه ایی انداخت. ومدتها مدیدی است که از ان دوستم اطلاع ندارم .اگر خودت هستی خود را معرفی کن .من و تو حبیب الله شفق که پسر خاله ام بود .همیش چکر می زدیم دوستم ناصر جان در ان وقت ارین تخلص میکرد.
تشکر
جوابولی از هالند16159
2006-07-16 12:12:01
بخشي از خواندنيهاي سفر صحاف باشي به انگليس
چاپ شماره 635 هفته نامة نيمروز
(( ... امروز چون جمعه ي اين مردم بود منهم رفتم در مسجد ايشان ، خوب كه تصور كردم ديدم آنچه را كه اينها دارند ماها برعكس آنرا داريم مثلأ ايشان چراغ برقي دارند در معبددها ـ ماها چراغ پيه داريم ، آلات فلزي آنها هميشه براق و شفاف است ـ مال ما چرك و زنگ خورده ، آنها در مسجد چشم گوشند ـ ماها فرياد و صحبت ميكنيم ، واعظ آنها نوعي نطق ميكند كه همه كس مي فهمد زيرا كه نطقش زبان عامه است و هر بچه درك ميكند ـ واعظ ماها نوعي بلسان عربي تند و غليظ تكلم ميكند كه خودش هم نمي فهمد ، آنها
سيني ( پطنوس ) بدست گرفته بدون اظهار به كسي راه مي روند هر كس خواست پولي در آن سيني مي اندازد براي فلان مصرف ـ ماها براي لهو و لعب شخصي اصرار مي كنيم ، آنها روي نيمكتهاي مخملي مي نشينند ـ ماها روي بورياي پُر از خاك ميخوابيم ، اينها با آهنگ خوش و مختلف مردم را به مسجد برده ـ ماها بصورت اكراه .
ببين تفاوت ره از كجاست تا به كجا . چيزي كه در خود مان بهتر ديدم فقط تطهير مقعد است و بس .
مقصد از نوشتن اين كلمات تعريف اين مردم نيست بلكه موعظه است براي كسان ديگر شخص خودم اگرچه گفته اند نرود ميخ آهني برسنگ و حال آنكه از روي عِلم و دانايي مكرر ديده ام كه ميخهاي آهني بسنگ فرو رفته اند )).
(( ... دربعضي جاها همينقدر نوشته اند « داخل نشويد » ، احدي داخل نميشود .
پس بايد سواد دو كلمه خواندن باشد كه بداند ، صاحب خانه ميگويد داخل نشويد اطاعت نمايد . اين مردم آموختن بديگري را يكي از شرافات انساني ميدانند . چنانچه در هر ده كوره اي چندين مكتب مجاني براي اطفال مهيا كرده اند چه دختر و چه پسر در سن پنجسالگي به مكتب ميرود الي دوازده سال همه چيز را ميداند و لايق هركاريست .
بچه هاي ما بيچاره ها تا سن پانزده سال آقا موچول هستند ، بعد اول ترتيب عروسيست كه « گوساله گاوي » را جفت ميكنيم با « ماچه خري » و متوقع هستيم كه اولاد اينها همه چيز بفهمند . دختر را در قفس پرورش ميدهيم بجز خوردن و خوابيدن چيزي ديگرش نمي آموزيم يعني چيزي نداريم كه بياموزيم . زمانيكه بشوهر مي رود هر شب در جنگ است و مي گوئيم چرا با شوهرش سازش ندارد و حال آنكه تحمل زنهاي ايران و مظلوم بودنشان بيش از مردهاست . افسوس كه ما مردم لذت خوراك و جماع را بيش از ترقي و تربيت فهميده ايم . )) .
جوابناصر - هامبورگ16059
2006-07-16 11:41:31
كابل
شهري كه يادگار زمان و زمانه ها
چون مادر بزرگ به قلبش نهفته داشت
بر قامت بلند و غرور آفرين خويش
گلهاي آرزوي هزاران شگفته داشت

شهري كه پير بود و بزرگ زمانه بود
شهري كه داستان قشنگ كتابها
شهري كه جام پُر زشراب غرور بود
شهري كه زيب سينة پُر شور آسيا

شهري كه خوابگاه هزاران اميد پاك
شهري كه زادگاه هنر بود و رنگ مهر
شهري كه پروريد در آغوش پاك خويش
سودابه ها و رستم و ناهيد چون سپهر


شهري كه لحظه هاش همه آغوش گرم عشق
شهري كه عطر پاكي دلهاش در نفس
او حس گرم لحظة پيوند هاي مهر
شهر عقابهاي كه بشكسته اند قفس

او شهر راستين اميد و ترانه بود
شهر حماسه ها به بلندي كهسار
شهر شگوفه هاي درخت رساي عشق
جاري به كوچه هاش محبت چو جويبار

بردشتهاي سبز و اميدش نرسته ماند
گلهاي رنگ رنگ كه آن دستهاي پاك
مي كاشت تا كه عطر شوند رنگ و بو شوند
با پنجه هاي صدق ، كه خوابيده اند به خاك

آتش فرادميده كنون اژدهاي جنگ
كاشانه هاي ما همه ويران كرده اند
اينك پرنده گان ز درختان سبز او
بر دشتهاي خشك و تهي لانه كرده اند

شهري كه يادگار غرور زمانه بود
اينك فتاده است ، غمگين و شكسته است
طوفان مرگزاي حوادث به قامتش
زنجير ها و حلقة بيداد بسته است

شهر حماسه ها
شهر بزرگ و پير
شهر بلند و پاك
خاكستري زنقد اميدش به دامنست
تنها نشسته است
تنها نشسته است ....... ! ؟
جوابناصر - هامبورگ16039
2006-07-16 11:38:01
افسوس
در من
آيا
توان روييدن است ؟
شايد...
اما، دريغ و درد ...
با يك شگوفه ، باغ ، بهاران نميشود
در تو
آيا
اميد تابيدن است ؟
آري ...
اما ، افسوس ...
با يك ستاره ، شهر ، چراغان نميشود
جوابناصر - هامبورگ16036
2006-07-16 11:32:41
اي دوست !
بهترين نعمت ها و نيكوترين لذت ها حيات است
و حياتيكه بي ياد خداوند صرف شود ، مماتست
سعادتمند كسي باشد كه به فكر و شكر او عمر بگذراند.
حيات عمر را مغتنم دان و وقت آنرا عزيز و محترم دان و در ظلمات حيات نفساني مياساي و از كدورت و وسواس شيطاني بيرون آي ،
و واي بر آنكس كه از روي هوا و هوس روز سرمست سرور و شب در خواب و غرور است و از خداند خود دُور است غافل از تنگي گور است .
اكنون سعادت ُتوبه درياب كه فرصت غنيمت است و از مستي و غفلت برآي كه مدت مدت عُمر كم است .
اي دوست !
چون باد مباش كه بر هر َخس آويزي ، چون خاك مباش كه بر سر هر نااهل ريزي و چون آب مباش كه با هر ناجنس آميزي .
دو چيز را فراموش كن :
يكي بدي كسان را نسبت بخود و خوبي خود را نسبت به ديگران
دو چيز را فراموش نكن :
اول خدا دوم مرگ را !
جوابناصر - هامبورگ16034
2006-07-16 11:29:53
الهي !
چه سرنوشت سياهي با من همسايه است ، چه روز هاي بدآهنگي در سرزمين ويرانة من تكرار ميشود .
مگر اينجا قيامت است ، كه آواز چلچله ها تيرباران ميشود و مادران با جگرگوشه هايشان، با زانو هاي بسته با زنجيردر زباله هاي هوا و هوس خشك ميشوند .
الهي !
اين رنجها را بردار ، و از من آن موجود نفرت را مساز كه من با خويشتن ناسازگارم .
جوابناصر - هامبورگ16033
[1] [2] [3] [4] [»»] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.