English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ ولاديمير پوتين
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[1] 
2008-08-09 09:11:32
سلام خدمت همه دوستان
این صفحه مربوط به شخصیت وزندگی ولادیمیرپوتین میباشد، اما جالب اینجاست که چرا همه دوستان فقط از عقده های خویش صحبت میکنند. آیا هنوز هم باید برای ما گفته شود که در کجا چگونه باید سخن گفت؟
جوابفهیم26594
2005-07-09 12:13:38
بلی دوستان گرامی چهره های سیا تروریزم بین المللی یک بار باز خودرا به جهان نشان داد
قتل ۵۰ انسان بیگنا وزخمی شدن بیشتر از ۷۰۰ نفر که همه وهمه اشخاص وافراد ملکی بو دند
وبه خاطر اعاشه اولاد وفامیل خویش روانه کار بودند هدف تیر باندیتیزم وبی فرهنک ترین درند های جهان شدند . ایا قتل انسان ،شرر، بد امنی در کلام الهی جایز است . گرفتن پدری
کسی ،مادرکسی،اولاد ،شوهری کسی یتیم ساختن کسی در اسلام جواز است . پس جهره های سیا
القاعده وبه اصطلاح مبارزان اسلام همین است . حادثه ۱۱ سینتیابر امریکا، انفجار ریل در اسپانیه ، انفجار در خانه خدا(مسجد) در قندهار قتل بیشتر از۳۰۰طفل وجوانان در شهر بسلان روسیه که نصف این شهدا و اطفال معصوم مسلمان بودند.گشته شدن هزاران انسان در عراق.
یا قتل شدن ۴۰۰۰۰ نفر در سالهای ۱۹۹۲-۱۹۹۵ در شهر زیبای کابل که فعلا به ویرانه مبدل شده. باید کسی جواب این فجایع رابدهد. افعانها که خود قربانی تروریزم جهانی است با اهالی الندن بلخصوص ان عده که در غم عزیزان خود نشسته شریک میداند .ار خدا وند برایشان صبر جمیل تمنا دارم.به وحشی ها که این عمل رااجرا گرده جهنم و به امید اینکه عاجل دستگیرو به محاکمه کشاند شود (اعدام در محضر عام) در زمان اعدام نمایندحقوق بشر نیز دعدت شود. شاید ذوستان تصور کند که من قصی القلب هستم نه برادر گرامی۱۴نفر اعضای فامیلم از سن ۱۷ سالگی تا۷۰ سلگی گشته . هر روزی که حادثه بم . انفجار.قتل رامی بینم اشک هایم جاری میشود.
به نظر من سه اصل مهم باید در نظر گرفته شود که:
۱- مبارزه شدید ،اکتیف،بی رحمانه مقابل این جناوران قرن۲۱هر کسی که باشد مسلمان و یا مذاهب دیگر .
۲-قطع تمام کانالهای پولی ومالی به انها .
۳-تشریک مساعی تمام ارگانهای اپراتیفی ، سیاسی و مالی بخاطر تبادل معلومات اپراتیفی و پروپاگند واقعی اسلام ویا دیگر ادیان یعنی روشن کردن ذهن انسانها وهمکاری ومعاونت مادی به قشر مجبور و بیجاره کره زمین . این کار وفعالیت باید از محور و هسته اصلی شر و فساد پاکستان
اغاز شود.شما باور کنید که انفجار های که در تمام جهان بلخصوص در لندن صورت گرفت تعلیم
یافته مراکز پاکستان توسط عرب ها و تمویل کننده ان سازمان سیاه ( ا - س - ا ) خواهد باشد .
تا زمانيکه ايالات متحد و لندن چدی به واقيعت از مشرف نخواهد اين فجايع متاسفانه قابل تکرار است . ارگانهای استخباراتی روسيهُُ .امريکا.لندن.اسلام اباد.کابل.اسرايل.چين.فرانسه.هند .رياض
بايدتشريک مساعی نزديک حتی ضرورت بيک قرارگا مشترک بخاطر تبادل معلومات . اطلاعات فعاليت ها و عمليات های خصوصی ضرور احساس ميگردد.
جواب سلطانی9638
2004-10-06 13:47:47
زبير:
نميفهمم تلويزيون برايتان درغرب چی نشان ميدهد که شما از قاتلان اطفال حمايت ميکنيد. خداوند اولادهای تان رابه همين حال برسانه که از دل اين مردم بياين.
جوابخاطره از کرسنادار3195
2004-10-03 12:20:23
زبير:
برادرمحترم، من فکرميکنم که شما تحت فشاررسانه های غربی که در اين اواخريک تهاجم جديد را مقابل روسيه آغازکردند، قرارداريد.

هدف اصلی غرب برای همه معلوم است – فروپاشی روسيه! امروز غرب به ضد مردم روسيه تروريزم را حمايت ميکند. وحشيان که اطفال رابی رحمانه تيرباران ميکنند، کسانيکه برايشان سربريدن مثل بازی است، شما «آزادی خواه» ميناميد. غرب طرفدار روسيه ضعيف است، وقتی که يلتسن پارلمان خودرا تيرباران کرد، رسانه های غرب خاموش بودند، وقتی که زندگی هفتاد در صد مردم روسيه زير خط فقرفروميرفت، رسانه های غرب خاموش بودند. امروز که روسيه سربلند ميکند، ما از «آزادی خواهی» و «دمکراسی» حرف ميزنيم.

جوابفاروق3133
2004-09-29 17:30:14
زبير:
دوست محترم!
تحليل اوضاع سياسی داخلی روسيه خارج جوکات پاليسی سايت «فارسی.رو» ميباشد.

درارتباط آزادبودن مطبوعات روسی بايد گفت که سايت که در صفحات آن شما اين پيام را نوشته ايد روسی شمرده ميشود. ما مطمينيم که اگر چنين پيام را شما در سايت آمرکايی مينوشتيد، باقيماندهء زندگی تانرا در شکنجگاه «گووانتاناما» سپری ميکرديد.

بااحترام.
جوابفارسی.رو3028
2004-09-29 16:59:16
زبير:
اگر شما کسانرا که در بيسلان صدها کودک را که در ميانشان ده ها مسلمان بود، تيرباران کردن، آزادی خوا ميناميد، فکر کنم مطبوعات آزاد برايتان کمک نخواهد کرد. «کپ را قبر اصلاح خواهد کرد».

چرا مطبوعات «آزاد» شما دربارهء آزادی خواهان عراق و فلسطين خاموش است؟
جوابايگور3026
2004-09-28 08:13:51
دوست عزيز سپاس از اينکه زحمت ميکشيد و در غنای مطبوعات کشور کمک ميکنيد . در مورد پوتين خواند جالب بود اگر ممکن باشد کمی در مورد کار های وی در قسمت سرکوبی آزادی خواهان چچين بنويسيد. چون فضای تنگ اطلاعاتی روسيه نميگذارد که اطلاعات کافی از مرز های شان خارج شود .چون از مطبوعات بيرون روسيه معلوم ميشود که شخص پوتين در کشتار بيرحمانه مردم چچين سهم فعالتر داشته.

کامگار باشيد
جوابزبير2984
[1] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.