English |  فارسی |  Русский  
صفحه اول
انتقام داعش از بازداتش رهبرانش
سید برپیشاه – قهرمان افغان در جنگ بزرگ میهنی
کار داکتر عبدالله به کجا می‌انجامد؟
خطر داعش دست‌کم گرفته می‌شود
50 چهرۀ بانفوذ افغانستان برگزیده شدند
راهبرد طالبان: مقابلۀ نظامی به‌جای مذاکرۀ سیاسی
مذاکرات «میان لوگری» و یا «میان قومی»
آیا واقعاً امریکا از مهار بحران عاجز ماند؟
روسیه با نگرانی از بحران افغانستان: وضعیت افغانستان شبیه 2014 است
پیامدهای سنگین بحران سیاسی در کابل
سه اختلاف عمدۀ غنی و عبدالله در مذاکرات جاری
رفتار متناقض نماینده ویژۀ امریکا دربارۀ صلح و انتخابات
دگرگونی روابط جهانی و درونی طالبان
توافق صلح و شکست اخلاقی واشنگتن
بحران سیاسی افغانستان؛ راه‌حل چیست؟
اهمیت سفر رییس مجلس افغانستان به روسیه
بحران انتخاباتی و صلح افغانستان
«کابل پیروز شد، مسکو باخت»
غلبۀ «صلح» بر «انتخابات»
افغانستان؛ میدان تازۀ زورآزمایی ایران و امریکا
تغییر موضع ترامپ از آتش‌بس به کاهش خشونت
از هفتۀ قانون اساسی افغانستان در مسکو گرامی‌داشت به عمل آمد
حزب دموکراتیک خلق؛ چهار دهه پس از هجوم شوروی
تحولات منطقه و تغییر در برنامۀ خروج امریکا از افغانستان
ترور قاسم سلیمانی و بحران افغانستان
2020 سالی سرنوشت‌ساز برای افغانستان
هراس هند از نهایی‌شدن پروژۀ امریکایی- پاکستانی
دلبستگی اعضای سابق حزب دموکراتیک خلق به اشرف‌غنی
داستان گرفتاری قیصاری به کجا می‌انجامد؟
سؤال برگشت داکتر عبدالله به روند انتخابات
  از منابع روسي/
برای امریکا " تجاوز " بر پاکستان – غیر مثمر می باشد
/16.7.2007
میخائیل لیونتیف
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع « فارسی.رو» باشد.

در انگلستان و امریکا سطح بلند خطر تروریستی اعلام گردیده است. امریکایان و انگریزان انتظار سلسله جدید اعمال تروریستی را دارند. در قصر سفید جلسه اضطراری به همین ارتباط برگذار گردیده است. بصورت کل به تشدید عصبانیت با تمام قواعد ژانر دامن زده میشود. ولی من به تعقیب رفیق ستانیسلافسکی با جدیت تمام گفته میتوانم : " باور نمی کنم ! ". البته ، میتوان گفت ، که هم امریکا و هم انگلستان در اصل از نقطه نظر تهدید تروریستی بسیار اسیب پذیر می باشند. این را هم مجاز میدانم ، که در انجا افراد بطور خاص تربیه شده ادارات استخبارات امریکا وجود دارند ، که از انها بصورت متناوب استفاده میشود. ولی من باور دارم ، که درین کشورها فعالیت کتلوی خارج از کنترول تروریستان اسلامی وجود ندارد. فعالیت انها از مدت ها بدینسو به وسیله سیاسی در دست زمامداران مبدل گشته است. اگر انها واقعآ هم نیروی مستقل میبودند ، پس حملات تروریستی بلا فاصله صورت میگرفتند.

یکبار دیگر تکرار میکنم ، که امریکا ازین نقطه نظر کشور بسیار اسیب پذیر می باشد. راه اندازی اعمال بزرگ تروریستی در انجا مشکل نمی باشد. یاداوری موج اخیر خشونت ها در مکاتب امریکا کافی است. پس میتوان گفت ، که جنایتکاران یکه بصورت کامل از عهده وظایف خود بخوبی برامده میتوانند و شبکه بین المللی " وحشتناک و قریح " القاعده - از عهده این کار بناء بر دلایل ناروشن برامده نمیتواند.

ظاهرآ به نظر میرسد ، که اشخاص دیوانه ، که بطور خاص برای این کار تربیه شده اند ، باید از مدت ها قبل خود را تبارز میدادند. ولی از انها خبری نیست. به این ترتیب تهدید تروریستی برای رهبری امریکا و انگلستان فقط وسیله سیاسی بسیج مردم خود می باشد. پس نباید سر مردم را به درد اورد – اصلآ هیچگونه تهدید تروریزم بین المللی اسلامی وجود ندارد. طوریکه اسلام جهانی موجود نیست.

ولی به جای ان چیز های بسیار خطرناکتر وجود دارند. ما امروز مشاهده میکنیم ، که امریکا و شاگردان اروپایی انها معجزه موثریت را از خود نشان میدهند. مثال بسیار مهم ان – حوادث جاری در پاکستان می باشد. میخواهم یاداوری نمایم ، که نیروهای حکومتی در طول چند روز حملات خود را بر لال مسجد ، جای ، که اسلام گرایان پاکستان در مرکز شهر اسلام اباد سنگر گرفته بودند ، ادامه میدادند.

بصورت کل ، پاکستان- بمب بسیار قوی و خطرناک از نقطه نظر توسعه اسلام گرایی افراطی محسوب میشود. باید گفت ، که اوضاع درین کشور از همن ابتداء به مثابه بمب طراحی شده بود. روشن است ، که ویژه گی اساسی ملی پاکستان اسلام می باشد. اگر مفکوره اسلام را تخریب کرد ، پس خود پاکستان هم وجود نخواهد داشت. به خاطریکه این سوال قانونمند مطرح میگردد : چرا ، اصلآ ، این توته هند در سال 1947 از جامعه بزرگ تاریخی هند جدا ساخته شد و تا به حال به شکل امروزی وجود دارد؟

ازین نقطه نظر انجام عملیات نظامی از طرف مقامات پاکستان علیه اسلام گرایان در مرکز شهر اسلام اباد –به ذات خود گام است ، که مشکلات بسیار جدی را در قبال خواهد داشت. رئیس جمهور پرویز مشرف با اتش به مفهوم واقعی این کلمه بازی میکند. البته ، میتوان گروه اسلام گرایان را در مسجد محاصره نمود و انها را در انجا ازبین برد ، ولی عواقب این عمل کاملآ غیر قابل پیشبینی بوده می توانند. و اینکه پرویز مشرف تا به حال نسبت اعمال خود با گدام مشکل مواجه نگردیده – از یک طرف موفقیت بزرگ است و از طرف ذیگر – تا حد معین ثمره خدمات او می باشد.

البته ، اینکه من پاکستان شناس مسلکی نیستم ، پس من نمیتوانم 100 فیصد موثریت ان تاکتیک را ارزیابی نمایم ، که رئیس جمهور پاکستان در پیش گرفته است. قابل درک است ، که او جهت ریشه کن ساختن منابع اسلام افراطی ، که در کشور بوجود امده ، تلاش می ورزد. راستی ، من فکر میکنم ، که عمل اسلام گرایان در لال مسجد تا حدی از طرف ادارات استخباراتی پاکستان برای ان تشویق گردیده بود ، تا از فشار بنیادگرایان اسلامی قبل از ان بکاهند ، زمانیکه این فشار به مقیاس برسد ، که جلوگیری از ان ناممکن خواهد بود. اگر تمام طرفداران تندرو اعمار دولت بر اصول شریعت اسلامی به خیابان ها برایند ، پس انگاه هیچکس توان کنترول انها را نخواهد داشت.

طوریکه معلوم است ، در لال مسجد همان شاگردان مدارس دینی سنگر گرفته بودند ، که در افغانستان بیشتر بنام طالبان شهرت دارند. مشکل درینجاست ، که در پاکستان سیستم کامل مدارس دینی وجود دارد ، که در انها ده ها میلیون جوان سا ل به سا ل برضد مدنیت ، ارزش ها و طرز زنده گی غربی تحریک میشوند.یعنی در ماهیت امر تربیه ضد غربی به انها داده میشود. واضح است ، که این شوخی دیر یا زود انفلاق خواهد کرد.

از طرف دیگر ، من نمی خواهم درینصورت امریکایان یا مشرف را مورد انتقاد قرار دهم. طوریکه میگویند : انها چه چاره دارند؟ من اکثرآ با تحلیل گران امریکایی صحبت میکردم و به انها می گفتم : برادران شما چرا در باره بمب ایران جاروجنجال برپا میکنید؟ به خاطریکه در ایران بنیادگرایی اسلامی پوتنسیال جدی ندارد! بنیادگرایی در انجا مدت ها قبل فروکش نموده است ، انقلاب اسلامی درین کشور مدت ها قبل انجام گردیده است. و روحیه جانبداری از اسلام در مقامات عالی ایران در حال حاضر – فقط ظاهرداری است.این به دان می ماند ، که تروتسکی را با بریژنف مقایسه نمود. باید قبول کرد ، که تفاوت درینجا وجود دارد. یعنی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران – وریانت ایرانی رهبر فعال کمسومول دوران " سوسیالیزم پیشرفته" می باشد. ولی اوضاع در پاکستان ، که همین اکنون سلاح ذروی دارد ، به مراتب غیر قابل پیشبینی است. درینجا همه چیز به یک فیر بر مشرف حل شده میتواند.

امریکایان به من جواب میدادند: " ما همه چیز را به خوبی میدانیم ، ولی ما چه کاری کرده میتوانیم؟ "واضح است ، که " تجاوز " بر پاکستان – از نقطه نظر اهداف و منافع امریکا بصورت مطلق غیر مثمر می باشد.درست است ، که شخصیت های جداگانه امریکایی از جمله محافظه کاران جدید بصورت متناوب این کار را کرده اند. بطور مثال انها اکثرآ رژیم حاکم پاکستان را به همکاری با طالبان متهم میکردند. ولی رهبر پاکستان اصلآ انتخاب دیگر نداشت. او اصلآ به این امر محکوم می باشند ، تا بین نیروهای عمده سیاسی کشورمانور کند. به خاطری که فقط او مسوولیت " دبه باروت " و اگر دقیقتر گفته شود " دبه اتمی " را برعهده دارد.

غرب بصورت اگاهانه کشورهای اسلامی را به جان هم می اندازد

اگر چه گاه بیگاه چنین تصورات بوجود می ایند ، که گویا غرب بطور خاص منفجرشدن این پتاقی را تحریک میکند. به این ترتیب ، ملکه انگلستان چندی قبل به نویسنده جاه طلب سلمان رشدی ( که به عقیده اکثریت مسلمانان با کتاب خود بنام " ایات شیطانی " قران و سنت را توهین نموده ) لقب شوالیه داده است.

البته ، من فکر نمیکنم ، که غرب بصورت جدی بر ان حساب میکند ، تا جهان اسلام را توسط نشر کارتون های حضرت محمد و یا دادن لقب شوالیه به مولف مشکوک از نظر مسلمانان ، مانند سلمان رشدی منفجر سازد. غرب اصلآ میخواهد اعتبار خود را در برابر انظار داخلی خود حفظ نماید.

در اصل این همه فقط یک بازی است ، که از برکت خطر ناموجود تروریزم بین المللی ممکن میگردد. اگر دقیقتر گفته شود چنین خطر وجود دارد ، ولی از احتمال کدام تهدید تخنیکی بیشتر نیست.من همچنان فکر نمیکنم ، که در بین دول اسلامی بر ضد دول غربی کدام دسیسه وجود داشته باشد. خطر به مراتب جدی تر بی ثباتی اوضاع در داخل دول اسلامی وجود دارد.

برعلاوه انها را بصورت اگاهانه علیه یک دیگر تحریک میکنند. زمان ، که اتحاد شوروی جنگ را در افغانستان اغاز نمود ، عربستان سعودی خود را خوشبخت احساس نمود ، به خاطریکه انکشور توانست پوتنسیال عظیم اعتراض اسلامی را به منطقه دیگر ، دروتر از خود سوق نماید. به خاطریکه بنیادگرایان انقدر از غرب تنفر ندارند ، مثل که از رژیم های فروخته شده طرفدار غرب ( ظاهرآ کاملآ اسلامی ) دارند. پایگاه اجتماعی اعتراض در کشور ها را اکثرآ جوانان شهر های بزرگ تشکیل میدهند ، که در مدارس دینی تحصیل کرده اند و میتوانند کتب دینی و همچنان سخنرانی های رهبران مذهبی را تجزیه و تحلیل کنند. ازین نقطه نظر اسلام در جهان معاصر یک نوع انرژی اعتراضیه می باشد. و بازهم در برابر رهبران دول اسلامی این وظیفه قرار دارد ، تا این انرژی را به کدام جهت دیگر سوق نمایند. هم سلمان رشدی و هم 911 – این همه با منافع رژیم های حاکم و کشور های اسلامی کاملآ مطابقت دارد. انها همه خوشبختانه دموکراتیک نیستند.باید قبول کرد ، که ایران دوران امام خمینی – به هیچ وجه ان چارچوب پیروزی دموکراسی نیست ، که لیبرالان غربی ارزوی ان را دارند.

بصورت کل ، درصورتیکه خواسته باشند ، انچه ، که امروز در پاکستان میگذرد ، به بسیار اسانی میتوانند در عربستان سعودی و در مصر عملی سازند. البته ، اتباع عربستان سعودی زنده گی خوبی دارند ، ولی به حساب اکثریت محروم از حق خود ، که عبارت از کارگران مهاجر می باشد. به این ترتیب ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی احتمالآ انچه ، که درین روزها در پاکستان میگذرد زیر نظر دارد.

KMnews
(3)نطرشما در اين مورد
ارسال اين صفحه به دوستتان
برای چاپ
صفحه اول
اخبار
روسيه و افغانستان
افغانها مقيم روسيه
معرفی چهره ها
آسيای مرکزی
از منابع روسي
مصاحبه
عکس ها
Google

RSS

matlab@farsi.ru
© 2003-2019 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.
--2.1--