English |  فارسی |  Русский  
صفحه اول
مذاکرات معیوب امریکا
رییس اجرایی افغانستان: دربارۀ نشست صلح مسکو با افغانستان هماهنگی نشده بود
ناکامی حکومت افغانستان در بازداشت یک فرمانده محلی
اگر «فن‌آوری» قربانی «مصلحت سیاسی» شود!
انتخابات پارلمانی افغانستان، سرخوردی نخبگان جوان
«جابجاسازی تروریستان» و ضرورت فعالیت بیشتر منطقه در جنگ افغانستان
کابل از چشم واشنگتن افتیده است؟
امریکا «کمک» نمی‌کند. هزینۀ «پایگاه‌ها» را می‌پردازد
آیا منطقه قادر به پرکردن خلای امریکا در افغانستان است؟
غنی با چه پشتوانه‌یی به ادامۀ حکمرانی دلبسته است؟
انتخابات به تأخیر می‌افتد
ندامت لابی‌ها چهار سال پس از انعقاد پیمان
وزارت خارجۀ روسیه: گزینۀ نظامی در افغانستان راه‌حل نیست
اضطراب از کرنش و انعطاف‌پذیری امریکا در برابر طالبان
آیا افغانستان وارد جنگ خونین مذهبی می‌شود؟
شش گزینۀ احتمالی مورد حمایت امریکا در افغانستان
از بلاتکلیفی انتخابات پارلمانی تا تأخیر در انتخابات شورای ولسوالی‌ها
احزاب به میدان آمد
چرایی کناره‌گیری "رییس‌جمهور در سایۀ افغانستان"
برگشت خلیل‌زاد؛ استقبال تکنوکرات‌ها، سراسیمگی جهادی‌ها
ازبیکستان مقصد سفر هزاران گردشگر افغانستان
عوامل احیای طالبان
مقصر کیست؟
روسیه طالبان را از فهرست سیاه خارج میسازد
یورش طالبان به غزنی در گرماگرم مذاکرات صلح
نظام پدرمیراثی در سایۀ لیبرال دموکراسی
هراس از برپایی انتخابات شفاف و عادلانه
انتقاد از نجات و بدرقۀ داعش در جوزجان
داعش؛ افول در شمال، احیا در شرق
اقلیت هندو و سک افغانستان را ترک می‌کند
  مصاحبه/
کریم خرم: بی ثباتی شمال افغانستان برنامه مشترک پاکستان و امریکاست
/26.10.2015
کریم خرم: بی ثباتی شمال افغانستان برنامه مشترک پاکستان و امریکاست

سایت "افغانستان.رو" مصاحبه اختصاصی با رئیس دفتر رئیس جمهور پیشین افغانستان کریم خرم انجام داده است که توجه مخاطبان را به متن آن جلب می نمایم:

 

یادداشت:عبدالکریم خرم، رییس دفتر رییس جمهورپیشین افغانستان حامد کرزی بود. باورعموم این است که آقای عبدالکریم خرم نفوذ زیادی برحامد کرزی داشت وهردو دیدگاه های مشترک داشتند. عبدالکریم خرم دیدگاه های خاص خودش را درمورد سیاست های غرب درقبال افغانستان وجنگ با تروریسم دارد. آقای خرم به این باور است که هزینه های کلان انسانی ومالی امریکا وناتودرسیزده سال گذشته درافغانستان برای محوتروریسم نبوده است. اوبه این باور است که برخی حلقات غربی با استفاده از جنگ در افغانستان به نحوی تلاش نمودند تا هدایت شبکه های تروریستی را به دست بگیرند، آسیب های این شبکه ها را برای خودشان به حداقل برسانند وبعدا ازآنان برضد رقیبان خود استفاده کنند. عبدالکریم خرم به این باور است که همین حلقات غربی ناامنی های شمال افغانستان زمینه سازی کرده اند ومی خواهند جنگ، ناامنی وتروریسم به آسیای میانه صادرشود. خرم می گوید که برخی حلقات غربی می خواهند ازطریق تروریسم برای روسیه وچین، مشکل ایجاد کنند. مخالفان آقای خرم دیدگاه های او را نوعی توهم توطیه می دانند که با واقعیت سازگارنیست. آقای خرم درفرانسه تحصیل کرده است ودرزمان حاکمیت حامد کرزی مدتی وزیر اطلاعات وفرهنگ بود وبعد به سمت ریاست دفتررییس جمهوررسید وتاپایان دوره کارحامد کرزی دراین پست باقی ماند.

 

س: شما درنوشته ها ومصاحبه های تان همواره تاکید می کنید که درگسترش جنگ به شمال افغانستان و رسیدن طالبان تا مرزهای آسیای میانه به نحوی امریکایی ها دست دارند، حتا سقوط کندز را اخیرا یک درامه خوانده ایدوبه این باورهستید که امریکا درپی مبارزه با تروریسم نیست بلکه می خواهد که آن را به آسیای میانه صادر کند، چه شواهد ومدارک این مدعیات تان را تایید می کند؟

خرم: من درمصاحبه های قبلی خود هم گفته ام که این باورمن، ناشی ازدوچیزاست. یکی مشاهدات ومعلوماتم، به عنوان رییس دفتررییس جمهورپیشین ودیگری تحلیلم که آن هم مبتنی برهمین معلومات وچشم دیدها است. تلاش امریکا درآغاز این بودکه پایگاه های نظامی درافغانستان ایجاد کند. هدف بعدی آنان ازهمان آغاز این بود که ازطریق افغانستان، ناامنی، جنگ وتروریسم را به آسیای میانه ببرند. آسیای میانه دروازه ی چین وروسیه است وبه همین خاطرمی خواهند آن را ناامن می سازند واوضاع وشرایط این روزها نشان می دهد که وضعیت به همان سمت می رود وامریکایی ها درآن دست دارند.

س: اما برخی از سیاست مداران دیگرافغانستان، سیاست مداران برخواسته ازشمال، به این باور اند که سیاست مداراجویانه ی آقای کرزی دربرابرطالبان، سبب شد که جبهات این گروه به شمال گسترش یابد. این سیاست مداران می گویند که آقای کرزی درزمان حاکمیت اش عمدا ازسرکوب طالبان درشمال افغانستان جلوگیری می کرد وباور داشت که سرکوب طالبان درشمال، منجربه جنگ های قومی درولایات بغلان وکندز می شود،چه پاسخی به آنان دارید؟

خرم: این برداشت نادرست است. طالبان درزمان ریاست جمهوری آقای کرزی درشمال خیلی ضعیف بودند. یک سال است که طالبان در شمال بسیار تقویت شده اند، آن زمان هسته گذاری های کوچک داشتند. پس ازامضای قرارداد امنیتی با امریکا، طالبان وتروریسم درشمال تقویت شد. بعد ازامضای این قراردادبودکه انتقال جنگجویان آسیای میانه ای با خانواده های شان، ازوزیرستان به شمال افغانستان آغاز شد ودراین مدت یک سال، کسی جلو آن را نگرفت. واقعیت تلخ دیگراین است که جنگجویان طالبان درشمال، مربوط به تحریک طالبان افغانستان نمی شود. درشمال بیشترجنگجویان خارجی هستند، جنگجویان پاکستانی، ازبکستانی وچچنی هستند. باور من این است که این جنگجویان درتشکیلات داعش یا چیزی شبیه آن درآینده منسجم خواهند شد. پس ازعملیات اخیراردوی پاکستان دروزیرستان، جنگجویان آسیای میانه ای ازآن جا به افغانستان آورده شدند. امریکا وپاکستان عمدا زمینه را فراهم کردند تا آنان به شمال افغانستان بیایند. سال گذشته این موضوع درپارلمان افغانستان هم مطرح شد. جنگجویان آسیای میانه ای با خانواده های شان به شمال انتقال داده شدند واین نقل وانتقال را پاکستان و برخی حلقات غربی، زمینه سازی کردند.

 

 

س: درزمان ریاست جمهوری آقای کرزی، کشف وزارت دفاع، کشف وزارت داخله وامنیت ملی افغانستان به ایشان اطلاع داده بودند که جنگجویان خارجی عمدا به شمال انتقال داده می شوند؟

خرم: ببینید منبع معلومات رییس جمهوراسبق، مردم محل بود. رییس جمهورپیشین هم ازمراجع رسمی معلومات می گرفت وهم ازمردم محل. رییس جمهورپیشین با اقشارمختلف مردم افغانستان درتماس بود. دراواخر دوره جناب کرزی، یک تعداد جنگجویان نقاب دار، درنورستان وبخش های ازننگرهارپیدا شدند. درآن زمان باور ما این بود که این نقاب داران، افسران پاکستانی بودند که جنگجویان خارجی را آموزش می دادند. اما کارجدی برای انتقال جنگ به شمال ومرزهای آسیای میانه، پس از امضای قرارداد دوجانبه ی امنیتی میان کابل-واشنگتن شروع شد ودراین مدت یک سال، امریکا عمدا زمینه سازی کرد تا طالبان درشمال تقویت شوند وجنگجویان خارجی به آن جا بروند. پروژه ی امریکا ناامن سازی بخش های ازشمال افغانستان وآسیای میانه است.

 

س:اگربپذیریم که انتقال جنگ به شمال افغانستان ومرزهای آسیای میانه پروژه ی امریکا است، پس پاکستان هم همکاراین پروژه است؟

خرم: بلی صد درصد پاکستان همکار امریکا دراین پروژه است. امریکا ازهمان آغاز پروژه هایش را به همکاری پاکستان به پیش برده است. پاکستان پروژه های کلان امریکا دراین منطقه را به پیش می برد. ببینید، پس از سقوط طالبان وآمدن نظام جدید درافغانستان امریکا چند پروژه را به کمک پاکستان اجرا کرد. من به این باورم که سازمان دهی مجدد طالبان، ناامن شدن ولایات جنوبی وگسترش جنگ درافغانستان پس از دوهزاروسه، همه به نحوی پروژه ی امریکا بود وپاکستان با آن همکاری می کرد. حالا هم پروژه ی انتقال جنگ به شمال افغانستان وآسیای میانه را امریکا وپاکستان مشترکا به پیش می برند.

س: اما بسیاری ها نظریات شما را نوعی توهم توطیه می دانند؟

خرم: توهم نیست، کاش این توهم می بود. من گفتم که نظراتم برمبنای معلوماتی است که دارم وتحلیلم هم برمبنای همین معلومات است.

س: چرا بایدامریکا، شمال افغانستان وآسیای میانه را ناامن کند، چه سودی ازآن می برد؟

خرم: شما می دانید که قدرت های درآسیا به میان آمده اند که سلطه غرب را به چالش کشیده اند، کشورهای مثل هند، چین وروسیه ازآن جمله است.شما می دانید که بیشترقلمرو روسیه درقاره آسیا واقع است. چین وروسیه،  سطله ی مطلقه ی امریکا را درجهان که پس ازجنگ سرد به میان آمده است، به مشکل مواجه کرده اند. این کشور ها اگربیشترقوت بگیرند، نوعی توازن قدرت دردنیا به میان می آید.پیشرفت این کشورها هم سریع است. به همین دلیل امریکا می خواهد این کشورها را به نحوی مهارکند. دردوران جنگ سرد جمله ای منسوب به برژنسکی سیاست مدارمشهورامریکایی درهرجا نقل می شد. این جمله چنین بود" امپراطوری سرخ را با کمربند سبزمحاصره کنید." منظوراز کمربند سبز، جریانات بنیاد گرا دردنیای اسلام بود. ما {هیات افغانستان به ریاست حامد کرزی رییس جمهوروقت} درسال 2013 برژنسکی را درامریکا ملاقات کردیم.  او دراین ملاقات گفت، کمربند سبزنگفته بود، بلکه حلقه ی بحران گفته بود. هدف این بود که باید امپراطوری اتحاد شوروی باگروه های اسلامی افراطی مهارشود. وقتی که شوروی درافغانستان نیروی نظامی داشت، امریکا بیشترگروه های تندور مذهبی افغان را حمایت می کرد. ازتنظیم های سیاسی میانه رو افغان حمایت چندانی نمی کرد. گروه های تندرو به این دلیل مورد حمایت امریکا بودند که به شدت تمام با شوروی می جنگیدند. حالا هم همان سیاست به نحودیگردرحال اجرا است. به روسیه دراکراین هم مشکل ایجاد کرده اند وحالا می خواهند با گسترش جنگ وتندوری درآسیای میانه، مشکل دیگری برایش به وجود بیاورند. داعش، طالب،القاعده، حرکت اسلامی ازبکستان، همه وسیله های اند که از انها برای رسیدن به اهداف بزرگ کار گرفته میشود.

س: آقای خرم شما رییس دفترآقای کرزی بودید. آقای رییس جمهورکرزی به گفته ی شما - تحلیل مبتنی برمعلومات را - با مقام های رسمی دولت روسیه درمیان گذاشته بود، یا مقام های روسیه چنین چیزی را به آقای کرزی گفته بودند؟

خرم: دراین مورد گپ نمی زنم.

س: پرچم های گروه خلافت اسلامی یا داعش درولایت ننگرهارافغانستان بلند شده است، آیا این را هم پروژه ی مشترک امریکا وپاکستان می دانید؟

خرم: بلی. پروژه ی همان کشورها است. کسانی که به نام داعش درشرق افغانستان فعالیت دارند، از"اورکزی اجنسی" پاکستان آمده اند. ما اطلاع داریم که آنان ملیشه های پاکستانی هستنند وبرخی ازافسران پاکستانی هم درمیان آنان هستند. پاکستان ازامریکا پروژه می گیرد، دربدل پروژه ها امتیازمی گیرد وپروژه ها را عملی می سازد. پاکستان یک قراردادی است برای امریکا.

س: برخی نماینده گان مجلس گفته اند که عربستان وقطرهم با نا امنی های شمال افغانستان ربط دارند. نظر شما در این مورد چیست؟

خرم: من دراین مورد معلومات دقیق ندارم، ناامنی شمال افغانستان، پروژه امریکا است وشاید برخی ازاشخاص وافراد درکشورهای که نام بردید هم با این پروژه همکاری کنند.

س: آقای خرم چرا رییس جمهورپیشین افغانستان قراردادامنیتی ودفاعی امریکا وافغانستان را امضا نکرد، آیا ایشان هم به همین باور بود که امریکایی ها آجندای پنهانی دارند ومی خواهند شمال افغانستان را ناامن بسازند؟

خرم: دقیقن. رییس جمهورپیشین درمورد آجندای پنهان امریکایی ها همه چیز را می داند. او برای امضای قرارداد امنیتی شرط وضع کرد. شرطش این بود که باید امریکا پایان جنگ وآمدن صلح را درافغانستان تضمین کند. او می دانست که اگرپایان جنگ وتامین صلح تضمین نشود، بی نظمی وناامنی بیشترمی شود وازافغانستان وامکاناتی که امریکا درقلمروآن دارد، برای گسترش ناامنی وصدور تروریسم استفاده می کند.

س: به عنوان سوال آخر. دیدگاه های شما را درمورد آنچه که پروژه ی مشترک امریکا وپاکستان می دانید، دانستیم، حالابگویید که روسیه دراین وسط چه کرده می تواند؟

خرم: اول روسیه باید ازدولت مرکزی افغانستان حمایت کند. تقویت دولت مرکزی افغانستان به سود روسیه تمام می شود. کارمهم دیگری که روسیه کرده می تواند این است که وارد دیالوگ با امریکا درمورد مبارزه با تروریسم شود. روسیه می تواند ازامریکا بپرسد که به چه دلیل، جنگ چهارده ساله کشورهای عضوناتو درافغانستان برضد تروریسم ناکام مانده است. روسیه می تواند خواستار تشکیل یک کمیته ی مشترک برای بررسی این موضوع شود تا حقایق کشف گردد. وقتی حقایق روشن شد، می توان به مبارزه صادقانه با تروریسم امیدوار بود.

سپاس جناب خرم.

 

 

فارسی.رو
ارسال اين صفحه به دوستتان
برای چاپ
صفحه اول
اخبار
روسيه و افغانستان
افغانها مقيم روسيه
معرفی چهره ها
آسيای مرکزی
از منابع روسي
مصاحبه
عکس ها
Google

RSS

matlab@farsi.ru
© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.
--2.1--