English |  فارسی |  Русский  
صفحه اول
پارلمان آیندۀ افغانستان از چند درصد مردم نماینده‌گی خواهد کرد؟
مذاکرات معیوب امریکا
رییس اجرایی افغانستان: دربارۀ نشست صلح مسکو با افغانستان هماهنگی نشده بود
ناکامی حکومت افغانستان در بازداشت یک فرمانده محلی
اگر «فن‌آوری» قربانی «مصلحت سیاسی» شود!
انتخابات پارلمانی افغانستان، سرخوردی نخبگان جوان
«جابجاسازی تروریستان» و ضرورت فعالیت بیشتر منطقه در جنگ افغانستان
کابل از چشم واشنگتن افتیده است؟
امریکا «کمک» نمی‌کند. هزینۀ «پایگاه‌ها» را می‌پردازد
آیا منطقه قادر به پرکردن خلای امریکا در افغانستان است؟
غنی با چه پشتوانه‌یی به ادامۀ حکمرانی دلبسته است؟
انتخابات به تأخیر می‌افتد
ندامت لابی‌ها چهار سال پس از انعقاد پیمان
وزارت خارجۀ روسیه: گزینۀ نظامی در افغانستان راه‌حل نیست
اضطراب از کرنش و انعطاف‌پذیری امریکا در برابر طالبان
آیا افغانستان وارد جنگ خونین مذهبی می‌شود؟
شش گزینۀ احتمالی مورد حمایت امریکا در افغانستان
از بلاتکلیفی انتخابات پارلمانی تا تأخیر در انتخابات شورای ولسوالی‌ها
احزاب به میدان آمد
چرایی کناره‌گیری "رییس‌جمهور در سایۀ افغانستان"
برگشت خلیل‌زاد؛ استقبال تکنوکرات‌ها، سراسیمگی جهادی‌ها
ازبیکستان مقصد سفر هزاران گردشگر افغانستان
عوامل احیای طالبان
مقصر کیست؟
روسیه طالبان را از فهرست سیاه خارج میسازد
یورش طالبان به غزنی در گرماگرم مذاکرات صلح
نظام پدرمیراثی در سایۀ لیبرال دموکراسی
هراس از برپایی انتخابات شفاف و عادلانه
انتقاد از نجات و بدرقۀ داعش در جوزجان
داعش؛ افول در شمال، احیا در شرق
  مصاحبه/
سلطان احمد بهین: روابط رورسیه وافغانستان باید بیشترازاین گسترش یابد
/8.12.2015
سلطان احمد بهین: روابط رورسیه وافغانستان باید بیشترازاین گسترش یابد

 

سایت "افغانستان.رو" گفتگوی ویژه با سلطان احمد بهین رییس دیپارتمنت سوم سیاسی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی افغانستان انجام داده است که توجه مخاطبان را به متن ان جلب می نمایم:

 

یادداشت:سلطان احمد بهین ازدیپلومات های سابقه دارافغانستان است. او حالا در وزارت امورخارجه افغانستان سمت مهم دارد. پیش ازاین سفیرافغانستان درچین بود. قبل ازاین که به چین به عنوان سفیراعزام شود، سمت سخنگویی وزارت خارجه افغانستان را به دوش داشت. آقای بهین مقاله های پژوهشی ومطبوعاتی فراوانی درمورد روابط روسیه وافغانستان وچگونگی گسترش آن نگاشته است.

س:جناب بهین روابط کابل ومسکو درحال حاضر درچه سطحی است؟

بهین: ما روابط خوبی با فدراسیون روسیه داریم.روسیه به عنوان یک کشوربزرگ آسیایی وهمسایه دور ما درعرصه های مختلف با ما همکاری دارد. درعرصه آموزش پولیس سرحدی وپولیس موادمخدروهم درعرصه اقتصادی. کمیسیون همکاری  بین الحکومتی دوکشورهم فعال است، امیدواریم جلسه ی این کمیسیون به زودی برگزارشود، تا روابط ما را بررسی کند ومیکانیزمی را برای عملی شدن تعهدات دو طرف مشخص کند. این کمیسیون درهرجلسه اش دورنمای روابط ما را برای یک سال مشخص می کند.

س: این روزها صحبت ازافزایش همکاری های نظامی افغانستان وروسیه می شود، این صحبت ها به کجا رسید؟

بهین: روسیه برای پولیس افغانستان، حدود ده هزارمیل کلاشینکوف می دهد. هم چنان قراراست مسکو مرمی کلاشینکوف هم به وزارت داخله ما کمک کند. همان طوری که پیشترهم گفتم، پولیس مواد مخدر و پولیس مرزی ما را هم روسیه آموزش می دهد. اساسی برای همکاری های امنیتی ایجاد شده است. ما انتظارداریم که این همکاری ها بیشترشود. افسران وسربازان ما با اسلحه وتخنیک روسی بیشتربلد هستند وبه همین دلیل ما انتظارداریم که روسیه به  اردوی ما هم کمک کند، به ویژه دربخش نیروی هوایی. شما می دانید که تروریسم تهدید مشترک برای افغانستان وروسیه است. ازسوی دیگرما سپردفاعی روسیه و آسیای میانه دربرابرتروریسم بیل المللی هستیم، این واقعیت ها ایجاب می کند که همکاری های نظامی وامنیتی روسیه و افغانستان بیشترشود.

س: جناب بهین سازمان ناتو ازنیروهای امنیتی افغانستان حمایت استراتژیک می کند وشما گفتید که نیاز است تا همکاری های روسیه با کابل هم بیشترشود، با توجه به تضاد منافع روسیه با ناتو، آیا امکان همسویی آنان درکمک به افغانستان وجود دارد؟

بهین: افغانستان دیگرنمی خواهد مثل گذشته، همه چیز را سیاه وسفید ببیند. افغانستان می خواهد مرکز همکاری با کشورها باشد. نه تنها درمبارزه با تروریسم، بلکه درامربازسازی افغانستان واتصال منطقه ازطریق افغانستان. این سیاست را که دنبال می کنیم، نسبتا موفق بوده است، ما با کشورهای که باهم دیگرتنش داشته اند روابط خوب داریم، با ایران وامریکا، با روسیه وکشورهای عضو ناتو. برای سیاست خارجی ما مهم این است که چگونه محوری برای همکاری تمدن ها شویم. ما نمی خواهیم محلی برای  تنش های کشورهای مختلف باشیم. تروریسم تهدید برای همه است به همین دلیل کشورهای مختلف می توانند برای مهارآن با افغانستان همکاری کنند واین همکاری وجودداشته است. روسیه درتمام نشست های جهانی، از حضورجامعه جهانی درافغانستان حمایت کرده است. شما می دانید که دنیا به لحاظ اقتصادی وابسته به هم است، جنوب آسیا به انرژی آسیای میانه نیازدارد، ایران و خلیج به تجارت به چین نیازدارد واین مناطق را افغاستان با هم  دیگروصل می کند، بنابراین به نفع تمام کشورهای منطقه است که دریک همسویی با افغانستان همکاری کنند. ثبات افغانستان هم مرتبط با ثبات منطقه است واین را تجربه ی بیست سال اخیرثابت کرده است. وقتی افغانستان ناآرام بوده، همه ناآرام بودند. بنابراین لازم است تا قدرت های بزرگ دریک هماهنگی با افغانستان همکاری کنند.

س: چندی پیش سفیرروسیه درکابل دریک نشست خبری از دولت افغانستان درمورد حضورجنگجویان آسیای میانه ای وچچنی در روستا های دوردست افغانستان وظهورداعش طالب معلومات شد، آیا تبادل معلومات میان دوکشورصورت گرفته؟

بهین: ببینید این درست است که افغانستان ناامن است، اما تهدید تروریسم ازافغانستان نیست، ازطریق افغانستان است. تروریست های ازبکستانی، چچنی، اویغورهای چینی، پاکستانی ها همه دریک محل مشخص دربیرون افغانستان تربیه می شوند وبعد با استفاده از ناامنی دربرخی ازمناطق افغانستان برای ما مشکل ایجاد می کنند وکشورهای دیگر را هم تهدید می کنند. ما با روسیه و برخی کشورهای همسایه ، همکاری های اطلاعاتی داریم، مهم این است که این همکاری ها تقویت شود تا جلواین تهدیدات را به طور مشترک بگیریم. شماری ازافسران ما درروسیه آموزش می بینند. روسیه به ما مرمی وکلاشینکوف کمک می کند، امیدواریم که این همکاری دراین حد محدود نماند وگسترش یابد.

س: همکاری های استراتژیک افغانستان با امریکا وناتو، درتضاد با عضویت افغانستان درشانهگای نیست؟

بهین: هیچ تضادی وجود ندارد.سازمان شانهگای یک سازمان منطقه ای است وروی توسعه منطقه تمرکزدارد، ضمن این که روی تروریسم، افراط گرایی وجدایی طلبی هم کارمی کند. عضویت دراین سازمان هیچ تضادی با همکاری های استراتژیک با ناتو وامریکا ندارد. پاکستان هم عضوشانگهای است، ترکیه هم با شانگهای همکاری دارد وواقعیت های جهانی هم ایجاب می کند که دیگربه مسایل به صورت سیاه وسفید نگاه نشود. چین وهند با هم مشکل ارضی دارند،اما حجم تجارت میان آنان به یک صد میلیارددالرمی رسد. بین چین وامریکا هم همکاری های بازرگانی واقتصادی وجود دارد با آن که با هم روی برخی از مسایل استراتژیک اختلاف دارد. میان روسیه وامریکا هم همکاری های اقتصادی وجود دارد، دیگردوران آن گذشته که یک کشور، به برخی ازقدرت ها وابسته باشد وازدیگران خودش را تجرید کند. به همین دلیل افغانستان تلاش می کند تا با تمام قدرت ها روابط متوازن برمبنای منافع خود ایجاد کند ودراین راه موفقیت های هم داشته. ما هیچ وقتی احساس نکردیم که امریکایی ها ازروابط مان با روسیه ناراحت باشند یا روس ها ازروابط مان با امریکا ابراز نگرانی کنند.

س: به عنوان سوال آخر جناب بهین، موضع افغانستان درمورد مداخله نظامی روسیه دربحران سوریه چیست؟

بهین: این مساله مربوط به خود کشورها است. باور افغانستان این است که مردم سوریه حق دارند که خودشان سرنوشت خود را تعیین کنند . مهارتهدید تروریسم ازجمله داعش، نیاز به همکاری گسترده جهانی وبین اللملی دارد.

سپاس جناب بهین

 

فارسی.رو
ارسال اين صفحه به دوستتان
برای چاپ
صفحه اول
اخبار
روسيه و افغانستان
افغانها مقيم روسيه
معرفی چهره ها
آسيای مرکزی
از منابع روسي
مصاحبه
عکس ها
Google

RSS

matlab@farsi.ru
© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.
--2.1--