English |  فارسی |  Русский  
صفحه اول
شک و تردید روسیه به وعده های طالبان
ارتش روسیه در نزدیکی مرزهای افغانستان تجهیزات جدیدی را در یک رزمایش استفاده کرد
گفتگوی وزرای دفاع سازمان همکاری شانگهای درباره افغانستان
روسیه برنامه ‌ای برای خارج کردن نام گروه طالبان از لیست سازمان‌های ممنوعه را ندارد
مسعودجوان از دورۀ جهاد و مقاومت عبور کند
عدم حمایت شرکت کنندگان نشست مسکو از احیای امارت اسلامی/ رضایت افغانستان و نارضایتی طالبان
استقبال افغانستان از تلاش روسیه برای صلح در افغانستان
اميدوارى مسكو از ادامه مشترك همكارى هاى روسيه و امریکا در مورد افغانستان با روی کار آمدن حکومت بايدن
تلاش های روسیه و ازبکستان بر حل بحران کنونی افغانستان
ابراز نگرانی وزارت خارجه روسیه از حملات موشکی در شهر کابل
پوتین: روسیه بر تقویت پروسه مصالحه ملی ادامه خواهد داد
نشست سه‌جانبۀ روسیه، ایران و هند دربارۀ افغانستان در مسکو
روسیه از جامعۀ جهانی خواست مبارزه با تروریسم را در افغانستان جدی بگیرند
روسیه آماده است که از مذاکرات صلح در مسکو میزبانی کند
وزارت خارجه روسیه حمله در کابل را محکوم کرد
پوتین: حضور امریکایی‌ها در افغانستان به ثبات در این کشور کمک می‌کند
"فرصت پیش آمده در راستای تامین صلح در افغانستان نباید از دست برود"
پرشدن موزیم دولتی هنرهای شرق با آثار بی‌نظیر افغانستان
آماده‌گی کابل برای مقاومت در صورت شکست مذاکرات
کمک روسیه برای مبارزه با کرونا با افغانستان
رقابت جهانی در افغانستان؛ باعث از دست رفتن همکاری‌های منطقه‌ای نشده است
گرم‌شدن کرۀ زمین، سردشدن روابط کابل - دوشنبه
غایبان بزرگ نشست تاریخی بین‌الافغانی
آسیایی مرکزی حلقه ای برای نجات پروسه صلح افغانستان
حکومت از تدویر لویه جرگه چه به‌دست آورد؟
تفاوت دیدگاه نظامیان و سیاسیون امریکا دربارۀ افغانستان
انقلاب خاموش در روسیه
متن فارسی مقاله ولادیمیر پوتین در مورد جنگ بزرگ میهنی
آجندای مشترک طالبان و حکومت دربارۀ شروع مذاکرات داخلی
تاریخچۀ قانون اساسی افغانستان
  از منابع روسي/
اوضاع معاصر اقتصادی در افغانستان
/4.12.2007
اوضاع معاصر اقتصادی در افغانستان
س. ویریوفکین
نظرات نويسندگان مقالات ممکن است مغاير با موضع سايت «فارسی.رو» باشد.

معلومات مختصر در مورد نويسنده: کارشناس انستیتوت شرق نزدیک روسيه.


سا ل نوبتی هجری شمسی 1386 و سا ل مالی 2007 / 2008 در جمهوری اسلامی افغانستان بتاریخ 21 ماه مارچ سا ل 2007 اغاز گردید. در جریان پنج سال گذشته ( 2002 – 2006 ) بازسازی و انکشاف اقتصاد افغانستان عمده تآ به پول کمک های جامعه بین المللی صورت میگرفت . قرار ارزیابی کارشناسان بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول و بانک انکشاف اسیایی ، که در پهلوی مشاوران دول کمک دهنده در طرح و تحقق برنامه های اقتصادی و بودجوی شرکت داشتند ، طی سا ل های اخیر اوضاع اقتصادی اجتماعی در جمهوری اسلامی افغانستان بهبود یافته است.

قرار ارزیابی های مقدماتی وزارت مالیه افغانستان ، حجم محصول ناخالص ملی در سا ل پایان یافته 2006 / 2007 مالی در سطح 7.6 میالیارد دالر امریکایی و در سا ل قبل 6.7 میلیارد دالر امریکایی قرار داشت. کارشناسان غربی ، بنوبه خود عقیده دارند ، که رشد محصول ناخلص ملی در ظرف یک سا ل از 9 % تجاوز نکرده ، یعنی در سطح 7.3 میلیارد دالر امریکایی قرار دارد. حجم تولید مواد مخدره به افاده ارزشی به مقایسه محصول ناخالص ملی در حال حاضر به اندازه 52 % و در سا ل گذشته 58% ارزیابی میگردد. درامد متوسط سرانه در سال گذشته تا 355 دالر بالا رفته ، که به انداز 3. 23 % از شاخص سا ل گذشته ( 288 دالر ) بیشتر می باشد.

وضع قیم در بازار داخلی در جریان یک سا ل نسبتآ با ثبات حفظ گردیده ، که به اساس ارزیابی وزارت مالیه افغانستان امکان کاهش تورم پولی را تا 6- 7 % به مقایسه 10 % در سال مالی 2006 – 2007 را میسر ساخته است.

افغانان وضع مربوط به اجرای تعهدات جامعه بین الملل را در باره دادن کمک های مالی منفی ارزیابی میکنند و ان را کمتر موثر میدانند. به این ترتیب ، در سا ل های 2002- 2006 حجم کمک ها به افغانستان از 13 میلیارد دالر دالر تجاوز نکرده در حالیکه کمک های تعهد شده 30 ملیارد دالر تخمین زده میشدند ، از جمله از طریق وزارت مالیه افغانستان فقط 3.7 میلیارد دالر دریافت گردیده اند. قرار ارزیابی های کارشناسان ، تقریبآ 80 تا 85 % کمک های مالی به افغانستان به شکل کالا و خدمات ، انهم عمده تآ از طریق سازمان های غیر حکومتی و ساختار های تجارتی دول کمک دهنده مواصلت میورزند. در پهلوی این در حدود 1.5 میلیارد دالر پول های کمکی جهت پرداخت معاشات کارشناسان و مشاوران خارجی موسسات دولتی افغانستان مصرف شده اند.

به عقیده حکومت افغانستان ، موثریت کمک های خارجی عملآ از 15- 20 % تجاوز نمیکند ، که علت ان تا حدی زیاد فساد در بین ماموران جامعه بین المللی ، که کمک ها را توزیع میکنند و همچنان روسای سازمان های غیر حکومتی ، صاحبان سازمان های تجارتی خارجی و داخلی می باشد ، که در تحقق پروژه های مشخص اقتصادی شرکت میورزند. به حساب کمک های بین المللی ، که طی 5 سا ل به افغانستان از طریق صندوق بازسازی افغانستان وارد گردیده پروژه های بازسازی به ارزش انده کی بیش از دو میلیارد دالر امریکایی تحقق یافته اند.

قرار معلومات اداره سرمایه گذاری افغانستان در چوکات قرار دادهای سرمایه گذاری ها به ارزش 1.4 میلیارد دالر تمویل واقعی فقط به اندازه 0.8 میلیارد دالر صورت گرفته است. در حدود 36.5 % سرمایه گذاری های خصوصی در عرصه تولید کالا ، 35.3 % - در ساختمان ، 22.4%- در سکتور خدمات و 5.8 % - در زراعت سرمایه گذاری گردیده است. در نتیجه به صنایع فقط 18 % محصول ناخالص ملی مربوط میگردد ، در حالیکه به زراعت – 50% ( و در ان 75 % مردم افغانستان مصروف کار اند ) مربوط میشود.

سهم سرمایه گذاری های خصوصی خارجی در اقتصاد افغانستان تا به حال از 30 % تجاوز نمیکند ، که علت ان بی ثباتی اوضاع سیاسی داخلی کاغذ بازی ها و فساد اداری در بین ماموران دولتی ، محصول و تکس بلند در جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. در پهلوی این همه در افغانستان تا به حال پایگاه نورماتیفی – حقوقی فعالیت سرمایه گذاری ها بسیار ضعیف است و میکانیزم مطمن تضمین حفاظت سرمایه های خصوصی وجود ندارد. وزارت مالیه افغانستان توانسته در حدود 66 % مخارج دولتی افغانستان را ، که مبلغ 832 میلیون دالر میشوند در سال مالی 2006 / 2007 به حساب جمع اوری مالیات و محصول تامین کند ، که به اندازه 550 میلیون دالر امریکایی به مقایسه 320 میلیون دالر در سا ل گذشته ارزیابی گردیده اند.

جهت تحقق پروگرام بازسازی و انکشاف اقتصاد افغانستان ، که بصورت عنعنوی از طرف جامعه بین المللی از بودجه انکشاف تمویل میشود ، بجای 1.37 میلیارد دالر بصورت واقعی در حدود 800 میلیون دالر ( 58.5 % ) رسیده اند. سهم پروژه های اقتصادی و تامین امنیت در بودجه انکشافی افغانستان به 80.5 % میرسد ، منجمله : تاسیسات شبکه اقتصادی و راه ها – 46.5 % ، زراعت – 25.2 % ، برنامه های حمایت از تشبثات خصوصی – 3.6 % ، امنیت – 5.2 % . در پهلوی این کمک دهنده گان همه ساله اکثریت درخواست های وزارت خانه های افغانستان را در باره تمویل پروژه ای انکشافی رد میکنند . بطور مثال در سا ل روان ضرورت های وزارت مالیه افغانستان تا 36 میلیون دالر از 44.5 میلیون دالر ، وزارت تجارت – تا 35.3 میلیون دالر از 95.8 میلیون دالر وزارت شهر سازی – از 96 میلیون دالر تا 49.4 میلیون دالر ، وزارت انکشاف دهات از 95.8 میلیون دالر تا 55.8 میلیون دالر ، وزارت زراعت از 136.6 میلیون دالر تا 28 میلیون دالر ، وزارت امور اجتماعی از 270.7 میلیون دالر تا 218.3 میلیون دالر وزارت انرژی از 280.4 میلیون دالر تا 220.7 میلیون دالر کاهش داده شده اند . بودجه ملی جمهوری اسلامی افغانستان برای سال روان مالی ، که در ماه اپریل سال 2007 تصویب گردیده بود به اندازه 2.55 میلیارد دالر ، معادل 130.6 میلیارد افغانی ارزیابی گردیده ، که به اندازه 13.6 % از سطح سا ل 2006 / 2007 یعنی به اندازه 2.2 میلیارد دالر امریکایی بیشتر می باشد. در عین حال بودجه انکشافی به اندازه 8 % - تا 1.48 میلیارد دالر ، معادل 77 میلیارد افغانی افزایش یافته است. سهم پروژه های اقتصادی 68.2 % - 1.01 میلیارد دالر بوده است.

برای اولین بار حکومت افغانستان توانسته توافق جامعه جهانی را در باره دادن مستقیم کمک ها به اندازه 360 میلیون دالر به وزارت مالیه و حق داشتن اختیار مستقلانه این مبلغ جهت تمویل پروژه های اقتصادی ، کسب نماید. این وضع را میتواند سازمان های وطنی ما ، که به همکاری با افغانان در باره پروژه های بازسازی اقتصاد افغانستان علاقمندی نشان میدهند ، مدنظر گیرند. بودجه سا ل مالی 2007 / 2008 افغانستان به اندازه 1.07 میلیارد دالر ، معادل 53.6 میلیارد دالر تعین گردیده ، که به اندازه 28.8 % از سطح بودجه سا ل 2007 / 2007 بیشتر می باشد. وزارت مالیه افغانستان قصد دارد در سا ل 2007 / 2008 جمع اوری مالیات را به اندازه 30% - تا 715.5 میلیون دالر بالا برد. ولی حتی درینصورت هم مانند سا ل گذشته سهم عواید داخلی در بودجه از 67 % تجاوز نخواهد کرد. حجم تجارت خارجی را وزارت تجارت افغانستان در سا ل مالی روان به اندازه 3.81 میلیارد دالر، برخلاف 2.85 میلیارد دالر در سا ل مالی 2005 / 2006 ارزیابی میکند. به حساب کاهش واردات به اندازه 3.2 % - تا 2.85 میلیارد دالر و افزایش صادرات به اندازه 3.7 برابر – تا 1.42 میلیارد دالر کسر تجارت خارجی در طی سا ل از 2.1 میلیارد دالر تا 0.97 میلیارد دالر کهش یافته است.

چون اداره گمرکات افغانستان در مرحله باز سازی قرار دارد ، بیش از نیم معلومات راجع به جغرافیا و فهرست اقلام تجارتی جمهوری اسلامی افغانستان تا به حال در دسترس قرار ندارند.

در کنفرانس بین المللی ، که در کابل در باره توسعه سکتور خصوصی جمهوری اسلامی افغانستان در روز های 4-5 ماه جون برگذار گردید در باره مشی رهبری کشور راجع به توسعه همکاری تجارتی – اقتصادی با کشور های منطقه ، تجدید توافقات دوجانبه و کثیرالجانبه در باره متحدالشکل ساختن قوانین و تعرفه های انتقالات ترانزیتی اموال صادراتی – وارداتی ، بهبود پایگاه قراردادی در عرصه هکاری های سرمایه گذاری و جلوگیری از پرداخت مالیه دوگانه ، اعلام گردید.در عین حال به تحقق پروژه های ، که متوجه توسعه انرژی محلی ، افزایش واردات انرژی از کشور های همجوار باشند ، اهمیت زیاد داده میشود.

افغانان قصد دارند با دول همجوار تجارت کوچک عمده توسعه بخشند. به این منظور ایجاد و تجهیز ساحات خاص تجارتی در نظر می باشند ، که در انها امتیازات پاسپورتی و ویزاء و رژیم امتیازی گمرکی هنگام فعالیت تجار از خاک افغانستان و همچنان از خاک کشور های همجوار وجود خواهد داشت .

حکومت افغانستان در پهلوی این قصد دارد پروسه مذاکرات راجع به شمول جمهوری اسلامی افغانستان در سازمان تجارت جهانی ، که در سال 2005 اغاز گردیده بود ، ادامه دهد. بصورت کل حکومت افغانستان با وجود دریافت کمک های مالی همه ساله از طرف جامعه جهانی ، شروع از سا ل 2002 ، تا به حال نتوانسته در عرصه تقویت توانمندی اقتصادی کشور نتایج قابل ملاحظه بدست اورد. ناقص بودن سیستم مالیاتی و فساد اداری در بین ماموران محلی ، بشمول اداره مالیاتی ، امکان استفاده موثر از امکانات داخلی افزایش عواید خزانه دولت را میسر نمیسازند. از همینرو وابستگی بودجه ملی به تمویل خارجی حفظ میگردد.

تحقق پروگرام های دولتی ، که متوجه انکشاف سکتور های جداگانه اقتصاد ، خصوصی ساختن موسسات سکتور اجتماعی و فعال ساختن تشبثات خصوصی باشد ، به بسیار کندی و بصورت نهایت غیر موثر عملی میگردند. در تقسیم سرمایه گذاری ها تمایل اشکار جدی به طرف تجارت مشاهده میشود. ان وجوه ، که در موسسات تولیدی سرمایه گذاری گردیده بودند ، تا حدی راکد باقی مانده اند. به علت غیر جذابیت برای سرمایه گذاران طی چهار ماه سا ل روان در کابل شش موسسه از بین برده شده اند.

تلاش های حکومت جمهوری اسلامی افغانستان ، که متوجه بهبود فضای سرمایه گذاری و افزایش جلب سرمایه گذاری های خصوصی جهت تحقق پروژه های اقتصادی در شرایط تشنج داخلی – سیاسی و نظامی در کشور بودند تا به حال نتیجه نداده است. ولی در یک عده مناطق افغانستان مانند بلخ ، هرات ، ننگرهار و کابل ، جای که وضع نسبتآ باثبات جهت پیشبرد کاروبار حفظ گردیده ، 420 پروژه متوسط و کوچک در باره سازماندهی پروسس محصولات زراعتی ، صنایع سبک و غذایی ، تولید مواد ساختمانی و صنایع ساختمانی موفقانه تحقق یافته اند. یکی از پروژه های مهم دولت ، که هدف ان تحرک بخشیدن به تشبثات کوچک و متوسط در افغانستان می باشد ، ایجاد پارک های صنعتی در اطراف شهر های بزرگ می باشد. در ساحه این پارک ها اعمار عمارات تولیدی جهت جابجا ساختن موسسات تولید مواد ساختمانی ، اشیای مورد ضرورت عامه ، قالین ، محصولات چرمی و نساجی و همچنان مواد غذایی در نظر می باشد. یکی از چنین پارک ها در اطراف شهر جلال اباد و دیگری در اطراف شهر کابل ایجاد خوهد شد.

کار در باره جلب کمپنی های روسیه جهت تحقق پروژه های اقتصادی افغانستان نیز تحرک یافته است. شرکت سهامی " تخنوپروم اکسپورت " تحقق پروژه عصری سازی فابریکه برق ابی نغلو و بلند بردن قدرت تولیدی ان تا 105 میگاوات را اغاز نموده است. در پهلوی این کمپنی های وطنی ما به پروژه های دیگر نیز ابراز علاقمندی نموده اند. قبلآ مشوره های با وزارت انرژی برق افغانستان در باره دورنمای همکاری در بازسازی فابریکه برق ابی " پلخمری – 2 " و همچنان اعمار بند و دو کانال بالای دریای کوکچه با فابریکه کوچک برق ابی اغاز گردیده اند.

کمپنی " زاروبیژستروی " روسیه بعد از انجام مطالعات در باره وضع تخنیکی تونل سالنگ به اساس خواهش وزارت امور اجتماعی افغانستان ، کار طرح پروژه تخنیکی و بازسازی بعدی این پروژه ستراتیژیک را با جانب افغانی مورد توافق قرار میدهد. زاروبیژستروی همزمان امکان همکاری با افغانستان در احیای راه های کهنه و اعمار راه های جدید را مطالعه میکند

کمپنی " سترایکفورس " روسیه در سه دور محفل بین المللی مزایده استخراج معدن مس عینک شرکت ورزیده بود. کمپنی " زاروبیژودوستروی " ، که سفارت روسیه در افغانستان به وزارت زراعت جمهوری اسلامی افغانستان معرفی نموده ، به تحقق پروژه های احیاء و اعمار سیستم ابیاری در حوزه امودریا و ولایت ننگرهار ابراز علاقمندی نموده است و میخواهد مشوره های مقدماتی انجام دهد. برای کمپنی های روسیه پروژه های مربوط شبکه اقتصادی در منطقه شیرخان ولایت قندوز ، جای که در سا ل 2008 پل جدید بالای دریای پنج افتتاح خواهد شد ، که در پهلوی پل دوستی در شهر حیرتان " دهلیز ترانسپورتی شمال " را تکمیل خواهد کرد دلچسپ می باشند.

در شرایط پروگرام کمک های مالی بین المللی جامعه جهانی ، که تا سال 2010 ادامه خواهد یافت وهدف ان احیاء و بازسازی شبکه اقتصادی جمهوری اسلامی افغانستان می باشد ، برای کمپنی های ذیعلاقه روسیه امکان شرکت در تحقق این پروژه ها ، منجمله همکاری با کمپنی های محلی حفظ میگردد. در عین حال کمپنی های روسیه ، که در فعالیت های اقتصادی خارجی شرکت می ورزند ، باید ابتکار معین را در باره پروژه های دورنمایی از خود نشان دهند و همچنان برای دیالوگ با نماینده گان تشبثات محلی ، که میتوانند ازین پروژه ها در عرصه تمویل مالی انها از طرف موسسات و کمک دهنده گان بین المللی دفاع نمایند ، اماده باشند.

" انستیتوت شرق نزدیک"
فارسی.رو
(1)نطرشما در اين مورد
ارسال اين صفحه به دوستتان
برای چاپ
صفحه اول
اخبار
روسيه و افغانستان
افغانها مقيم روسيه
معرفی چهره ها
آسيای مرکزی
از منابع روسي
مصاحبه
عکس ها
Google

RSS

matlab@farsi.ru
© 2003-2019 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.
--2.1--