English |  فارسی |  Русский  
صفحه اول
پارلمان آیندۀ افغانستان از چند درصد مردم نماینده‌گی خواهد کرد؟
مذاکرات معیوب امریکا
رییس اجرایی افغانستان: دربارۀ نشست صلح مسکو با افغانستان هماهنگی نشده بود
ناکامی حکومت افغانستان در بازداشت یک فرمانده محلی
اگر «فن‌آوری» قربانی «مصلحت سیاسی» شود!
انتخابات پارلمانی افغانستان، سرخوردی نخبگان جوان
«جابجاسازی تروریستان» و ضرورت فعالیت بیشتر منطقه در جنگ افغانستان
کابل از چشم واشنگتن افتیده است؟
امریکا «کمک» نمی‌کند. هزینۀ «پایگاه‌ها» را می‌پردازد
آیا منطقه قادر به پرکردن خلای امریکا در افغانستان است؟
غنی با چه پشتوانه‌یی به ادامۀ حکمرانی دلبسته است؟
انتخابات به تأخیر می‌افتد
ندامت لابی‌ها چهار سال پس از انعقاد پیمان
وزارت خارجۀ روسیه: گزینۀ نظامی در افغانستان راه‌حل نیست
اضطراب از کرنش و انعطاف‌پذیری امریکا در برابر طالبان
آیا افغانستان وارد جنگ خونین مذهبی می‌شود؟
شش گزینۀ احتمالی مورد حمایت امریکا در افغانستان
از بلاتکلیفی انتخابات پارلمانی تا تأخیر در انتخابات شورای ولسوالی‌ها
احزاب به میدان آمد
چرایی کناره‌گیری "رییس‌جمهور در سایۀ افغانستان"
برگشت خلیل‌زاد؛ استقبال تکنوکرات‌ها، سراسیمگی جهادی‌ها
ازبیکستان مقصد سفر هزاران گردشگر افغانستان
عوامل احیای طالبان
مقصر کیست؟
روسیه طالبان را از فهرست سیاه خارج میسازد
یورش طالبان به غزنی در گرماگرم مذاکرات صلح
نظام پدرمیراثی در سایۀ لیبرال دموکراسی
هراس از برپایی انتخابات شفاف و عادلانه
انتقاد از نجات و بدرقۀ داعش در جوزجان
داعش؛ افول در شمال، احیا در شرق
  افغانها مقيم روسيه/
چرکیزوفسکی به کجا منتقل میگردد؟
/14.9.2009
چرکیزوفسکی به کجا منتقل میگردد؟
ستانیسلاف انیشینکو
نظر نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع سایت "فارسی.رو" باشد.

ده ها هزار تاجر بازار "چرکیزوفسکی" مصروف جستجوی محل جدید برای فروشات می باشند. مسدود ساختن پر سرو صدای بازار مشهور چرکیزوفسکی طوفان کامل اعتراضات هم از طرف متشبیثین چینایی ، ویتنام ، افغانستان ، هند و کشورهای دیگر و هم از طرف رهبران دول یاد شده برپا کرد. در حالیکه نماینده گی های دیپلوماتیک و وزرای اقتصاد کشورهای مربوطه سعی میکنند بر سرنوشت اتباع خود به گونه اثر بگذارند ، خود تاجران کشورهای اسیای میانه و اسیای جنوب - شرقی ، که کار خود را از دست داده بازار های نو برای فروش کالای شان را جستجو میکنند.

گفتنی است ، که بازار چرکیزوفسکی در اواخر ماه جون سال 2009 بعد از ان مسدود گردید ، که مقامات روسیه در ان نقض نورم های صحی ، اطفای حریق و مهاجرت تثبیت نمودند. در نتیجه ، قرار معلومات غیر رسمی ، حد اقل 45 هزار نفر ، که بسیاری انها مهاجرین چینایی و ویتنامی بودند از کار محروم شدند. درین مورد موضعگیری یوری لوژکوف شاروال مسکو ، که اعلام داشته ، که او به کاریابی اتباع خارجی مساعدت نخواهد کرد جالب توجه می باشد.

در عین حال "چین دیمین" وزیر تجارت جمهوری مردم چین در ملاقات با "ایلویره نبی اولینه" وزیر انکشاف اقتصادی روسیه در پیکن از مقامات روسیه جهت حمایت حقوقی و اطلاعاتی از چینایان دعوت بعمل اورد ، که بعد از مسدود شدن بازار چرکیزوفسکی در مسکو بیکار مانده اند. چین دیمین ، منجمله ، ابراز امیدواری نمود ، که مقامات روسیه بر رعایت حقوق متشبیثین چینایی این بازار نظارت نمایند. او اعلام داشت ، که چین ، بنوبه خود ، جهت حل اوضاع مربوط به اتباع خود در مسکو اماده می باشد.

تنها اوضاع مربوط به متشبیثین چینایی این بازار حالت پیچیده ندارد. طوریکه نماینده گان فدراسیون مهاجرین روسیه قبلاً اعلام داشته بودند ، بیش از دونیم هزار افغان ، که در بازار چرکیزوفسکی در مسکو کار میکردند ، نسبت مسدود شدن ان کار شان را از دست داده اند. همچنان گفته میشود که نماینده گان جمیعت افغانان مساله کمک ممکن به هموطنان خود را مورد بحث قرار میدهند. به قول نماینده گان فدراسیون مهاجرین روسیه ، اکثریت افغانان ، که در خاک فدراسیون روسیه به سر می برند ، بصورت قانونی کار میکنند و تعداد زیاد انها اتباع روسیه می باشند.

بتاریخ 10 جون طی کنفرانس خاص مطبوعاتی ، که به مناسبت حل پرابلم مهاجرین تاجر در مسکو برگذار شده بود نماینده گان فدراسیون مهاجرین روسیه به خبرنگاران در باره اقدامات معلومات دادند ، که از طرف ان فدراسیون برای حل مشکلات مهاجرین کارگر اتخاذ میگردند ، که محل کار شان را از دست داده اند. به قول نمایندگان فدراسیون مهاجرین ، در حال حاضر با مجلس اجتماعی فدراسیون روسیه راجع به کمک حقوقی ممکن به مهاجرین مذاکرات ادامه دارند. به قول انها ، همچنان به کارگران عادی بازار تامین غذای گرم پیشبینی میگردد.

در عین حال اواخر ماه اگست به دزدی های بزرگ در بازار چرکیزوفسکی مصادف بود ، که در نتیجه ان از 300 تا 1000 کانتینر باز شده بودند و اموال انها ، که متشبیثین مبلغ یک میلیارد روبل ارزیابی میکنند ، به جهت نامعلوم برده شده بودند. عده ای از تاجران شرکت را مسوول این کار میداند ، که تعداد محافظین را از 150 نفر تا 10 نفر کاهش داده بود و همچنان ماموران ارگانهای امنیتی ، که نسبت به اطلاع غارت اموال به حد کافی سریع و متناسب از خود عکس العمل نشان ندادند را مسوول میدانند. متشبیثن اعلام داشتند ، که پولیس پوسته های خود را فقط بتاریخ 25 اگست و انهم در اطراف بازار افراز کرد.

بسیاری مردم متضرر شده میگویند ، که کانتینرها را کارمندان بازار باز نموده بودند. ولی برخی ها دیده ، که ماموران پولیس درین کار با انها کمک میکردند. متشبیثین به این نقطه توجه مبذول میدارند ، که برای انها راه یافتن به بازار و اموال ، که در انجا نگهداری میشوند مشکل می باشد ، ولی دزدان به انجا بدون مشکل وارد میشوند. قرار اطلاع روزنامه " کمیرسانت " قطعه نوکریوال اداره پولیس حوزه شرقی مسکو ده ها عریضه دریافت کرده ، که در انها در باره غارت کالا از کانتینرها خبر داده شده بود. قابل تذکر است که در اوایل سپتمبر سارنوالی مسکو به بررسی این موضوع آغاز نمود.

کالای ، که در بازار های دیگر پایتخت روسیه نگهداری میشدند به عین سرنوشت دچار شده اند. منجمله متشبیثین افغان از مجتمع تجارتی "سیواستوپول" در مسکو از مقامات کشور خود خواستند در منازعه اطراف هوتل مداخله نمایند. عمل ارگانهای امنیتی ، که اعلام داشته بودند ، که در گدام های مرکز تجارتی اموال قاچاقی به ارزش یک میلیارد روبل نگهداری میشوند ، و بعد از ان اموال را به طرف نا معلوم انتقال میدادند ، انها را به این کار مجبور ساختند. افغانان از حکومت افغانستان مطالبه کردند ، تا هرانچه در توان دارد انجام دهد ، تا مصادره نمودن اموال شان را تا ختم تحقیقات متوقف گردد. متشبیثین عقیده داشتند ، که انتقال کالا از گدام ها به مصادره شدن انها می انجامد. در اوایل ماهی اگست تلاشهای افغانان نتیجه داد و ارگانهای امنیتی انتقال اموال را متوقف ساختند.

در عین حال تاجران چینایی از بازار مسدود شده تدریجاً مراکز نو و نوتر تجارتی مسکو و اطراف مسکور نزدیک به پایتخت را اشغال میکنند. قرار معلومات عده منابع ، صاحب نو مرکز تجارتی " کوسینسکایا پلازا " ، که ان را در مدت زمان بی سابقه کوتاه از AFI Development خریداری کرده ، اماده است به بخش مغازه های بازار مسدود شده چرکیزوفسکی جای دهد. از ابتداء مجتمع " کوسینسکایا پلازا " برای فروختن بالای کارپوریشن دولتی چینایی " گواندا " برای ایجاد مرکزهمکاری های تجارتی و کلتوری " اسیا " در نظر گرفته شده بود. در ماه جولای طرفین در باره ایجاد موسسه مشترک اعلام داشتند ، ولی بعد از ان ، که " گواندا " در باره عدم خریداری مجتمع فیصله نمود ، AFI Development از ایجاد موسسه مشترک امتناع ورزید. سرگی ساناکویف رئیس ادره مرکز همکاری های تجارتی – اقتصادی روسیه – چین علت عدم علاقمندی چینایان در باره جابجاشدن در ویشنیکی را غیر قابل استفاده بودن مجتمع برای اهداف تجارتی (پرچون فروشی) خواند ، به خاطریکه عمارت به شکل بیزنس سنتر (برای دفاتر تجارتی) طرح ریزی شده بود. ولی بعداً AFI Development برای بیزنس سنتر خود صاحب نو پیدا کرد.

الترناتیف دیگر برای تاجران از بازرا چرکیزوفسکی میتواند میدان تجارتی در نزدیک میتروی " تیوپلیی ستان " گردد. مجتمع واقع در 41 کیلومتری خط حلقوی مسکو را برای تجارت پرچون و عمده بسیار مناسب میدانند. و به عقیده عده کارشناسان ، به همان جا میتوانند بخش اعظم متشبیثین بازار چرکیزوفسکی منتقل گردند. بازار نو کالا بنام "سلاویانسکی میر" ( در بین چینایان به نام "شانگهای" ) مسمی گردیده است.

این احتمال وجود دارد ، که بخش زیاد افغانان بازار چرکیزوفسکی ، که محل کار خود را از دست داده ، به "سالاویانسکی میر" خواهند امد. نماینده گان گروپ متشبیثین افغان، که با همکاران چینایی شان یکجا کار میکنند، بازار جدید را ساحه کافی میدانند ، تا در ان افغانان جای کاری از دست داده را باز یابند.
فارسی.رو
(1)نطرشما در اين مورد
ارسال اين صفحه به دوستتان
برای چاپ
صفحه اول
اخبار
روسيه و افغانستان
افغانها مقيم روسيه
معرفی چهره ها
آسيای مرکزی
از منابع روسي
مصاحبه
عکس ها
Google

RSS

matlab@farsi.ru
© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.
--2.1--