English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ دیدار با فرهنگیان افغان در مسکو
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[1] 
2011-01-12 09:55:49
زياد جای افتخار ما افغانها است که باز اين کار صورت گرفت شما دوستان دوستان مشکلات مسکو را هم می داهنيد پس بسيار خوب شد اين محفل در سفارت افغانستان مقيم روسيه صورت گرفت تشکر
http://www.newsworld.irlogin.com/
جوابحسيب الله قيومی 31879
2010-09-26 15:30:52
فرهنگی:
حتماْ خودت را خبر نکرده بودند.
جوابفريد31048
2010-09-21 21:02:55
باز هم يک مبلغ انگفتی که برای بيخانه ها و مهاجرین از طرف جامعه جهانی صدقه داده شده بود در مشروب خوری (((فرهنگیان)) به مصرف رسید.
جوابفرهنگی31011
2010-08-11 03:20:18
جای نهایت مسرت وخشنودی است که با الاخره یکی از سفارت خانه های افغانستان توانست شبی یا شامی را بنام شب فرهنگی با هنرمندان کشور برپا کند که متاسفانه چنین معمولی در سایر نماینده گی های کشور ما در سایر کشور های جهان کمتر دیده ویا شنیده شده ازین جا هویداست که در سفارت افغانیی ما مقیم ماسکو واقعاً فرهنگیانی حضور دارند وبرای تشویق وحمایت از هنرمندان کشور گامهایی را بر می دارند در هرحال خواندن این خبر وتماشای این عکسهای از آن محفل در آلمان برای ما نشاندهنده ای آنست که در آنجا کار به اهل کار سپرده شده موفق باشید وسایت شما نیز مملو از معلوماتهایی است که همیشه با مطالعه ای آن محزوزیم
تشکر بشیر دژم
از شهر کوبلنز جمهوری فدرالی آلمان
جواببشیر دژم30760
2010-07-18 13:33:56
در هفته گذشته در شهر مسکو نشست های جداگانه ملاقات با سه نفر از فرهنگیان شناخته شده - محترم انجنیر یونس اواز خوان معروف کشور
جوابFarsi.Ru30638
[1] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.