English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ دیدگاه تاشکند در باره اینده افغانستان
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[1] 
2011-05-28 19:46:45
دیده میشود که غرب به جز از رسیدن به آسیای میانه چیزی دیگری نمیخواهد. روسیه هم درگیر مسایل سیاسی و اقتصادی خود است. تنها مانع بزرگ بر سر این راه چین خواهد بود. آسیای میانه بین چین و غرب تقسیم خواهد شد. لفغانستان و پاکستان همانند گذرگاه باقی خواهند ماند.این تحلیلی است که من کرده ام.
جوابداکتر خالد سلیم32717
2011-01-05 13:35:26
اگرچه این چلسه در سال گذشته صورت گرفته و اظهار نظر در مورد ان بی وقت بنظر میرسد. بازهم حل مسئله افغانستان با اجیران استخبارات پاکستان که بنام طالبان یاد میشوند، از طریق مذاکره نه اینکه یک پندار احمقانه بلکه غیر عملی نیز میباشد. پاکستان آرامی خود را در نا آرامی افغانستان دیده است. فقط یک را دارد برخورد قاطع با افراد استخبارات پاکستان و اعلان سیاست واضح و روشن در برخورد با پاکستان. امریکا از یکطرف بهترین فرزندان خودرا اورده بدست طالبان می کشد. و از طرف دیگر سالانه ملیارد دالر به پاکستان میدهد تا جهت قتل فرزندانش در اختیار طالبان قرار گیرد. هر آدم کم سواد هم میفهمد که جبهات جنگ چقدر مصرف کار دارد و چه کسی توان پرداخت این مصرف را دارد. هرکسی مداند که پیشبرد کار یک جبه جنگ از خود علم و کفایت رهبری کار دارد. آیا ملا محمد عمر کم سواد توان رهبری آنرا دارد که جبهات جنگ را سوق و اداره نماید. نقش عمده در این جنگ بدست استخبارات پاکستان است. امریکا و دولت افغانستان با حالا که معلوم میشود فقط غیر مستقیم و ماهرانه به پیشروی طالبان زمینه سازی کرده اند. نام این بازی ها بازیهای کثیف سیاسی میباشد. باید از کثافت کاری دست برداش و با طالبان این دشمنان تمدن وبشریت قاطعانه مبارزه کرد.
جوابکمال31825
2010-10-31 01:03:56
ولی کاملاء به یاد داشته باشید که جنگ افغانستان بعد از صلح با طلبان شدت خواهد گرفت و چنان کشاری در افغانستان راه خواهد افتاد که همه مردم جهان سالها به یاد خواهند داشت . طالبان افغانستان را میخواهند که با اصول دین اسلامی پیش ببرند و احزاب چب به هیچ وجه در این مصالحه ملی شراکت نخواهند کرد . و مردم افغانستان که کارد به استخوان شان رسیده است هیچگاه به کسی اعتماد نخواهند کرد و الی از خود گذشته گی و فدایی بودن اشخاص را متیقن شوند . در ین بین روسیه بیست بیلیون به اضافه یازده بیلیون به افغانستان بخشیده است به اضافه بیلیون ها دالر کمک های رفیقانه . امریکا در حدود چندین تریلیون و چندین هزار جوانء های خود را در افغانستان کشته داده است . پاکستان در جلال اباد در زمان داکتر نجیب مرحوم فاحش ترین شکست های حیات خود را از 1947 تا حال خورده است که تقریباء در تمام جنگ جلال اباد در حدود پنج هزار کشته داده بودند . ایران به سر کرده گی عبدالعلی مزاری در کابل فقط کم از کم ده هزار کشته داده است . در شمال طالبان چنان خواستنی هستند که اگر سایه طالب را ببینند با گلوله توپ 175 کوهستانی انرا خواهند زد . منظور قریقین در این دوره های انتخاباتی کرزی چنان خود را اکمالات نموده اند که فقط طیاره برای بمبارد ندارند ولی من مطمین هستم که همه با اسلحه اتومی نیز مجهز شده اند و منتظر وقت هستند که به موقع انرا استعمال نموده خود را با دشمن و پشتی بان های دشمن یکجا به هوا بپرانند .
پی مصلحت اندیشی مجلس آراستند .
نشستند و گفتندو برخواستند .
جوابچمکنی 31314
2010-10-18 21:01:07
در تاشکند – پایتخت جمهوری ازبکستان کنفرانس بین المللی تحت عنوان « وضع فعلی و دورنمای تامین امنیت در افغانستان» کار خود را خاتمه بخشید.
جوابFarsi.Ru31195
[1] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.