English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ آغاز جدید در روابط روسیه و افغانستان
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[1] 
2011-01-22 05:05:56
دیمتیری !
با دست دادن و امضا هر نوع قراردای که با کرزی نموده اید در اصل شما با سی آی ای و امریکایی ها قرارداد بسته اید نه با مردم افغانستان . سرک های که در زمان گذشته ساخته بودند و یا اخراجاتی را که متقبل گشته بودند . از شما نبود , بلکه اتحاد جماهیر شوروی به خلق افغانستان به خاطرمناسبات و روابط حسنه و متقابل متقبل گردیده و انها همه کمک های انسانی بود . بلکه با دست دادن و قرار داد نمودن با کرزی , امریکا شما را در تقسیمات اینده افغانستان شریک ساخته مانند که به کانادا جنوب افغانستان را بخشیده . اول اینکه جنوب افغانستان به گلون کانادا گیر کرده . . و بزودی کانادا را لاش خواهد ساخت . . دوم اینکه با امریکا معامله نمودن از گاو غودوی به شما خواهد رسید و انهم مناطفق کنر و طورخم و چمکنی و خوست خواهد بود . یادت باشد که عسکر شما قبلاء با پای امده بودند و با سر برگشتند . باقی اختیار دست خودت است .
جوابچمکنی31963
2011-01-21 20:40:12
تحلیل وارزیابی اقای محترم وحید مژده منیحث یک ژرنالست وتحلیل گر واقعی ومستقل بر میاید ،که روند تحکیم روابط دوستانه اقتصادی ،سیاسی ،تجارتی، کلتوری وفرهنگی بین افغانستان وروسیه نخ های جدیدی را می بافد ،این پروسه بنیاد های خیلی قبلی وتاریخی نه تنها با افغانستان داشته ،بلکه به مردمان منطقه ضروری ومؤثر پنداشته میشود، وسعی گردد تااین روابط را نیرومند سازیم ، چرا درین موضوع کلمه منطقه مطرح گردیده است ،مطلب درین جا است ،که روسیه یکی از کشور های سابقه دار،دارای تجارب خوبی رهبری اش ،که از قرنها بدین سو درمساحت اتحادشوروی سابقه آسیای میانه سوابق تاریخی دولت داری درامورسیاسی ،کلتوری ، تجارتی داشته تا فعلا به شکل ارزشهای عالی از ان درین حوزه استفاده می نمایند.
روسیه پلی است ،که میتواند درهماهنگی ترانزیت اروپا بسوی اسیا میانه ، تا حوزه بحر هند از طریق افغانستان مسیر خوبی کاری را تآمین نماید، چنین اهداف عالی هماهنگی رانه تنها درامور تجاری، بلکه درتحقق بخشیدن ثبات دایمی درین منطقه را به با اورده ، وان را حفظ خواهد کرد.
روسیه با افغانستان میتواند هماهنگی کاری مشترک را درمبارزه باتولید مواد مخدرغیر قانونی گروپهای اپراتیفی را تهیه ودر یک کمیته همکاری متقابل درین راستا فعالیت های خویش را درامر ریشه کن ساختن این لکه ننگین مبارزه مشترک را درافغانستان تحقق ببخشند،که درین عرصه وزارت امور داخله روسیه در ارتقای سطح دانش مسلکی کارمندان مبارزه بامواد مخدر وزارت امور داخله افغانستان کارهای عملی را به پیش میبرد ونتایجی خوبی از سال 2006 -2010 بدینسو ملاحظه گردیده است .
تبادله اطلاعات، وعملی نمودن ان در جلوگیری کردن از ورود پریکرسرها، اجرای عملیات های مشترک اپراتیفی ارگان های مبارزه برضدمواد مخدر وضد جرایم دیگر، میتواند درین مسیر دست اوردهای خوبی را بدست خواهد اورد.عملیات مشترک روسیه آیساف وافغانستان در ننگرهار یکی از نتایج چنین همکاری مشترک است وانکشاف دادن چنین اقدامات مشترک صرفآ نتایج خوبی را باخود خواهد داشت.

افغانستان وروسیه مجبور هستند تا گره های که بدست باز میگردد حاجت به دندان نگردد واز جانب افغانستان اندکی مستقلانه باید دراجرای اهداف ملی سعی وتلاش را به خرچ دهد وبالای روابط دوستانه خویش باکشور روسیه تآکید نماید ، این اقدامات ثبات روابط را باحفظ منافع در هر دوجانب متبارزتر انعکاس خواهد داد.
ملاقات امروزی اقای حامد کرزی ریس جمهورجمهوری افغانستان با محترم دیمتری میدویدوف ریس جمهور جمهوری فدراسیون روسیه روزنه یی را برای روابط خوب وضروری در راه حل نمودن پرابلم های اقتصادی ،نظامی وکادرهای ان در حال حاضر باز میکند ، ودر دوربینای ان امید واری های خیلی باارزش وقناعت بخش را با خود خواهد داشت . این ملاقات ها به مردم افغانستان درمنطقه ارزش کومپلکسی داشته ،که دران میتوانند روابط دو کشور را نسبت به سال های دیگر رونق جداگانه بدهد.
افغانستان باوجود وضع جنگی از نگاه تروریزم ،تهدید گیچ کننده مواد مخدر فقر بیکاری ،قطع تانکر های تیل از جانب کشور هماسیه ومسلمان ایران رنج میکشد ولی مردم افغانستان میفهمد که کشور دوست روسیه هیچگاه انها را در روز های سخت تنها نگذاشته وبه مردم افغانستان کمک خویش را دریغ نمی نماید وهمین ملاقات های دو رهبر باعث حل بسیاری از مشکلات های مردم افغانستان و رفع محدودیت های گوناگون وفشارهای بیرونی خواهد شد
موسسات اعمار شده در زمان اتحاد شوروی درافغانستان چون بند نغلو کامبینات خانه سازی کابل، شاهراه کابل –حیرتان –شیرخان بندر، جنگلک کابل ، تخنیکوم کابل وپوهنتون پولیتخنیک کابل ،کود برق مزار شریف ،چاهاهای نفت وگاز درسمت شمال که مجموعآ این موسسات به تعداد 154 موسسات تولیدی، تعلیمی تقرب میکند ،که باز سازی ان توسط ماهران روسی ،باعث زنده نمودن و ارتقای سطح رشد روابط فراموش شده گردیده ،وبه اساس ان دوربینایی خوبی رادرراه عملی نمودن اهداف ملی وبین المللی به هر دوکشوربوده و دست اورد های مثبتی را به ارمغان میاورد.

روسیه امروزی ،روسیه زمان اتحاد شوروی نبوده ،وروسیه را با چهره جدید فعلی اش ولادیمیر پوتین با مردم روسیه مشترکآ از نابودی واپس زنده وپایه های استواری اقتصادی وسیاسی را با چهره ابرقدرتی اش درجهان دوباره به او داد.روسیه توانست بیشتر از 10ملیارد دالر قرضه خویش به افغانستان ببخشید .روسیه غرض کمک عاجل به مردم افغانستان به مقدار 7195 تن ارد درپروگرام های غذایی سازمان ملل متحد به افغانستان کمک نمودوهمچنان به مقدار18،2 هزارتن گندم نیز ارسال داشته ودرسال 2010 به ارزش مجموعی 5میلون دالر ارد ویتامین دار نیز ارسال داشته است،این کمک های عاجل که نمونه کوچی از ان یاد اوری شده است قابل مطالعه است .
جوابامرالدين سرحد31959
2011-01-21 10:06:48
روز پنجشنبه 20 جنوری رئیس جمهور کرزی برای یک سفر رسمی و دوستانهء دو روزه که به دعوت دیمتری مدودف صورت گرفت عازم فدارسیون روسیه شد.
جوابFarsi.Ru31957
[1] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.