English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ صديق برمک در «الماتا»
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[1] 
2005-12-09 23:14:23
najib:
برادر عزيز، روزی کارگردان مشهورسینمای روسیه نيکينا ميخايلکوف در مورد محبت و يا نفرت مردم به شخصيت وی جمله پرمعنای گفت: «دوستی ضرورت به توضیحات ندارد، اما نفرت را باید دلیل داد.»

بطورمثال من درصنف دوم -سوم مکتب از معلم رياضی نفرت داشتم، ميدانيد چرا؟
جوابهمايون11658
2005-12-09 14:54:02
najib:
محترم نجيب جان :-
ببينيد وقتيکه ديگران را انگشت انتقاد ميگيريد متوجه باشيد که سه انگشت تان جانب خود تان است وقتيکه ار تعصب حرف ميزنيد بوی تعصب از خود تان ميايد .
من شخصا با آقای صديق برمک حتی در زمانيکه سرباز بودند شناخت دارم موصوف بر علاوه اينکه متعصب نيست شديدا از شرايط بوجود امده گذشه در کشور رنج ميبرد.فلم شانرا تصادفا چند روز ژيش در يک مغازه ديدم و خريدم واقعا که اشک در چشم انسان جاری ميشود و اينکه فلم قصه دوران سياه طالبان است پس ديالوگ های فلم به کدام لسان ميبود که مورد علاقه شما قرار ميگرفت .همان طوريکه همه ميدانيم همه پشتون ها طالب نبودند و همه طالبان هم از افغان ها تشکيل نشده بودند . انها يک لشکر ( انتر ناسیونالیست های ) جهالت و سياهی در تاريخ کشور ما و در جهان بودند بنا از اسپ عقده و تعصب پايين شويد و شرايط زمان طالبان را منحيث يک فاکت در نظر داشته باشيد.
همچنان نبايد به يک نفريکه فلمش در سطح جهانی مورد ستايش و تمجيد قرار گرفته از روی نادانی توهين نماییم . باحرمت مجدد. آریزاد
جوابآريزاد11655
2005-10-24 03:25:59
کريمه:
نظر به افتخاری که شما داريد بايد در اين سايت پيغام نگذاريد چون اينجا farsi.ru است و ممکن است افتخار تان را لطمه دار بسازد!
جوابراستگوی11100
2005-10-21 21:24:43
صدیق برمک به دستور بادار ایرانی شان جملات پشتو را بی لزوم به کار برده که دشمنی برمک را با پشتون ها نشان می دهد ٠افغانان اقای برمک را یک فلم ساز افغانستیز میدانند طور مثال فلم اسامه ان،شخصا ازصدیق برمک نفرت دارم نجیب از المان
جوابnajib11071
2005-10-20 17:44:49
راستگوی:
او برادر ما از خود افتخار داريد تاريخ داريم چرا يک نا م بيگانه را بالای زبان خود بگذاريم.
جوابکريمه11059
2005-10-14 22:09:36
کريمه:
کريمه جان اين چيز ها را از سرت دور بساز هر دويش يک زبان است. هر قدر زبان گوينده بيشتر داشته باشد ارزش بيشتر دارد. وقتی فارسی را صد فيصد متوجه ميشی همان دری است. این چیز ها را کسانی میسازند و میگویند که برای نابودی یک زبان کار میکنند. و یا میخواهند دو ملت را بجنگانند. برای من فارسی و دری هیچ معنی ندارد فارسی خودش از دری زاده شده و فعلا بهتر از دری اصلاح شده. موفق باشيد
جوابراستگوی10979
2005-10-12 22:11:03
فرهمند:
فارسی نه! دری!!!
جوابکريمه10951
2005-10-03 15:27:11
خبردار:
زبان های دولتی افغانستان:
۱ - انگليسی
۲ - پشتو
۳ - فارسی

اميد وارم که پاسخ به سوالت را خودت بيابی.
جوابفرهمند10856
2005-10-03 00:16:26
سابق روسی حرف میزد. حال فراموش کرده، تنها انگلسی میگوید، حتی با خبرنگاران روسی زبان. تاثیر چی باشد؟
جوابخبردار10850
2005-10-03 00:00:44
صديق برمک ، کارگردان معروف سينمایی افغانستان که به کشور قزاقستان، جهت اشتراک در جشنواره سينمایی «يوروآسيا» سفر کرده.
جوابFarsi.Ru10847
[1] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.