English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ دو رییس جمهوری افغانستان
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[1] 
2006-10-12 18:18:52
همراز:
هموطن عزيز آقاي همراز سلام !
پيام تانرا خواندم ازينكه بلاخره توانستيم در مورد پارۀ از موضوعات زبان مشترك و توافق نظر بيابيم بسيار مسرور شدم . چون هموطن ، دوست و ميتوانيد مرابرادرخطاب كنيد در خدمت تان قرار دارم هر پرسشي كه درمورد عقايد ونظرياتم داشته باشيد آزادانه وبدون احساس كوچكترين ناراحتي طرح كنيد . تاجايكه توانايي داشته باشم و عقل نارساي انساني ياري دهد در ارايۀ پاسخ به خدمت تان سعي خواهم كرد .
درمورد دموكراسي بخدمت تان از سياستمدار بزرگ انگليس چرچل نقل قول ميكنم :
در پاسخ به منتقدان دموكراسي چرچل گفته بود ( شايد دموكراسي ناقصترين نظام باشد مگر انسان از زمان پيدايشش برروي زمين تا حال نتوانسته نظام بهتري از آن خلق كند ) .
دموكراسي نظام سياسيت و بورژوازي مرحلۀ اقتصاديست كه جا نشين فيوداليزم دراروپا گرديد و با انقلاب صنعتي آميخته اساسات نظام سرمايه داري را بنا نهاد و بمرحلۀ رسيده كه امروز همه شاهد آنيم . براي تامين عدالت اجتماعي بشر تلاش هاي فراوان كرده وتامين برابري درهر جامعه بستگي دارد به ويژگي هاي آن . هيومانيزم معاصر كه تلاش دارد حقوق افراد درجامعه نقض نگردد وسيلۀ خوبيست براي تامين برابري وما وظيفه داريم در تقويۀ آن بكوشيم . هيومانيزم با خشونت در تضاد كامل است واين خود پاسخيت در تكذيب و رد ديكتاتوري .
در مورد نظرم درقبال ح دخ ا و دولت ج د ا خدمت به عرض ميرسانم :
براي رسيدن به قدرت انسانيترين وشايسته ترين طريقه به ويژه براي آنانيكه در يك جامعه ادعابر روشنفكري و پيشرو بودن دارند مراجعه به آراي آزاد مردم است . كودتا يعني غافل كردن و به گروگان گرفتن يك ملت . متاسفانه ح دخ ا عامل اصلي دو كودتا دركشور ما بود كه اولي بر دموكراسي و شاهي مشروطه پايان داد ودومي با بركنار كردن يك مستبد استبداد بد تر از آنرا جيگزين آن ساخت و تاسفبارتر اينكه از ادارۀ سالم كشور نيز عاجز بود .
درپيامتان جملۀ را خوندم كه كسي كه كار ميكند اشتباه نيز ميكند . اين جمله تا حدي پاسخ به پرسش تان است كه چرا من سياستهاي ح د خ ا را اشتباهات مركبار گفته ام . دربعضي حالات آنانيكه ادعاي رهبري يك ملت را ميكنند حق ندارند اشتباه كنند . همانگونه كه يك پيلوت در هوا حق اشتباه را ندارد ورنه به زندگي خود ومسافرانش پايان ميدهد .
كمي فكر كنيد وازخود بپرسيد آيا جامعۀ افغاني درسال ۱۳۵۷ آمادۀ پذيرش رفورمهاي ح د خ ا بود يا خير ؟
ميدانيد كه جامعۀ ما سخت سنتي است . مذهب در آن تسلط عام وتام دارد و صد در صد افراد جامعه بيسواد ويا كم سواد هستند . در چنين كشوري آوردن هرگونه تحول و تغيير هوشياري و احتياط فراوان و از همه مهمتر به زمان زياد نياز دارد . بد بختانه رهبران ح د خ اين نكتۀ حساس را درك نتوانستند .
درآينده انشا الله بازهم برسر اين مسايل ميياييم تا آنزمان خدا نگهدارتان .
با عرض احترامات زياد .
جوابع ر18646
2006-10-12 09:52:09
ع ر:

دوست و هموطن عزیز ع.ر گرامی خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.

یک دنیا سپاس از اظهار نظر خوب شما در رابطه به کشور مان بخصوص همانطوریکه شما نوشته اید که از اوضاع فعلي بايد حداكثر استفاده را كرد تا دموكراسي و آزادي ريشه هايشرا دراعماق جامعۀ ما بداوند و اين رسالت روشنفكران افغان است اعم از چپي ، راستي غيروابسته و يا وابسته . اما یک نکته را نباید فراموش کرد که دیموکراسی واقعی و حقیقی زمانی میشود در جامعه تحقق پیدا کند که آنرا از حوزه سیاسی شامل حوزه ی اقتصادی نماییم در غیر آن این را صرف میتوان دیموکراسی بورژوازی و تقلبی نامید که صرفاً برای فریب توده ها از آن یاد مینمایند و از آن به صفت ابزار و وسیله برای رسیدن به اهداف و مقاصد شوم خود نظام های بورژوازی و سرمایه داری استفاده میکنند و به هیچ وجه نمیتوان آنرا دیموکراسی حقیقی نامید. به هر صورت این نیز یک بحث کاملاً جداگانه و طولانی دیگر میباشد و من اُمیدوارم که شما حتماً من را درک مینمایید و به منظور همدیگر خود خوب پی میبریم. در مورد تأمین عدالت اجتماعی در جامعه نیز میتوان آنرا علمی مطرح کرد نی به شکل ظاهری و عوامفریبانه ی آن. شما خود از من کرده به مراتب خوبتر و بهتر میدانید که عدالت واقعی و حقیقی در جامعه چه زمانی تأمین شده میتواند که فکر میکنم ضرورت به توضیح در این جا نمی باشد.

دوست عزیز! از لا بلای نوشته ی شما سوالات نزدم پیدا شده است که میل ندارم بنابر دلایلی آنرا برای شما مطرح نمایم البته با در نظرداشت نوشته های سابق شما که من نمیخواهم تکرار شوند که البته منظورم یکی دو پاسخ که قبلاً از جانب شما برایم نوشته شده بود. به هر صورت.

دوست گرامی ! یک سوال کوچک از شما.
از نظر شما آیا در ح.د.خ.ا و دولت ج.د.ا و جمهوری افغانستان حد اقل یک نکته ی مثبت هم وجود نداشت ؟ و به گفته شما همه ی آن سياستهاي مرگبار وسراسر اشتباه آميز بود ؟ آیا شما واقعاً عینی و عادلانه قضاوت کرده اید ؟ آیا میشود در همه پدیده ها صرف منفی را دید ؟ به هرصورت سوالات زیاد هستند اما همانگونه که شما خود نیز از من کرده به مراتب بهتر میدانید باید تمام پدیده ها را در روابط تنگاتنگ آن موشگافی ، بررسی ، تحقیق ، تحلیل ، ارزیابی نمود و بعداً نتیجه گیری نمود که در مورد ح.د.خ.ا نیز به همینگونه باید قضاوت و داوری نمود و نباید فراموش کرد کسی که کار میکند اشتباه نیز میکند و در مورد اشتباهات و خیانت های که در آغاذ رویداد ثور صورت گرفته بود من با شما کاملاً موافق هستم اما فکر میکنم که قضاوت غیر عادلانه خواهد بود که اگر حکم نماییم که تمام سیاست های ح.د.خ.ا سراپا به گفته ی شما مرگبار و اشتباه آمیز بود . به هر صورت ، من خوشحالم که با یک دوست خوب و صاحب نظر آشنا شده ام و قلباً به شما ارادت و اخلاص دارم. ممنون شما.

به اُمید پیروزی های بیشتر شما در تمام عرصه های زنده گی تان !

همراز hamraz127@hotmail.com
جوابهمراز18629
2006-10-11 19:02:53
در عکس بالا کرزی صاحب یک رقم خندیده ، مثل که آغای خلیل زاد قطقطک داده باشیش.
جوابافسانه18620
2006-10-10 17:25:55
همراز:
هموطن گرامي آقاي همراز سلام !
خيلي عجولانه قضاوت ميكنيد . من مخالف افكار مترقي چپ نه ونه راست بلكه مخالف سياستهاي مرگبار وسراسر اشتباه آميز ح دخ ا بودم وهستم كه به نام چپ نه تنها باعث ايجاد تنفر در ميان مردم ما از چپ و افكارمترقي و عدالتخواهانۀ آن شد بلكه باعث بدنامي تمام آناني شد كه عقايد وافكار روشن و پيشرو داشتند ، برعلاوه آنچه امروز در ميهن ما با هزار تاسف ميگذرد ريشه در همان درد . من اينمطلب رادرگذشته بيان كرده بودم وناچارم آنراتكراركنم . همانگونه كه شما فرموده ايد تمام اين پديده ها ريشه هاي عميق ارگانيك دارند وبايست بصورت علمي وديالكتيك ريشه يابي كردند كه اينجا بر روي سايت تشريح آنها ممكن نيست . اما بااجمال ميتوان بعضي علل و مسائلرا بيان كرد .

ديدن به تحولات ورشد جامعه از پشت عينكهاي ايديولوژي ( ازهرنوع آن ) گهگاه مانع ازدرك واقعيتها ميگردد . متاسفانه در نظر افراد وابسته به يك ايديولوژي واحد پديده ها چنان جلوه ميكنند كه اساسات مفكورۀ ايشان به تحليل آنها ميپردازد . در يك حرف ، وابسته ها همواره يكجانبه قضاوت ميكنند وازديدن روي دوم سكه ويا روي پوشيدۀ ماه يا عمدأ وياناخودآگاه بازميمانند كه اين درشناخت درست ، تحليل وريشه يابي پديده ها پارالنگ ميسازد .
چون كمونيست حتمأ ميدانيد كه هرپديده مجمعي از اضداد است واين امركاملا قانونمند بوده واستثنا يي دركار نيست . پس درهر مرحله ازرشد جامعه بايد واقعبينانه ودرحد توان بيطرفانه و منصفانه به شناسايي ودرك مسائل پرداخت وانچه مرا به بيان آزاد افكار وعقايد ودفاع از آن متعهد ميسازد ، درپهلوي عوامل عاطفي واحترام به حقوق انسان همين است . وآزادي عقيده وبيان صرف درنظام دموكراسي واقعي تأمين وتضمين شده ميتواند و بس .

درمورد اوضاع واحوال كنوني ميهن ما كه موضوع اصلي بحث ماست روشنفكران ما نبايد ديدگاه هاي خودرابركرزي و حكومت وي مختصر كنند . همه باهم بايد دراستقرار نظام ، دموكراسي ، جمهوريت ، آزادي ، تامين صلح وعدالت اجتماعي وساختن جامعۀ انساني كه درآن زورگويي ظلم وبيدادگري جا نداشته باشد ، سعي و تلاش و مبارزه كنيم .

انتخابات آزاد كه زادۀ آن حكومت آقاي كرزي است در اوضاع و احوال حاكم بر ميهن ما ازسال ۱۳۵۷ به بعد كه جامعۀ ما پيهم سير قهقرايي داشت تجربۀ مثبت و دستاورد بزرگ بود . اين واقعيترا بايد اعترف كنيد . حقداريد مخالف سياستهاي حكومت كرزي باشيد اما بدانيد كه كرزي تا ابد رئيس جمهور نميباشد . از اوضاع فعلي بايد حداكثر استفاده راكرد تا دموكراسي و آزادي ريشه هايشرا دراعماق جامعۀ ما بداوند و اين رسالت روشنفكران افغان است اعم از چپي ، راستي غيروابسته و يا وابسته .
خطاب كردن به كرزي ، دستنشاندۀ امريكا ومزدور امپرياليزم و غيره امروز هيچ درد مارا دوا نميكند . چنانچه در گذشته نكرد . راه هاي سالم ابراز عقيده ومبارزه را شناسايي كنيم وطوريكه شما گفته ايد نبايد چون اشرا ديروز مكتب وشفاخانه را بسوزانيم كه بعد خودما به آن نيازمندشويم .
به اميد آنكه گفته هايم رضايت خاطر و قناعت تانرا فراهم كرده باشد و درآينده بازهم به تبادل افكار بپردازيم . خدانگهدارتان .
جوابع ر18604
2006-10-10 13:18:25
ع.ر:

دوست گرانقدر ع . ر عزیز !
یکبار دیگر خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
دوست گرامی ! همین اکنون مطلب را که عنوانی شما دوست عزیز نوشته ام و بعد از نشرآن متوجه شدم دیدم که در بعضی موارد حروف درست تایپ نشده است که دلیل آن این است که بنده صبح وقت بعد از سحری مطلب خود را برای شما نوشتم و احتمال دارد که درست متوجه حروف نشده ام و جالب اینکه من کیبورد فارسی- دری ندارم و از روی کیبورد حروف لاتینی فارسی- دری نوشته میکنم و شما به خاطر اغلات تایپی که صورت گرفته است من را به برگواری تان عفوه نمایید. اگرچه چندان مانند شما با سواد هم نیستم مقصد گذاره میشود و اُمیدوارم که شما از نوشته هایم حداقل مفهوم گرفته میتوانید.

ممنون شما

هموطنت همراز
جوابهمراز18597
2006-10-10 09:25:21
ع.ر:

دوست گرانقدر سلام!

میدانم که مخالف سرسخت نیروهای مترقی روشنفکران چپ هستید، به هر حال در رابطه با نظریات شما باید عرض کنم که آعاز خوب تان تا یک حدودی مورد تایید من نیز میباشد، اما فراموش نکنید انگیزه ها و عوامل که سبب این همه مداخلات و حمایت ها از نظام های مختلف با ساختار های متفاوت اجتماعی - اقتصادی و سیاسی صورت میگیرد باید درست ریشه یابی ارزیابی و در پیوند دیالیکتیکی مورد تحلیل قرار گیرد و بعداً نتیحه گیری غینی نمود نی ذهنی، عاطفی و احساساتی!

دوست عزیز!
یک نکته را نباید فراموش کرد که مردم اهغانستان همانگونه که شما خود نیز اظهار میکنید، از روی ناگذیری، نا چاری و انتخاب بین بد و بدتر قرار گرفته بودند و حتماً شما به یاد دارید گفته ی مشهور را که میگویند به مرگ بگیریش که به درد راضی شود! و شما دوست عزیز این درد را اراده ی مردم مینامید من متاسفم و از شما چنین انتظار تحلیل و نتیجه گیری را نداشتم .

شما دوست عزیز چه فکر میکنید که آیا مردم افغانستان از آقای کرزی که شما مدافع آن هستید راضی هستند ودر زنده گی آنها تغیرات مثبت رونما گردیده است؟ آیا هنوز هم زمانیکه سالها است که دیگر به اصطلاح طالبان روی قدرت نیستند اما با وحود تهدید ها و خطرات که از ناحیه ی طالبان هنوزهم مردم ما را تحدید میکند و باز هم از روی کار آمدن ایشان اینجا و آنجا حرف های بر زبان ها است، در چنین یک وضعیت و حالت شما فکر میکنید که مردم افغانستان هنوز هم و باز هم از این حکومت مزدور و دست نشانده ی امپریالیستی باز هم دفاع میکنند ؟ پاسخ روشن است هرگز نی ! به هیچ صورت! و شما اسمش را میگذارید اراده ی مردم ! ‌Bravo

دوست عزیز! در میان مردم ما هنوز هم که هنوز است روشنفکران ترقی خواه و ضد نیروهای ارتجاعی و امپریالیستی و نیروهای مردم دوست و وطنپرست در میان قلب های مردم جا دارند.

همین نیروهای ارتجاعی و امپریالیستی بودند که مانع خدمت حکومت و دولت دموکراتیک به مردم میشدند!

همین و ضعیت که امروز در افغانستان است در همان موقع حکومت وقت مردمی نیز با آن رو برو بود. شما آن موقع کجا بودید همانطوریکه امروز به اصطلاح گلو پاره میکنید و به شکل از اشکال از حکومت مزدور، ارتجاعی و دست نشانده دفاع میکنید، که در همان زمان نیز چنین قضاوت میکردید و به نوکران و مزدوران پاکستانی و حامان بین المللی شان میگفتید که ای اشرار مکتب سوختاندن، پُل ویران کردن، شفاخانه سوختاندن، مسجد سوختاندن، معلم کشتن و ..... کار و عمل خوب نیست و علیه حکومت بخاطر دفاع از منافع پاکستان و آمریکا و دیگر کشور های جهان قرار نگیرید و فریب نخورید و وطن تانرا با دست های خود تان ویران نکنید که فردا شما دوباره به آن ضرورت پیدا میکنید که چنین هم شد. اما افسوس که همه ی این مسأیل را شما نیز بمراتب خوبتر از من میدانید اما افسوس که واقعاً هم سیاست عجب چیزی است که حتی در پاره ی از موارد دوستان هموطن همچون شما از آن بخاطر منافع سیاسی تان از آن چشم می پوشند و هیچگاهی هم اعتراف نمیکنند که واقعاً هم گاو سیاه است و شیرش سفید !!!

به هر صورت. در هر حالتش من از شما خوشم می آید و دوست تان دارم و احترام دارم و احترام دارم چون انسان با دانش و با منطق هستید و یک جوان وطن دوست و مردم دوست که من در این کدام شک ندارم و خوشحالم که با شما تبادل فکر میکنم و آموزنده هم است.

شما را به خداوند میسپارم
پیروز باشید!

اگر دوست داشته باشید با من تماس حاصل نمایید این است ایمیل من :

hamraz127@hoymail.com
جوابهمراز18594
2006-10-09 16:50:53
همراز:
هموطن گرامي آقاي همراز سلام !
لطفأ يكبار ديگر با اعصاب آرام پيام مرا بخوان . دركجاي آن تأئيد سياست هاي امريكا در كشورمارا خوانده ايد . من صرف از دستاوردهاي مردم ما ازسقوط طالبان تا امروز سخن گفته ام . هيچكس از دوست و دشمن نميتواند آنها را انكار كند . اگر امروز ناتو و امريكا در كشور ما ناچاربه نبرد با وحشت وبربريت تروريستها و طالبان اند و كشورما توانايي دفاع مستقلانه ازخودرا ندارد وتمام شيرازه هاي هست و بود آن ازهم پاشيده ، همه و همه ناشي از آن است كه عد‌ه ئي از فروخته شدگان به بيگانگان بدون كوچكترين احترام به ملت و تاريخ و كشورما و آراي مردم براي ارضاي هواها و خيالات خود و هوسهاي قدرت نمايي و خودخواهي هاي جاهلانه به اشارۀ باداران خارجي شان گاهي بنام ساختن جامعۀ شگوفان فارغ از استثمار فرد از فرد وگاهي بنام اسلام از كودتا به كودتا از خيانت به خيانت ازاتحاد به تفرق و انواع گوناگون سياستهاي ضد ملي پرداختند . من هيچگاه نگفته ام كه بش ويا كس ديگر دوست افغانستان است . در جهان بي رحم سياست دوست وجود ندارد . فقط متحدين هستند كه گهگاه با هم برروي راه هاي دفاع از منافع ايشان و درشرايط خاص باهمنزديك ميشوند وبده وبستان ميكنند و همينكه ديگر منافع مشترك نداشتند هركي ميرود پي كارش . خودت اين مطلب را از سياست هاي اتحاد شوروي سابق دركشورما بايد فهميده باشي . همه ديديم كه شوروي چگونه ميان خلق وپرچم گاه انشعاب و گاه ائتلاف ميافريد ، تره كي را توسط امين ( شاگرد وفادارش ) نابود كرد ، امين را بابه روي صحنه آوردن كارمل و اورا به تلخي توسط نجيب كنارزد كه كارمليها تا هنوز درد آنرا بيادارند وبلاخره بايك چرخش خودرا از ميدان جنگ سوزان افغانستان به عقب كشيد و دوستان تاريخي خودرا كه براي رضاي خاطرش ازهمه چيز خود گذشته بودند درمقابل دشمنانشان تك وتنها رها كرد و ثبوت اين نكته آن بلايست كه برسر نجيب آمد . اينست برادر ، دوستي در چهان سياست . پاكستان طالبان را آفريد تا توان داشت از آنها دفاع كرد اما زمانيكه زور بادار و خريطه هاي دالر را ديد پشت به ايشان كرد و گذاشت كه غرب آنهارا تارومار كند واينكه امروز بازطالب سر بلند كرده بيقين بدان كه ترفند ديگري سر آنها را زير بالشان خواهد كرد ويا شايد هم به خدمت ديگري ازايشان استفاده شود .

كرزي درشرايط خاص به قدرت رسيد . هم مردم افغانستان و هم جامعۀ جهاني ناچاربودند تا براي طالبان جانشيني بيابند . درك اين حالت هوش وفهم بسيار نميخواهد . فقط بايست واقعيت بين و رئياليست بود . اما امروز با خطاب كردن دستنشانده به كرزي به مردم ما بي احترمي ميكنيد كه در دور ترين قريه هاي وطن درزير هزارگونه تهديد اعم از جنگسالاران جهادي وطالبهاي غرق دربيخبري و ناداني با قبول هزاران خطربه مراكز رايدهي شتافتند ، زنان مظلوم افغان با هزارن اميد راي دادند وكرزي با ۶۰درصد آراي مردم انتخاب شد . نظامهاي ديكتاتوري چون كمونيزم درنهادپيروانش چنان روحيۀ زورگويي و پررويي ، خودخواهي وخودبزرگ بيني را بوجود مياورد كه جايي براي پذيرفتن ، شنيدن وتحمل عقايد ديگران را نميگذارد . راي آزاد مردم در فرهنگ آنها وجود ندارد ناچار خودت آنرا نميتواني درك كني .

درجهان امروز هر فرد آزاد است و صلاحيت اينرادارد درهرمورد نظربدهد چيزيراكه ميپسندد تأئيدكند وچيزيراكه نميپسندد ردكند و كسي حق ندارد بگويد كه چنين كن وچنين نكن . من ازدرد ورنج مردم وميهنم مانند هرانسان ديگر رنج ميبرم وعاملان آنرا هركي باشد انتقاد ميكنم .
بااحترام .
جوابع.ر18587
2006-10-07 18:11:28
ع ر:

سلام و عرض ادب خدمت شما هموطن گرامی!

خیلی خوشحالم که به شکل از اشکال سیاست های آمریکا و آقای بوش را در رابطه با اداره ی امور و کشور ما افغانستان ماستمالی و ازآن تحت پوشش جامعه ی بین اللمللی ، حمایت و پشتیبانی میکنید. کوشش میکنید که آقای بوش را دوست مردم افغانستان معرفی کنید! آفرین!
بسیار متاسفم که چه خوب از حقیقت چشم پوشی میکنید. شما که از سیاست های امپریالیستی دفاع نکنید پس کی دفاع کند. فکر میکنم شما به اصل موضوع خوب رسیده اید.
متوجه باشید که کرزی را نیز که یک دست نشانده است برأت میدهید. ای کاش صلاحیت هم داشته می بودید که کی را برأت و کی را محکوم نمایید!!!

مرحبا که چه خوب از حامیان تان پشتیبانی میکنید ! شما که نکنید کی کند؟ مرحبا !
ای کاش در مواردی دیگر نیز چنین قضاوت میکردید.
جوابهمراز18559
2006-10-05 02:31:35
با عرض سلام ها !
از سقوط طالبان تا امروز افغانستان از چند مرحلۀ اساسي گذشته است . نشست بن ، تدوير لويه جركه ، تشكيل حكومت انتقالي ، تدوير انتخابات رياست جمهوري وپارلمان . براي كشوري جنكزدۀ چون افغانستان اجراي اين برنامه ها درچنين مدت كوتاه بيشتر به قهرماني ملي ميماند . كرزي توسط جامعۀ بين المللي با مشورۀ نخبگان افغان تعين شد وانتخابات آزاد رياست جمهوري مهر تأئيد مردم افغانستان را بر آن گذاشت . نه تنها خليلزاد بلكه افراد معتدد ديگر با كرزي همكاري كرده اند تا همه باهم بر مشكلات غالب آيند . اشتباهات كم نبوده ودرآينده بازهم اشتباهات صورت خواهند داد . كرزي با خليلزاد ويابي خليلزاد تا زمانيكه نيروهاي ناتو در كشور ما حضور داشته باشند ناچار است تا به آنها گوش شنوا اشته باشد وبا آنها همواره مشوره وموافقات نمايد . خليلزاد باكرزي سالها پيش از ۲۰۰۱آشنائي وهمنوائي وهمكاري داشته است . تبديل شدن خليلزاد به عراق يكي بخاطر شناخت و تخصص او از منطقه است ديگر بخاطر اعتماد ادارۀ بش به او وازهمه مهمتر اينكه مردم افغانستان چنين احساس نكنند كه حتي بعد از انتخابات رياست جمهوري بازهم خليلزاد ادارۀ كشور را دردست دارد . بخاطراحترام به مردم افغانستان .
تمام عمليات نظامي وتامين امنيت كشورما را نيروهاي ناتو به عهده دارند واينهمه درچوكات همكاري بين المللي با افغانستان صورت ميگيرد وناتو در امور ادارۀ كرزي تشبث ومداخله ندارند . مرزهاي مشخص و آشكار ميان مداخله و همكاري وجود دارد .
جوابع ر18489
2006-10-02 09:20:11
مثل که آغای ورختورف از سفر به افغانستان که دیدار از بازار سرچوک جز اساسی آن می باشد، بازگذشت.
جوابغوث18394
2006-09-30 23:01:15
طبق یک گزارش، کرزی در سفر قبلی خود به آمریکا به بوش هشدار داده بود، که بین وی یا خلیلزاد انتخاب صورت گیرد.
جوابپیوستون18365
2006-09-30 22:06:53
سوال در مورد این که، بعد از سال ۲۰۰۱ افغانستان چند رییس جمهوری داشت، بسیاری ها را گیج میکند. در نظر اول، یک رییس جمهور- حامد کرزی. در ابتداء وی ریاست اداره موقت را بعهده داشت ...
جوابFarsi.Ru18362
[1] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.