English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ نیرو های هوایی امریکا در خدمت قاچاقچیان افغان
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[1] 
2007-12-02 13:44:52
سلام بر خواننده گان عزيز
بنده به گزارش اين سايت کاملا موافق ميباشد. زيرا بدون دست داشتن قوتهای خارجيُ به خصوص انگليس و امريکاُ رسيدن اين همه مواد مخدر به بازار های اروپا و امريکا غير ممکن است. يک شبکه مافيائی از مقامات بلند رتبه افغان و قوتهای خارجی مستقر در افغانستان و جود دارد که اين همه تجارت مواد مخدر را به پيش ميبرند. البته بزرگترين سهم اين تجارت در حسابهای خارجی ها ميرود. مقامات خارجی هيچ نوع دلچسپی در منع و يا کنترول مواد مخدر ندارند. پولهای که به منظور از بين برند مواد مخدر از طرف کشورهای کمک کنند پرداخته ميشودُ نيز دوباره زير نامهای مشاورين خارجی به حسابهای همين خارجی ها واريز ميشود. يقين دارم اگر اين قوتهای اشغالگر و استعمار گر در از بين بردن مواد مخدر صادقانه عمل کنندُ ديگر پديده به نام مواد مخدر در جهان و در افغانستان نخواهيم داشت.
جوابسعيد احمد خاموش24967
2007-11-30 17:21:20
برهانی بامیانی سلام:
از پيام شما فهميده نشد که منظورتان از «غفلت وبی خبری ... و مترجمین » چيست؟ ايا در ترجمه متن اشتباه شده یا خوب میشد، اگر شما از نشر این مقاله در یکی از معتبرترین روزنامه های روسیه بیخبر میبودید؟

تحلیگر افغان عزیز آریانفر میگوید: «ما باید در مورد هر آنچه که خارجیان دربارهء کشور و رهبران ما مینویسند، آگاهی داشته باشیم و بدانیم که دیگران دربارهء ما چه چیزهايی مینویسند، چه خوب و چه بد. روشن است که بسیاری از نویسنده گان خارجی از جمله روسها هنگام نگارش آثار و خاطرات در گام نخست منافع کشور متبوع شان را در نظر دارند و نباید این توقع را داشته باشیم که به زیان کشور خود و به سودِ ما چیزی بنگارند.»
جوابميرويس24955
2007-11-29 23:39:53
غفلت ،دروغ یاتوهین وتوطئه؟

دریکی از رسانه های روسی مقاله تحت عنوان:«نیروهای امریکای در خدمت قاچاقچیان افغان» منتشر گردیده که متن فارسی ان در این سایت بنشر رسيده است. در مقاله چنین آمده است:« در اوایل ماه نوامبر ،در کابل وهم چنان در ولایت ارزگان وبامیان ،که قدرت در آنها عملا به طالبان تعلق دارد(!)،چند انفجار رخ دادند،که در نتیجه آن تلفات زیادبه بار آمدمنابع اطلاعاتی "وریمیه نووستی "عقیده دارد که این انفجارات قبل از همه برضد هزارگان شیعه متوجه بودند که از خود گروهای مسلح دارند ومصروف کشت خشخاش وتولید هروئین می باشند(!!!) آنها به خاطر مورد حملات قرار گرفتندکه به صورت مستقل کار تجارت مواد مخدر را با نیروی های امریکایی وانگلیسی آغاز کرده بودند.انفجارات به صورت مشخص از سوی طالبان ،به منظور ترسانیدن هزارگان،نسبت به مداخله در کار دیگران ،سازمان دهی شده بود.»

این مطلب بخش از مقاله است که به نقل از روزنامه :"وریمیه نووستی" در نشریه انتر نیتی :«farsi.ru» درتاریخ ۲۸/۱۱/۲۰۰۷ترجمه ومنتشر گردیده است ،که ظاهرا از روسیه ویا کشورهای آسیای میانه ،مدیریت وانتشار می یابد واین مطالب نشان دهنده غفلت وبی خبری نویسنده و مترجمین آن از اوضاع اجتماعی ،حتی جغرافیای افغانستان است ویانشان دهنده بغض وکینه شان نسبت به مردم هزاره وشیعیان افغانستان ومخدوش کردن چهره های پاک وبی آلایش این مردم است وگویای این مطلب است که در بیرون از مرزهای افغانستان توطئه علیه مردم هزاره به انواع مختلف ادامه داردتا تصویر غیر واقع بینانه از این مردم به جهانیان نشان داده شودوگرنه در داخل کشور همه میدانند که نه بامیان عملا در تحت کنترل طالبان است ونه تاکنون در بامیان انفجار از سوی طالبان به وقوع پیوسته است ،نه مردم هزاره وشیعیان نیروهای مسلح دارند ،نه در کشت وقاچاق موادمخدر وهیروئین دست دارند ونه ارتباط با امریکاییها وانگلیسیها دارند وتاکنون هیچ یک از مقامات شیعه متهم به قاچاق مواد مخدرنگردیده اند.
جواببرهانی بامیانی24951
2007-11-29 01:31:23
در حالت بهرانی افغانستان که مقاومت افغانی در برابر اسعار خارجی با رجا است يگانه وسيله ان بشتبانه فروش مواد مخده به هر شکل که باشد می باشد. وان را که ها وچگونه انجام ميدهند امريست نا معلوم و غير قابل افشا من در ولايت سمنگان در سال ۲۰۰۵ شاهد ان بودم دهقانان بعد ار گرفتن مواد کشت خود خاشاک انرا با تفاهم با ادره مربوطه محلی در مقابل بول محوه کردند وزمين مفت اماده قابل کشت به سال بعدی شد.وبول انها به جيب مسولين زيعلاقه افتاد.
جوابامان معاشر شابق زورنالست24942
2007-11-28 23:18:14
افزایش تولید مواد مخدره در افغانستان – مانند گرم شدن جهانی اقلیم ، مواظبت مشترک مشابه جامعه جهانی می باشد. همه در باره این مساله صحبت میکنند ، ولی هیچکس وسایل بنیادی مبارزه با این شر مشترک بشری را نمی داند.
جوابFarsi.Ru24940
[1] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.