English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ افغنستان برای استفاده شخصی
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[1] 
2008-12-24 19:08:51
شهلا سلام!
بلی شما درست فرمودید. به همه مردم افغا نستان ظلم شده. و باید همه مردم بدانند که دشمن اصلی ما انگلیس است. این نفاق از سال های دور ازطرف انگلیس رهبری میشود.
جوابmostafa sarwari27254
2007-12-22 00:47:24
من اثر زيبا و شاهکارهنری آقای حسينی را خواندم و به حيث یک هموطن از موفقيت جهانی شان خشنود شده و برايش موفقيت های بی پايان آرزو می نمايم. زيرا موفقيت فرد فرد افغانها موفقيت همه ما مردم افغانستان است. اما یک نکته منفی را در آن هم به ایشان یادآور میشوم و آن اينکه آيا نمی شد از قهرمانان آن بدون نام گرفتن از قوميت شان ياد ميشد. و يا مثلآ نمی توانست امير يا کدام فرد شرور دیگر مثلآ هراتی - قومیت خود آقای حسینی - باشد و نه پشتون. آيا غلط نيست که همه کار های زشت را تنها به پشتون ها نسبت داد. چنين روابط بين پولدار و نادار در همه جای دنیا می تواند رخ بدهد. اگر به هزاره ها مثلآ ظلم شده باشد من اطمينان دارم که تنها توسط پشتون ها نشده بلکه توسط همه با قدرتان شده بی تفاوت که از کدام قوم بوده اند. اگر از قوميت نام گرفته نمی شد مثلآ امیر و یا حسن کودکانی میبودند یکی از فامیل پولدار و دیگری فقیر بدون نام بردن از قومیت شان امروز ممانعتی نداشت که فلم در افغانستان هم به نمايش گذاشته شود. از نظر من باید فرهنگيان ما بيشتر از همه از دامن زدن به اختلافات قومی پرهيز نمايند!!!
جوابشهلا25126
2007-12-08 19:16:47
در رومان حسینی اصلآ بنام " کاغذ پران باز " نامیده میشود و کاغذ پران دران نقش بزرگ را بازی میکند. در کابل قبل از مداخله شوروی ( حسینی ، که حالا 42 سال عمر دارد
جوابFarsi.Ru25015
[1] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.