English |  فارسی |  Русский  
صفحه اول
ندامت لابی‌ها چهار سال پس از انعقاد پیمان
وزارت خارجۀ روسیه: گزینۀ نظامی در افغانستان راه‌حل نیست
اضطراب از کرنش و انعطاف‌پذیری امریکا در برابر طالبان
آیا افغانستان وارد جنگ خونین مذهبی می‌شود؟
شش گزینۀ احتمالی مورد حمایت امریکا در افغانستان
از بلاتکلیفی انتخابات پارلمانی تا تأخیر در انتخابات شورای ولسوالی‌ها
احزاب به میدان آمد
چرایی کناره‌گیری "رییس‌جمهور در سایۀ افغانستان"
برگشت خلیل‌زاد؛ استقبال تکنوکرات‌ها، سراسیمگی جهادی‌ها
ازبیکستان مقصد سفر هزاران گردشگر افغانستان
عوامل احیای طالبان
مقصر کیست؟
روسیه طالبان را از فهرست سیاه خارج میسازد
یورش طالبان به غزنی در گرماگرم مذاکرات صلح
نظام پدرمیراثی در سایۀ لیبرال دموکراسی
هراس از برپایی انتخابات شفاف و عادلانه
انتقاد از نجات و بدرقۀ داعش در جوزجان
داعش؛ افول در شمال، احیا در شرق
اقلیت هندو و سک افغانستان را ترک می‌کند
بی‌همتایی اشرف‌غنی در عوام‌فریبی
ائتلاف بزرگ افغانستان با شعار تسخیر ارگ روی صحنه آمد
دوستم با کوله‌باری از درس و عبرت برگشت
"کاکا" را به‌خانۀ سالمندان بفرستید
افغانستان؛ از تحریم تا مهندسی انتخابات
برنده و بازندۀ مذاکرات مستقیم امریکا با طالبان
برخورد ارباب - رعیتی در سایۀ اتحاد استراتژیک
آیا عربستان از طالبان روی گردانده است؟
ائتلاف نجات در منجلاب
تردید در ماهیت طالبان
آشوب در قلمرو دوستم
  افغانها مقيم روسيه/
کميسيون تفاهم احزاب سياسي افغاني در روسيه تشکيل شد
/31.8.2006

روز شنبه هفته قبل،به دوام جلسه يک ماه قبل نماينده های احزاب چپ دموکراتيک افغاني در شهر مسکو،با تدوير جلسه دوم نماينده گان با صلاحيت اين احزاب به اتفاق آراء ،کميسيون تفاهم سياسي احزاب افغاني در فدراتيف روسيه تشکيل شد و برنامه و يا پلاتفورم اهدافي خود را به تصويب رساند.

در برنامه اين کميسيون آمده است،از آنجايي که مسله وحدت و تفاهم در برنامه های تمام احزاب درج است و هرکدام به طرح همسويي با ديگر احزاب مشابه علاقمندی دارد،اينکه شاخه های احزاب چپ دموکراتيکي که در افغانستان ثبت و راجستر هستند،درين راستا پيشگام شده و مسله را از حرف به عمل تطبيق نموده و يک تفاهم را،که نماينده گان ساير احزاب در آن شرکت دارند ايجاد مي کنند و به خاطر اشتراک در ساير مسايل ملي و بين المللي مشوره و تفاهم را يک امر ضروری و همکاری و دوستي را يک امر حتمي برای اعتلای کشور و سهم گيری در خدمت گذاری به مردم مي دانند.

در برنامه کميسيون تفاهم،آمده است که بسيج نيروهای ملي،به دور يک پلاتفورم مشترک کاری – سياسي،قطع هرنوع تبليغات عليه همديگر،تدوير سيمينارها،کنفرانس ها،در موارد مختلف سياسي کشور،همکاری و تبادل نشرات،ارائه طرح ها به کميسيون،جلب نهادهای ديگر،پيشنهاد و تصاويب کميسيون به حلقه های رهبری احزاب،همسويي و هموندی تمام احزاب افغاني مقيم فدراتيف روسيه،تفاهم بر تمام مسايل حاد کشور و جهاني پشتيباني و همصدايي با طرح های سياسي،اقتصادی و اجتماعي احزاب عضو کميسيون،موضعگيری مشترک و باهمي در تمام مسايل مربوط به سياست و ترقي کشور،موضع گيری مشترک در برابر حوادث به وقوع پيوسته در داخل کشور،موضع گيری مشترک در برابر سياست ها و اقدامات دولت که جنبه سراسری داشته باشند از جمله خطوط برنامه يي اين کميسيون مي باشد.

در ابتدای جلسه فاروق فردا نماينده حزب ملي«هيواد»،جلسه را افتتاح کرد و پس از اعلام اجندا،رياست جلسه را به محترم داکتر رحمت الله همدرد نماينده نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان سپرد.در جلسه علاوه بر شخصيت های ياد شده ذوات آتي نيز صحبت کرده و ضرورت و اهميت ايجاد کميسيون تفاهم سياسي احزاب افغاني را در فدراتيف روسيه با اهميت شمردند.

محترم داکتر گل آقا انوار از حزب ملي يووالي،جنرال فياض عزيز از حزب متحدملي افغانستان،دگروال معصوم خان از حزب ملي يووالي،جنرال محمدعوض از نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان،محمد يوسف سهار از حزب ملي «هيواد»،رباني از نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان،دگروال جمعه دارخان از «سولي غورخنگ»استاد محمدامان اشکريز از حزب ملي«هيواد»،همچنان پيام حزب کنگره ملي ،که ممثل آن محترم صمداکبری است نسبت سفر ايشان به کابل،توسط يکي از اعضای جلسه خوانده شد.نماينده کنگره ملي نيز از ايجاد اين کميسيون استقبال کرده و عضويت شان را در آن اعلام داشته است .

در جلسه کميسيون تفاهم احزاب سياسي افغاني بر ضرورت يک هيات مختصر رهبری نيز بحث شد و مسله تعيين رئيس،معاون و سکرتر مسوول آن به جلسه بعدی موکول گرديد.همچنان قرار است که نماينده های با صلاحيت احزاب در جلسه بعدی که تاريخ دوم ماه آينده مدنظر است پروتوکول تفاهم را بمثابه يک مقرره اهدافي و اساسنامه يي امضا کنند.

برين بنياد ديگر ميان احزاب سياسي افغاني هيچ نوع اختلاف پرنسيپي يي وجود نخواهد داشت همه با هم،ساير مسايل سياسي،اجتماعي و اقتصادی کشور را که سهيم بودن ايشان را در آن ايجاب مي کند در فضای رفيقانه و دوستانه به بحث و بررسي خواهند گرفت .اين احزاب که پيش کسوتان جامعه روشنفکری افغاني به شمار مي روند،سعي و تلاش مي ورزند تا در تفاهم ساير افغانها نيز سهم شايسته و بائسته بگيرند.

روزنامه نويد روز با اعلام تبريکي به تمام احزاب شامل اين کميسيون ياد آور مي شود که بعد از نشر خبر جلسه اول و همچنان اطلاع يافتن افغانها از جلسه دوم ايجاد اين کميسيون تفاهم سياسي در داخل روسيه و خارج از آن،حتي در اروپا و همچنان افغانستان،اين اقدام،از استقبال بسيار گرم سياسيون و شخصيت های مستقل سياسي و اجتماعي برخوردار گرديده است و بنا بر استناد گفته های اعضای کميسيون،شورا های مرکزی احزاب عضو کميسيون نيز حمايت و پشتيباني شان را از تفاهم سياسي اعلام داشته است .

هرگاه برگنامه هايي از شورا های مرکزی احزاب عنواني نويد روز مواصلت ورزد در نشر آن نيز مضايقه نمي شود.

از آن جايي که افغانستان آهسته آهسته به مرکز گرم سياست های روشنفکرانه مبدل مي گردد،به خاطر جلوگيری از اشتباهات و خطا ها و درس از تجارب گذشته،اميدواريم که روشنفکران افغاني در کشور و سراسر دنيا بتوانند زمينه های تفاهم و مشارکت را پيدا نمايند.

منبع: نشريهء  نويدروز چاپ مسکو.
(12)نطرشما در اين مورد
ارسال اين صفحه به دوستتان
برای چاپ
صفحه اول
اخبار
روسيه و افغانستان
افغانها مقيم روسيه
معرفی چهره ها
آسيای مرکزی
از منابع روسي
مصاحبه
عکس ها
Google

RSS

matlab@farsi.ru
© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.
--2.1--