English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ سياست
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[««] [3] [4] [5] [6] [»»] 
2006-03-15 09:59:15
باعرض سلام خدمت فوادجان درست است که با حلواحلوا گفتن دهان شیرین نمیشود اما بهنظر بنده نویسندهگان فارسی.رو می تواند روی یک مسئله با هم تبادل نظر کند و اینقدر حاشی پراکنی نگند برلی نمونه بیایم در مورد ضعفهای که دولت دارد باهم اظهار نظرکنیم که ایا این ضعفها با توجه به کمبودهای که در کشور است ایا این ضعفها طبیعی نیست یا مسئله دیگری در میان است ضمنااز دوستان ادرس یک سایت خبری فارسی که جدیدترین اخبار افغانستانرا منتشر کند میخواهم چوندر ایران سایت بی بی سی را بسته اند ابراهیم بهرامی از سر پل ا
جوابابراهیم13121
2006-03-10 16:54:14
من از َخکومت حامد کرزی بسيار خوش هستم که توانسته امنيت خوبی در کشور ما آورده است وخودش همه روزه برای کمک مردم رنجکشيده ما تلاش کرده وبرای مردم ما کمک ميکند.
من از حکومتش بسيار خرسشد وخوشحال هستم
نجيب رووفی از مزار شريف
جوابنجیب13047
2006-03-10 06:30:15
با عرض سلام های خالصانه محضر یاران مهربان این روزها میان افغانستان وپا کستان بگو مگوهای به وجود امده است چون بنده اهل سیاست نیستم نمی توانم اطهار نطر کنم اما امیدوارم دولتمردان ما با اتخاظ تصمیمهای درست و بجا بتواند واقعا هم روابط خوب خود را حفظ کند وهم جواب محکم ودندانشکنی به بد خواهان ملت ودولت افغانستان بدهد چرا که تمام بدبختی ما از همسایه های ماست/به امید و ارزوی یک افغانستان مترقی ابراهيم بهرامی:
جوابابراهیم بهرامی13043
2006-02-22 20:16:54
خطر هرات نخوابیده است

رزاق مأمون - كابل -افغانستان
خیزش هرات علی رغم گفتار های خوش بینانه هیات دولتی و بعضی علمای محلی ، یک انفجار ناشی از هیجانهای چند فرد “جاهل “ نبود. درین مقطع هیچ تصادفی هم درکار نبود. نبرد تن به تن میان صد ها تن از جوانان خود باخته و حاضر به انجام هر ویرانی ، سناریویی دارد که حکومت باید متن کامل آن را کشف کند.

با تکیه به دایره درگیری و میزان وقوع آن ، در انتخاب زمان برای رفتن به نمایش آزمایشی خون و آتش درهرات ، سنجش زیادی به کار رفته بود. این معضله هرگز با یک رشته اندرز و نصایح و موعظه برادری زدودنی نیست.
نقش غیرفعال و تماشاگرانه دولت در برخورد با گروه های مرموز فشار درهرات که فصل تازه یی از باج گیری های سیاسی را به نفع حلقات ضد افغانستان گشوده اند، انگیزه های حلقات پشت پرده را فربه تر میکند. نخستین اشتباه دولت این بود که ماموریت بررسی قضایا و تنش زدایی را به اسماعیل خان واگذار کرد. حضور اسماعیل خان به عنوان حاکم پیشین هرات درتمامی سطوح اداره آن ولا هنوز دست ناخورده است و دیده شد که موصوف هیچ نتیجه گیری کارساز و روشنی درین زمینه انجام نداد و یا نخواست بدهد. این ماموریت، صرفا جنگ روانی ریشه دار میان والی کنونی و اسماعیل خان را آشکار ساخت که نکته یی است باریک از مو در وضعیت آسیب پذیر کنونی هرات .
ضعف و بی تفاوتی نیروهای امنیتی در مهار قهری و سریع غایله هرات نیز کمتر از نقش تشریفاتی و ظاهری اسماعیل خان نبود. این که گروه ها و دسته های قابل شناسایی جرات مییابند تا در دورترین ولایت افغانستان، مامور تورید خون و خطر میشوند و خیلی راحت و فارغ از مواخذه، اصول دینی و قانون اساسی کشور را نقض کنند و هنوز هم در دفاع از آنچه انجام داده اند، اصراردارند، پدیده هایی مانند، دولت، نیروهای امنیتی و کشفی را چه گونه میتوان تعریف کرد؟
دستگاهی به نام دولت که به نام حراست از قانون، حقوق بشر و امنیت پایدار سراسری برای مردم ، دنیا را به خود مشغول کرده است، به چه امیدی در قبال آنچه در هرات روی داد، به طور مرموزی ساکت است؟ این مسوولان فقط وظیفه دارند که کلماتی مانند “ مداخله خارجی” را آنهم به شیوه یی نامشخص مزه مزه کنند و صحنه را برای مجریان سناریوی وحشت باز بگذارند؟
غایله هرات نخستین پیامش را به نشانی حکومت افغانستان ونیروهای خارجی مستقر درکشور ارسال کرد. درواقع این نوعی آغاز کار است. اگر روشهای قاطع برای ریشه یابی و فرونشاندن امکانات انفجاری ازین دست در دستورکار قرار نگیرد، جنون خطر، شاید بار دیگردرهرات وازین هم فراتر، از جاهای دیگری سربرمیاورد.
خطر درهرات نخوابیده است.
به اساس شواهد زنده در روز های اخیر، گفتنی است که آشوب هرات کار یک حلقه داخلی ویا خارجی در سطحی کوتاه مدت و محلی نیست. جریانی به راه افتاده است که میتواند با اندک تغافل از سوی دولت، درگام بعدی ، دربستر های مزارشریف وکابل جاری شود. نشانه هایی ازنوع خیزش عمدی هرات، به روز دهم محرم الحرام ، درکابل نیزبه مشاهده رسید اما فرصتی برای انجام حرکت بعدی نیافت. در روز محرم، از سوی دسته های موتر سوار عزاداران عاشورا حداقل در مناطقی در دشت برچی و چهار راهی شیرپور کابل برای اولین بار، حرکاتی مشاهده شد که از یک سناریوی بسیار جدی و خطرناک خبرمیداد.
گروه هایی از جوانان عزا دار موتر ها را متوقف میکردند و به شیوه طالبان، نوار های موزیک را به زور از دهانه ضبط صوت موترهای مردم بیرون کرده و میشکستند. اگر این جرقه درنواحی جنوب و شمالی شهر، تکرار میشد، همان صحنه هایی مرگباری پیش میامد که سناریو نگاران غایله هرات چشم انتظارش بودند.
با توجه به این وضعیت، نخست باید به این سوال کلیدی پاسخی جستجو کرد که آیا دولت حاضراست خطر را جدی بگیرد؟
مگر نه این است که به قول جناب آقای فروتن، افغاتستان به قتلگاه فرصت بدل شده است؟
از سایت www.sarnawesht.comجوابعارف12845
2006-02-21 18:01:02
گرانقدر عزيزم آقاي همايون طارق !
پس از عرض سلام خدمت تان بايد گفت , كه من با وجوديكه در خارج زنده گي ميكنم ولي از وضع در داخل ناآگاه نيستم.چند ماه قبل پس از 18 سال به زيارت وطن رفتم . دست تقدير مادرم را كه پس از سال هاي طولاني هجرت با من يكجا از آلمان رفته بود ,بعد چهار روز اقامت در كابل از من گرفت و باقي وقت به فاتحه و فاتحه داري گذشت ولي با آنهم شمه از زنده گي در وطن را ديدم .
زنده گي آنجا ساده وسهل نيست .به گفته آقاي جوزجاني من كشت را در خوست ديدم...شما حق داريد از بيعدالتي ,قوم پرستي.رشوه, زور وبي بازخواستي شكايت كنيد.روي صحبت من هم همين هاي بود كه شما تماس گرفتيد.ولي مشكل درينجاست كه چه بايد كرد ؟
من گفتم كار يكشبه نيست وشما هم موافقيد.ايكاش انتي ويروس فاشيزم مانند برنامه كمپيوتر داونلود ميشد ,كه نميشود.شما از آقاي ارسلا نام برديد .. كاش او تنها ميبود .بينيد من حرف هاي بلند بالا در نوشته ام گفته ام مثلآ از خودآگاهي مردم تذكر داده ام منظورم روشن شدن ذهنيت مردم بوده وچي وچي ...... كه ظاهرآ معقول ومقبول بنظر مي آيد , ولي من آرزو و واقعيت را باهم مغالطه نكرده ام ؟ بدون شك كه كرده ام.وقتي وزير اطلاعات وفرهنگ آقاي رهين در عوض ساختن موزه و كتابخانه ايجاد دستگاه هاي طباعتي ,انتشار روزنامه ها و جرايد ,يكسره مصروف ساختن خانقاه و تدوير سيمينار هاي تصوفي است ,چي ميتوان انتظار داشت؟من در حاليكه مخالف همچو فعاليت ها نيستم ولي بجاه نيست كه سوال شود آقاي وزير ايا اين وظيفه شماست ؟اولويت هاي ديگر وجود ندارد ؟ مردم ما همه چيز را فهميده اند و فقط همين باقيست ؟
چند لحظه قبل در اخبار خواندم كه محصلين ننگرهار در اعتراض با نشر كارتون هاي حضرت پيغمبر تهديد نموده اند كه به القاعده خواهند پيوست و زنده باد اسامه بن لادن سر داده اند...بگوييد مادر كجا قرار داريم ؟شنيدن همچو چيزي آنهم از قشر چيزفهم و دانشجو... پرودگار رحم خود را كند..!
و وزير صاحب كه مسوليت عظيم آكاهي ملت را به عهده دارد رقص سماع ميكند.
من به نظرم باقي ميمانم كه راه دور و دراز در پيش است ودر حلقه هاي اساسي بايد دست انداخت براي يك آينده بهتر.
جوابفواد پاميري جرمني12831
2006-02-20 15:02:07
ابراهيمي عزيز سلام !

مگر اين درد دل نيست كه آقاي جوزجاني و آقاي همايون طارق نوشته اند ؟
چي را بنظر شما بس كنيم ؟ شما خود تان چي براي گفتن داريد ؟
هر چه از وحدت ملي.همبستگي.وترقي و ......صحبت كنيم به حلوا حلوا گفتن دهن شيرين نميشود .منتظرم جناب شما در مورد چگونه فكر ميكنند ؟
جوابفواد پاميري جرمني12823
2006-02-20 08:29:56
عزيزان دل ياران افغان شمارا به خدا اين گپا را بس کنيد بيايم برای ترقی کشور ويرانه خود اظهار نظر کنيم بيايم گپای دل خود را برای مسولين اين کشور بازگو کنيم بيايم اتحاد و همدلی را در بين جامعه افغانی گسترش دهيم ايا خسته نشده ايد از اين که اواره در همه دنيا پراکنده شده ايم ؟
جوابابراهيم بهرامی12821
2006-02-19 05:12:36
ولی از هالند:
برادر عزيز متاسفم از اينكه آب را نديده موزه را از پا كشيدي ، هنوز جوابي نگرفته اخطار ميدهي كه ياوه نگوييم . سوال تان به سوال معلم خشن و بدخلقي مي ماند كه شاگرد از تر س آنچه را ياد دارد فراموش ميكند . من فقط يك جمله برايتان عر ض ميكنم كه برادر عزيز: خانه ده خوست كشت ده لوگر نمي شود ، بيا افغانستان تا ببيني كه مشكل بزرگتر از اينست كه خودت فكر ميكني .
اينكه نيروهاي خارجي اگر اينچنين بدون ضوابط در دراز مدت به افغانستان بمانند استقلال اين كشور يك كلمه بي معني است و يا پول هاي كمكي تو سط كي ها بايد به مصرف برسد به ياد كس نيست . زيرا آنهائيكه در راس هستند در هردو صورت چه مصرف توسط دولت و يا انجو حق خود را ميگيرند .
جواباحمد جوزجانی12804
2006-02-18 05:02:47
فواد پاميري جرمني:
منهم باشما هم عقيده هستم و يك شعر حافظ را برايتان مينوسم : اي كبك خوش خرام كه خوش ميروي بنازــ غره مشو كه گربه عابد نماز كرد
اما در قسمت دو م نوشته تان ؛ خوبست كه ما تن به حق بدهم و لي روزي به كرزي صاحب گفتند كه اين ارسلا كه وزير تجارت ساختي كار نميتواند وقتي از موتر پايين ميشود دونفر اورا بايد محكم بگيرد و الا مي افتد او به جواب ميگويد كه پس اين را كجا كنم . با اين روحيه دموكراسي نمي آيد بياييد در افغانستان در وزارت خانه ها فاشيز م بيداد ميكند پشت سرهم از ديگر اقوام كنار زده ميشوند و به عوض شان پشتون نصب ميشود كه بعضا سواد كافي هم ندارند و هم جمع ديگري كه سراپا عقده هستند زيرا سالها تشناب پاك كردند بياييد كه با استفاده از پيمان جاسوسي كه بسته اند اينك بنام متخصص چه كار ها ميكنند .
جوابهمايون طارق12796
2006-02-14 12:06:32
اینقدر در مورد ایران بد بین نباشید
جوابمینا گلفام12741
2006-02-05 14:15:08
هنوز مجاهدين به قدرت نرسيده بودند بخاطر كار شخصي از آلمان روانه چكوسلواكي سابق شدم در پراگ در يكي از ليليه هاي دانشجويان افغان مجله سباون به دستم رسيد.كسي طنزگونه به آدرس ايالات متحده امريكا چنين نوشته بود.

آقاي ريگان.شما گفته بوديد كه در هر كشورى كه يك دلار امريكايي پنج چند پول آن باشد او از خود مااست وبيگانه نيست حالا كه يك دلار امريكايي 200 چند پول كشور مااست ما با هم چي خويشاوندي داريم ؟
درين طنز جهاني از حقيقت نهفته است .تا وقتيكه ما از نگاه اقتصادي وابسته به قدرت ها هستيم دم زدن از استقلال حرفيست ميان خالي .افغانستان پروژه مليارد دالري براي امريكا وقدرت هاي بزرگ اقتصادي است.ساده لوحانه خواهد بود اگر باور كنيم كه اينها آمده اند براي ما دموكراسي و جامعه مدني بسازند.البته اين وظيفه آنها هم نيست ما به خصوص قشر روشن اين مكلفيت را دارد تا پا به پاي زمان پيش رويم از هرنوع تنگنظري .عقبگرايي.پرهيز كرده وديگران را نيز تشويق به حكومت مردم سالاري كنيم .اين يك پروسه است وقت بكار دارد كار يكشبه نيست.ما بعضآ خود را بيمورد به فكتور هاي خارجي ميچسپانيم ما مشكل در درون خانه داريم تا ملت يكدست وبه خودآگاهي نرسد كاري رانميتوان به پيش برد.من به اين عقيده هستم كه همين فرصت بدست ميتواند سنگ بناي خوب براي آينده ما باشد ولو كه بسياري از دستاورد ها چند سال اخير به ميل وسليقه ما نباشد.در زبان آلماني ضرب المثل است ميگويند.عروس زيبآ نيست مگر عروسي بايد كرد. امروز ما ريس جمهور منتخب داريم پارلمان منتخب داريم قوه قضايي مستقل داريم در مورد تركيب وچگونگي قانونيت آن ميتوان ماه ها صحبت كرد ولي بالاخره همين بهتر كه داريم.ما بايد دمكراسي را بياموزيم.حق خود وحق ديگران راتفكيك وبه آن ارج بگزاريم . در پي اصلاح خود برآمده بعدآ جامعه را اصلاح كنيم. تا رسيدن به اين آرمان اگر عمر كفايت كند.
جوابفواد پاميري جرمني12618
2006-02-04 12:31:38
با تقدیم سلام به خوانندگان محترم!
چای بس خوشنودی و خوشوقتی است که امروز ما توانایی بحث آزاد را پس گذاشتاندن پنچ سال دهشت و حشت عملاً به نمایش میگزاریم. باید گفت که این حالتهم مدیون خدمات ارزنده وطنپرستان و میهین پروران است. در مورد سؤال ارایه شده باید گفت که حضور نیروهای ائتلاف در افغانستان باید در چهارچوب قانونی استوار گردد و گر نه این امر استقلال کشور مان را تحت شعاع قرار میدهد. اشاره بنده در مورد اهمیت حضور نیروهای ائتلاف در افغانستان تحت یک شرایط قانونی و مشروط مثبت است. دلیل مثبت بودن آن این است که اگر نیروهای ائتلاف بنابر فشار سیاسی و دیپلوماتیک مجبور به ترک این کشور گرددند ، از یک سو کشور های همسایه و از طرف دیگر قدرت های سیاسی دیگر همچون آمریکا ، برتانیا، فرانسه‌ ، آلمان وغیره دست از مداخلات نا فرجام خود نخواهند برداشت. همان خواهد بود که تجربه تلخ دهه اخیر تکرار خواهد شد.
با تقدیم احترامات فایقه
شریعتی حقانی، خیر خانه کابل
جوابشریعتی12600
2006-02-03 14:05:53
يک سوال دارم لطفا صاحب نظران که به سياست علاقه داشته اندو دارند. نظر بدهند. و از ياوه سرايی جدا خو داری کنند. سوال در پيرامون حضور نيرو ها نظامی در افغانستان است. و سوال در مورد چگو نگی استفاده کمک های نقدی به افغانستان.

۱- اگر نيرو های نظامی جهانی مدت طو لانی به افغانستان باشند. اينده را چه گونه ارزيابی ميکنن؟
۲- اگر این مبالغ هنگفتی که در کنفرانس لندن جهت کمک به افغانستان منظور شد. از طریق مستقیم خود دولت جهت ابادی و عمرانی کشور به مصرف برسد بهتر است. ویا از طریق انجو ها؟

نوت!
به اساس طرح پيشنهادی محترم فواد پاميری از جر مني
جوابولی از هالند12578
2006-02-02 00:18:58
Pamiry Fawad سلام!
ما با شما همنظريم.
دوستان برای نشر مطالب شان در صفحات اصلی سايت ميتوانند از آدرس زير استفاده کنند:
matlab@farsi.ru
جوابفارسی.رو12562
2006-02-01 21:25:43
به دست اندركاران فارسي .رو
پس از تقديم سلام واحترامات بي پايان خدمت شما و خواننده گان صفحه وزين فارسي .رو پيشنهادي داشتم اگر قبول ذوق شما ودوستان قرار گيرد
بخش سياست يكي از بخش هاي جالب اين سايت است اما بعضآ مواردي را بر ميخوريم كه اصلآ به سياست ارتباط ندارد . كه همچو موارد يكمقدار از وزن اين بخش كم نموده وحتي نظريات وگفتگو ها آنقدر به سطح پايين تنزيل ميكند كه ديالوگ را بيمزه ميسازد.بنآپيشنهاد مينمايم كه موضوع موردبحث مشخص گردد.
بدين معني كه مثلآ اداره فارسي.رو ويا يكي از دوستان مطلب جالب وداغ را به شكل سرمقاله درين صفحه به دست نشر بسپارد بعدآ دوستان روي آن نظريات خودرا ابراز نمايند رعايت عفت گفتار وقلم مربوط خود شخص ميشود.كه درينصورت اين بخش آموزنده و بحث ها اكادميك ميشود وآدم هاي هيچمدان مانند من از داشته ها وتجربه هاي صاحبنظران فيض ميبرند كه اين در زاد خود كاريست ارزشمند.
پيشنهاد اين كمينه همين بود .تا چه در نظر آيد.
با عرض حرمت
فواد پاميري جرمني
جوابPamiry Fawad12558
2006-01-31 21:52:03
خليل احمد:خوت میدانی گلی من باید بدانی که کی است ....
جوابواحد12543
2006-01-31 18:25:11
برادر ها هموطن ما که در همه جا تنها خود اش نی بلکه نياکانش تو لد شده . سر يک موضوع بيهوده که من تاجک هستم وتو پشتون هستی ما خدمت کرديم شما خيانت کرديد. عمر عزيز خود را وقف همين حر فها ميکنند. اين يک اشتباه تاريخی است که ما انرا دامن ميزنيم. لو تلستوی کفته بود. همه دوست دارن که جا معه بشری را اصلاح کنند. اما افسوس در پی پی اصلاح خويشتن نيست. ا گر اين مريض نقاق شقاق را از خود دور نکنيم هچگاه مصدر خدمت برای مردم ان نمشويم.مردم همان کسانيکه به مليت ها مختلف به زبانها رسومها وعادات ها مختلف اند. امروز اکثريت مردم خانه بدوش متواری از وطن ومسکن گز ين بجا و کشور ها مختلف اند.چه به پاکستان باشی چه ايران چه مسکو چه امريکا.استراليا اروپاوچه به افريقا کسی که از افغانستان باشد ميگويند افغانها است. هيچ کشورئ در جهان يک کسی را به مليت اش ياد نمیکنند. بلکه به
از کشور اش ياد ميکنند. هر زاده يک کشور معرف هو يت وشخصت کشور خود است. ما جوانها به بايد به عزت و حرمت همو طنان خود صدمه بدهيم. بس است که ابر قدرت ها جهان از همين نقطه ضعف استفاده کرده اند. ما را در بدر و خاک بسر کرده اند. شايد صا حب نظران به همی عقيده باشند که اين سياست پليد انگليسها بود . که نفاق و تفذقه را بين مليت ها مذاهب مختلف تهداب گذاشت. رسالت ايمانی و وجدانی هر افغانی است که شديدا در مقابل اين امراض گشنده مبارزه کنند. امروز در جهان مترقی هر کس بنام وطن خود ياد ميشوند وهم ديکر خود را هموطن ياد ميکنند. وطندار ها عزيز اميد سر من قهر نشويد اگر اشتباه گفتم شما ما را به خشيد. من نيز خوش ندارم که چيزی در مورد رد حر فها بشنوم. باحترام
جوابولی از هالند12542
2006-01-27 16:29:38
تبسم جان سلام !

وقتیکه منطق و استدلال شما قد نداد به یاوه سرائی میپردازید !!!
جوابخسرو12493
2006-01-21 08:55:06
رفيع جان . هفت مرغ چاق را همسايه خورد تو هنوز در ران چب وامانده ای . بگزار سخنان را که بوی قرون وسطی ازش ميايد عزيزم
جوابتبسم12391
2006-01-15 13:31:04
احمد جوزجانی:
سلام:
اين که روس و امريکا از کدام راه امدند به همه معلوم است؛ در مورد انگليس و مغل بايد بگويم که اسانترين و يگانه راه همين بود در مورد ترک و ايران هم شايد معلومات دنشته باشيد.
در مورد پست های دولتی يک مثال مياورم که همين امروز باان مواجه شدم؛ در وزارت صحت عامه وزير پشتون معينان يکی تاجک ديگرش پشتون هشت ريس در داخل وزارت تاجيک و دو نفر پشتون اکثريت معاونين روسا تاجيک هستند البته اکثریت تاجيکها از ولسوالی پنجشير که فعلا به ولايت ارتقاع کرده ميباشند هر کس که باور نميکند صرف دو ساعت وقت خودرا دراين وزارت سپری کند و نشان دهد که در کجا پشتونها حق اقوام ديگر را تلف کرده اند؟
در دوره ربانی چند وزير پشتون بود؟ چند معين پشتون بود؟ و چند ريس؟ البته که ۵٪
حالا قضاوت بدست شما
جوابرفيع12310
2006-01-15 02:22:19
جناب محترم احمد جوزجانی:
هموطن عزیز ! شما مینویسید که: " خدا ميداند كه قصد توهين به هيچ كس ندارم" که من فرمودۀ شما را میپزیرم ولی سوال نزدم پیدا میشود که باز چرا بخاطر انتقاد بالای شیوۀ کار اشخاص و افراد تمام اقوام شانرا مورد سرزنش قرار میدهید.

و باز مینویسید که: " به عقيده من بهتر خواهد بود كه به انسانيت فكر كنيم " که جملۀ بسیار عالیست و من با شما صد در صد همنظرم پس بهتر است که اشخاص خوب و کار خوب را خوب بگوئیم و بد را بد، نه اینکه مردمان قوم شانرا که با ایشان کدام سرو کاری نداشته و حتی در یک زمان زندگی نکرده اند ملامت نمائیم، بی تفاوت است که این اشخاص مربوط به کدام قوم است.

محترم احمد جوزجانی !
در مورد نوشتۀ تان: " در طول تاريخ هرگاه متجاوزي اگر خواسته به اين كشور نفوذ كند از دروازه اين ها وارد شده كه شما در اين زمينه هم ميتوانيد تاريخ افغانستان را شاهد گفتارم بدانيد " باید عرض شود که اگر منظور تان از " دروازۀ این ها " پشتون ها پاشد باید فراموش نکنیم که تهاجم شوروی ها از طریق دروازۀ پشتون ها صورت نگرفته است.
هموطن عزیز ! بنظر بنده بحث ما درین مورد کدام نتیجۀ ندارد ازینرو میل ندارم درین مورد به بحث ادامه بدهم.
موفق باشید
با تقدیم حرمت


جوابصبور12301
2006-01-14 08:51:19
صبور:
بازهم برادر عزيز و دانشمند ! باعرض سلام و احترام
اولا از نوشته ام اگربرداشت خشونت شده باشد و يا به نظر شما خشن با شد معذرت ميخواهم ؛ ثانيا؛ ماهم به اين مملكت همانطوريكه شما فرموديد اتحاد ، صلح و امنيت ميخواهيم ، عرض ما هم همين بود كه همين اسم هم يكي از نكته هاي اختلاف است كه حد اقل بايد روي آن فكر كرد ،
برادر عزيز من نميدانم كه شما فعلا در كجا زندگي ميكنيد ، اگر در حال حاضر افغانستان ميبوديد هرگز بمن عتاب نمي كرديد كه مجبور به قبولي اين باشم كه افغان هستم ، زيرا يقين كنيد ، بخدا ادعا نيست كه مردم ديگر پشت سرهم از پوست هاي شان با توهين و تحقير كنار زده ميشود و به عوض شان پشتون مقرر ميگردد ، اگر باور نداريد تحقيق كنيد ، در داخل ، در سفارت خانه ها و همه جا . و آنطوريكه عملا ديده ميشود كسانيكه يك عمر با اين مملكت دشمني كرده اينك به لباس دوست داخل كشور شده و همان سياست قديم خودش را ( تفرقه بيانداز و حكومت كن) را دنبال مينمايند و در راستاي تطبيق اين پلان شوم عملا كساني كار ميكنند كه يك عمر عليه مردم خود جنگيده و پلان اجانب را تطبيق كرده ، ودر طول تاريخ هرگاه متجاوزي اگر خواسته به اين كشور نفوذ كند از دروازه اين ها وارد شده كه شما در اين زمينه هم ميتوانيد تاريخ افغانستان را شاهد گفتارم بدانيد . بهر صورت بازهم اگر از نوشته ام برداشت خشن بودن شده با شد معذرت ميخواهم ، خدا ميداند كه قصد توهين به هيچ كس ندارم و آرزويم اينست كه ما صلح ، امنيت و برادري و شگوفايي داشته باشيم و در پي آن باشيم كه نكته هاي اختلاف را محو كنيم ولو هرچه با شد . و به عقيده من بهتر خواهد بود كه به انسانيت فكر كنيم و بفكر كشور خود باشيم كه اگر اين مملكت عزت داشت ماهمه عزتمند هستيم . باعرض حرمت

جواباحمد جوزجانی12291
2006-01-13 18:08:20
جناب محترم احمد جوزجانی:
شما پیغام تانرا به کلمۀ " برادر عزیز " آغاز نموده و بلا فاصله آنرا از راه تعصب وخشونت دنبال نمودید.
هموطن عزیز ! شما از قسمت از نوشته بنده برداشت نا درست نموده اید. من فرمودۀ شما را که میگوئید " كلمه افغانستان براي اولين با ر توسط لارداكلند گورنر جنرال هند برتانوي ... " نه رد کرده ام و نه تائید، من نوشتم: " کشور ما در محوطۀ کنونی به هر دلیلی که بوده افغانستان نام دارد، مردم آنرا افغان میگویند و پول رایج آن افغانی است " . اینکه شما میفرمائید که افغان نیستید هم مربوط به شخص خود شماست، زیرا تنها شما میتوانید بدانید که کی هستید و چی هستید، من حق قضاوت آنرا ندارم. ولی اگر شما به حق ادعا مینمائید که شما هم درین کشور شریک هستید پس اینرا باید نیز بپزیرید که اسم این کشور مشترک ما به هر دلیلیکه بوده امروز " افغانستان" است و جامعۀ بین المللی هم آنرا پزیرفته و باشندگان آنرا از هر قوم، زبان و مذهب که باشند " افغان " مینامند.

و حال اگر شما بخواهید به گونۀ مثال تذکره و یا پاسپورت بدست آرید که دران به عوض نام افغانستان خراسان درج شده باشد، نمیدانم که چنان سند را کدام کشور در اختیار شما قرار خواهد داد، مطمئناً ادارات مربوطۀ افغانستان این خواستۀ شما را برآورده نمیتوانند.

هستند شماری از هموطنان ما که در مورد درست بودن و یا نبودن نام افغانستان نظریات متفاوت دارند که میتوانند در مورد به بحث بپرازند، گر چه به نظر بنده در شرایط کنونی ضرورت آن نیست، زیرا در مجموع نسبت فقدان فرهنگ بلند مباحثات ما بزودی سبب رنجش خاطر هموطنان خود میگردیم ولی کشور ما به اتحاد، اتفاق، صلح و امنیت و پیاده نمودن پروژه های عمرانی ضرورت بیشتر دارد تا به چنان مباحثات.

اما نتیجۀ این مباحثات هر چه که باشد تصمیم نهائی را باید مردم این سرزمین بگیرند و تا زمانیکه چنان تصمیم گرفته نشده است نام کشور عزیز ما " افغانستان " است و باشندگان آن مکلف به رعایت قوانین و مقررات آن میباشند.

با تقدیم حرمت
جوابصبور12288
2006-01-13 13:04:22
صبور:
برادرعزيز ! بكجا بروم طالبان ميگفتند كه ازبك برود ازبكستان ، تاجك برود تاجكستان و هزاره برود گورستان . اما يك سلسله اقليت هاي ديگر را در باره اش تصميم نگرفته بودند و اينك شما بخاطر يك اظهار بما ميگوييد كه برويد به كدام كشور ديگر ، خدا را شكر كه رياست پارلمان هم به سياف نرسيد و ما ميبينيم كه همان جمعي كه ديروز با ريش هاي انبوه و چركين آمده بودند امروز همانها بانيكتايي آمده و يقينا اين گفته شما را عملي ميكردند ، بهر صورت من به شما يك تكه تاريخي را نوشتم و اين يك واقعيت است كه انگليس ها بخاطريكه براي ابد در اين كشور بذر نفاق افشانده باشند كلمه افغانستان را انتخاب كردند و الا قبل از حدود دوصد سال هم نام اين سرزمين خراسان بود كه واقعا يك اسم با مسما هم است و از اين ناراحت نشويد و مطمئن با شيد كه ما برآمدني هم نيستيم ما رنج و مصيبت اين مملكت را تحمل اما ديگران بدامن پدر خوانده ها يشان . بوديم ، هستيم و خواهيم بو د و به هيچ كسي اجازه نخواهيم داد كه بگويد افغانستا ن مال شخصي ماست و هر كه از افغانستان است افغان است ، نخير ماهم در اين كشور شريك هستيم و خوشبختانه افغان هم نيستم تاجوابگوي آنچه درگذشته ها صورت گرفته باشيم .
جواباحمد جوزجانی12286
2006-01-13 12:08:21
من هم از برادرانيکه دراين جا اظهار نظر می کند می خواهيم که بجای انيکه همديگر را متهم کنيم وهمديگر را بکوبيم چی خوب می شود که توانای های همديگر را قبول کنيم وبا همديگر کمک وهمکاری کنيم که ابن فرهنگ همکاری وبرادری را دربين مردم خود جاسازی کنيم تا بکی ما اواره وسر گردان در کشور های بيگانه زخم وزبان های انان را بشنويم ومورد تمسخر وجيره خوار انها باشيم چی خوب می شود که ما در کشور خود وبرای مردم خود کار کنيم وديگر افغان وهزاره وتاجيک وازبک از همديگر در هراس نباشد ومانند چها برادر درکنار همديگر زنگی کنند
ما بايد درراه ابادانی وطن خود مردم خودرا تشويق به همکاری کنيم ونه اينکه همديکر را متهم کنيم که تو از فلان گروه وفلان منطقه وفلان طائيفه هستي هر انچه بوده گذشته وگذشته بر نمی گرده وما بايد در اينده خود دقت کنيم که ديگر اشتباه نکنيم وراه اشتباه را انتخاب نکنيم .
در اخر از مديريت اين نشريه تشکر می کنم که فضای برای اظهارنظر دراين جا قرار داده که مردم به اظهار نظر ببردازند .
جوابمحمد سرور جويا از جاغوری12281
2006-01-12 19:03:53
جناب محترم احمد جوزجانی:
اینکه کدام نام مورد پسند شما و کدام نام مورد پسند من میباشد موضوع دیگر است به خاطریکه ذوقها هم مختلف اند. شما میتوانید خود را خراسانی، آریانائی و یا آریائی و غیره و غیره ... بنامید، چون اینکار مربوط به ذوق شما میشود و کشوری را بایدسراغ نمائید که هویت دلخواه تانرا برایتان تفویض نماید، زیرا کشور ما در محوطۀ کنونی به هر دلیلی که بوده افغانستان نام دارد مردم آنرا افغان میگویند و پول رایج آن افغانی است که از جانب جامعۀ بین المللی هم به رسمیت شناخته شده است.
با تقدیم حرمت
جوابصبور12276
2006-01-12 13:29:59
سيد صادق حسينی:
گمان ميكنم كه هواي كويت خيلي گرم است ، راست بگو پير جان كه به اين كلمه افغاني خودت چقدر باور داري . اينجا مردم با خداو پيغمبر جور نيامده تو ميخواهي كه با اوغان جور كني ، نميشه پير جان ، نميشه !
جواباحمد جوزجانی12274
2006-01-12 13:24:19
ر.ر:
بر طبق نوشته آقاي غبار مورخ شهير كشور كلمه افغانستان براي اولين با ر توسط لارداكلند گورنر جنرال هند برتانوي براي شاه شجاع شاه فراري اين كشور نوشته شد؛ و از روزي كه اين نام به اين مملكت گذاشته شد ديگر مردم در اين سرزمين روز خوش را نديدند پس بنا براين چه بهتر خواهد بود كه براي اينكه حساسيت هاي را كم كرده باشيم يكي از نام هاي قديم و تاريخي اين كشور ( آريانا و يا خراسان ) را انتخاب نماييم كه با اين كار از يكطرف حساسيت هاي بوجود آمده از اين ناحيه كه اين كشور بنام يك قوم نامگذاري شده ازبين ميرود و از طرف ديگر رسم است كه يكنفر مخصوصا طفل و جواني كه زياد مريض شد اسمش را تغيير ميدهند.
جواباحمد جوزجانی12273
2006-01-11 22:30:18
اینکه اسم کشور ما بر حسب یک قوم بنام افغان گذاشته شده بد است . چون افغان یک قوم می باشد
جوابر.ر12266
2006-01-11 18:47:32
جناب محترم سيد صادق حسينی:
یک تصحصح ضروری، شما مینوسید: " همگی متحد بشويم و در تمام دنيا مارا فقط با نام افغانی بشناسند " مقصد شما حتماً " با نام افغان بشناسند " بوده است، زیرا شما میدانید که"افغانی" واحد پول افغانستان است.

با تقدیم حرمت
جوابصبور12261
2006-01-08 11:30:25
خليل احمد:
درحقيقت اين يک فاجعه اجتماعی است که تمام جوانان نميتوانند وارد دانشگاها شوند.
جوابفالس12183
2006-01-08 05:34:39
يك سوال :
ميگويند كه بيش از چهل هزار جوان فارغ صنف ۱۲ به كانكور شركت كرده كه فقط۱۲ هزار نفر آن به دانشگاه جذب ميشوند و براي متباقي جاي نيست، اما امنه افضلي گفته كه من براي اينها برنامه درست ميكنم ، اين يكنفر با سي هزارجوان چه كار خواهد كرد .
جوابخليل احمد12178
2006-01-08 05:27:12
سيد صادق حسينی:
بركت كو، خير ببيني ، ماهم كديت يار
جواباحمد جوزجانی12177
2006-01-07 18:02:41
سلام به شما وطنداران عزيزم
بياييد دست به دست هم دهيم
هزاره . ازبک . تاجيک . پشتون . عرب و... همگی متحد بشويم و در تمام دنيا مارا فقط با نام افغانی بشناسند نه با نام قوم که خودمان افغانستان اباد وازاد کنيم
شعار من شعار يک افغانی برادری و براری
به اميد فردايی بهتر
جوابسيد صادق حسينی12165
2006-01-01 04:15:50
يك جمله از يك دانشمند يوناني مينويسم كه متاسفانه اسمش را فراموش كرده ام ، اميدوارم دوستان در اين مورد تبصره نمايند:
مردم به نحوي سياست ميكنند، شهروندي كه به گوشه اي نشسته و ميگويد كه به هيچ كار مردم كارندارد اورا نميتوان يك شهروند بي آزار گفت بلكه او يك شهروند بي خاصيت است .
جواباحمد جوزجانی12023
2006-01-01 04:06:53
همايون:
همايون جان سلام ، برادرعزيز از ناحيه رشوت هم خاطر جمع باشيد وكلا هركدام هزارها دالر مصرف كردند گاو ها ذبح كردند صد ها سير برنج پخته كرد ند تا راي مردم را گرفتند ، حتي راهي درست كرد ند كه راي دودالر از هيات محترم انتخابات خريدند و اينكار در غزني دقيقا صورت گرفته است ، شما قبول كنيدكه اين همه زحمت و تلاش بخاطر رضاي خدا و خدمت به مردم مظلوم افغانستان صورت نگرفته است ،من از زيان وكيلي خود شنيدم كه يكي پرسيد بسيار پول خرچ كردي ، بمردم چپن دادي ، وكيل صاحب گفت فكرش را نكن انشاالله دريك سال كوفت پس وپيش را ميكشم . خلاصه رشوت سرجايش است بااين كار از بين نمي رود .و از طرفي كارمندان دولت تنها همين ها نيستند كه به ايشان معاش كافي داده شود كه رشوت نخورند .
جواباحمد جوزجانی12022
2005-12-31 23:56:10
خليل احمد:
مگر خاين های کشور ما بگزارن؟؟
جوابلاله12018
2005-12-31 23:48:41
تبسم:
شيرين ترين ا زبکی است چون به چند لسان ديگر نيز نزديک است به هر دينا به درد محورد
جوابلاله12017
2005-12-31 22:55:54
خليل احمد:
او که به چوکی نسيته به مردم خود دورع ميگويد
جوابلاله12015
2005-12-31 17:55:09
احمد جوزجانی:
برادر محترم، معاش کم فروختن وکلا را آسان ميسازد که ضررش برای کشور زيادتر خواهد بود. مقصدم از رشوه خوری است.
جوابهمايون12008
[««] [3] [4] [5] [6] [»»] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.