English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ سياست
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[««] [2] [3] [4] [5] [»»] 
2006-08-09 12:34:40
خالد:
بر عکس برادر جان نه تنها من که دیگر مردم هم زياد مشکلات در مسکوداشتند.
قرار آوازه سر چوک شنيدم که قنسل و معاونش واحمد شاه درين روز ها در رشوت باالفعل گير امده از کار اخراج شده اند و عوض شان نفر های نو مقرر شده آيا راست است؟ اگر معلومات داريد برايم بنويسيد.
جوابباز محمد16562
2006-07-29 05:55:56
سلام برادر جمل جان
خوشحالم که به فکر وطن هستی ولی فکر نمی کنی که ديگربس باشه...
جمل جان خوب فکر کن به گذشته ...
افغانستان آری فکر کن به اولين روز های ورود بيگانگان تاحال مطمئين باش تا وقتی که کسی از بين خودمان برای وطنمان نکوشد ديگران هيج وقت نمی کوشند.
ميتوانيم فرض کنيم که اگر به جای آقای خليل زاد اگر کسی از ميان خودمان بر خيزد چه ميشود مابايد سعی کنيم که داشته های خود را بهتر کنيم وبه ديگران دل نبنديم .
يعنی ميشود روزی.....
ولی ايرا به ياد داشته باش که
مطمئينم فردا روز خوبی است
و
بيا ييم قلب آسيا را دوباره به تپش در آوريم

با آرزوی موفقيت برای تمامی افغانستانيهای عزيز
احمد ضیاء حسين پور
جواباحمد ضياء حسين پور16318
2006-07-29 05:41:31
با عرض سلام وخسته نباشید خدمت تمامی برادران وخواهران عزیز !
همان طور که من وشما وهمهء مامیدانیم پیشاور جز افغانستان است وطی معاهدهء برای چند سالی آن هم در قبال پر داخت پول هنگفتی جز کشور پاکستان شده آما درصورتی که سالهای زیادی از پایان آن قرار داد میگذرد اما چرا خبری از پیوستن دوباره قسمتی ازوجودمان به بدنمان نیست؟
خواهشند اگر کسی اطّلاعاتی در این مورید دارند بینویسند.
زنده با افغانستان
پاینده باد افغانستان
جواباحمد ضیاء حیسین پور16316
2006-07-22 16:49:38
سادات ازسویس:
برادر عزيز کشور را کم سواد ها ويران نکرده بلکه با سواد ها و روشن فکر ها به اين حالت کشانيد.
يکی از گفته های لينن است که « مرتجع ترين اشخاص قشر چيز فهم و روشن فکر هستند»
پس اين روشن فکر ها هستند که گاهی از دامن يکی به ديگری ميافتند و وطن را از کام نهنگ رها کرده به کام اژدها مياندازند. اين روشن فکران هستند که از قشر بيسواد مثل ابزار استفاده ميکنند.
جوابفرید کامران16210
2006-07-21 01:50:33
سلام به همه!
ضرب المثل بسیار عام داریم که میگویند چیزیکه در دیگ است د چمچه میآید.
در کشور ویرانه ما به کی قدرت نرسید و چی ها که نکردند همیشه به کفن کش سابقه شکر کشیدیم. وطن ما را بی سوادها خراب نکرد بلکه کم سواد ها و احذاب و تنظیم ها خراب کرد، یک ضرب الثل انگیسی است که میگویند.

Who knows lettle become dangrous
یعنی کسی که کم فهمید خطرناک میشود.
جوابسادات ازسویس16189
2006-07-20 10:24:41
نبشته زيرين چشم ديد های بنده از سفراخير به ولايت هلمند است.

هفته گذشته در يک سفر کوتا دو روزه از بخاطر اجراآت کار های دفتری که دران کار ميکنم به ولايت هلمند رفتم. بدون شک از همان ساعاتی که سوپروايزر برايم دستور رفتن با ديگر همکارانم را به ولايت هلمند داد بسيار وحشت زده شده بودم و ترس در دلم جا گرفته بود که بالاخره در هفته گذشته به سوب هلمند حرکت کرديم. من با هفت تن از همکارانم که همه به اين سفر راضی نبوديم بلاخره بعد از ساعت ها به اين ولايت رسيديم.
چيز های جالب و غير قابل باور و حتی خلاف گفته های دولت مردان و رسانه ها ديدم. من فکر ميکردم که شايد طالبان مثل مجاهدين سابق در مغاره ها سنگر گرفته باشند و نتوانند به آزادانه گشتو گذار کنند اما قضيه طور ديگری بود ما به يکی از ولسوالی ها رفتيم در آنجا همه طالب ها بودند و از نيروی دولتی اصلاٌ خبری نبود آنچه که جالب بود اينکه موتر های نيرو های ائتلاف بدون کدام ترس به محل گشتو گذار ميکردند و هيچيک به آنها غرض نداشت. من از يکی از بچه های ساکن منطقه پرسيدم که چطور طالب ها به اين نيرو ها اجازه ميدهند که آزادانه گشت و گذار کنند وی گفت که فکر ميکند کدام ائتلافی بين اين دو گرو صورت گرفته است و به نيرو های امرکائی اصلاٌ اصيبی نميرسانند و هرگاه موتر های نيروی های انگليس را ميبينند بالای ان حمله ميکنند. حوالی ساعات پنج بعد از ظهر بود که يک از هلی کوپتر های نيرو های امريکا آمد و در يک منطقه صندوق هايی که من در ساعات اول فکر کردم که شايد مواد مخدر باشد را بارگيری کرده و رفتند البته با همکاری طالبان. اما مردم منطقه ميگفتند که اين مواد مخدر نه بلکه یورانيم است که از معادن هلمند استخراج کرده اند.
با يکی از کارمندان شرکت مخابراتی روشن آشنا شدم که او هم از کابل رفته بود از او پرسيدم که آيا درينجا احساس ترس نميکند گفت:‌ نه برادر طالب ها به ما اطمينان داده اند که امنيت کارمندان تانرا ميگيريم و تمام پايه های انتن شما را هم مجفوظ نگه ميداريم و شرکت روشن به آنها حق ميدهد. بصورت کل نوع ائتلاف بين طالب ها و نيرو های امريکائی در هلمند بصورت واضع محسوس بود و اين همه غوغا و سرو صدا هائی که از طريق رسانه ها و ديگر منابع مشنويم براي من بجز از دروغ محض چيزی بيش نيست. ميگويند از بيرون بلا کرده در درون بلا بودن خوب است. باور کنيد اين ضرب المثل برايم کاملاْ ثابت شد ترس و وحشتی که قبل از رسيدن به هلمند داشتم در در آن دو روز در دلم نبود. نوعی وحشت زده بوديم اما نه به آن اندازه که قبل از رسيدن فکر ميکرديم.
جوابفرید16169
2006-06-16 00:05:37
سرور:
اگر منظورتانرا روشنتر بسازید خوب میشود.
جوابحضرت15347
2006-06-15 23:23:41
اسد الله بارکزی سلام:
پیام شما در آدرس زیر نشر شده:
http://www.farsi.ru/forum/?section=543
جوابفارسی.رو15344
2006-06-11 02:28:10
عباس کبير:
عباس جان و طارق جان
سلام برای هر دو شما. احساستان در رابطه به کشور قابل قدر است و امیدوار هستیم یک روز همی ما و شما بخیر به میهن خود برگردیم و مصدر خدمت به کشور خود گردیم.

اما چیزیکه طارق جان در رابطه به یکی از وزیر صاحبا نوشته شدیدا مخالف میباشم. بدلیلی کی وزیر صاحب مذکور باندازی معزول و مضعوف نیست که در حال پیاده شدن از موتر به کمک ضرورت داشته باشد و ثانیا انها یکی از وزرا و مسول مسلکی و ورزیده کشور است و اغای کرزی در این رابطه بنظرم اشبتاه نکرده.

هموطن شما
ف. ف.
از شهر لیدز- کشور انگلستان
جوابف. ف15216
2006-06-09 21:49:05
سلام بر همه خواننده گان محترم در باره آثار افغانی کدام معلوماتی دارید بنویسید.
جوابنازنین15178
2006-06-04 17:52:14
در باره رئيس بوهنتون بلخ يگان چيزی بنويسيد.که چرا اينقدر محلان را جور ميدهد. تشکر
جوابکيمه جان15064
2006-05-31 09:06:37
اگر خواهان توسعه ملی کشور هستم بايد منافع ملی را برشخصی ترجيح دهيم.
جوابليلا14961
2006-05-23 09:37:20
عباس کبیر:
سلام برادر !
شعيب حبيب زاده هستم از ولايت قندهار.
احساس تان نسبت به کشور عزيز مان افغانستان قابل قدر است.
در مورد سوال شما بايد بگويم که در هر ولايت افغانستان مراکز جلب و جذب جوانان به اردوی ملی موجود است صرف به اين مراکز مراجعه کنيد.

زنده و شربلند باد افغانها
شاداب سرسبز و آزاد باد افغانستان
موگ به دشمنان داخلی و خارجی کشور ما
جوابش آزاد14699
2006-05-22 01:03:19
از شما هموطنان عزیز می‌خواهم اگر فرصت دارید با بنده در تماس باشید . شاید این ارتباط مفید و سازنده باشد برای هریک از ما بنده عباس کبیر هستم .
بنده بسیار خوشحال می‌شوم تا درباره افقانستان با هریک از شما گفتگو داشته باشم . در تمامی مسائل مربوط به کشورمان زیرا من در خارج از کشور به دنیا آمده‌ام و اطلاعات زیادی در مورد کشورم ندارم به جز اخباری از رسانه‌های جمعی پخش می‌شود.
منتظر هر یک از عزیزان هستم
kabir_abbas@yahoo.com
جوابعباس کبير14646
2006-05-22 00:55:45
سلام و عرض ادب !
احتراما به استحضار می‌رسانم من جوان افقانی هستم که ۲۰ سال سن دارم و شدیدا عاشق زادگاه مادری و وطن عزیزم افقانستان هستم و همیشه بدان عشق می‌ورزیدم . و از اینکه همیشه خود را یک افقانی می‌دانسم بسیار خرسند و خشنود بوده‌ام.
به نظر بنده افقانستان در حال حاضر نیاز به یک ارتش و یا اردوی ملی دارد چیزی که برای هر کشوی بسیار مهم و سرنوشت ساز است، و ما باید به این مسأله توجه ویژه و به خصوصی داشته باشیم . در ضمن بنده به هموطنان عزیز می‌گویم هر چه در توان دارید به کشورتان خدمت کنید زیرا این سرزمین، محلی است که اجداد ما در آن دفن هستند و ما باید همانند هر انسانی به وطن خود عشق بورزیم و بدان افتخار کنیم.
در ضمن از هر یک از شما دوستان و هموطنان عزیز می‌خواهم که در چگونگی رفتن به ارتش افقانستان و راههای آن مرا آگاه سازید .
آرزوی سلامتی برای تمامی هموطنان خوب و عزیزم از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب افقانستان . به امید روزی که همگی در کشورمان و در کنار یگدیر زندگی کنیم.
با ارادت فراوان جوانی هستم دور از وطن و دیار خود.
جوابعباس کبیر14645
2006-05-14 13:35:48
آقای سيد صاحب!

بسيار زياد تشکر از ابراز نظر تان: شما می توانيد با من در تماس شويد:
rasouli6@yahoo.com
جواباجمل رسولی14403
2006-05-13 09:20:37
سلا م به دوستا ن که در اين سايت مينويسند ............ احترا مانه خوا هش ميکنم که از الفاظ بی معنا صر ف نظر نما يد .......... وبه جای ان يک چيز ی بنويسد که مر دم از ان چيز ی بيامو زد......
دوست تا ن .... لعلز ی
جوابلعلز ی14368
2006-05-11 23:44:17
اجمل رسولی:
بدون شک که عدم موجوديت آغای خليلزاد در کابل کمبودی بزرگ برای افغانستان است. وی از نظربنده يک شخص با تجربه در مسائل افغانستان حساب ميشود. يکی از کارهای بزرگ وی همين جورآمدها و سازش ها با جنگسالاران از جمله با اسماعیل خان و دوستم بود که توسط وی بدون جنگ حل شد. همان خليلزاد بود که قمندان گدا را با ۱۵ هزار پکولدارش بدون يک فير به تخار فرستاد، همان خليلزاد بود که پاکستان را ملم کرده بود.
جوابسيد14339
2006-05-10 10:30:02
دوستان عزيز بعد از عرض احترام خدمت تک تک شما: می خواستم نظر شما را در مورد حضور نداشتن اقای زلمی خليل ‌ذاد در افغانستان بدانم.
جواباجمل رسولی14295
2006-05-08 00:05:45
باز محمد:
تا جای که من میبینم شما یگانه کسی هستید که از کارکنان سفارت مسکو رضایت ندارید.
جوابخالد14235
2006-05-04 11:26:01
فاروق:
برادر جان يک اصطلاح وطنی داشتيم که ( خدا وند کفن دزد سابق را رحمت کند )
حالت جديدی که امروز در سفارت افغانستان در مسکو است به اصطلاح فوق کاملا ميخواند اگر قونسل سابق يگان بار بخاطری کاری رشوت ميگرفت حالا قونسل جديد و معاونش چور را اعلان کرده اند و با بيشرمی و بی حرمتی تمام از مردم بيچاره پول میخواهند .
اينکه سفير صاحب در مورد خبر دارد يا نی بخدا معلوم . ولی جرعت رشوه خواستن اینها و سکوت مقامات و سفیر صاحب در مورد نشان ميدهد که زير کاسه نيم کاسه است ...........
جوابباز محمد14172
2006-05-03 14:00:35
سلام خواننده گان عزیز:
ما افغانها دایمآ از دلیروغیور بودن افتخار میکنیم اگر به تاریخ افغانستان نظر اندازیم درمییابیم که لشکر کشی احمد شاه بابا وامثال آن به این کشور به آن کشور.
پس درمییابیم که در طول تاریخ بجز از در بدری و بی جاشدن از وطن بزرگان ما دیگر کاری به نفع اسلام و وطن نکرده اند این شجاعت مارا نشان نمیدهد شجاعت آنست که ما عملآ در آبادی وطن و بلند بردن سویه تحصیلی جوانان پردازیم و مطابق به معیار های بین المللی خویشتن را اماده بسازیم همیشه مارا لاف های بی جا تباه کرده است کشور ما به یک کشور مصرفی تبدیل شده است از خود چیزی نداریم پس لازم است که از حرف های بی جا در مورد لسان وغیره تعصبات خود داری کنیم ! اگر راست میگوئیم که ما مسلمان هستیم اولآ اسلام را به شکل واقعی آن مطالعه کنیم و ببینیم اسلام به ما چه پیام میدهد و ما خودرا بکدام شرایط آماده سازیم .
جوابمحبوب الله "شریفی"14149
2006-04-27 16:32:16
فاروق:
بخاطريکه کرزی بالای اشخاص موجود اعتبار ندارد. کسکی فرزندانش در مسکو متولد و تربیه شده و خودش تقريباْ روسی ، از منافع افغانستان بخيث سفيرآن دفاع کرده میتواند؟
جوابسرور14027
2006-04-27 09:50:21
دوستان نهايت عزيز.

بعد از عرض احترامات به عرض می رسانم اينکه امرور اگر همن افغان های مفيم در خارج اطهارات بی مورد در مورد افغانستان نکنند ما بايد بکوشيم تا چطور گروه های حاکم بر قدرت که بخاطر نه منافع ملی بلکه مناقغ کشور های همجوار افغانستان عليه مناقع ملی خور کار می کنند ازبين ببريم.

اجمل رسولی از امارت متحده عرب
جواباجمل رسولی14010
2006-04-26 20:12:55
صبور:
سلام به دوست عزیز ما صبور.
بعد از عرض سلام خدمت شما به عرض برسانم که من تا به حال از سایت آریایی ها دیدن نکرده ام که در قسمت موضوعات شان که ریشه تعصبی لسانی دارد آگاه باشم ولی در جواب شما آگاهانه به عرض برسانم که شما کوشش نکنید با این حرفهایتان فرقی بین فارسی ودری بوجود بیاورید چون اگر پیشینه تاریخی هر دو کشور را مرور کنیم در مییابیم که تاریخ کهن هر دو کشور بر می گردد به یک قلمرو واحد که همانا آریاتای قدیم می باشدولی تنها تفاوتی که حال قابل لمس است این است که مردم ایران با استفاده از فضای حاکم وهمتی که داشتند الحق والانصاف زبان خویش را که همانا زبان مشترک ما(فارسی دری )نیز میباشد از وجود لغات و کلمات و اصطلاحات بیگانه چون (بایسکل ونرس و موتور سايکل) و امسال انها که ما متاسفانه هنوز با فرهنگ قوی (که بعضی از دوستان راجع به ان صحبت می کنن ) که داشتيم و داريم نتوانستيم پاک نماييم پاک تموده و خود را از شر آنها رهایی بخشیدند.
جوابخلیل احمد عرب14005
2006-04-23 22:02:38
بچه ها حالا اين يک شانس است که جامعه بين الملل آماده همکاری با کشور جنگ زده افغانستان شده است.
بيايد اين اختلافات قومی و مذهبی را کنار گذاشته و بر شکوفايی و آبادی و بازسازی کشور سهيم شويم همه ما و شما شاهد مهاجرت مان در کشور های بيگانه که به چه زحمت و تحقير مشکلات زندگی کرديم و اين يک سرمشق برای ما بود نميدانم يا امتحان الهی هرچه بود بياييد فوميت هارا دامن نزنيم و اين کشور زيبا و سوخته را آباد و زيباتر بسازيم تا برای جامعه جهانی بفهمانيم که ما طرف صلح هستيم ببيند شما به هر کشوری سفر داشتيد شاهد قوم های مختلف بوديد.
چرا آنجا اختلاف قومی وجود ندارد.که در کشور ما قوم پرستی وجود دارد.
به اميد موفقيت در پيشرفت کشور
ليلا
جوابليلا13910
2006-04-23 00:25:32
دوستان گرامی سلام!
چرا سفارت افغانستان ديرزمان بدون سفير است؟ دليل اين چی است؟

ميخواستم نظرتان را در اين مورد بشنوم.
جوابفاروق13893
2006-04-21 21:17:04
باز محمد سلام محترم:
سرپرست سفارت افغانستان در مسکو تاحال غلام سخی غيرت ميباشد و سفير جديد مقرر نشده است.
جوابفاروق13868
2006-04-21 13:53:13
وطتداران عزيز
ايا کسی معلومات دارد که کسی نا حال سفير مسکو مقرر شده است يا نی ؟ اگر معلومات است لطفا بنويسيد .
جوابباز محمد13860
2006-04-17 08:40:49
خالد از کابل:
از دزدان؛ رهزنان و قاتيلين چه انتظار داشته ميتوانيم؟؟ ( به اثتثنای ۹۰٪ زنان و ۵٪ مردان ) که عضويت در جرگه را دارا هستند.
جوابش. آزاد13734
2006-04-16 15:53:17
اينجا آمده کيف کنيد
http://aryanpoor7371.blogfa.com/
جواباجمل13720
2006-04-15 15:48:02
سلام به تمام دوستان:

سوال : پارلمان افغانستان را شما چگونه ارزیابی میکنید؟ آ یا این پارلمان خواسته های مردم و وعده های که به مردم افغانستان کرده برآورده خواند ساخت یا خیر؟
جوابخالد از کابل13712
2006-04-13 07:31:26
سلام :
کسانيکه از طالب دفاع ميکنند اين جا بروند
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/story/2006/04/060412_ay_afghan_schoolchildren.shtml
جوابآريا13668
2006-04-05 11:51:48
عزيزا... حبيبی:
برادر افغان ها فقط در بیراهه روان هستند ان ها ان راهی را تعقیب میکنند که به منفعت شخصی خود شان است و بس هیچ کس امروز در فکر تبارز دادن نام کشور شان از راه های مثبت نیستند
فقط همه در فکر اندوختن ثروت و کسب شهر ت میباشد خوب خداوند متعال همه را هدایت بفرماید. واسلام

جوابفریداحمد نصیری شیرزاده13490
2006-04-05 11:47:46
مینا گلفام: سلام نویسنده عزیز!

اینکه کی درمورد ایران بد بین بوده است نظر شخی خودش بوده است و ماباید این را فراموش نکنیم که ایران یکی از جمله بزرگترین کشورهای بود که در زمان هجرت به مردم افغانستان کمک های زیادی نمود و میزبان در حدود دوملیون افغان بود اما بعضی دست اندر کاران دولت ایران حین جنک داخلی دوران مجاهدین به احزاب که در جنایت علیه مردم افغانستان دست اول را دشتند کمک های زیادی نمود که این قابل بخشش نیست ما مردم عزیز ایران اسلامی را خیلی دوست داریم و این را هم باید فراموش نکرد که مردم ایران و افغانستان دارای پیوند های زیادی از نکته نظرهای زیاد میباشند

جوابمریداحمد13489
2006-03-28 21:15:12
کابل پرس.اور گان
منبعی که نخواست نامش فاش شود. به کابل پرس گفت که پرو نده(دوسيه) اختلاس بيست و پنج ميليون دالری يو نس قانونی رئيس و لسی جرگه در کميسيون مبارزه با فساد و ارتشای اداری پارلمان تحت بررسی می باشد.
اين منبع افزود که اختلاس مربوط به دوران وزارت قانونی می باشد. يو نس قانونی در دولت موقت به عنوان وزير معارف حضور داشت. يک حقوقدان در کابل نيز به کابل پرس گفت چنانچه اسناد اين اختلاس افشا شود. قانونی را ضمن محاکمه می توان از پارلمان اخراج کرد. گفتنی اسن گمان می رود در تمام وزارتخانها کشور از اين دست اختلاس وجود داشته باشد. منبع مذکور به جز ييات بيشتر اشاره نکرد. کابل پرس. او ار جی
جوابولی از هالند13309
2006-03-27 09:52:38
سلام بر ملت عزیز و غیور افغانستان .
من از برادران و خواهران خود منحیث کوچکترین عضو خانواده افغانی خواهش میکنم که دست ازین چرو بحث های بی هوده برداشته و کوشش کنید که ازین به بعد به فکر آبادی وطن عزیز خود باشید .
اگر واقعاً وطن پرست هستید ماجراهای گذشته را تکرار نکنید !!!!!!!!!
جواب{سروش}13290
2006-03-26 15:12:20
سلام و احترامات قلبی خويش را خدمت همه خوانندهای عزيز تقديم ميکنم: و بعد:-
متاسفانه که امروز لينک اين صفحه را از يکی از دوستانم به دست آوردم و از جمله تمام اين موضوعات چند تای آن را مطالعه نمودم و قلباْ از خواندن آن متاثر شدم و آن هم به خاطر که:
طبق آمار که به نشر رسيده است در جهان وب تقریباْ ۸۰۰ مليون صفحه وجود دارد که شامل صفحات آثار علمی فرهنگی هنری و سرگرمی و... ميشود . اما متاسفانه ۰.۰۰۰۰۱ فيصد آنهم از طرف افغان ها نيست تماماْ آن به ملت های ديگر ارتباط دارد و مقدار هم که از طرف افغان ها نوشته شده است اضافه تر از ۹۰ فيصد آن جهت اهداف مغرضانه راه اندازی شده است و به استلاح افغانی بيخ خود افغان ها را ميکند
ای وا افغان ها وای وای وای
البته قابل ياد آوری است که ...
جوابعزيزا... حبيبی13282
2006-03-17 13:00:17
با عرض سلام خدمت فوادجان امیدوارم مسائل اصلی در زندگی را فراموش نکنی حلوا حلوا گفتن مهم نیست از بابت این ادرسی که دادید تشکر میکنم
جوابابراهیم13157
2006-03-15 22:22:37
ابراهيم عزيز سلام !
باور كن چون دوستان علاقه نميگيرند تا بنويسند,فراموش كرده بودم كه حلوا حلوا گفته ام به هر صورت به صفحه آژانس خبررساني آريانانت مراجعه كنيد.تازه ترين اخبار را باجزئيات آن پخش ميكنند,
موفق باشيد
جوابفواد پاميري13128
[««] [2] [3] [4] [5] [»»] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.