English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ ...و
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[««] [86] [87] [88] [89] [»»] 
2006-06-06 19:19:07
صدای مردم شریف کابل:
برادر چی شده که اینقدر خون شما به جوش آمده / کمی شرم کنيد ، اين صفحه تحمل همچو حرف های رکيک وبدور آداب و اخلاق که شما به ان مبادرت نموده ايد ندارد ، آغای جنبش ( ملگری) هرکی میخواهد باشد ، ولی پیشینه اش بر میگردد / به جناح بد نام خلق / در گذشته امتحان خود را داده اند / ولی در مورد جنرال صاحب گذر اتهامات شما نه تنها واقعیت ندارد بلکه خلیلی هم بدور از انصاف با یک بیشرمی تام / کینه توزانه حمله نموده اید / قوماندانهای شورای نظار دربرابر دو تجاوز / سنگرداران حق برباطل شناخته شده اند و شجاعانه رزميده اند / .
شما که بيخبر از تاريخ مبارزات قهرمانانه مردم افغانستان در برابر ۶ تهاجم از زمان فرورفتن کشور به کام قبيله سالاران ، دزد ، و درنده / هستيد / اين توطيه پراگنی های نامردانه هم کمک تان نميکند / .
جوابعارف15119
2006-06-06 14:27:41
ملا مسجد:
سنت گرائي : تحت همين عنوان مطلبی را نوشته ام / و توجه شما دوستان قلم بدست به خوانش آن جلب مينمايم / تا باشد با ارايه نظريات ، مثبت ، وسودمند ، بنده را درين رسالت همکاری نمايد / . http://Nasiem.arianablog.com/
Aareif@hotmail.com
جوابعارف15115
2006-06-06 14:19:27
سیـــطره فاشیستی افغــان ملت

عامــل بدبختيهـای مـامیباشـــد
http://www.khawaran.com/Farhangdost_AfghaMelat.htm
جوابعارف15114
2006-06-06 13:34:30
دوستان محترم سلام به همه:
میخواهم در مورد تغیرات پست های کلدی در مربوطات وزات داخله بخصوص درشهر کابل چند نقط مختصر خدمت شما دوستان گرامی عرض نمایم.

آقای جمیل جنبش یکی از افسران ورزیده ،پاک نفس ودارای تحصیلات عالی ومسلکی بوده، ودرجریان اجرای وظیفه خویش بحیث قوماندان امنیه شهر کابل از هیچ نوع سعی وتلاش در راستای تامین امنیت درشهر دریغ نه ورزیده است.که تمامی ساکینن شهر کابل شاهد ان هستند.ودر مدت زمان تقریبآ بیشتر از یک سال چطور توانست تمامی ادارات مربوط پولس شهر را از وجود عناصر فاسد غیر مسلکی وبیسواد که از دوران بابه جان این سرکرده دزدان حرفوی و آقای یونس قانونی ( بی قانون) که در دوران وزارت خود در وزارت داخله جمعی از اوباشان ، جنایتکاران و دوزدان حرفوی را درپست های احساس جا سازی نموده بود وامنیت شهر وساکینن ان را په خطر انداخته بود. که مردم شریف کابل شاهد رهزنی های این باند کثیف بودند، پاک نماید ودر عوض افراد واشخاص مسلکی که دارای تحصیل و تجربه ، پاک نفس و با وجدان را در ادارات مربوط جابجا نموده وامنیت مردم کابل را بشکل درست ان تامین نمود.
مگر متاسفانه در پی حوادث اخیر در شهر کابل اطلاع یافتیم که آقای جنبش از وظیفه ایش سبکدش ودر عوض ان امان الله گذر یک دزد شناخته شده یک جنایت کار مسلکی وبیسواد مطلق و اوباش نامی که تجربه کافی در غارت، ادم کشی،بودنه بازی وسگ جنگی دارد مقرر گردید.
واقیعآ جای بسا تاسف ونگرانی است،که مسله امنیت چهار میلیون انسان بدست یک نفر رهزن و بدماش شناخته شده سپرده شود.

مردم میداند که آقای کرزی در اجرای وظیفه محوله خود هیچ نوع استقلالیت ندارد.بخصوص در تعینات ومقرری ها،مگر به دوستان خارجی خود ایا مشوره هم داده نمی تواند؟ که کی خوب است وکی بد؟ ویا انقدر بیخبر است که هیچ نوع شناخت ومعلومات در مورد اشخاص که در پست های مهم وکلدی تعین میگردد ،هیچ نوع غوروبررسی صورت نمی گیرد، و چشم پت همه چیز را قبول وامظا می نماید؟
جوابصدای مردم شریف کابل15112
2006-06-06 09:22:57
خالد:
برارد يک سوال دارم!
آيا تاجيک صرف پنجشيری است ؟ چرا بايد امتيازات در قدرت که حق حقه قوم تاجيک است تنها به پنجشيری و يا جميعتی ها داده شود ؟ در حال که قوم تاجيک و پشتون صاحب بيشترين کادرهای ورزيده است.
به نظر من افغان ملتی ها و جميعتيها وارثان پشتون و تاجيک نيستند و نيايد پست که به پشتون اختصاص ميابد به افغان ملتی داده شود و پست که برای تاجيک اختصاص داده میشود به جمیعتی داده شود .
اصلا کادر های مسلکی و تحصیل کرده از هرقوم که باشد به عقب رهبر سیاسی (البته از جانب استخبارات کشورهای مغرض به این مقام منصوب میشود و بخاطر مشهور شدن چند <<<<<<<........) هر گز نمیروند زيرا سويه علمی فرق ميکند و اين به معنا است که جنرال ارکان حرب به خورد ضابط سلامی بزند و تحت امر او کار کند.
و نبايد کادرها کارکشته افغان که وابسته گی به احزاب تنظيمها و ساير باندها ندارند نظر انداز شوند.
جوابملا مسجد15108
2006-06-06 00:27:12
ملا مسجد:
ملا صاحب كار ماوشما باز لق شد ،دیگر حتا احدی صاحب به ما كمك كرده نمی تواند.حالا امریكایی ها ان ها را نظر به ما وشما زیاد تر ترجیع می دهند .می گویند انها به مراتب از ما وشما كرده بهتر هستند،دیگر مردم فریب ماوشما وبرادران پاكستانی مارا نمی خوذند.می گویند زمان قبیله به اخر رسیده است.
جوابچلی مسجذ15099
2006-06-05 23:50:14
دوستان گرامی !

مصاحبه داکتر هارون امیرزاده که در زمان حوادث ۸ جوزا در کابل بوده است و چشم ديد های وی را در آدرس زير بشنويد:

http://www.khawaran.com/
جوابناطق15097
2006-06-05 19:38:14
// بنده خدا //:
نام نو تان مبارک.این چهلمین نام است که برای خود انتخاب میکنید.....مگر به هر ترتیب از شیوه نبشته هایتان معلوم میشود که همان یار قدیم هستید.

آیا من کدام وقتی گفته ام که گلاپ زوی،و یا تره کی و چه خاصاء که امیروالمومنین لیاقت آن پست های دولتی را داشتند ؟که شما ایشان را برایم مثال میدهید....هرگز نه گفتیم.
آیا خودتان خسته نشدید از اینکه هر بحث را به همان یکطرف میبرید؟
او بنده خدا: موضوع این است که امروز یک دزد بیسواد آمده و قومندان شهر کابل شده، شما بعوض غمخوری،خوشی کرده راهی هستید.
یک سوال از شما دارم: آیا قومندان آمنیه یک شهر(بلخصوص پایتخت یک مملکت)باید دارای تحصیلات باشد یا نی؟

جواباکبر15096
2006-06-05 17:53:10
اکبر:
معلومات ازین قرار است كه ایشان مقرر را معقر نوشته نمیكنند.
جواب افضل15095
2006-06-05 17:08:42
// بنده خدا //:
گذر تحصيلات عالی خود را در سوراخ های کوهای پنجشير بدست آورده ، رشته اش است داشکه!
جوابگدا15094
2006-06-05 16:25:53
اکبر:
امان اله خان گذراز سيد محمد گلاب زوی و نورمحمد تره گی سويه تحصيلی بلنددارد/ که يکی درمقام رياست جمهوری و ديگری درپست وزير / ۸۰ ٪ افسران وزارت داخله گلابزوی از يک قوم / فارغين صنوف ۶ / ۵ ۷ مکاتب / که در پست های جنرالی خود را زده بودند / راستی سويه تحصيلی اميرالمومنين شما را هم بايد محايبه کرد / از جنرال دوستم را هم .
جواب// بنده خدا //15093
2006-06-05 14:58:17
سلام دوستا ن!
به عوض دگر جنرال جنبش کس دیگر که ته فهم دارد .نه عقل ؟ کس دیگر را بنام اما ن گذر تعبن شود.
و اگر از تحصیلات خیا لی بپرسم پس خواهم گفت . در حالت دزدی در راه هی کابل شما لی و پنجشیر.
جوابنیاز محمد گرگ15090
2006-06-05 11:30:53
سلطانی صاحب . سلام علیکم
خدا وند (ج) عمر دراز وباعزت نصيب تان کند ، البته بعد از خواندن مضمون شما در فکر اين شدم که ای خداي بزرگ همچو افراد را در جامعه جنگزده ، و قربانی حواص نامشروع نامردان بی اهل را چرا زياد خلق ننموده آيد؟

همچنان از اقای خالد و خواهر محترم تبسم جان جدآ میخواهم که بس است ديگر مردم شريف کشور عزيز را قربانی اغراض آلوده خود و دشمنان میهن ما افغانها نکنيد . با خداوند بزرگ يکتا سوگند ياد ميکنم که همه ما افغان ، بردار و مسلمان هستيم ، فرق بين تاجک وپشتون پشه يی و ترکمن ، هزاره و ازبيک و وغيره ..... نيست همه ما يک هستيم و همه ما افغان ، هرکه حساسیتهای فعلی جامعه را در نظر نگیرند و ناحق مغز وفکر افغانهارا بنامهای این و آن و با اصطلاحات گوناگون بیگانه آلوده میسازند دشمن اصلی میهن ویران و باخون آغشته پنداشته میگردد.
با عرض حرمت.
جوابافغان نمر۱15089
2006-06-05 10:25:30
تبسم:
باز هم زهر خود را پاش دادی؟
وظيفه تفرقه اندازی ات را بسيار خوب مانند ...... بپيش ميبری.
خداوند در قرآن و حضرت سرور کاينات در حديث فرموده اند که انسانهای متعصب و تفرقه انداز از امت من نيست.
برای معلومات بيشتر نزد يک ملا و يا مولوی برويد تا بفهميد که چه ميکنيد.
چرا خود را به غضب خداوند(ج) و لعنت محمد (ص) گرفتار ميکنی؟ و چرا کوشش داری اين کشور غريب و بيچاره را تکه تکه کنی؟
فرض ميکنيم که افغانستان تجزيه شد انطرف کوه هندوکش خراسان و اينطرف افغانستان شد ؛ آ يا ميدانی چه فرصت عالی برای پکستان ايران و ساير دشمنان افغانستان ميسر خواهد شد؟ انشاالله در مدت يک سال موجودیت کشور به نام افغانستان صرف در افسانه ها ذکر خواهد شد.
دقيق به ياد ندارم که در صنف چند قصه نصیحت پيرمرد به پسران را خوانده بودم ( دسته از چوب را به پسران ميدهد تا....ميدانی از چه صحبت ...) بايد از ان عبرت گرفت.
نبايد به ياوه سرايان که از همين مدرک پول بدست ميآورند گوش دهيم و به عقب انها زنده باد -مرده باد بگوييم.
جوابملا مسجد15085
2006-06-05 10:05:23
اسد:
بازگشت دزد و ادم کش مشهور را برايت تبريک ميگويم!
من ايمان دارم که اينبار حتمآ صاحب بلند منزل و موتر لندکروزر خواهی شد.
چند سوال دارم:
۱- چگونه غذا را که از پول حرام تهيه ميکنيد همرای فاميل نوش جان ميکنيد؟
۲- پول را که به فاميل ميآوريد به فاميل چه ميگوييد که اين پول را از کجا و چگونه بدست آورديد؟
۳-آيا به خداوند(ج) ؛ به مرگ ؛ به عذاب قبر و به روز قيامت ايمان داری؟
۴-آيا به اين ايمان داری که روزی خداوند از تو پرسان خواهد کرد که چرا خلاف قرآن و آوامر من عمل کردی ؟
جوابملا مسجد15084
2006-06-05 09:08:44
عمر:
اين دليل شما قابل قناعت نمی باشد . بخاطرا ينکه حربی پوهنتون قوماندان تربيه ميگرد .

قوماندان شهر ۴ معاون در تشکيل خود دارد .که همه شان پوليس بودند . چنبش نبايد دنده چوب بدست گيرد ودر مقابل اشوبکران برايد . بدين منظور ماموريت های پوليس ُ جنايی ُ کشف و امنيت ملی موجو د است . در زمان شاه اگر به خاطر داشته باشيد جنرال نام دار و مشهور شهيد کتوازی ُ مرحوم غنی خان وردگ و جنرال طاهر خان لغمانی که همه وهمه جنرالان اردو بودند .
واين ها قوماندانان طاق ژاندارم و پوليس بودند . در حصه جنرال جنبش مشکل در ديکر جای است اول اینکه وی پشتون دوم خلقی سوم افسر سابقه است. مارشال صاحب کجا اکادمی امنیت را خواند ه ویا وزیر ضرار احمد داخله .
گذر از سابق خواهان اين پوست بود .سالها است که نزد مارشال فهيم و ديگر کسان دويدن داشت .
گذشته امان الله برای شما معلوم است يا خير ؟ من از نزديک با وی شناخت دارم .
جواب بازمحمد چا ابی15082
2006-06-05 09:02:36
اسد:
این تقریبآ چهارمین قومندان امنیه است که در مدت دو سال آخیر در کابل تغیر و تبدیل میشود. بنآ این قهرمانان پلاستیکی-پلنگی پوش شما همه انسانهای موقعتی هستند.

اسد جان: اگر لطف نماید در باره تحصیلات عالی امان گذر(این قهرمان پلنگی پوش) یک چیزی معلومات بد هید،کارخوبی خواهد شد ... میگویند کاملآ بیسواد است، و بعوض امضا در جیب اش تاپه(مهر) میگرداند ...
جواباکبر15081
2006-06-05 05:59:21
يما۲:
برادز خوبم سلام دز سخن های مچددی هم چان است بخاطر انکه او هم يکی از اساسگذار های ويرانی بوده از راز پاکستان باخبر است ميشود که به دل او هم رحم امده باشد ورا ز حيله ونيرنگ مغرزانه پاکستان را افشا کند پشاور مرکز اتش افروزی در ملک ماست صدها برادر پشتون ما هميشه اماذه قربانی ناخود اگا در مدرسه های پاکستان هستند
جوابامان معاشر15078
2006-06-05 05:45:18
سلطانی:
برادر محترم در پيام خود نقطه های نغز ريبا گفته ايد در حقيقت زين سخن ها دور معنا سفثه ايد
جوابامان معاشر15077
2006-06-04 23:04:59
ملا مسجد:
«در مجموع در افغانستان وضعيت کاملا جالبی شکل گرفته است. رييس جمهور پشتون ناگزير به همزيستی و سازش با قدرت تاجکهای پنجشير است.» - الکساندر اومنوف.
جوابخالد15067
2006-06-04 21:59:44

محترم عادل!
در مطلب ارسالی شما که از سایت «شبکه اطلاعاتی افغانستان» گرفته شده، کلمه «افغانها» به «افغانستانیها» اصلاح شده که از نظرما عمل درست نیست، زیرا میتواند تصور مردم را در مورد رسانه نامبرده تغیر دهد.

جوابفارسی.رو15066
2006-06-04 13:56:44
بازمحمد چا ابی:
وطندار عزیز باید بدانی كه حربی پوهنتون افسر ونظامی تربیه میكرد كه در اردو خدمت كنند و در انجا راجع به مسایل امنیت داخلی یعنی پولیسی هیچ نوع معلومات داده نمیشد. چون شخص جنبش اكادمی پولیس را نخوانده بود و راجع به مسایل پولیسی چیزی را نمیدانست وهمین نادانی وی سبب كشته و زخمی شدن مردم شد.چون شخص مذكور درین رشته تحصیلات نكرده است پس ما گفته میتوانیم كه وی درین رشته چیزی را نمیفهمد و اینكه یك نفر غیر مسلكی تبدیل و جایش را نفر دیگر غیر مسلكی میگیرد ما وارخطا نمیشویم.
جوابعمر15061
2006-06-04 11:39:38
هند به افغانستان نيرو اعزام می کند:
"سيما مصطفي" معاون سردبير روزنامه انگليسي زبان "ايشين ايج" چاپ هند روزشنبه درتحليلي نوشت: آمريكا در صدد خارج ساختن نيروهاي كشورش از مناطق جنوبي افغانستان و جايگزين‌سازي آنها با نيروهاي ناتو است.
به‌گفته وي افزايش ناآرامي‌ها و نا امن شدن منطقه براي نيروهاي آمريكايي به‌دنبال افزايش حملات پراكنده نيروهاي طالبان و خشمگين بودن مردم ازعمليات كور نيروهاي آمريكايي عليه آنان باعث اتخاذ اين تصميم شده است.
وي افزود: بر اساس گزارش‌هاي رسيده از منابع معتبر با توجه به افزايش ناآرامي در كابل آمريكا خواستار همكاري نظامي كشورهاي نزديك به خود به ويژه هند است.
سيما مصطفي مي‌نويسد: آن گونه كه از شواهد موجود بر مي‌آيد، دهلي‌نو نيز بي تمايل به اعزام نيرو به افغانستان و ماجراجويي در آن كشور نيست، اما مخالفت افكار عمومي و احزاب مستقل و جناح‌چپ هند تاكنون مانع از دست يافتن به يك اجماع سياسي در اين‌باره شده است.
دربخش ديگري از اين تحليل آمده‌است: اكنون آمريكا چشم به اعزام نيروهاي هندي به كابل دوخته است.
"دونالد رامسفلد" و "پرناب موكرجي" وزيران دفاع آمريكا و هند قرار است در حاشيه گردهمايي "شانگريلا" در سنگاپور با يكديگر ملاقات كنند.
گردهمايي شانگريلا سالانه توسط موسسه بين‌المللي مطالعات راهبردي برگزار مي‌شود كه مساله تحولات افغانستان باتوجه به نگراني آمريكا از وخيم‌تر شدن اوضاع امنيتي آن، يكي از موضوعات مهم آن را تشكيل مي‌دهد.
به نوشته ايشين ايج، اكنون بر اساس شواهد موجود به نظر مي‌رسد آمريكا خواستار محول كردن وظيفه سخت اداره كابل پايتخت افغانستان به اردوی هند است.
گردهمايي شانگريلا روز شنبه در سنگاپور آغاز به‌كار كرد.

جوابالهام15060
2006-06-04 11:36:52
ادعای بی اساس صبغت الله مجددی:
تلويزيون ملي افغانستان شنبه شب گزارش داد كه "صبغت الله مجددي" رييس مجلس سنا و مسوول كميسيون تحكيم صلح و آشتي ملي گفته است كه در افغانستان "طالبي" وجود ندارد كه در مخالفت با حكومت و قواي بين‌المللي جنگ كند.
اين شبكه تلويزيوني گفت: مجددي شبكه استخباراتي پاكستان را براي اعزام افراد مسلح به داخل افغانستان براي فعاليت‌هاي تخريبي و انتحاري متهم كرد.
وي افزود:" اين فعاليت‌ها مربوط به طالبان نيست بلكه اين سازمان اطلاعات و امنيت پاكستان است كه افراد مسلح را از چچن و ديگر كشورها سازماندهي و تحت عنوان طالب به كشور ما اعزام مي‌كند".
رييس مجلس سناي افغانستان اظهار داشت كه پاكستان از ديدن موفقيت طرح آشتي ملي در افغانستان متاثر و ناراحت است.
به‌گفته مجددي ، از سال گذشته تاكنون و در اجراي اين طرح ، بيش از يك هزار و ‪ ۷۰۰ نفر از افراد طالبان و حزب اسلامي "حكمتيار" سلاح‌هاي خود را برزمين گذاشته و به دولت پيوسته‌اند.
اين اظهارات مجددی در حالی صورت می گيرد که بسياری معتقدند که وی در پيوند عميق با القاعده و طالبان قرار دارد و اقدامات او زمينه ساز کودتای سفيد در کشور می باشد. کارشناسان معتقدند که او با انديشه های بنيادگرايانه در پيوند دادن خاندان شاهی به طالبان و بنيآدگرايان ديگر نقش دارد. از او به عنوان ملای درباری نيز ياد می شود. از سويی ديگر مقامات محلی و دولتی تاييد می کنند که جنگ گسترده طالبان در جنوب و جنوب شرق در جريان است. نيروهای ناتو و آمريکا نيز طبق گزارش های خود نظر مخالف مجددی را ابراز می کنند.

جوابيما۲15059
2006-06-04 11:08:07
پاکستان :

بگذار کشتی شگسته افغان به اميد صلح وسعادت وارزوهای ملیون ها انسان به کنار ساحل برسد.
کارد به استخوان رسيده ديگر مادر افغان توان گريه وچادر سياه بسر ندارد.ديگر جوانان ما ارزوی سلاح و استعمال انرادر مقابل برادر خود ُ عزيزخود وهموطن خود ندارد . بگذار اطفال ما در گرمای شديد زير خيمه ودرخت درس بخواند . بگزار دهقان ما در مزرع دلدلزار عرق کار و زحمت بريزد . بگزار کوچی ما تابستان به دره های زيبای هزارجات و ناور وزمستانهای سرد به هلمند برود .
ايا ما افغانها کبر کرديم ؟ خدايا توبه مرا قبول کنيد مارا به حاجت ديرينه صلح وسعادت برسانيد .
در راه نجات وطن يکنيم مليون شهيد داديم . وطن ازادشد و پس باز چرا جنک و خون و اشک ها .
رهبران جهادی سيافُ ربانيُ محسنيُ محمد قسيم فهيم ُقانونيُ ُاکبریُ خلیلی..... و
رهبران ديمو کراسی ايمروز ايا شما خدا ناکرده انقدر ضعيف هستيدکه بخاطر يک ارمان واحد وطن
بدور يک پرچم واحد افغان بخاطر سعادت وخوشبختی مردم ستم ديده خود متحد شده نمی توانيد؟
من برنامه بيشتر از ۴۵ حزب و تنظيم را خواندم در همه وهمه اش يک سان تحريرشده بود. که افغانستان کشور واحد ُاسلامی وخانه مشترک تمام افغانهااست .پس مشکل در چه است .

در زبان در پوست بدن انسان در رنگ چشم يا در لباس های مقبول افغانی .فکر ميکنم تمام ما به لسان های مقبول پشتو و دری صحبت ميکنيم ويک ديگر را خوب درک ميکنم . پس مشکل در کجا است ؟ که به دستور سرويس جهنمی آ -س -آ معلم ما ُژورنالست ما ُعالم ماُ افسر ما پوليس ما ُمعززين و خوانين ما بی رحمانه شهيد ميکردد مکاتب ما به اتش گشانده میشود ..نمی دانم مشکل درکجا است ؟ و يا هم خط شرمنده دورند . ايا وقت ان نیست که پارلمان و مردم در باره ان نظر دهد . وتصاميم نهايی اتخار گردد . تا اين دانه سرطان که باعث ويرانی افغانستان وشهادت مليون ها افغان شده برطرف شود . ويا باز کمر جهاددوران امانی ببنديم و معاده شرمسار کندمگ را بزور شمشير نصيب شويم .که تصور ان بعيد بنظر ميرسد. وقتی ان نيست که عقل سالم دربدن سالم فکر جدی شود. جناب ریس صاحب دولت .

ايا سر اين فکر نموديم که چرا هر دولت افغاتستان هر رژيم و هر انقلاب افغانی اپوزاسيون دارد.
اپوزاسيون مسلح ُ جنگ ُ خون وگشتار . نه مخالفين قلم و اصلاحی . ايا ۲۵۰ نفر نماينده که در اثر رای اعتمادبه پارلمان رفتند . انها در خواب خرگوش فرورفتند؟ مردم وان وعده ها راکه در زمان انتخابات بمردم دادند فرامو ش گردند ویا هم قربانی معاشات دالری شدند ؟
جناب حامد کرزی ۹۵ فیصد ا عتماد وارزوهای مردم روز بروز از شما کاسته میشود .

اغای احمد ضیا مسعود شما برادر قهرمان ملی کشور که هیچ گا تسلیم مشکلات ُپرابلم ها وعیش ونوش دنیا نشد هستید . استین خدمت را بردار وشانه بشانه با ریس جمهور در امر صلح وسعادت مردم کوشا شو . اگر من ُ او و تو بگویم که بمن چه ؟ پس کی کند ؟ کابینه را مجبور نماید تا همیشه وهمیشه سفرهای به ولایات داشته تا از مشکلات وپرابلم های مردم هویداشود .
وزرای دفاع - امنیت - داخله و لوی درستیز قوای مسلح را از شعبات زیبا وقشنک بیرون نماید تا نزد مردم برود و در امر قطع جنگ تلاش نموده ممثل شود .

جناب اغای وردگ شما یک شخصیت برجسته جهاد یک سیاست مدار عالی نظامی ُوبلا خره استاد مورال حربی پوهنتون بوديد . چرا ضعيف وبی تفاوت شديد .در وزارت دفاع شرم اور است تحرير شود چه ميکدزرد .به عين اموال در وزارت داخله ورياست امنيت دولتی .در چوکات ستردرستيز
قوای مسلح . تا اخر ناتو در افغانستان نخواهد ماند .
جناب قانونی لطفا در باره افغانستان فکرنمايد ايمروز کليد حل پرابلم اپوزاسيون بدست شما است
جوانان در کوچه های کابل بشکل لاوبالی بيکارميگردد به اين وان کار سياه وغير قانونی دست ميزند . واز زندگی روزمره منحرف ميگردد.که در اثر بيکاری روی به مواد مخدره مياورد و در اينده باعث دوش بار والدين ودولت ميگردد .

با توقوع احترامانه از تمام نهال های افغانی در مورد افغانستان وافغان ها توجه ايمانی و وجدانی نمايد .
به امید صلح و وحدت افغانها
جواب سلطانی15058
2006-06-04 08:41:10
بازمحمد چا ابی:
اعلاميه !
به اطلاع همه ساکنين باايمان و با عزت شهر کابل رسانیده میشود که هر عاجل تمام دارای خود را جمع اوری کرده و کابل را ترک نمایند زیرا اقای کرزی گرگ را پهره داری (نگهبان ) گوشت مقرر کرده ؛ عاقبت به خیر زیرا مردم میدانند این گرگ ملی (مولی) کدام کرد است.
به امید که در فرار از خانه و کاشانه تان موفق شوید.
وسلام!
جوابملا مسجد15057
2006-06-04 08:33:56
افغانها کی هستند و کی ها را افغانستانی گفته ميتوانيم .http://www.afghanpaper.com/maghalat/m83.htm
جوابتبسم15056
2006-06-04 08:33:09
افغان:
برادر سلام!
من نيز از سايت بينوا ارقام را جمع اوری کرده بودم و ثانيآ من در مورد بيوگرافی و اسمآی اين مادر مرده ها حزبی و تنظيمی هيچ معلومات ندارم ؛ زيرا من هميشه مخالف دشمنان داخلی و خارجی وطن بودم و خواهم بود.

بااحترام
جوابملا مسجد15055
2006-06-04 07:33:16
علی:
اینك صدای پای من باز امدم باز امدم.
تقرر پلنگ پوش قهرمان امان اله گذر را به صفت قومندان امنیه كابل به دوستان تبر یك وبرای برادرانی چون ملا مسجد،واحد ،اكبر،وباقیمانده افغان ملتی ها ابراز تسلییت عرض می كنم.
جواباسد15054
2006-06-03 23:21:02
جميل جنبش :- دارای تحصيلات عالی مسلکی و تجربه کافی اداری برکنارشد. در عوضش آغای گذر که تحصيلات متوسط و عالی خويش را در سوراخ های کوهای پنجشير تمام کرده و قبلاْ راهگير راه های شمال بود تقرر يافت . البته تجربه مسلکی خودرا در تشکيلات شورای نظار (سالهای ۱۹۹۲-۱۹۹۶) بدست آورد که خيلی مهم بوده و بيانگر قهرامانی شان در مقابل ملت و بخصوص مردم کابل ميباشد.
جوابعلی15048
2006-06-03 22:19:20
اتهام "نقض حقوق بشر" عليه فرماندهان پليس افغان

بی بی سی رامين انوری. پنج شنبه 04 مه 2006
در کابل

"قتل و شکنجه"
براد آدامس، مسئول بخش آسيايی گروه ديدبان حقوق بشر در اين گزارش می گويد: "اگر آقای کرزی ناقضان شناخته شده ای حقوق بشر را به عنوان فرماندهان پليس در افغانستان تعيين کند در حقيقت به جای حمايت از حقوق بشری افغانها، آنها را با خطر روبرو کرده است."
او گفت: "اين افراد به جای آنکه به عنوان فرماندهان پليس معرفی شوند، بايد در برابر اعمالی که انجام داده اند مورد بازجويی قرار گيرند."

گروه ديدبان حقوق بشر در اين گزارش از جميل جنبش، (خلقی ) فرمانده پليس کابل نيز به عنوان افرادی نام برده که به جرايم مختلف از جمله قتل و شکنجه زندانيان متهم است.

در اين گزارش از اين که آقای کرزی، جميل جنبش را دوباره به عنوان فرمانده پليس کابل معرفی کند، ابراز نگرانی شده است.
تهيه کنندگان اين گزارش می گويند آقای جنبش هم اکنون به اتهام قتل دو نفر در نظارت خانه پليس در کابل مورد بازجويی دولت افغانستان قرار دارد.

در اين گزارش همچنين از همکاران بين المللی افغانستان تقاضا شده تا سران حکومت افغانستان را در زمينه شناسايی افرادی که در گذشته به نقض حقوق بشر دست زده اند، کمک کند.
آقای آدامس، مسئول بخش آسيايی گروه ديدبان حقوق بشر، تعيين اين افراد به عنوان مسئولان پليس را در افغانستان، تهديدی برای آينده اين کشور توصيف کرده است.
جوابعادل15047
2006-06-03 21:20:05
سلام .
ميگويند که بيش از ۸۰ افسر بلند پايه از وزارت داخله برکنار شده اند، آيا لست برکنارشده گان نشر شده يا خير؟
جوابمقيم15045
2006-06-03 20:21:47
شگست نا تو در افغانستان !

ناتو به نمايندگی ايا لات متحد ه امريکا در اروپا در حالت نشو نما قابل ملا حظه به استقامت حلقه نمودن روسيه فدراتيف ميباشد .مگر فغاليت انها به اثر ضعف دسپلين نظامی ُ عدم مورال
و عدم دانش نظامی و معلومات کافی از وضع سياسی ونظامی بشگست مواجه است . ناتو نتوانست
امنيت را در افغانستان برقرار نمايد . علت عمده برکناری افسران کدری و افسران که تحصيلات نظامی در اتحادشوروی سابق دارد از جزوتا م ها و قطعات اردوی افغانستان است . قرار معلومات
در نظر است که در اين روزها تغيرات بزرگ در وزارت های دفاع وداخله صورت خواهدگرفت .
طالبان فعاليت خودرا در جنوب افغانستان تقويه و در تلاش اس تا فعاليت خويش را به ولايات شمال
توسيع بخشد . اگر رهبری سياسی ونظامی افغانستان تدابير خاص وجدی اتخاذ نه نمايد . عواقب افغانستان وخيم و حالت سالهای ۱۹۹۲ الی ۲۰۰۱ تصور ميگردد.
جواب سلطانی15043
2006-06-03 19:25:45
دوستان محترم :
به عوض دگرجنرال جنبش قوماندان پوليس امنيه شهر کابل قوماندان مجاهد مربوط شورای نظار
امان الله گذر تعين شد ه . اغای چنبش فارغ جربی پوهنتون ُ حربی شونجی و چند گورس را در اتحاد شوروی خواند ه ولی گذر مجاهذ است . تحصيلات ندارد . دوستان محترم وارخطا نشويد اين با سازی است .
جواب بازمحمد چا ابی15042
2006-06-03 14:48:30
هموطنان عزيز:
انهايکه با ح د خ ا (حزب وطن)اشنای دارند نام نامی استاد مير اکبر خيبر را نيز شنيده و در مورد مبارزات قهرمانانه شان داستان های زیدی شنيده اند.ولی متاسفانه يک کادر گمنام اين حزب به اسم فقيرمحمد ودان(موچيزاده)خواسته است تا بنا بر روايت های جعلی و مغرضانه و نقل قولهای سر در گم از شخصيت های انحرافی و بيثبات حرب چون غلامدستگير پنجشيری؛عبدالقدوس
غوربندی؛کشتمند؛بارق شفيعی؛خلیل زمر؛ ظاهر طنين؛و امثالهم؛استاد خيبررا متهم نموده اند که گويا ايشان به تیوری انقلابی عقيده نداشته و خواهان ادغام ح د خ ا با حزب انقلاب ملی داود خان بوده است.
این داستان مطول نوشته موچيزاده که متاسفانه با وقاهت تمام خود را از نزدیکان مرحوم داکتر نجیب معرفی نموده و رهبری و وارث حزب وطن را ادعا میکند؛میتوانید در
www.payamewatan.com/Articles/f.w=03htm مطالعه فرمايد.
گويند دروغ گفتن بر مرده ها گناه بزرگ است.
جواببغلانی15034
2006-06-03 13:48:52
ملای مسجد ! سلام
دررابطه به تعداد اعضای حزب اسلامی در ولسی جرگه ( پارلمان ) با ما خوانندهگان معلومات را ارایه داده بودید ، تشکر! ولی من که معلومات دارم و با محترم خالد فاروقی رییس موقت حزب همیشه در ارتباط میباشم ، تعداد اعضای حزب اسلامی ۳۴ نفر میباشند ، اما نه میدانم که شما محترم که درضمن به اغای حکمتیار علی الرغم خلاف پرانسیپ نویسنده گی دشنام داده بودید !!! از کدام منبع دقیق اطلاعاتی خبر گرفته بودید؟ با هر صورت در سایت محترم بینوا لیست از اعضای ولسی جرگه به نشر رسیده که ( با احترام زیاد به اقای هادی ) دارای غلطی میباشد ، مثلا اقای لیاقت بابکرخیل از خوست که پسر یکی از قوماندانان شهید حزب اسلامی بنام فبض محمد میباشد در کاندیدهای مستقل نوشته شده است .

همچنان اقای انجينر خيال محمد از غزنی با اتحاد اسلامی وابسته شده است. و قوماندان الماس با جمعيت.
البته در شرايط فعلی عده ای هنگفت از اعضای حزب اسلامی که با پارلمان راه یافته از ترس ووحشت امريکا يها خودرا کانديد مستقل معرفی کرده اند .
با احترام زياد به شما و خواننده گان محترم.
جوابافغان15028
2006-06-03 10:09:14
عارف:
گوش کن کسی ديگر از نام من استفاده کرده و مطلب را نوشته کرده.
دوم اين که حرف های بازاری و خارج از محوطه تعليم و تر بيه را که خودت به ادرس من ارسال نمودی نمايندگی از تربيه نادرست و تعليم ناتکميل ات ميکند.
من نميخواهم جواب انرا برايت بنويسم زيرا باز فرق بين من و تو چيخواهد بود؟؟
جوابملا مسجد15026
2006-06-03 09:59:20
ملا مسجد:
برادر برو يک جای ديگر تعويض نويسی کن ! من چندی ميشود که دراين با دوستان روی بعضی مسایل به بحث میپردازم ولی در طول یک هفته که در کابل نبودم از لوحه من برای تعوثض نویسی استفاده غلط کردی چرا؟
لطفآ برایت یک نام دیگر پیدا کن. و دوستان این ادم از نام نت ‌‌‌‌‌‌سوء استفاده کرده و من در طول هفته گذشته هیج دست رسی به سایت نداشتم.
جوابملا مسجد15025
2006-06-03 08:08:42
مجيد:
من اين غيرت را از کسانی اموختم که در پيشاپيش تانک های امريکا سبب امدن امريکايی ها به کابل شدند و امروز که امريکا انها را لگت زده از سکوی قدرت پايين انداختن باز به فکر پيدا و پناه ميگردند.
و واقعه دوشنبه گذشته چشم ديد خودم است که بعد از جنايت امريکايها فرصت طلبان سازمان يافته چه جنايات را مرتکب شدند.
جوابملا مسجد15024
2006-06-02 15:59:19
يما:
دوست عزیز سلام عرض میکنم.
این جانب که از مدت ها به این طرف به نام یما با سایر دوستان بحث داشتم٫درین چند روز شما هم با همین نام گزارشات را نشر میکنید.که حتما به سوتفاهم دوستان منجر میگردد. این حق شماست که به هر نامی که میل تان باشد داخل بحث شوید فقط اگر ممکن باشد بایک علامه فارقه به سایر دوستان تفهیم کنید که شما یمای ایکه در گذشته چیزکهای را مینوشت نیستید.
باعرض حرمت.
جوابيما15018
[««] [86] [87] [88] [89] [»»] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.