English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ ...و
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[««] [90] [91] [92] [93] [»»] 
2006-05-22 16:00:13
نذير:
شما نوشتید که: با در نظر داشت سوابق جرمی و سیاسی ترجیع دادن مسعود بر حکمتیار درست ترین اقدامی بوده که در آن وقت انجام شده است .
برادر عزیز و گرامی!
موضوع ترجیع دادن مسعود بر حکمتیار نبود(سگ زرد بیادر شغال است)،بلکه مسله عملی کردن پلان ملل متحد و انتقال قدرت به انسان های دانسته،بیطرف،مورد پسند همه افغانها بود. افسوس که عملی نشد.
جواباکبر14667
2006-05-22 15:38:58
عارف:
به همرای همیشره محترم ما، تهمینه جان کاملأ همنظرهستم.
امید که به سخنان یک دختر افغان گوش داده و بعد ازاین توهین به دیگران را بس کنید.
از خداوند متعال آرزومندم که شما را به راه نیک هدایت کند.
جواباکبر14664
2006-05-22 12:32:38
خدا کند که خيرت باشد عارف صخره دوست ديرن نبی عظيمی عصبانی شده اينها همه خاينين ملی ميباشند اينها جنايت کاران جنگی اند بايد به پای ميز محاکمه کشيده شوند اينها همه جنرالان اماتور بودن که بخاطر منافع شخصی خويش هر چه در توان داشتن بالای مردم بيچاره ما نموداند اين بدبخت از کمونيست بودن خود فعلا ميخواهد منکر شود تو در رياست سياسی خاد چه ميکردی جنايات تو بهمه معلوم است تو نيز مانند اشرار بی فرهنگ و يران گر از سوابق نفرت بار خود جوابگو باش نميدانم که اين به کجا فرار نموده است.
http://www.ariayemusic.com/dari3/siasi/sakhra.html
جوابمولوی14657
2006-05-22 09:08:27
دوستان همه از جنگ دروغ خيانت حرف ميزنيد.. بياد از دوستی حرف بزنيم شماها چرا استدلال عاقلانه نميکنيد که همديگر را توهين ميکنيد؟؟؟ خواهش من از ملای مسجد عارف چلی و ديگران اينست که بگذاريد حرفهای را که بوی تعفن از شان بدر ميايد ... بايد آدم وار زندگی کنيم از ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست!‌
جوابتهمينه14651
2006-05-22 06:52:00
عارف:
http://medianet.qianlong.com/7692/2005/12/19/105@2931871.htm
تو اين را ميخواهی برای وطن ما؟
جوابکابل جان14650
2006-05-22 04:59:21
چلی مسجد:
چلی جان برو بيادر پشت کار اصلی ات تابخانه مسجد را گرم کن!! جگرم با زخون شده زيرا امروز وزير صاحب ما در وزارت ماليه بودجه باسنجش خود را به پارلمان پيش کرد ولی به شدت از طرف ملاه صاحبان رد گرديد ميگويند که تمام پواها را برای مصارف بابای ملت که شش ميلون دالر است جنگسالاران قبول ولی ملاه ربانی وملاه صياف بشدت رد کرده اند گويند معاشات مامورين دوماه بعد احواله ميشود.
جوابمولوی14649
2006-05-22 04:43:42
احمد:
جان بيادر تو از خاينين ملي وجنايت کاران به توصيف برامدی در اينده نزديک بخير انها به محاکمه کشيده ميشوند همراه نبی عظيمی ومحمود بريالی وباند جنايت کار او ععبارت از ربانی دوستم سياف وهابی محسنی ايرانی و ديگران مطمين باشيد.
جوابمولوی14648
2006-05-21 23:19:18
اکبر:
http://www.ariananet.com/modules.php?name=Artikel&op=view&sid=5253
جوابعارف14632
2006-05-21 23:13:51
ملا مسجد محترم السلام علیکم و رحمته الله وبرکاته :
هدف من از نوشتن بعضی آدرس های انترنتی که درآن روشنفکران و دانشمندان افغانستانی تحليل های از مسايل مختلف در رابطه به کشور ما دارند / بخاطرجلوگيری از تبليغات احساساتی يکعده هموطنان ما است / اگر به تب شما نيست لطفا مطالعه نکنيد .
جوابعارف14631
2006-05-21 23:11:09
اکبر:
فکر کنم نامهای نجيب - سليمان لايق - اسلم وطنجار- راز محمد پکتین - جنرال رفیع - ظهور رزمجو - مانوکی منگل ودیگران را فراموش کرده اید.این ها بودند که مانند اجداد شان در تبانی با - ای اس ای- و حکمتیار دست به وطنفروشی زدند. مگر این وطنفروشان نبودند که پاکستانی ها را تا دروازه های ارگ آوردند. حکمتیار چه برتری نسبت به مسعود داشت که با ید قدرت را در کابل بدست میگرفت؟ صرفا بخاطریکه او پشتون بود و مسعود پشتون نبود؟ . از همین خاطر شما ها ایتقدر آتشی شده اید؟
بنظر بنده با در نظر داشت سوابق جرمی و سیاسی ترجیع دادن مسعود بر حکمتیار درست ترین اقدامی بوده که در آن وقت انجام شده است . و این را خودت هم خووووووب میدانی . اینکه امروز فرهنگ قبیله مجبورت میسازد که شیر را سیاه بگویی این هم قابل درک است. به امید شفا یابی همه قبیله پرستان.
جوابنذير14630
2006-05-21 19:08:00
اکبر:
سپاس بیكران از فرید مزدك ،كاویانی،وكیل،ودیگر دوستان كه جلو مرحوم داكتر نجیب،طنی،وحكمتیار را گر فتند.وافغا نستان را از قبیله سالاری نجاد دادن.
وسپاس واحترام به اكادمسین دستگیر پنجشیری كه با مطالب دلچسپ خود نسل جدید مارا درجریان واقعیت ها قرار می دهد
جواباحمد14627
2006-05-21 18:50:08
ملا مسجد:
ملا صاحب باز به نوشته های شما كسی توجه نمی كند.میگوینداحمد شاه مسعود بزرگترین ودلاور ترین رهبر افغانستان بود.میگوینداگر او نمی بود امروز افغانستان یكی از بخش های خاك پا كستان می بود.ولی ماوشما وپاكستانی هاازاو دل خوش نداریم.چون كه نتوانستیم به اهداف خود یعنی یكجا شدن با پا كستان بر سیم.
جوابچلی مسجد14626
2006-05-21 08:06:40
عارف:
جای تعجب نيست چون این عادت رهبران تنظيمی است و هيچ جای شک نيست که فردا قانونی و يا سياف و ........ همچو عمل را انجام دهند.
کودتای ۸ثور درس خوب است بايد هرگز به سياست بازان باور نکنيم .
باور به خدا کنيد که اگر درمعامله سياست اززن و دختر خود استفاده کنند من تعجب نخواهم کرد.
جوابملا مسجد14615
2006-05-21 07:58:11
آريائی:
هيچ ضرورت به خواندن نيست ! بهتر است پناه بردن مسعود را به آغوش پاکستان در سال های حکومت مرحوم داود خان به ياد بياوريد ؛ و به قومانده پاکستان اغتشاش (سرکوب شده) مسعود در پنجشير را.
ملت افغان ديگر فريب همچو مطالب و مضامين را نميخورند (بازار تان سرد شده) در يک سايت دیگر به عوام فریبی بپردازید! شعيب:
جوابملا مسجد14613
2006-05-21 03:02:56
اسـناد و شواهد تازه
http://www.payamewatan.com/Articles/f.wadan=4.htm

فلیپ کاروین
جواب واحد14611
2006-05-20 22:42:18
عارف:
از اخوانی بودن شما خبر داشتیم،آما اینکه از جمله متعصبترین ستمی ها هستید حالا به همه ما معلوم شد.
اگر به یاد داشته باشید یک وقت از فرید مزدک(خاین و وطنفروش)هم دفاع کردید،و حالا از غلام دستگیر(پنجشیری )(دانه ماش)هم دفاع را شروع کردید،صرف بخاطراینکه پنجشیری شما است.
گناه ما نیست که همه خائنین و وطنفروشان در یک منطقه تولد شدند،و شما میخواهید از هر دزد ، رهزن وقاچبرزمرد قهرمان ملی بسازید.

من هرگز از ملا عمر دفاع نکردیم و نه میکنم.
به نظر من ملا عمر،گلبدین،سیاف،ربانی،احمدشاه مسعود،مارشال فهیم،فرید مزدک از جمله خائنین و وطنفروشان ئی هستند که باید محکمه شوند.و در تاریخ کشور نام های این جنایتکاران منحیث یک لکه سیاه درج شود.
جواباکبر14603
2006-05-20 16:03:39
پاكستان از ديدگاه مسعود (رح) (بخش دوم)
http://www.ariananet.com/modules.php?name=Artikel&op=view&sid=5227
جوابآريائی14597
2006-05-20 14:31:57
بليامين لکنخيل!
انقدر در گودال تعصب و فارسی ستيزی فرورفته ای که با جرثقيل هم برامدنت از اين گودال مشکل است. بايد برايت ياداوری کنم که واکنش من به نوشته خودت به هيچ وجهه به منظور دفاع از دستگير پنجشيری و غيره نيست و بنده با هيچ سازمان و گروهی هم وابستگی ندارم. اما روشی را که خودت برگزيده ای واقعا روش انتقادی و نقدی نبوده بلکه ناشی از تعصب شما در برابر مردم غيرپشتون و فارسی ستيزی است. چون ما نديديم که حداقل يکبار در باره جريان فاشيستی افغان ملت که با برنامه های فارسی ستيزش روند بازسازی در کشور را به خطر انداخته است بنويسی و با رهبری اش مصاحبه کنی. و حالا از خواندن يک مقاله ترا چنان تب لرزه گرفته است که حتی بدون اينکه بالاپوش بر تن کنی مکروفونت را گرفته و مصاحبه کرده ای که يقيننا تب ات شديدتر خواهد شد.
جوابفردين14594
2006-05-20 12:02:51
بغلانی:
نه کل ماند ونه کدو ،خاک سر هر چارش ( دیگرانش شما تصور نماید ) .به امید وحدت عملی اقوام وملت های افغان .
جواب بازمحمد چا ابی14592
2006-05-20 08:24:41
انجمن فرهنگى افغانستان:
اين اعلاميه از طرف انجمن فرهنگى افغانستان و يا ــ سازا--؟
جوابملا مسجد14587
2006-05-20 03:18:16
يك رويداد باور نکردنی: حکمتیار رهبری بن لادن را می پذیرد!.

http://www.ariananet.com/modules.php?name=Artikel&op=view&sid=5176 .
دوستان محترم را دعوت مينمايم به مطالعه اين رويداد تاريخی و مستند .
جوابعارف14585
2006-05-20 03:07:06
اکبر:
اگر ملاه عمر جاهل که درب مکتب را نديده بود برای مردم ی منبع الهام باشد واز جنايتات آن موجود حيوان صفت بشکل غيرمستقيم و رندانه / يعنی حمله به مخالفين شان حمايت صورت گيرد معلومدار که داوری ها از موضع قومی است / بنابرا آن زحمات شما بيهوده است // همه اطلاع دارند که شير شما سياه است /
جوابعارف14584
2006-05-20 02:29:37
عادل:
فضاوت در مورد شخصیت ادبی استاد توانای سخن و شعر زبان دری مرحوم استاد خلیلل الله خلیلی از سطح معلومات و اگهی بنده خیلی بلند بوده صرف مینوان گفت که او شاعر بی مانند عصر خود وشاعر طراز نخست زمانه ها است.

ولی در مورد نظرات سیاسی او, یکجانبه گی قضاوت هایش خیلی واضح است.او خلاف غازی امان الله خان و قوم او سخن گفته مخالفین او را تاید و تمجید میکند.
علت موضعگیری سیاسی شان خیلی واضح و روشن است:پدر استاد خلیلی در دربار امیر حبیب الله مستوفی الممالک و اختیار دار همه خزاین و دارای ها بود.او بجرم خیانت, اختلاس و حیف ومیل دارای های عامه در دوران پادشاهی امان ا لله خان, مطابق خواست زمان, بعد از فیصله محکمه; متا سفانه اعدام گردید.استاد خلیلی خود در ایام جوانی همکار "خادم دین رسول الله" (مشهور به بچه سقاو) بوده و علت دشمنی او با امان ا لله خان انکار نا پذیر است.
جوابسالنگی14583
2006-05-20 01:55:04
ملا مسجد:
شما غير ازين که بر شخصیت والای احمد شاه مسعود - قهرمان ملی افغانستان تهمت و ... وارد کنید در کدام باره ديگر هم مغلومات داريد يا خير جناب ب ب ب ب!!!

جوابشعيب14582
2006-05-20 01:40:03
بليا مين ( لکنخيل ):
اين ديالوگ ساحتگی سما بسيار بی معنا و دور از چوکات ادب است.
جوابشغيب14581
2006-05-19 20:07:21
جناب محترم بليا مين ( لکنخيل ) سلام !
مصاحبه از زندگی آقای پنجشیری حکایت میکند. واقعیت این است که محترم پنجشیری صاحب درین پس پیری به اصطلاح عام گمراه شده است! آقای پنجشیری گاهی از مبارزات قهرمانانه و بر حق حزب دموکراتیک خلق افغانستان که وی بنیان گزار و عضو بیروی سیاسی آن بود علیه اشرارصحبت مینماید و باز یکی از سردمداران این به گفتۀ او اشرار مرحوم احمدشاه مسعود را قهرمان خطاب میکند ! درین اواخر بالای استعداد های پنجشیری صاحب یک استعداد دیگر هم افزوده شده است! نابرده از کتابهای نقد مینماید که مولفین آن دیگر در قید حیات نیستند که در مقابل نقد آقای پنجشیری از خود دفاع نمایند. آقای پنجشیری چندی قبل از کتابهای :

" " چشمدید واقعات وحوادث چند دههء اخیر ،تأسیس حزب دموکراتیک خلق وتجاوز شوروی به خاک افغا نستان " اثر آقای عطا محمد شیرزی و کتاب " تاریخ مختصر حزب دموکراتیک خلق افغانستان" اثر عبدالقدوس غوربندی نقد و از بازماندگان شان تقاضا نموده تا در چاپ های آیندۀ کتابها، اصلاحات و خواسته های آقای پنجشیری را در نظر بگیرند. عجب خواست ها !! سوال اینجاست که آقای پنجشیری چرا در زمانیکه آنها در قید حیات بودند تقاضای این اصلاحات را نه نمودند. در حالیکه وقت کافی در اختیار داشتند. عمرشان دراز خدا میداند دیگر چقدر یاوه سرایی نمایند !
با تقدیم حرمت
جوابخسرو14579
2006-05-19 19:10:18
بليا مين ( لکنخيل ):

با عرض سلام و احترام!
خداوند شما را در پناه خود داشته باشد. وقتیکه مصاحبه غلام دستگیر(دانه ماش)را خواندم کم بود از خنده گورده هایم بکفد.
حیف بیچاره در ریش سفیدی برایش تکلیف روانی پیداشد.......
جوانی اش در درخواستی دادن از یک حزب به حزب دیگر،از یگ گروپ به گروپ دیگر تیر شد.
جواباکبر14577
2006-05-19 18:58:59
عادل:
نظر کابل جان نظر تمام -ح د خ ا - است.
جوابهمنظر14576
2006-05-19 16:53:56
بگزارش رسانه های کشور در جنگهای قندهار و کنر بيش از ۸۰ طالب کشته شده اين در حالی است که خبرگزاری دولتی ايران صرف از ۱۸ کشته شده خبر ميدهد. من نميدانم که ايرانی ها از طالبان حمايت ميکنند يا چطور؟
جواب۴۲۰14569
2006-05-19 15:03:04
ترکمنی:
نصير خالد تورنتو شمال کليفورنيا:

ثابت ساختي که زبان شیرین پشتو ره ياد نداری . واقعا که جبر زمان باعث گردیده تا زبان شیرین پشتو را فراموش کنید . و همین جبر زمان بلاخره زبان سرود ملی را فارسی خواهد ساخت و بشما ....
جوابآتش14565
2006-05-19 14:25:25
نظر دهید

همه اعضای حزب دمکراتیک خلق سلام

کابل جان نظر خود را در باره استاد خلیل الله خلیلی اعلام کردند که مایه خوشی است.

از شما هموطنان هم خواهش میکنم نظر خود را در باره استاد ادب و فرهنگ کشور استاد خلیل الله خلیلی اعلام کنید؟ تا امیدوار باشیم این استاد باعث نزدیکی آراء و نظرات ما بهم شود.

دیگر برادران هم با هر تفکر سیاسی وعقیدتی خواهش میکنم در این باره از نظرات سودمند خود ما بی نسیب نکنند. حتما نظر خود را بیان بفرمایند.
چون همین بزرگان الگوی ما هستند ما از آنها درسها می آموزیم.

فقط این یک خواهش است و بس. در این باره مختار هستید
جوابعادل14563
2006-05-19 13:36:42

مصاحبه کوتاه با غلام دستگير ( پنجشيری ) .

خبرنگار !
آقای پنجشيری ! در حاليکه از مرض روانی نيز رنج ميبريد ولی حاضر شديد تا با سوالات بنده پاسخ دهيد يک جهان سپاس .

پنجشيری ! قابل ندارد من در خدمت هستم .

خبرنگار !
اگر کمی در مورد گذشته سياسی تان معلومات دهيد ممنون خواهيم شد .

پنجشيری ! بطور خلاصه عرض شود که عضو کنگره موسس ح د خ ا بوده ام و در انشعاب ۱۳۴۶ جانب ببرک ( کارمل ) راگرفته اندکی بعد بطرف نورمحمد ( تره کی ) رو آوردم و به محفل انتظار بدخشی هم ارتباط داشتم .

خبرنگار!

و بعد از تحول ۷ ثور ؟

پنجشيری !
وزير معارف و بعد هم وزير فوايد عامه .

خبرنگار !

بعد از تلاش های زياد در يافتم که شما مولف کدام کتاب و يا هم کدام آثر بربها نيستيد ، پس چطور شد که بشما لقب آ کاديمسين را دادند ؟

غلام دستگير !

بلی شما راست ميگوييد بجز خاطرات ام ديگر چيزی پزوهشی نداشته ام و فاکولته۶ ادبيات را هم به تيله و تنبه خوانده ام .

خبرنگار !

شما در زمانی تصدی وزارت معارف ، در کار ساختمانی سره مينه فعالانه شرکت داشتيد و بيانات پرشور و انقلابی ميداديد و از انترناسييوناليزم صحبت ميکرديد ، چطور يکباره به اين همه آرزشهای انسانی وداع نموديد ، و تا سرحد سخنگوی سکتاريزم پيش رفتيد ؟

پنجشيری !

برادر چکار کنم در جريان های چپ و دموکراتيک جای پای ندارم ، عضويت همه۶ آنها را داشتم و رانده شدم ، ديگر راه ندارم بجز پشتون ستيزی و ايجاد تاجکستان کبير.

خبرنگار !

از سازمانها و جريان های چپی يادور شديد ، مشخص و بشکل آشکار بفرماييد عضويت کدام سازمان ديگر بجز ح د خ ا را درا بوديد؟

پنجشيری !

گروه کار ، سازا ، سفزا ، کجا ، سپکجا .

خبرنگار !

خوب بياد دارم که در اساسنامه۶ ح د خ ا با وضاحت کامل وروشن تذکر رفته بود که !

عضو ح دخ ا نميتوانند همزمان عضويت يک حزب ديگر را نيز داشته باشد پس شما که خود را از موسسين حزب ميشماريد و عضو بيروی سياسی نيز بودبد، و يک اصل مهم عضويت در حزب را زير پای کرديد ، در اينمورد چه فکر مينماييد ؟


غلام !

برادر ايقدر کنجکاو هم نباش .
من از روز اول اين مرض را داشته بودم .

خبرنگار !

کدام مرض ؟

پنجشيری !

مرض آپورچونيزم . ببين انسانهای مثل من ويا از اين قماش دو حالت دارند يک ابتدا۶ مرض و يک هم مرض کهن ۴۵ ساله ۶ که من دارم .

خبرنگار !

ترا والله که طفره رويد ، حقيقت بگوييد ، پای تان لب گور است ، حقيقت اينست که شما الگوی تنی برای برانگيختن نظام خود ما و شما بوديد و يکی از رهبران سياسی کودتا بشمار ميرفتيد آخرچرا ؟ و برای چی ؟

غلام دستگير !
من در کودتا شرکت نداشتم و دکتور نجيب اله من را ناحق زندانی و با اعدام محکوم نمودند.

خبرنگار !

حيف نام آکاديميسن !
اخر جرا دروغ ميگويد ، پيشتر عرض کردم پای تان لب گور است از خدا بترسيد واقعيت را بگوييد در غيرآن من شاهد دستگيری شما در مقر کميته مرکزی بودم و سير و پودينه ات را خواهيم کشيد
.

دستگیر !

میگم میگم ، بلی من در کودتا شهنواز تنی رول فعال داشتم در آثنای دستگیری که خود شاهد آن بودی مصروف تهیه و تمرین بیانیه۶ اساسی به زبان دری در دفتر خویش بوده ام تا در صورت پیروزی آنرا از طریق رادیو و تلویزیون بنشر بسپارم .

خبرنگار !

در این اواخر دشنامنامه۶ از شما در سایت آریایی بنشر رسید شما قوم غیور و با شهامت پشتون را بضم شما ( افغان ) را خشخاشسالاران خواندید اما در مورد سنگفروشان پنجشییری ات سکوت میفرمایید و به آن فخرفروشی و فضل فروشی مینمایید علت اش در چی هست ؟

پنجشیری !
من در هیچ یک از اقوام ساکن در کشور نام نیک ندارم ، حتی تا جکان خودم از ام نفرت دارند ، یکی دو نفر هست که گاهی برایم زنگ میزنند و احوالم را جویا میشوند از قبیل بصیر کامجو و محتاط گاهی هم او چه نام دارد او بچه گک اه پدرام را میگویم .

خبرنگار !

بصیر کامجو ؟
کامجو که در باند برادران عالمیار بود . در لیسه۶ انصاری بهترین های حزب را روانه۶ زندان ساختند و قهرمانانه شهید گردیدند و عده۶ هم مجبور به ترک مکتب و تحصیل ، همین بصیر وجدان باخته را میگویید ؟

دستگیر !
بلی ، جذبی من هست .

خبرنگار !

از زبان سکرتر شما در وزارت فوایدعامه شنیده ام که شما در زندان دهمزنگ یگان دود چرس هم کش میکردید، و تاثیرات منفی ان ایام اکنون به حافظه و عملکرد های روتین تان وارد نموده است ، از خود بیخود میشوید دیوانه وار با اشخاص سرشناس کشور توهین مینمایید در مورد تبصره تان چیست ؟

غلام دستگیر !

نمیدانم این همه معلومات را از کجا جمع نمودید .
نشنیده اید که اگر در طول عمر یکبار هم چرس کشیده باشید و ۴۰ سال بعد دیوانه شوید از اثر همان بوده است ، اینست از انزمان چهل سال سپری شده است .

خبرنگار !

محترم پنجشیری !

در دشنامنامه ۶ اخیرتان که شایسته۶ یک آکادیمیسن ؟ نیست بیمورد به جناب محترم میرعبدالواحد ( سادات ) دانشمند گرامی و حقوقدان شهیر کشور تاخت و تاز نمودید و حتی بیشرمانه بدور از اخلاق زورنالیستیکی و نویسنده گی به آجداد و نصب سادات صاحب گرانقدر توهین نمودید ، لازم است تا از ایشان پوزش و معذرت بخواهید ، در زمینه استدلال شما چیست؟

پنجشیری !

این ضعف اخلاق سیاسی من است .

خبرنگار !

همیشه از پلنگی پوشان پنجشیر یاد میکنید هدف تان چیست ؟


غلام دستگیر پنجشیری !
هدف ام شورای نظار مسعود پنجشیری است .

خبرنگار !

هدف از مسعود همان سنگفروش کوهستانی هست ؟
شورای نظار همان دلگی نظار که به وندبازان پنجشری در کابل مشهور اند ، دزدان حرفوی را میگویید ؟

پنجشیری !

بس کن برادر تو دبگه بمن هم توهین میکنی ، زیرا پسرمن نیز آدمکش است در پوهنتون یک محصل نکشت. واه در دهن ام ..... کنم پوهنتون نی دانشگاه . تمام
و
جواببليا مين ( لکنخيل )14561
2006-05-19 13:04:20
سالنگی:

آقای سالنگی این شعار و شعارهای شبیه به این ورد زبان همه اعضای حزب دمکراتیک خلق افغانستان بود. تنها دستگیر پنجشیری این شعار ها را نمیداد.
همه اعضاء کوشش میکردند در دوست با شوروی ها از هم دیگر سبقط بگیرند.
چون این حرکتها دو منفعت برای شان داشت. یکی اینکه هر کس بر دوستی افغانستان شوروی تاکید میکرد نشان از این داشت که از ادیولوژی طبقه کارگر یعنی همان کمونیزم بیشتر میفهمد.
دوم توجه شوروی ها را بخود جلب میکرد که نوکر مورد اعتمادتری است. تا در صورت عدم پیشبرد درست نقشه های شوم شوروی توسط رئیس جمهور او را جای گزین کنند.

اینکه شما اینها را کتمان میکنید فقط دست روی دستگیر پنجشیری میگزارید برای ما معلوم است.

حقیقت بهترین چیز است امیدوارم برای همه آشکار شود
وقتی هم آشکار شد امیورام شجاعت پذیرفتن آنرا داشته باشیم
جوابعادل14559
2006-05-19 06:52:39
عادل:
تشکر از ياد اوری مرحوم استاد توانا افتار افغانها استاد خليل الله خليلی خداوند غريق رحمتش کند.
جوابکابل جان14556
2006-05-19 06:18:50
کابل جان:
دستگیر پنجشری شخص محترم وبا دانش است .جزای یاوه سرایی های افغان ملتی ها را خوب می دهد .این كه مطالب او باب دندان باند افغان ملت،وقبیله گرا ها نیست برای ما قابل فهم است.
جواباشر ف14555
2006-05-19 03:30:38
به علاقمندان محترم غلام دستگيرپنجشيری يک بيت از ابيات شان ذيلا تقديم ميگردد:

"ثروت سرشار افغان دوستی شوروی است هر که اين ثروت ندارد از خرد بيگانه است"

قضاوت را به خوانندگان گرامی farsi.ru ميگذاريم.
جوابسالنگی14551
2006-05-19 03:05:59
باز محمد چاابی و ملا مسجد
در مورد اشغال کشور توط امريکا خاموش ولی در مورد مداخله ديگران سروصدا سر داده ايد.
لطفا موضع تانرا روشنتر سازيد و علت خاموشی تانرا نيز بنويسيد.
جواببغلانی14549
2006-05-18 22:32:57
ای افغان با شها مت !
يک کمی غيرت خودرا بيدار کن واز وفن فروشی بيرون بيا .
بار ديگر تحت تجاوز اُ س اُ قرار داريد . بار ديگر پلانهای تخريبت در اسلام اباد تهيه ميگردد .

باز ماد ر من وتورا مجبور ميکند که چادر های سيا را از غم و اندوی عزيزا نش بسر کشند .

باز پلانی بيشرف است تا اطفال من وتو در جهل وبی علمی بماند .

من وتو را باهم انداخته . تا پلان اس ا عملی شود . لعنت به همچو همسايه
جواب بازمحمد چا ابی14533
2006-05-18 19:09:24
کابل جان:
شما که با آن قلم پر قدرت خود آکادیمیسین دستگیر را کله پا کردید و در آخر فرمایشات خود اضافه کردید ((هیچگاه در ردیف ادیبان وشاعران ملی (مردمی) بشمار نرفته او شاعر"زمان" است.))
پس معلوم میشود یک مقداری از شعر و شاعری با خبر هستی

حال بگو نظر شما در باره خلیل الله خلیلی شاعر چی است؟
جوابعادل14530
2006-05-18 18:07:26
به نصير خالد از كانادا.
دوست عزيز كاملا برعكس نوشته اي. جبر زمانه اين بود كه تو و امسالت پشتو را فراموش كرديد وفارسي زبان شديد. ازبركت اين زبان و فرهنگ زندگي كردنرا آموختيد ووو... فراموش نكني كه هاشم خان و همدستانش كوشش زياد كردند كه زبان شيرين پشتو را جا گزين زبان فارسي كنند. ولي حتي خود شان پشتو را آموخته نتوانستند.
جوابتيب14528
[««] [90] [91] [92] [93] [»»] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.